Miroslav Charvat

Miroslav Charvat
Palacký University Olomouc · Department of Psychology

PhD

About

71
Publications
19,711
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
144
Citations
Citations since 2017
19 Research Items
98 Citations
20172018201920202021202220230510152025
20172018201920202021202220230510152025
20172018201920202021202220230510152025
20172018201920202021202220230510152025
Additional affiliations
September 2006 - present
Palacký University Olomouc
Position
  • Professor (Assistant)

Publications

Publications (71)
Article
Much of the burgeoning research on adult attachment in organizational settings has utilized assessment methods developed for personal social or social personal relationships contexts. Here, we propose and test a novel framework for assessing attachment orientations in the workplace, the Experiences in Work Relationships - Individual (EWR-I), based...
Book
Obsahem metodiky jsou doporučené postupy při zavádění video distančního kontaktu v rámci psychosociálních služeb České republiky. Důraz je kladen především na definování nutných legislativních, bezpečnostních, technických a etických standardů. Předložená metodika byla v červnu 2022 schválena Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky ja...
Method
MindMap Diagnostics Methods (MMDM) je originálně vyvinutý software ve formě online aplikace, určený k vývoji, nastavení, administraci a vyhodnocení psychodiagnostických metod, zejména testových. Přináší pro kvalifikované studenty, akademiky i psychology v praxi virtuální prostor pro kreativní práci za dodržení vložených principů psychologického tes...
Method
Full-text available
Škála depresivity Dolejša, Skopala a Suchej (SDDSS) je screeningový nástroj na diagnostiku aktuálne prežívanej depresie dospievajúcich. Škála bola aplikovaná v niekoľkých celonárodných a regionálnych štúdiách, ktoré potvrdili žiadané psychometrické parametre. Poskytuje populačné normy pre dospievajúcich vo veku 10 až 19 rokov. Kompletná príručka k...
Preprint
Full-text available
Despite the fact that the Perceived Stress Scale (PSS) is often used in the psychiatric population, only few studies reported its psychometric properties in such samples. This study aims to bridge this gap. We administered the 10-item version of the PSS to a sample of psychiatric inpatients (n = 153) and evaluated its psychometric properties. Using...
Presentation
Full-text available
The psychological conference "Psychologická diagnostika Brno 2021" is an annual event focused on psychodiagnostic, psychological measurements, psychometrics, and statistics. This new tool DHDH from Czech authors for measuring internet gaming disorder was presented.
Article
Objectives. The aim of this study was to create a Czech translation of the Perceived Stress Scale (PSS), to assess its psychometric properties on a representative sample of the Czech general adult population, and to compare the original 14-item version (PSS-14) with the shortened 10-item (PSS-10) and four-item (PSS-4) versions. Sample and setting....
Article
Full-text available
Abstrakt Cílem této práce je představit české verze metod na měření vazby v dospělosti, konkrétně metody Experiences in Close Relationships a dalších variant, které jsou z ní odvozeny, spolu s jejich základními psychometrickými vlastnostmi a specifiky. Tento přehled společně s plným zněním jednotlivých dotazníků v přílohách by měl sloužit k možnost...
Method
(ENGLISH) The first comprehensive concept of locus of control was developed by Julian Rotter, who noted that the reinforcement of certain behaviour depends in part on attributing the outcome (reward or punishment) either to one’s own behaviour and efforts or to external forces. Locus of control is a one-dimensional construct, which distinguishes tw...
Article
Full-text available
AIM: The first objective was to conduct a comparative clinical study comparing a set of patients being treated for a GD with the norm. The second objective was to divide the group of patients being treated for gambling disorders according to the scale of Self-directedness (SD) into a group without personality disorders, a group with suspected perso...
Book
Full-text available
This book presents the qualitative analysis results of the catamnestic material of participants who have experienced a limited external stimulation very similar to the Chamber REST, called Darkness therapy in the Czech Republic. The main research objective is to assess whether participants in the study made essential changes in their lives due to t...
Article
Full-text available
The aim of the study is to propose a framework based on personality dynamics to interpret the results of a personality questionnaire used by occupational psychologists during management counseling, personnel selection, and employee development. The source for the interpretative framework is the attachment dynamics arising from the adult attachment...
Poster
Full-text available
The aim of our comparative and validation study was to authenticate the predictive abilities of Substance Use Risk Profile Scale (SURPS) (Woicik, Stewart, Pihl, & Conrod, 2009), which has already been standardized in Czechia (Dolejš, 2010a, Dolejš, Miovský, & Řehan, 2010). We compared the means and other descriptive statistics of the representative...
Data
Parametry škál ECR-CZ pro tvorbu norem (N = 3107). Datový soubor obsahuje původní data výzkumu Seitla, Charváta a Lečbycha (2016), data z výzkumů realizovaných v rámci bakalářských a diplomových prací studentů a nepublikovaných dat výzkumu probíhajícího na Katedře psychologie Univerzity Palackého.
Article
Full-text available
Abstrakt Cílem studie je představit českou verzi Škály emocionální empatie (EES-R) a její psychometrické parametry. Škála, odvozená od Emotional Empathy Scale (EES), byla konstruována k sebeposouzení v rámci multidimenzionálního konstruktu emocionální empatie. Dílčí cíle jsou věnovány faktorové struktuře škály, její reliabilitě a validitě ve směru...
Conference Paper
Full-text available
grantová afiliace: studentská grantová soutěž iga ff up v olomouci, reg. č. iga_ff_2016_018 psychologický výzkum ve vy-braných oblastech pedagogické a klinické psychologie Abstrakt: Tato pilotní klinická studie se zabývá diagnostikou kognitivních funkcí u osob závislých na alkoholu. Jak vyplývá z mnoha výzkumných studií, dlouhodobé a nadměrné uží...
Poster
Full-text available
Background: In the Czech Republic the role of any sexual education is underestimated. Even though the topics of sexual and reproductive health and rights are included in the school curriculum, in the reality teacher frequently avoid teaching then – current researchers suggest that teacher lack the means and methods what and how to teach, especially...
Article
Full-text available
Objectives. The main aim of this study is to examine the psychometric characteristics of the Czech version of Experiences in Close Relationships scale used for assessment of two orthogonally oriented attachment dimensions. The study focuses on the factor structure of this method, the reliability and validity with regard to the possibility of applic...
Conference Paper
Full-text available
Pro aplikaci selektivní či indikované prevence, která je u rizikové mládeže účinnější než prevence všeobecná, je potřeba kvalitní metoda pro skríning. K pilotnímu převodu do české verze byl vybrán americký dotazník Problem Oriented Screening instrument for teenagers – POSIT pro svou častou citovanost v zahraničních studiích. Článek se věnuje posouz...
Article
Full-text available
BACKGROUND: This research study provides information about a comparison of the at-risk population, adolescents placed in preventive and protective institutional care, and the population of adolescents attending regular primary and middle schools. We decided to investigate whether the personality characteristics of these individuals are different fr...
Article
Full-text available
BACKGROUND: The inpatient treatment of pathological gambling is specific in many ways. The complications include the lack of motivation or insight and psychological comorbidity, involving especially personality disorders. AIMS: To describe the personality profile of a sample of pathological gamblers in treatment using the PSSI Inventory and to comp...
Book
Full-text available
Publikace reprezentuje současný stav vývoje prevenitivní praxe základních škol v oblasti rizikového chování dětí a mládeže. Je součástí publikační tetralogie zabývají-cí se současnou teorií i praxí prevence rizikového chování a kvalitou a efektivitou preventivních programů a intervencí. Publikace je rozdělena do celkem tří samostat-ných částí, kter...
Book
Full-text available
Výkladový slovník základních pojmů a konceptů prevence rizikového chování je po mnoha různých pokusech o sjednocení terminologie v oblasti školské prevence v České republice ojedinělou publikací, doplňující vznikající původní základní učební texty. Kniha je určena všem pracovníkům v primární prevenci bez ohledu na jejich resortní a institucionální...
Book
Full-text available
Kniha navazuje na tři monografie zabývající se školskou prevencí rizikového chování a zpracovává téma kvality a efektivity jako součást 15 let budovaného a vyvíjeného systému mezioborově a meziresortně ukotvené prevence. Autoři v úvodu představují základní rámec a kontext ve kterém jsou témata kvality a efektivity v České republice v prevenci rozví...
Book
Full-text available
Kniha Prevence rizikového chování ve školství vznikala téměř 4 roky a podílely se na ní více než dvě desítky domácích autorů, reprezentujících různé instituce a tematické oblasti primární prevence. Druhé vydání bylo doplněno o další klíčová témata refle-kutjící vývoj teorie i praxe školské prevence v České republice v posledních letech. Současně je...
Article
Full-text available
Citation: Maierová, E., Charvát, M., Miovský, M., Šťastná, L. (2015). Preventure: Adaptation and Pilot Implementation of a Targeted Brief Intervention in the Czech Setting-Process Evaluation Study [Evaluace procesu èeské adaptace programu cílené krátké intervence PreVenture a jeho pilotní implementace pro žáky základních škol]. Adiktologie, 15(1),...
Conference Paper
Full-text available
Umíte vyjmenovat 12 apoštolů? Víte, kolik různých hlásek zazní, když vyslovíte spojení „nejtišší zpěvy“? A dovedou tyto otázky rozlišovat mezi lidmi s různou úrovní studijních předpokladů? Příspěvek představuje zkušenosti autorů s tvorbou položek Testu předpokladů ke studiu používaných při přijímacím řízení na FF UP (SPF) a ukázkové výsledky položk...
Conference Paper
Full-text available
Abstrakt: Představte si, že máte 12-16 verzí testu, který má "zjišťovat totéž", každou verzi administrujete jiné skupině uchazečů a na výsledcích vašeho srovnání závisí rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazeče na vysokou školu. V této situaci tzv. high-stakes testování je kritické, aby všechny verze byly srovnatelně náročné, kvalitní, a aby zárov...
Book
Full-text available
In this monograph we present the results of research associated with the project Learning potential tests a part of college entrance examination and their potential for predicting academic success funded by the internal students grant agency FF UP IGA, reg. nr. FF_2013_011. Its purpose was to help improving the Learning potential tests for the Phil...
Article
Full-text available
Background: Problem gambling among men and their subsequent progression to pathological gambling has a significant negative impact on the key areas of their life, many of which are relevant to the initial diagnostic and subsequent treatment process. There is great deal of relevant published literature and current research supporting this view.
Article
Full-text available
Abstrakt Klienti léčebných programů a doléčovacích center se často po dlouhodobém užívání návykových látek, jako jsou alkohol, konopné drogy, metamfetamin nebo opioidy, dostávají do složitých životních situací a mohou mít vážné problémy se zařazením do pracovního procesu. Vedle jiných důvodů může jít i o projev zhoršeného stavu kognitivní výkonnost...
Conference Paper
In the Czech Republic, the definition of the term ´behavioural problems´ is very broad and covers a variety of phenomena, some representing developmental norms, some temporary social maladaptation and some behaviour breaking social norms. It is assumed that a certain number of children placed in special institutional education facilities display ma...
Poster
Full-text available
The poster describes the adaptation of an indicated drug prevention programme called “PreVenture” to the Czech environment. The PreVenture method comprises diagnostic screening and prevention sessions which target vulnerable young people at risk of co-occurring substance use and other emotional or behavioural disorders. The programme deals with anx...
Conference Paper
Full-text available
Sborník odborných příspěvků PHD EXISTENCE 2014 czech & slovak psychological conference (not only) for postgraduates and about postgraduates (Proceedings) - http://psych.upol.cz/wp-content/uploads/2014/10/sbornik_phd-existence-iv.pdf Autors: Dana BRABCOVÁ, Pavel KRŠEK, Jiří KOHOUT, Jana ZÁRUBOVÁ, Petr KULIŠŤÁK, Jan JOKL, Kristýna VACKOVÁ, Panajoti...
Conference Paper
Full-text available
Příspěvek vychází z výzkumu v oblasti výchovných ústavů a dětských domovů se školou. Na základě zkušeností z praxe i námi získaných dat se domníváme, že se nejedná o homogenní skupinu. V příspěvku srovnáme vzorek (N=52) ze zmíněných zařízení vůči sobě ve třech standardizovaných metodách, kterými jsou sebeposuzovací Osobnostní dotazník pro mládež (H...
Poster
Full-text available
Příspěvek pojednává o vzorku adolescentů ze zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Jedná se o adolescenty z 5 výchovných zařízení, celkem jde o 80 adolescentů. Výzkumný soubor jsme otestovali pomocí Osobnostního dotazníku HSPQ a Škály osobnostních rysů představujících riziko z hlediska užívání drog SURPS. Díky strukturovaných rozhovorům a o...
Conference Paper
Full-text available
V pohádkách se často setkáte se situací, kdy si princezna vybírá vhodného ženicha a potenciálním nápadníkům klade řadu záludných úkolů: Vylovit zlatý prsten z jezera, přinést tři zlaté vlasy děda vševěda apod. Předpokládá přitom, že statečný, bystrý, laskavý a věrný hoch všechny úkoly splní. Je si ale jistá, že její úkoly skutečně ověřují žádané vl...
Poster
Full-text available
V pohádkách se často setkáte se situací, kdy si princezna vybírá vhodného ženicha a potenciálním nápadníkům klade řadu záludných úkolů: Vylovit zlatý prsten ze dna hlubokého jezera, přinést tři zlaté vlasy děda vševěda apod. Předpokládá přitom, že silný, statečný, bystrý, laskavý a věrný hoch všechny úkoly splní. Je si ale jistá, že její úkoly skut...
Article
Full-text available
BACKGROUND: A comprehensive research study of the consequences of gambling careers which describes the target population of gamblers with regard to their risky personality traits and comorbidities such as disturbed relationships is lacking in the Czech Republic. While the majority of both outpatient and residential treatment facilities are currentl...
Article
Full-text available
Soucasti přijimaciho řizeni na vysoke skoly jsou casto i tzv. testy studijnich předpokladů, se kterými se poji řada psychometrických otazek. V přispěvku se zaměřujeme na problematiku validity těchto testů, a to jak po obsahove, konstruktove, tak i po prediktivni strance. Z ceských i zahranicnich výzkumů a zkusenosti vyplýva zejmena nejasnost defini...
Article
Full-text available
Article
Full-text available
V teto uvaze se autor zamýsli nad několika možnými důvody, ktere mohou brzdit a omezovat diskurz o měřeni v psychologii. Přestože rozlicne psychodiagnosticke metody a testy tvoři zcela zasadni a zatim bohužel jen obtižně nahraditelný zdroj informaci jak pro psychology v praxi, tak pro ty ve výzkumu, jsou zkusenosti s jejich použivanim, převodem ci...
Book
Full-text available
Manuál praxí a stáží představuje novou koncepci praktické výuky Katedry psychologie FF UP v Olomouci. Praktická výuka je klíčovou součástí studia jednooborové psychologie a jako taková se posledních 20 let vyvíjela. V reakci na rozvoj oboru, měnící se požadavky na kvalitu výuky i kontakt s aplikovanou psychologií, počet předmětů praxí narůstal a s...
Book
Full-text available
In this monograph we present the results of research associated with the project Learning potential tests a part of college entrance examination and their potential for predicting academic success funded by the internal students grant agency FF UP IGA, reg. nr. FF_2013_011. Its purpose was to help improving the Learning potential tests for the Phil...
Poster
Full-text available
What method is the best choice for assessing risk factors in the adolescent population? Should we ask pupils at schools by means of pen-and-paper questionnaires, should we speak with them face to face, should we observe them or should we concentrate on other possible sources of information such as teachers or parents? Questions which every research...
Article
Full-text available
BACKGROUND: every drug abuse treatment system has to take motivation into consideration. Gender issues play an important role in treatment. The type of treatment (court-ordered or voluntary) is equally important. It is vital to pay attention to these factors while working with clients because they may facilitate the process of recovery. OBJECTIVES:...
Article
Full-text available
BACKGROUND: The article presents the proposal for a new model of qualifications in primary prevention and the related training system. It responds to the need for a higher number of trained primary prevention practitio- ners and the opportunities for their professional growth. In addition to highlighting the coordination activities, at- tention is...
Book
Full-text available
http://www.ff.upol.cz/fileadmin/user_upload/FF-katedry/psychologie/publikace/Neusar/PHD_existence_Neusar-Charvat-kol.pdf - FULL TEXT Co si představit pod titulem „PhD existence“? Existence znamená „bytí“. Jaké to je být doktorandem či doktorandkou? Autoři monografie na podkladě dat z dotazníkových studií a narativních rozhovorů zachycují reflexe, o...
Book
Full-text available
Vzdělávací model představuje návrh klasifikace kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování (PPRCH) ve školství. Vychází z potřeby koordinovaného vzdělávání pracovníku v PPRCH nejen u pedagogických pracovníků, ale také u všech dalších profesí vstupujících v rámci preventivních aktivit do škol, případně majících vliv n...
Conference Paper
Preventure je novou metodou v oblasti indikované primární prevence užívání návykových látek, která je zadaptovaná na české prostředí. Metodiku navrhly P. J. Conrod a S. H. Stewart, je postavena na identifikaci 4 osobnostních rysů pomocí diagnostického nástroje SURPS (Substance Use Risk Profile Scale). Osobnostní rysy se často vyskytují u dětí a ado...
Chapter
Full-text available
Students from the Czech Republic and Slovakia reported about their motives to study doctoral degree in psychology, satisfaction with the study programme and career plans aft er successful fi nish of their studies. Data come from three interconnected studies and were collected under the auspices of VZKAS project. First study deals with the motivatio...
Article
Full-text available
The article describes a drug prevention programme which is currently being adapted to the Czech environment. The aim of this article is to provide information about the methodology of the Preventure targeted brief intervention and describe the psychological qualifications of its facilitators. The method comprises diagnostic screening and an indicat...
Presentation
Sborník abstrakt ze VII. ročníku mezinárodní konference ”Primární prevence rizikového chování” (Vzdělání a profesionalita v primární prevenci), 8.-9.11.2010, Praha
Book
Sborník abstrakt ze VII. ročníku mezinárodní konference "Primární prevence rizikového chování" (Vzdělání a profesionalita v primární prevenci), 8.-9.11.2010, Praha
Article
Full-text available
BACKGROUND: Personality characteristics most commonly associated with marijuana use referred to in the literature include openness to new experience, nonconformity, low conscientiousness, lability and impulsivity. Some papers provided evidence of anxiety and problems with interpersonal relationships. Other studies identified regular marijuana smoke...
Technical Report
Full-text available
Účelem této studie je tedy přinést výzkumem ověřené podklady pro rozvoj koncepce prevence kriminality a rizikového chování v Krnově. Výstupy mohou též sloužit jako příloha k řadě např. evropských projektů, kde jsou analýzy současného stavu též již vyžadovaným standardem. Zaměřili jsme se tedy na zjišťování aktuálního stavu a potřeb cílových skupin...
Technical Report
Full-text available
V této kapitole se pokusíme o stručné shrnutí nejdůležitějších zjištění celé studie. Tato tvrzení jsou tedy jakýmisi zobecněními zejména hlavních rizik, dále pak trendů ale i příležitostí. Nelze je považovat ze kompletní přehled všech zjištění této studie a jejich samostatná prezentace může být náchylná na vytržení z kontextu. Začneme negativy a př...
Conference Paper
Full-text available
Cílem tohoto textu je seznámit pedagogy a ostatní pracovníky na poli primární prevence s některými méně diskutovanými principy fungování nízkoprahových programů pro uživatele nealkoholových drog (K-centra, terénní programy, víceúčelové drogové služby, atp.). Dále se budeme věnovat možnostem užší spolupráce těchto programů se školami.
Technical Report
Full-text available
Analýza potřeb klientů nízkoprahových zařízení v Praze v roce 2003 obsahuje výsledky analýzy, provedené mezi klienty nízkoprahových zařízení určených pro uživatele nelegálních návykových látek v Praze. Navazuje na obdobnou studii provedenou ve Středočeském kraji (Gabrhelík, Charvát, 2004). Obě studie jsou z hlediska svých výsledků komplementární; v...
Article
Full-text available
Background: The three year project "Evaluation of drug precautions and programmes realized in central Bohemian region" which started in 2003 was placed by county council of central Bohemian region. The first phase of the project was concluded in first trimester of 2004, the outcome of this phase consisted of three substudies. The third one is the n...
Article
Full-text available
The objectives of this study were to explore by means of the Rapid Assessment and Response methodology the possible impact of the amendment of drug legislation (with effect from 1999) on secondary school drug users, their behavior, and attitudes. This research is a part of the Impact Analysis Project of new drugs legislation in the Czech Republic (...
Technical Report
Full-text available
Projekt „Analýza potřeb klientů nízkoprahových služeb“ (dále jen analýza potřeb), realizovaný v roce 2003, je substudií projektu Evaluace protidrogové politiky Středočeského kraje (dále též STK). Analýza potřeb je pilotním projektem majícím v budoucnosti umožnit standardní provádění tohoto typu kvalitativních studií v dalších regionech, včetně zohl...
Conference Paper
Full-text available
Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2 Název příspěvku: Problematika výběru účastníků kvalitativního výzkumu z řad uživatelů nelegálních drog Autor: Miroslav Charvát Pracoviště: Katedra psychologie FF Univerzity Palackého v Olomouci Abstrakt: V příspěvku sledujeme dvě...

Network

Cited By