Miroslav Chovan

Miroslav Chovan
Technical University in Zvolen · Department of Furniture and Interior Design

Artis Doctor

About

13
Publications
3,249
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
10
Citations
Introduction
Miroslav Chovan currently works at the Department of Furniture and Interior Design, Technical University in Zvolen. Miroslav does research in Industrial Design, Graphic Design and Communication Design. Their most recent publication is 'Balcony Cultivator: New Biomimicry Design Approach in the Sustainable Device.'

Publications

Publications (13)
Book
Full-text available
Text monografie je zameraný kriticky k súčasnému postoju spoločnosti smerom k životnému prostrediu, a jej hlavným cieľom je zorientovať sa v danej situácii a ponúknuť dizajnérom konkrétne možnosti, t. j. akým spôsobom je možné riešiť environmentálne problémy z ich pozície. Najdôležitejším poznatkom je to, že možnosti riešenia existujú a v mnohých p...
Article
Full-text available
Dnešná éra globálneho konzumu, charakterizovaná nadbytkom tovaru a plánovaným zastarávaním výrobkov, je v absolútnom rozpore s trvalo udržateľným rozvojom, ktorý (paradoxne) už niekoľko desiatok rokov predstavuje jednu z najdôležitejších stratégií v rámci dohody členských štátov OSN. Keďže za každým výrobkom je možné nájsť dizajnéra, je na mieste h...
Article
Full-text available
Pozvoľne doznievajúcu hipsterskú hystériu, odvolávajúcu sa na návrat k tradíciám a zároveň na „eko", ktorá napokon prerástla len do pózy módneho stylingu, vystriedala vlna fanatického environmentalizmu, zakazujúceho vatové tyčinky, plastové slamky, mikroténové vrecúška, nákupné tašky a pod. Až medializáciou protestu mladej švédskej školáčky pred pa...
Article
Full-text available
Čo môže mať dizajn spoločné s výzvou na záchranu planéty? Na prvý pohľad nič. Kniha profesora Alastaira Fuada-Lukeho (Free University of Bozen-Bolzano) s názvom Design Activism (Beautiful Strangeness for a Sustainable World) hodnotí aktuálnu situáciu vo svete z pohľadu vzájomného vzťahu človeka a prírody, ako aj z hľadiska problémov samotnej spoloč...
Article
In 2015 the Biomimicry Institute released a call 'Biomimicry Global Challenge Design 2015'. The Biomimicry Institute is partnering with the Ray C. Anderson Foundation and food and conservation experts to solicit nature inspired solutions for food systems improvement. We decided to create a feasible concept applicable for next decades with the use o...
Article
Full-text available
Žijeme v časoch, keď sa aj toaletný papier tvári, že je krásny len preto, aby zaujal zákazníka. Napriek tomu jeho funkcia je (a bude) stále rovnaká. Podobne je to s mnohými inými výrobkami. Snaha za každú cenu zaujať, resp. šokovať spoločnosť, je čím ďalej vyšším cieľom výrobcov, distribútorov, predajcov a pod. Niekoľko desiatok tisíc ročný vývoj ľ...
Article
Full-text available
Niet pochýb, že práve luxus výraznou mierou prispieva k nepriaznivému vplyvu na životné prostredie. Tento fakt si však mnohí neuvedomujú a ostatní to zas nedokážu ovplyvniť natoľko, aby sa to zmenilo alebo aspoň eliminovalo. Je však ťažké si odoprieť luxus, ak je relatívne ľahko dostupný. Luxus je sféra spoločenských záujmov, ktoré sa môžu prejavov...
Article
Full-text available
Analýza skúmanej problematiky jednoznačne vyvracia mýtus existencie „čistého" (100%) ekologického produktu, pretože sa potvrdzuje skutočnosť negatívneho vplyvu výroby akéhokoľvek produktu na životné prostredie. Áno, skutočne existuje niekoľko logických vysvetlení, ktoré potvrdzujú skutočnosť, že ekologický výrobok neexistuje! Akékoľvek zásahy člove...
Article
Full-text available
Pojem ekodizajn (z angl. slova ecodesign) sa stal akousi štandardnou marketingovou nálepkou v dizajne, ktorá označuje výrobky s prívlastkom "ekologické". Sú to produkty, ktoré sú, z hľadiska vplyvu na životné prostredie, vyrobené z neškodlivých materiálov, prípadne sa tieto výrobky pri bežnom použití vyznačujú nízkou spotrebou energií. Alebo tiež z...
Article
Full-text available
Napriek tomu, že enviromentálny dizajn predstavuje dôležité témy trvaloudržateľného života, členovia poroty pri príležitosti Národnej ceny za dizajn 2015 vyslovili skepsu, že o spoločenský dôležité témy nie je dostatočný záujem, celkový dojem z prihlásených prác bol „rozpačitý“ a preto Cenu za trvalo udržateľný dizajn sa rozhodli neudeliť. „Tým, sa...
Article
Full-text available
Ako v dnešnej dobe žiť a bývať ekologicky, alebo inými slovami v súlade s prírodou? Je všeobecne známe, že existujú alternatívne riešenia bývania s minimálnym dopadom na životné prostredie. Akú úlohu môže zohrať vplyv dizajnéra práve na budúcnosť bývania? Priemysel v podobe akej ho poznáme, je v rozpore so všetkými možnými snahami o ekologický súla...
Book
Full-text available
V dnešnej dobe sa čoraz častejšie stretávame u výrobkov s pojmami, ako sú „ekologický“, „environmentálny“ „zelený“ alebo jednoducho EKO. Často sú tieto označenia používané len formálne a pri detailnejšej analýze výrobku zisťujeme, že ide len o efektný marketingový ťah opierajúci sa len o čiastočné dáta. Na druhej strane, je dokázané, že pokiaľ sa z...

Network

Cited By

Projects

Projects (2)
Project
The main aim of the conference is to exchange theoretical and practical knowledge from various fields of acoustics focusing mainly on the properties of special wood products, building materials and the current issues connected with noise and vibrations and their impact on humans as well as on the environment. Participants will get information concerning the current state of the art in the field in question and information about proposed or implemented solutions to problems emerging from practice in above mentioned fields. As the participants are university teachers, scientists and representatives of practice obtained knowledge will be implemented into the teaching process and will find its application while solving research problems, or will be used in the practice. International aspect of the conference is a good presumption for establishing a closer cooperation in science and research. Conference homepage: http://acoustics.sk/material-acoustics-place