Mikko Ketovuori

Mikko Ketovuori
University of Turku | UTU · Department of Teacher Education

PhD, Phil. Lic

About

26
Publications
7,871
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
19
Citations
Introduction
I am interested in the role of arts in society, music education and Socionomics theory. I often like to compare things, as well as, figure out the context of different phenomenon e.g. "think out of the box".
Additional affiliations
August 2019 - August 2020
University of Oulu
Position
  • Professor
August 2011 - present
University of Turku
Position
  • University Lecturer
August 2005 - present
University of Turku
Position
  • University Lecturer

Publications

Publications (26)
Conference Paper
Full-text available
In recent years, research in arts education has expanded into new subject areas, such as environmental protection, minority issues and well-being, etc. The general impression in this debate seems to be that art is considered a panacea for all problems in society. It is noteworthy that the same topics are regularly featured on social media as well....
Thesis
Robert Prechterin (s. 1949) luomaa sosionomista talous- ja kulttuuriteoriaa ei ole aiemmin esitelty Suomessa. Sosiologian ja ekonomian tieteenaloja yhdistäen se tutkii ihmistä sosiaalisena, yhteiskunnallisena ja taloudellisena olentona. Teorian mukaan ihmisten toimintaa ohjaava kollektiivinen tunne (social mood) edeltää aina reaalimaailman tapahtum...
Article
Full-text available
Vaikka taideaineitten osuus eri maiden opetussuunnitelmissa ei ole järin suuri, niiden asema ja painoarvo paljastavat oleellisia piirteitä koulutusjärjestelmien taustalla vaikuttavista aatteista ja kasvatusfilosofioista. Puolustaakseen asemaansa koulutuksessa taideaineet ovat joutuneet todistelemaan hyödyllisyyttään, mikä on 2000-luvulla johtanut t...
Conference Paper
Full-text available
The last thirty years, widespread concern about the role of arts in education has created demand for transfer research. The question has mainly been, how beneficial the arts are for students. Quite recently, in the field of music education, the first meta-analyses of the issue have been released (Sala & Gobet 2020; Cooper 2020). The outcome of the...
Chapter
Full-text available
Egon Friedellin "Uuden ajan kulttuurihistoria" ja Oswald Spengelerin "Länsimaiden perikato" -kirjat ristiin valotettuna.
Conference Paper
Full-text available
In order to measure pessimism and optimism in pop music quantitatively one has to find a reliable method. Since health care workers often employ the Visual Analogue Scale (VAS) to measure patients' subjective experiences of pain, the hypotheses in this study was that similar analogy than "no pain-extreme pain" could be also suit to a dichotomy "ext...
Article
Full-text available
Social mood in Finland shifted from generally positive in the spring of 2006 to generally negative by the spring of 2009. We identify this change in mood via eight indicators, including the onset of a financial and macroeconomic crisis, a decline in measures of sentiment, a rise in radical politics and the demise of an iconic business unit of one o...
Article
Full-text available
Perusopetus tukee oppilaan kasvua ihmisyyteen, jota kuvaa pyrkimys totuuteen, hyvyyteen ja kauneuteen sekä oikeudenmukaisuuteen ja rauhaan. Ihmisyyteen kasvussa jännitteet pyrkimysten ja vallitsevan todellisuuden välillä ovat väistämättömiä. Sivistykseen kuuluu taito käsitellä näitä ristiriitoja eettisesti ja myötätuntoisesti sekä rohkeus puolustaa...
Article
Full-text available
This article investigates a piano-playing subject called “keyboard harmony.” The subject was initially developed in the 1980s to give (K-12) schoolteachers the skills needed for accompanying singing in classrooms. Since keyboard harmony today has an official status in all Finnish music schools, both piano and general music teachers ought to know an...
Article
Full-text available
In Western countries educational thinking has been linked to the scientific worldview that is based on Cartesian and Newtonian inquiries. In this approach understanding is sought by first taking things apart, once that is done, the whole is constructed again. The approach has its emphasis on things like analytical thinking, determinism, and redu...
Conference Paper
Full-text available
Education is by its nature a normative enterprise and therefore guided by certain aspirations, cultural and ethical beliefs. It is no wonder that the educational systems of different countries reflect the local ideas of nation, the established ways of perceiving knowledge, ways of production, as well as religious and other normative ideas. In weste...
Article
Full-text available
The project described herein took place in Pokomo, Kenya and Turku, Finland. The idea behind the project was to provide tools for language learning by gathering local stories from schoolchildren and collecting drawings, narratives and photos for a book telling about the lives of children in both places. The material was released also in an exhib...
Conference Paper
Full-text available
Kolme koulutuksellista trendiä: individualisaatio, päämäärä rationaalisuus ja dekontekstualisaatio, ovat kaikki yhdessä murtaneet ajatusta kulttuurin merkityksestä osana kasvatusta. Käytännössä tämä on johtanut, ei vain kasvatustieteellisen diskurssin muutokseen, vaan myös laajempaan ajatukseen itse tiedon ja opetuksen kriisistä, kuten alan oppikir...
Article
Full-text available
Tiivistelmä Vapaa säestys on luokanopettajakoulutuksen oppiaine, jossa opiskelija oppii, ei pelkästään laulun säestämistä, vaan myös musiikin rakenteita ja muotoja. Musiikin monialaisissa opinnoissa aine on keskeinen, sillä siinä yhdistyvät monet musiikin oppimiseen liittyvät asiat kuten musiikin sisäinen kuuleminen, solfa, äänenkuljetus, soinnutus...
Article
Full-text available
Artikkelin kirjoittajat tarkastelevat laulua ja musiikinopetusta hieman eri näkökulmista. Mikko Ketovuori työskentelee Turun opettajankoulutuslaitoksella musiikkikasvatuksen yliopistonlehtorina. Omassa työssään musiikkikasvattajana hän on ennen muuta generalisti. Hannele Valtasaari puolestaan on ekspertti, joka on työs-kennellyt laulupedagogina 30...
Article
Full-text available
his article is about a multidisciplinary R&D project in which a Canadian Learning Through The Arts (LTTA) program was imported to Finland in 2003–2004. Cultural differences in arts education in Finland and Canada are discussed. While Finland has a national school curriculum with all the arts included, Canada relies more on partnerships to ensure ar...
Article
Full-text available
In his theory of structuration, Anthony Giddens suggests that social life is more than the individual choices we make. Still, at the same time, we are not merely determined by social forces around us. According to Giddens (1984), human agency and social structures are in close relationship with each other, while the repetition of the acts of indivi...
Chapter
Full-text available
Artikkelissa tarkastellaan Opetushallituksen perusopetuksen taide-ja taitoaineiden arviointiprojektin musiikin oppimistuloksia musiikin tuntemuksen ja kulttuurisen osaamisen kannalta. Kiinnitämme huomiota oppimistulosten alueellisiin eroihin sekä pätevän että epäpätevän opettajan vaikutukseen oppimiselle. Musiikki, formaalissa ja informaalissa muod...
Conference Paper
Full-text available
Viime vuosina suomalaisessa musiikkikasvatuksessa lähinnä angloamerikkalaiset filosofiset haarat praksiaalinen musiikkikasvatus (praxial music education) ja formaalis-esteettinen kasvatus (music education as aesthetic education) ovat kiinnostaneet tutkijoita (Väkevä, 2004; Westerlund 2002). On esitetty kritiikkiä näihin suuntauksiin sisältyvien ind...
Article
Full-text available
Traditionally music education has been about reproducing cultural values inherent with the local traditions. Justification for it has also been looked for more utilitarian backgrounds: whether ‘Mozart makes your kids smarter’ or students learning music grow more tolerant or creative. In contemporary society the need for paying attention to the indi...
Thesis
Full-text available
This thesis contains a description of a project carried out in Finnish schools based on Canadian Learning Through The Arts pedagogy. During the project artist-teacher pairs taught different school subjects to school classes, for example mathematics through dancing, biology through fine arts or a combination different art forms together in ‘project...
Article
Full-text available
In Finland, controversial discussion about the role and suitability of rock and pop music was once again raised when the monster band Lordi won the 2006 Eurovision Song Contest in Athens. The historical event—Finland had never before won the Contest—raised joy in whole Europe. Not just hard rock was seen to win, but all the different genres of musi...

Questions

Question (1)
Question
Hi,
do you know any countries, in which class teachers might have the opportunity to become music teachers as well?
(In Finland we do that)...
Thanks for the answers!

Network

Cited By