Milan S. Dimitrijevic

Milan S. Dimitrijevic
Astronomical Observatory Belgrade | AOB

Research Professor

About

1,229
Publications
151,651
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
5,430
Citations
Introduction
Director of Belgrade Astronomical Observatory1994-2002. Editor in Chief of ''Serbian Astronomical Journal'' 1987-2002, President of Astronomical Society ''Rudjer Boskovic'' 1982-2004, Editor in Chief of the journal „Vasiona (Universe)“ 1985-2004, President of the Society of Astronomers of Serbia 2008-2014. Federal Minister for Science, Technology and Development 1993-94. Since 2009, Affiliated Fellow of the Paris Observatory - LERMA. Member of the Association of Writers of Serbia (2008).
Additional affiliations
July 2009 - present
Observatoire de Paris
Position
  • Affilie
November 1994 - June 2002
Astronomska opservatorija
Position
  • Managing Director
September 1984 - present
Astronomical Observatory Belgrade
Position
  • Professor

Publications

Publications (1,229)
Article
Full-text available
Money is, by definition, a means of payment. It is forged by rulers, through their minters. It has its nominal value, which is greater and more visible insofar if the coins are minted from precious materials, such as gold and silver. That is why coins reflect what the community considers valuable. Thus, money can mirror the value system of a certai...
Conference Paper
Full-text available
Delos is a small island in the centre of the Cycladic group. It has neither enough water nor arable land to produce enough food for its inhabitants. Despite these facts, the island was chosen to be the cult centre of Apollo, the very significant deity of the Greek pantheon. In this paper, rational reasons are sought for why such an inhospitable pla...
Conference Paper
Full-text available
The oldest organization of amateur astronomers in Serbia is the Astronomical society "Rudjer Bošković", founded in 1934. The Society has founded a People's observatory in 1964, and a planetarium and journal for astronomy "Vasiona" (Universe) since 1953. In this study we present a short review of the history and development of the Society and an ove...
Conference Paper
Full-text available
Portara is a monumental gate on Naxos, built by the end of VI century BC, by the local ruler Ligdamis, as the entrance of an unfinished temple. Some scientists think that the temple was dedicated to Apollo, others attribute it to Dionysus. Here, we attempted to contribute to the resolution of this dilemma, using the methods of Archaeoastronomy. We...
Article
Full-text available
Делос је мало, каменито острву у центру Кикладске групе. Нема довољно воде нити обрадиве земље да би снабдело сталне становнике. Упркос овим чињеницама, изабрано је да буде центар култа веома значајног божанства, Аполона. У овом раду, потражили смо рационалне разлоге због којих је једно, тако негостољубиво место, где људи нису имали разлог да се ду...
Article
Full-text available
Један од најзначајнијих филозофа античке Јоније био је Анаксагора из Клазомене, на малоазијској обали Егејског мора. У овом прилогу разматрано је његово објашњење стварања Универзума, на основу претпоставке о постојању фундаменталних компоненти материје (хомеомерије) и Ума, као и погледи на огњену природу звезда и покушаји да опише њихову суштину б...
Article
Full-text available
Представљена је историја сарадње београдских астронома са Румунијом, заједно са документима и фотографијама. ON COLLABORATION OF ASTRONOMICAL OBSERVATORY WITH ROMANIAN ASTRONOMERS A history of collaboration of Belgrade astronomers with Romania, with documents and photos is presented.
Article
Full-text available
Према антропичком принципу, физички свет је структуиран да удоми живот који може да га посматра. То значи да су вредности физичких константи такве да космос има повољне услове за њега. И јаки и слаби антропички принцип - упркос њиховим разликама - као да истичу да је основна улога универзума развој живота, посебно интелигентног живота. Али без зане...
Article
Full-text available
Портара је монументална капија на грчком острву Наксос (Киклади), саграђена при крају шестог века старе ере, као улаз у храм, који никада није довршен. Неки научници сматрају да је храм био посвећен Аполону, други га приписују Дионису. У овом раду, покушали смо да доприeсемо решењу те дилеме, користећи методе археоастрономије. Показали смо да храм...
Article
Full-text available
У раду је тестирана хипотеза да ликовне представе на појединим стећцима могу да илуструју одређена знања и веровања из предхришћанске митологије, космологије и религије, као и календарских знања балканских Словена. Стећци су надгробни споменици, начињени од великих мермерних монолита. Датирани су у средњи век. Старији истраживачи их приписују Богум...
Article
Full-text available
Овде су означени и поетолошки размотрени небески космички мотиви у поезији Николе Цветковића и његово радно - стваралачко учешће у бројним зборницима (III - XI) Конференције Развој астрономије код Срба; укључујући ту и више студијских прилога, који се углавном баве космичким темама, мотивима и симболиком. На крају је приложен избор Цветковићевих ст...
Article
Full-text available
Претстављено је лирско-поетско стваралаштво, често инспирисано небеским мотивима, савремених бугарских песника Ивајла Диманова, Илијане Илијеве, Павлине Јосеве, Елене Кашчиеве, Катје Маринове, Рајне Минкове, Цонке Христове, Румена Цанева, Стефаније Цанкове и Милче Цветкова. „WITH GEO ON THE REDOUTE” IN FRONT OF STARGATE III Poetry of contemporary b...
Article
Full-text available
У својим космолошким разматрањима Хераклит претпоставља да је ватра основни принцип и најфундаменталнији елемент од кога су настали други елементи и сви објекти. Али осим материјалног елемента ватре, Хераклит такође спомиње још једну њену врсту, грмљавину, коју карактерише постојање интелекта. Од ватре према њему долази не само настанак већ она одр...
Article
Full-text available
Приказан је песнички сусрет под називом "Космички цвет" поезије у оквиру Конференције «Развој астрономије код Срба ХI». У прилогу су дати хаику стихови Тамаре Лујак, рецитовани на овом окупљању. «COSMICAL FLOWER» OF POETRY IV The poetry meeting "Cosmic Flower" of Poetry IV organized during the Conference "Development of Astronomy among Serbs XI" is...
Article
Stark widths and shifts have been calculated for 17 ultraviolet lines of Fe V of astrophysical interest. The calculations have been made using semiclassical perturbation approach. The work is motivated by the importance of ultraviolet lines for the study of hot white dwarf atmospheres specially for investigations of the variation of fine structure...
Article
Full-text available
This research tested the hypothesis that the poem Shield of Heracles, if understood as a local myth, has a cosmological significance. Pa- gasaean Apollo, the solar deity, is the initiator of the events described in the poem. Certain Kyknos (Swan) and Heracles are the main actors. Both of them can be understood as the personified eponymous constella...
Article
In this work, energy levels, oscillator strengths, and transition probabilities for the Ti II ion are calculated by the Hartree–Fock pseudo-Relativistic method using the Cowan (CW) atomic structure code and by the Thomas-Fermi-Dirac-Amaldi method using the AUTOSTRUCTURE (AS) atomic structure code. We used the terms and levels generated by the 12 co...
Article
In this work, we present two different methods for calculation of the atomic structure for atoms and ions. The first one is the Hartree‐Fock pseudo‐Relativistic method which can be ab initio where we calculate the atomic parameters theoretically by using, for example, the first three programs of the Cowan (CW) atomic structure code: RCN, RCN2, and...
Article
We have investigated the formation of laser‐dressed states in HF components of sodium atoms and their manifestations in Autler–Townes spectra. An explicit procedure is proposed for constructing a specific Morris–Shore wave function basis, within which two‐photon excitation schemes are reduced to sets of mutually orthogonal 3‐ and 2‐level excitation...
Article
We calculated widths and shifts due to collisions with electrons, protons and He II ions for 66 multiplets of neutral boron, using the semiclassical perturbation theory. The range of temperatures is from 2500 K to 50 000 K and electron density values are within the range 1011–1019 cm−3. The obtained Stark broadening parameters have been compared to...
Article
We have calculated the energy levels, oscillator strengths, and transition probabilities for eight carbon-like ions (Na vi, Mg vii, Al viii, Si ix, P x, S xi, Cl xii and Ar xiii) using the Hartree–Fock pseudo-relativistic (HFR) and Thomas–Fermi–Dirac–Amaldi (TFDA) approaches. We used configuration expansions containing eight configurations, namely...
Article
Stark broadening parameters, full widths at half intensity maximum and shifts for 34 multiplets of singly charged zinc ion have been calculated using the impact semiclassical perturbation formalism. Stark broadening parameters due to collisions with electrons, protons and helium ions have been obtained for a grid of electron densities and temperatu...
Article
The influence of Stark broadening in ionized chromium spectral lines observed in stellar atmospheres of Ap stars is considered. We have calculated the fitting coefficients of these lines and used them to compare Stark broadening and thermal Doppler widths for the conditions in the atmosphere of the Ap-star HD 188041. We also studied the influence o...
Article
Stark widths for 19 lines in the spectrum of singly charged lutetium ion have been calculated using modified semiempirical method for an electron density of 1017cm-3 and temperatures from 5 000 K up to 80 000 K. The obtained results have been used for the investigation of the influence of Stark broadening on Lu II spectral lines in stellar atmosphe...
Article
Using the impact semiclassical perturbation approach, widths and shifts of the 4s-4p configuration of Fe V spectral line profiles due to collisions with electrons, H+, He+ and He2 + ions, have been calculated in the physical conditions of hot white dwarfs. Energy levels and oscillator strengths needed for the calculation have been obtained by using...
Article
The neglecting of Stark broadening in analysis and synthesis of hot stars spectra in some cases could cause errors in abundance determination. We analysed Co II lines in the spectrum of χ Lupi and found two well-isolated and strong lines (λλ 2022.354, 2027.040 Å) suitable for the investigation of influence of Stark broadening. Since the results for...
Article
Full-text available
A dataset of Stark widths for Tb II, Tb III and Tb IV is presented. To data obtained before, the results of new calculations for 62 Tb III lines from 5d to 6pj(6,j)o, a transition array, have been added. Calculations have been performed by using the simplified modified semiempirical method for temperatures from 5000 to 80,000 K for an electron dens...
Article
In this work, the different methods of Stark width calculations are presented briefly: We started with the fully relativistic method (Elabidi et al. 2004), after that the semiclassical perturbation (SCP) method (Sahal-Bréchot et al. 2014), the semiempirical (SE) method (Griem 1968), the modified semiempirical (MSE) method (Dimitrijević and Konjević...
Article
Ionization of two-photon excited states 5p5(2P3/2)6p[3/2, 5/2]2, M=2 (jl-coupling) of xenon atoms by circularly polarized probe light was studied experimentally in a supersonic beam. The observed photoionization signals revealed oscillation structure due to the Larmor precession of atomic states in an external magnetic field. We derived analytical...
Article
In this work, fully relativistic multi-configuration Dirac–Hartree–Fock approach for calculating atomic structure parameters has been presented and compared to other approaches such as Hartree–Fock pseudo-Relativistic (HFR) method. As an example of application, results of fully relativistic calculations for the ion Ca XV have been obtained and comp...
Article
Full-text available
Stark broadening parameters, full widths at half maximum (FWHM) and shifts for spectral lines within six multiplets of doubly charged ruthenium ions have been calculated, for an electron density of 10 17 cm −3 and temperature range from 10 000 K to 160 000 K. Calculations have been performed with the simplified modified semiempirical (SMSE) approac...
Article
Full-text available
In this work, the processes of photodissociation of some diatomic molecular ions are investigated. The partial photodissociation cross-sections for the individual rovibrational states of the diatomic molecular ions, which involves alkali metals, as well as corresponding data on molecular species and molecular state characterizations, are calculated...
Article
Full-text available
Didactic poem, Phaenomenа writen by Aratus of Soli, Catasterismi (Καταστερισμοί) the only surviving scripture associated before with Eratosthenes of Cyrene and De Astronomica, also known as Poeticon Astronomicon, attributed earlier to the Roman historian Gaius Julius Hyginus, and their translation to Serbian, have been considered.
Article
Full-text available
The study tests the hypothesis that artistic representations on some stećak tombstones can illustrate certain knowledge and beliefs from pre-Christian mythology, cosmology and religion, as well as the calendar knowledge of the Balkan Slavs. Stećaks are tombstones made of large marble monoliths. These are dated to the Middle Ages. Older researchers...
Article
Full-text available
Dionysus is an important deity of the Ancient Greek Pantheon. He is widely known as the God of Wine, the one who releases from worry. All that is instinctive, intuitive, guided by the principle of pleasure is in his divine competence. At the same time, he is frightening, associated with madness, drunkenness, fear, even horror, death, body tearing.....
Article
Full-text available
Размотрени су идеје и философски погледи Анаксимандра из Милета (611/610–547/546. пре н. е.), једног од најзначајнијих пред сократoвских филосoфа, првог који је покушао да дâ научно виђење света, природе небеских тела и положаја Земље у универзуму ослобођено митологије, као и његов допринос практичној астрономији и увођењу сунчаних сатова у грчки с...
Preprint
Full-text available
According to the anthropic principle, the physical world is structured to host a life that can observe it, so the values of the physical constants are such that the universe has favorable conditions. Both the weak anthropic principle and the strong one-despite their differences-emphasize that the basic role of the Universe is the development of lif...
Article
This paper investigates the Penning ionization (PI) processes in cold gas media of alkali atoms. The PI autoionization widths of atomic pairs show a drastic dependence (by orders of magnitude) on the orbital quantum numbers of Rydberg atoms involved in a long-range dipole-dipole interaction. The nontrivial dependence of the PI efficiency on the siz...
Article
Full-text available
Calculated Stark broadening parameters of singly ionized beryllium spectral lines have been reported. Three spectral series have been studied within semiclassical perturbation theory. The plasma conditions cover temperatures from 2500 to 50,000 K and perturber densities 10 11 cm −3 and 10 13 cm −3. The influence of the temperature and the role of t...
Article
The importance of some atom hydrogen collisions in AGN has been investigated. The results are useful for better estimation of the hydrogen Balmer lines fluxes, which usage for effective temperature diagnostics in astro-physical plasma is limited by errors from the line formation models. The data could be also useful for modeling cooler and denser p...
Article
Full-text available
Here are discussed ideas and philosophical views of Anaximander of Miletus (611/610-547/546 B.C.), one of the most important Pre-Socratic philosophers, the first who tried to give a scientific view of the World, free from mythology, about the nature of celestial bodies and Earth's position in the Universe, and his contribution to practical astronom...
Article
Full-text available
This paper presents an overview of the current status of the Virtual Atomic and Molecular Data Centre (VAMDC) e-infrastructure, including the current status of the VAMDC-connected (or to be connected) databases, updates on the latest technological development within the infrastructure and a presentation of some application tools that make use of th...
Article
Full-text available
This paper presents an overview of the current status of the Virtual Atomic and Molecular Data Centre (VAMDC) e-infrastructure, including the current status of the VAMDC-connected (or to be connected) databases, updates on the latest technological development within the infrastructure and a presentation of some application tools that make use of th...
Article
Full-text available
One of the great scientific problems at the beginning of the twentieth century was the occurrence of the ice ages in Europe in the Quaternary. Serbian scientist Milutin Milanković (1879–1958) devoted his life to solving this mystery. He elaborated a mathematical theory of the Earth's climate (applicable also to other planets) based on the calculati...
Article
Full-text available
Sumar: În acest studiu încercăm să sistematizăm, organizăm și să oferim spre mediile academice și publice, motivele astronomice regăsite pe monede din evul mediu pe teritoriul Serbiei. Accentul este pus pe motive stelare, Soare și Lună, nu doar pentru a prezenta interacțiunile astronomice și cosmice cu știința numismaticii, ci și pentru a scoate în...
Article
Full-text available
Sumar: În mai 1923, patriarhul Meletios al IV-lea a convocat un congres panortodox la Constantinopol. Printre principalele subiecte se afla și reforma calendarului Iulian. La congres au participat delegații din Grecia, Rusia, România și Serbia. Din Serbia au participat mitropolitul Gavrilo Dožić al Muntenegrului și Coastei, cel care a devenit mai a...
Article
Full-text available
Data for Stark full widths at half maximum for 46 Co II multiplets were calculated using a modified semiempirical method. In order to show the applicability and usefulness of this set of data for research into white dwarf and A type star atmospheres, the obtained results were used to investigate the significance of the Stark broadening mechanism fo...
Article
Full-text available
The aim of this paper is to analyze the various uses of Stark broadening data for non-hydrogenic lines emitted from plasma, obtained with the modified semiempirical method formulated 40 years ago (1980), which are continuously implemented in the STARK-B database. In such a way one can identify research fields where they are applied and better see t...
Article
Stark full widths at half-maximum for 46 Co ii multiplets have been calculated using modified semi-empirical method. The obtained results have been used to demonstrate the importance of Stark broadening mechanism in DA and DB white dwarf and A star atmospheres. With the obtained results we also test possibility of using some approximate methods of...
Article
Full-text available
This paper is intended to give a comprehensive overview of the current status and developments of the Paris Observatory STARK-B, MOLAT and SESAM databases which can be interrogated thanks to interoperability tools. The STARK-B database provides shifting and broadening parameters of different atomic and ionic transitions due to impacts with charged...
Article
Full-text available
Феликс Ромулијана је резиденцијални комплекс Гаја Галерија Валерија Максимијана Августа, римског императора, који је владао у време Тетрархије. Саграђена је крајем трећег и почетком четвртог века, у Галеријевом месту рођења, на истоку данашње Србије и названа по његовој мајци, Ромули. Комплекс чини фортификација, у којој су два храма, две палате, т...
Article
Full-text available
Теорија Великог праска се односи на почетак Универзума, који потиче из сингуларности, теорије која је верификована досадашњим посматрачким подацима. У складу са њом, универзум, простор и време имају почетак. Слично је и са писцима ране хришћанске цркве, који подржавају ex nihilo ἐκ μὴὴ ὄντος (ек ме онтос = од „не-бића“) стварање света кроз божанску...
Article
Full-text available
У раду је дат преглед астрономских знања старих Грка, од првих информација у делима која су нам дошла из антике, где су оне делимично сакривене употребом песничког језика, па до Клаудија Птолемаја. Анализиране су Орфичке химне, Хомерове епске песме Илијада и Одисеја, као и значај за астрономију следећих грчких астронома, природњака и философа: Тале...
Article
Full-text available
Synopsis Stark broadening theories and calculations can now be considered as mature. The fast computers allow to calculate a great number of atomic data needed for accurate spectroscopic diagnostics and modeling, such as for stellar atmospheres and envelopes, laboratory and technological plasmas, and laser equipments. Thus the access to these data...
Article
Full-text available
Stark full widths at half maximum (FWHM) for 26 6s-6p transitions in Tb III spectrum have been calculated for electron density of 10 17 cm −3 within a temperature range of 5 000 K to 80 000 K, by using the simplified modified semiempirical (SMSE) method. The results obtained are used for the consideration of Strak width regularities within the inve...
Article
Full-text available
Stark broadening parameters, full widths at half maximum (FWHM) and shifts for 13 Os II lines have been calculated. The plasma parameters are: electron density of 10 17 cm −3 and temperatures from 5 000 K to 80 000 K. Calculations have been performed with the simplified modified semiempirical (SMSE) approach. The results are also used for the consi...
Article
Full-text available
Представљен је историјат сарадње Милана С. Димитријевића и његових сарадника, пре свега Анатолија А. Михајлова, Петра Грујића и Владимира Кршљанина са Џилијен Пича из Универзити колеџа у Лондону и Алексеја Јермолајева са Универзитета у Дарему у Енглеској.
Article
Full-text available
Приказан је песнички сусрет под називом "Космички цвет" поезије у оквиру Конференције «Развој астрономије код Срба Х». У прилогу су дати одломци из поеме Плачем због чемпреса Смиљане Ђуровић, читане на овом окупљању.
Conference Paper
Stark broadening parameters of neutral boron spectral lines have been presented. The studied lines correspond to low energetic level transitions. The temperature dependence has been obtained and the contributions of electrons, protons and ionized helium ions have been illustrated. The obtained results are applicable for astrophysical and laboratory...
Article
Hydrogen Balmer series lines have been widely used to determine characteristic plasma parameters such as electron density. These parameters are related to internal processes occurring in plasma (Stark effect, Doppler effect, …) which give rise to line shapes whose convolution reproduces the total atomic emission line. This procedure provides an est...
Article
Using semiclassical perturbation approach in impact approximation, Stark shifts for singly charged argon (Ar II) spectral lines have been calculated. Energy levels and oscillator strengths needed for this calculation were determined using Hartree-Fock method with relativistic correction (HFR). We compare our results with experimental values for 100...