Miroslav Šifta

Miroslav Šifta
Charles University in Prague | CUNI · Department of Social Geography and Regional Development

Doctor of Philosophy

About

43
Publications
4,298
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
46
Citations
Citations since 2016
31 Research Items
46 Citations
2016201720182019202020212022024681012
2016201720182019202020212022024681012
2016201720182019202020212022024681012
2016201720182019202020212022024681012
Additional affiliations
February 2015 - present
Charles University in Prague
Position
  • Lecturer
Description
  • Sociogeographic Regional Systems: Socio-geographical regionalisation - regional system hierarchy - regional identity - regional institutionalization - regional marketing, place branding
Education
September 2014 - September 2018
Charles University in Prague
Field of study
  • Regional and Political Geography
January 2014 - May 2014
Stockholm University
Field of study
  • Human Geography
September 2012 - September 2014
Charles University in Prague
Field of study
  • Social Geography and Regional Development

Publications

Publications (43)
Article
Full-text available
Who governs the global system? The global system is determined and created by relationships of a different character, both in the natural and social spheres. While natural global systems are subject to more gradual change over time and are researched relatively sufficiently, social global systems are evolving more dynamically, and are therefore inc...
Cover Page
Full-text available
Častější letecké spoje do většího počtu destinací čím dál více propojují jednotlivá místa světa a tím ho „zmenšují“. Letecká doprava i centra měst s prosklenými výškovými budovami, kde sídlí kanceláře nadnárodních společností a organizací, jsou symbolem dnešního globalizovaného světa. Foto: Dabarti CGI / Shutterstock.com.
Cover Page
Full-text available
Editorial https://www.geograficke-rozhledy.cz/archiv/140
Poster
Full-text available
Poster Cesta banánu z plantáže do nákupního košíku.
Poster
Full-text available
Poster Dopady globální změny klimatu.
Poster
Full-text available
Poster Rychle rostoucí subsaharské metropole
Cover Page
Full-text available
Editorial https://www.geograficke-rozhledy.cz/archiv/139
Cover Page
Full-text available
Etiopská vysočina je rozlehlý horský systém rozkládající se přes velkou část území Etiopie, Eritreje a Somálska. Nejvyšším vrcholem je Ras Dašen (4 550 m n. m.). Monzuny o oblasti Etiopské vysočiny přinášejí dostatek srážek. I proto jsou oblasti s nadmořskou výškou mezi 1 800 a 2 500 metry díky svému příznivému klimatu domovem pro většinu obyvatel...
Poster
Full-text available
Poster Život v subsaharské Africe
Cover Page
Full-text available
Poměr zelených ploch k plochám zastavěným je v Praze poměrně vysoký, a to i v evropském srovnání. Téměř 10 % (4 628 ha) plochy území hlavního města Prahy pokrývají parky, zahrady a další upravované zelené plochy. S lesy je to dokonce 19 %. Na snímku sady na Petříně, který patří mezi nejrozsáhlejší městské zelené plochy v Praze, s výhledem na Staré...
Cover Page
Full-text available
Editorial https://www.geograficke-rozhledy.cz/archiv/132
Poster
Full-text available
Poster „Mrtvá“ města.
Poster
Full-text available
Poster Město jako organismus.
Article
Full-text available
The main goal of this article is to assess and compare the various understandings of the concept of the region. The aim is to characterize the concept of a region as well as how its meaning has changed through geographical history, to mention the most important personalities and how they understood the concept of region. The article presents two di...
Poster
Full-text available
Poster Water versus society
Poster
Full-text available
Poster Water management in Czechia
Cover Page
Full-text available
Přehradní nádrž Mooserboden na jižním konci údolí Kapruner Tal vedoucího od Kaprunu ve Vysokých Taurách v Salcbursku. Toto vodní dílo, ležící v nadmořské výšce 2 036 m n. m., má díky vodní elektrárně umístěné v hrázi energetickou funkci, je zdrojem pitné vody a chrání před povodněmi. Foto: Jana Spilková. www.geograficke-rozhledy.cz/archiv/58
Cover Page
Full-text available
Editorial https://www.geograficke-rozhledy.cz/archiv/58
Article
Full-text available
Abstrakt: Geografie jídla zkoumající potraviny jako geografický i společenský fenomén nabízí pro výuku zeměpisu řadu možností, jak jídlo využít jako didaktický prostředek. Např. názvy potravinářských produktů lze využít k procvičování orientace na mapě i k prohloubení znalostí reálií konkrétních regionů. Pochopení rizik potravinových cest a výhod l...
Article
The aim in the article is to conceptualize the general foundations of research on the importance of regional symbolism in the process of region and regional identity formation. The article is founded on a critical analysis of works pertaining not only to the field of the new regional geography, but also to the field of regional marketing and/or bra...
Poster
Full-text available
Každý obecní znak je nejen vizitkou, ale i „kronikou“ obce. Prostřednictvím užitých grafických prvků „vypráví“ o jejích dějinách, pamětihodnostech, o hospodářských i kulturních aktivitách dřívějších obyvatel. Pokud je zpracován podle heraldických zásad a pokud jeho ikonografie nezkresluje nebo neposouvá realitu, je cenným pramenem řady lokálních i...
Article
Full-text available
Analýza heraldických symbolů ve znacích obcí Libereckého kraje, které odkazují k hospodářským a kulturním tradicím lokalit a tzv. mluvícím znamením.
Article
Full-text available
Heraldické figury v obecních znacích nejčastěji odkazují ke krajinným a přírodním specifikům obce a hojně se odrážejí také její historií. Uvedené motivy, prezentované v minulých dílech seriálu, ale zdaleka nejsou jediné. Na příkladu ikonografického rozboru obecních znaků Libereckého kraje lze doložit, že se jejich navrhovatelé a autoři často inspir...
Article
This paper analyses the role of graphic symbols in local representation and in the process of local identity formation. The extent of graphic symbols utilization by local development actors in the region, its importance for image formation of the locality (municipality) from the point of view of the local development actors and an assessment of the...
Article
Full-text available
Součástí všech v Česku užívaných obecních znaků je heraldická figura, odrážející specifikum obce, název, či její krajinný, přírodní, kulturní nebo hospodářský charakter. Zatímco v minulém díle byla věnována pozornost těm, které odkazují k historii lokality, dnes se zaměříme na představení konkrétních figur prezentujících krajinné a přírodní bohatst...
Article
Full-text available
Obecní znaky a vlajky tvoří významnou součást grafické symboliky místa a primárně se podílejí na formování jeho symbolického tvaru, jsou reprezentantem obce i prostředkem její prezentace. Jejich podoba a „obsah“ se opírají o širokou základnu prvků odkazujících ke kulturněhistorickému rázu obcí a jejich fyzickogeografickému charakteru.
Article
Full-text available
V souvislosti s aktuálními dynamickými proměnami regionálního systému se v teoretické i praktické rovině stále častěji diskutuje otázka významu a využitelnosti regionálních symbolů v procesu rozvoje, stabilizace i prezentace území, v regionálním marketingu a dokonce i v módním brandingu.
Article
Full-text available
ŠIFTA, M., CHROMÝ, P. (2014): Symboly a identita regionu: analýza vnímání přírodních symbolů oblastí s intenzivně přeměněnou krajinou v Česku. [Symbols and identity of a region: analysis of perception of natural symbols in areas with profoundly changed landscape in Czechia] Geografický časopis, 66, 4, 401–415 ISSN 1335-1257 This paper deals with th...
Article
Full-text available
Geografie místního regionu ve výuce podporuje budování pocitu sounáležitosti žáka s regionem, v němž žije. Současně přispívá k naplnění klíčových kompetencí, především sociální a občanské, k mediální výchově, k naplnění výchovně-vzdělávacích cílů obsahově odpovídajících vzdělávacích oblastí RVP G Člověk a příroda, Člověk a společnost. Díky aktivním...

Network

Cited By

Projects

Projects (3)
Project
Geografické rozhledy [Geographical Perspectives] - peer-reviewed journal for all geographers - teachers, university students, and geography fans, and also anyone interested in current global issues. The journal presents current topics expertly and objectively, expert topics popularly. It supports lifelong learning.