Miroslav Kubín

Miroslav Kubín
Palacký University Olomouc · Ecology and Environmental Sciences

MSc

About

8
Publications
2,563
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
15
Citations
Citations since 2017
6 Research Items
13 Citations
20172018201920202021202220230.00.51.01.52.02.53.0
20172018201920202021202220230.00.51.01.52.02.53.0
20172018201920202021202220230.00.51.01.52.02.53.0
20172018201920202021202220230.00.51.01.52.02.53.0
Additional affiliations
September 2015 - November 2015
University of Gothenburg
Position
  • PhD internship
Education
September 2007 - June 2013
Palacký University Olomouc
Field of study
  • Ecology

Publications

Publications (8)
Article
Full-text available
Les je úžasné místo. Chodíme do něj na houby, na výlety nebo za prací. Když les postihne kalamita v podobě přemnoženého kůrovce, orkánu nebo požáru, jsme z této situace nešťastni. Naše oblíbená místa na dobro zanikla a zůstaly nám po nich jen vzpomínky. Po každé pohromě stojíme před zásadní otázkou, co s kalamitní plochou udělat? Buď ji necháme pří...
Technical Report
Full-text available
Během technických zásahů byla zaznamenána průměrná mortalita u ryb 31 % a u zoobentosu 95 %. Pravděpodobnost úhynu vranek během pojezdu klesala s velikostí jedince, naopak u pstruhů nebyla závislá na velikosti jedince. Střední hodnota pohybů (bez ohledu na směr pohybu) u vranek a pstruhů byla během experimentu 10 m. U vranky pruhoploutvé a pstruha...
Technical Report
Full-text available
Ačkoliv jsou malé vodní toky každoročně vystaveny celé řadě technických úprav, informace o dopadu použité těžké techniky na vodní toky jsou velmi kusé. Cílem studie bylo zhodnotit míru mortality vranky pruhoploutvé a pstruha obecného během těchto úprav, zároveň získat informace o jejich pohybech, dále posoudit vliv zásahů na společenstva zoobentosu...
Article
Full-text available
In freshwater streams, flooding is a typical source of natural disturbance that plays a key role in the dynamics of animal populations and communities. However, habitat degradation and fish stocking might increase the severity of its impact. We tested the effects of a flash flood on the abundance of three size classes of headwater dwelling Alpine b...
Article
Full-text available
In the last centuries, gravel-bed rivers in developed countries have undergone rapid changes in channel morphology. The most serious problems include channel transformation related to progressive channel narrowing, incision or bed sediment coarsening. The main reasons for transformations were connected to the human interventions, which affected wat...
Article
Full-text available
The distribution patterns of alpine bullhead Cottus poecilopus in three tributary streams of the Rožnovská Bečva River (Danube basin) were studied with respect to temperature, oxygen concentration and saturation, shading, current, conductivity, total organic carbon (TOC), nitrates and phosphates, biochemical oxygen demand (BOD5), pH, redox potentia...
Article
Full-text available
The first records of Sinanodonta woodiana (Bivalvia: Unionidae) in Zuberský stream and Lake Horní Hamerský from Zubří in the Moravian Wallachia in May and July 2013 is reported.

Network

Cited By