Mihai Sandru

Mihai Sandru
Romanian Academy · Center for European Law Studies

Professor
I'm currently working on data protection in Romania

About

138
Publications
74,342
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
20
Citations
Introduction
- Senior researcher & Coordinator at Center for European Legal Studies- The Romanian Academy - Professor in EU law at the University of Bucharest. EU law - Interpretation and application of EU Law by Romanian Courts; EU company law, European Comparative Company Law; european contract law. public procurement International Commercial Law - arbitration, Interpretation and application of CISG by Romanian Courts Romanian Company Law GDPR in Romania EU public procurement in Romania www.mihaisandru.ro

Publications

Publications (138)
Presentation
Full-text available
Conferința anuală „Democrație, constituție și spațiul administrativ în secolul XXI” – ediția a XIV-a, organizată de Societatea Academică de Științe Administrative
Article
Full-text available
ABSTRACT Virtual educational platforms are becoming more numerous. Some are necessary and useful, having beneficial effects. Of these, we will analyze, without contesting or discussing the opportunity, the online school register. Three elements of analysis will be considered, namely the risks to the privacy of pupils or students, the data protectio...
Article
Full-text available
The relationship between the European Union law and arbitration is assessed from several perspectives: from the point of view of a researcher in European Union law and from the experience in the field of arbitration. This discussion is not only academic one, but has important consequences for the application of law, especially the application of Eu...
Conference Paper
Full-text available
ABSTRACT Virtual educational platforms are becoming more numerous. Some are necessary and useful, having beneficial effects. Of these, we will analyze, without contesting or discussing the opportunity, the online school register. Three elements of analysis will be considered, namely the risks to the privacy of pupils or students, the data protectio...
Presentation
Full-text available
Rolul dreptului internațional în propunerea de Regulament de instituire a cadrului pentru realizarea neutralității climatice și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1999 (Legea europeană a climei) 1. Proiectul de Regulament de instituire a cadrului pentru realizarea neutralității climatice și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1999 (Legea...
Article
Full-text available
Contribuția Înaltei Curți de Casație și Justiție la interpretarea și aplicarea dreptului Uniunii Europene în România prin recursuri în interesul legii The contribution of the High Court of Cassation and Justice to the interpretation and application of European Union law in Romania through appeals in the interest of the law Daniel-Mihail ȘANDRU...
Presentation
Full-text available
ABSTRACT The relationship between the European Union law and arbitration is assessed from several perspectives: from the point of view of a researcher in European Union law and from the experience in the field of arbitration. This discussion is not only academic one, but has important consequences for the application of law, especially the applicat...
Preprint
Full-text available
Relația dintre dreptului Uniunii Europene și arbitraj este privită mai multe perspective: a unui cercetător în dreptul Uniunii Europene și a experienței în domeniul arbitrajului. Această discuție nu este una academică, de fațadă ci are consecințe importante în privința aplicării dreptului, în special a aplicării dreptului Uniunii Europene de către...
Presentation
Full-text available
Rezumat: Receptarea regimului juridic internațional al climei în dreptul Uniunii Europene este analizată din perspectiva impactului legislativ în ordinea juridică a Uniunii Europene și a statelor membre, în special cu exemple din România. Receptarea se manifestă în actele legislative și acte cu putere de lege, dar și prin interpretarea și aplicare...
Article
Full-text available
Transparency is one of the fundamental principles in public procurement. At the same time, the General Data Protection Regulation (GDPR) requires all operators, whether public or private, to respect privacy and data protection. The study starts from the premise of avoiding sanctions and of complying with the obligations of the contracting authority...
Book
Full-text available
Prezentul volum, Dreptul societatilor in Romania, reprezinta o varianta consolidata si adusa la zi a editiilor anterioare, publicate incepand 2006, „Dreptul societatilor comerciale” si „Societatile comerciale in Uniunea Europeana”. Lucrarea se completeaza cu Pacte societare. Clauze, pacte, intelegeri intre asociatii societatilor comerciale, Editia...
Book
This present book, “European Union law and arbitration. Slices and slides. Text, cases and materials”, is what the title highlights: slices and slides. This training course was prepared following he invitation addressed by Mr Professor Flavius Baias to teach the course "European Union law and arbitration" at the master's degree in "International Ar...
Conference Paper
Full-text available
Le thème de la conférence est d’intérêt et d’actualité dans le paysage juridique européen et mondial, compte tenu, d’un côté, des changements législatifs, sociaux, économiques, mais également anthropologiques, « civilisationnistes » et religieux ; et de l’autre, des tendances d’unification et d’uniformisation des législations nationales par rapport...
Presentation
Full-text available
Transparența este unul dintre principiile fundamentale în achizițiile publice. În același timp, Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) impune tuturor operatorilor, fie publici, fie privați, respectarea vieții private și a protecției datelor. Dezbaterea pornește de la premisa evitării sancțiunilor și a respectării obligațiilor de cătr...
Presentation
Full-text available
Romanian Abstract: Prelucrarea imaginii, a celeia ce se numește fotografie, reprezintă o prelucrare de date personale dacă sunt întrunite anumite condiții: dacă personajul fotografiat este identificat sau identificabil și dacă imaginea ajunge la cunoștința terților. Ar trebui să ne protejăm la un nivel minimal în secolul în care camere cu recunoașt...
Presentation
Full-text available
A mai trecut un an de la punerea în aplicare a Regulamentului General privind protecția datelor. Desi parea ca va trece si aceasta moda, a protectiei datelor, iata ca amenzile autoritatilor nationale, inclusiv a autoritatii nationale de supraveghere din România, repun in discutie dificultatile interpretarii si aplicarii acestui regulament. Curtea...
Presentation
Full-text available
2.1. Noțiunea de persoană vizată • 2.2. Tipologii de drepturi ale persoanei vizate • 2.3. Dreptul la informare • 2.4. Dreptul de acces la date • 2.5. Dreptul la rectificare • 2.6. Dreptul la ștergerea datelor • 2.7. Dreptul la restricționarea prelucrării • 2.8. Dreptul la portabilitatea datelor
Presentation
Full-text available
1.1. Respectarea protecției datelor în Europa: Uniunea Europeană și Consiliul Europei 1.2. Jurisprudența Curții de Justiție a UE referitoare la directiva privind protecția datelor 1.3. Aplicarea directivei din 1995 de instanțele române 1.4. Necesitatea și temeiurile adoptării GDPR 1.5. Legislație europeană care are legătură cu aplicarea GDPR 1.6. D...
Presentation
Full-text available
ABSTRACT The processing of personal data in the field of financial services implies the understanding of an entire ecosystem. From the relationship between the European Central Bank and the national / central banks and then the relationship between those and commercial banks, until the creation of risk protection instruments, including by outlining...
Article
Full-text available
The data protection is a fundamental right protected since the 80s by international treaties, the first international convention that came into force was drafted by the Council of Europe. The data protection is undergoing a process of rethinking not only in the European Union but also within the Council of Europe. Here the reforms are characterized...
Article
Full-text available
Romanian Abstract: După câteva luni de la intrarea în vigoare a, poate, celui mai renumit regulament al Uniunii Europene, o analiză a poziționării subiectelor Regulamentului General privind Protecția Datelor este necesară pentru a spulbera unele mituri crescute în umbra necunoașterii. Studiul are în vedere efectele regulamentului nu doar asupra cel...
Article
Full-text available
ABSTRACT Romanian Abstract: Caracterul obligatoriu al hotărârilor și ordonanțelor Curții de Justiție a Uniunii Europene („CJUE”) este analizat din perspectiva efectului general al hotărârii, atât prin prisma jurisprudenței Curții de la Luxemburg, cât și a Curții Constituționale din România. Autoritatea de lucru judecat, precedentul la nivelul CJUE...
Presentation
Full-text available
Rezumat: Curtea de Justiție interpretează în mod uniform dreptul Uniunii Europene prin procedura trimiterii preliminare. Rețelele sociale pun la dispoziția oricărei persoane posibilități de comunicare individuală sau în comunități. Întâlnirea dintre Curtea de Justiție și rețelele sociale nu este nouă, doar că acum instanța europeană a consolidat i...
Chapter
Full-text available
The preliminary reference procedure is non-contentious in nature, that being the reason it does not have parties. The main dispute, where the national courts or tribunals have to give a judgment, is the one that provides not only the request for a preliminary ruling but also the opinion of the parties, that have to play a role, even if limited, als...
Article
Full-text available
The Personal Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR), which entered into force on the 25th of May 2016, provided a two-year deadline for implementation so that the member states, competent authorities and officers, can take steps and, where appropriate, adopt the necessary legislative, technical and organisational measures for the implement...
Article
Full-text available
This paper focuses on the following issues: the presentation of the Economic and Monetary Union from the perspective of the accession of a Member State to it, and in particular highlighting the legal elements regarding the accession of Romania to the eurozone, the legal conditions and the institutional framework from Romania and possible legal effe...
Article
Full-text available
Romanian Abstract: Trimiterile preliminare reprezintă o procedură prin care instanţele naţionale pot formula întrebări prin care să solicite Curţii de Justiţie a Uniunii Europene să interpreteze dreptul Uniunii Europene precum și să se pronunțe cu privire la validitatea și interpretarea actelor adoptate de instituțiile, organele, oficiile sau agenț...
Chapter
Full-text available
Prof. univ. dr. Daniel-Mihail ŞANDRU* Rezumat: România şi Uniunea Europeană şi România în Uniunea Europeană sunt două secvenţe ale unei părţi din construcţia Europei şi din istoria României. Prezentul articol îşi propune să evidenţieze principalele etape juridice de raportare a României la Uniunea Europeană. În particular, articolul va evidenţia ap...
Article
Full-text available
Abstract Romanian Abstract: Prima trimitere preliminară formulată de o instanţă arbitrală din România a fost respinsă de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. CJUE a urmat jurisprudenţa constantă privind noţiunea de „instanţă”. Cauza Holunga, C-370/18 constituie în acest fel un element de statistică judiciară europeană, fără a pune probleme de nat...
Article
Full-text available
The interpretation and application of the European Union law, including the case-law of the Court of Justice of the European Union, by the arbitral tribunals is a subject which is little approached. This is due on the one hand as a result of the confidentiality of the arbitration awards and on the other hand to the specificity of the legal order of...
Article
Full-text available
Abstract Romanian Abstract: Principiile protecţiei datelor sunt analizate în cadrul unei conferinţe în data de 25 mai 2018, ziua în care Regulamentul General al Protecţiei Datelor (RGPD) a fost pus în aplicare. Importanţa principiilor este are în vedere contextul continuităţii interpretării acestora din cadrul regimului directivei şi în privinţa ap...
Presentation
Full-text available
Punerea în aplicare a Regulamentului General privind Protecția Datelor 2016/679. Experiențe din România UMF, UPM: Protectia Datelor cu caracter personal in domeniul medical, Tîrgu Mures, 22 martie 2018
Presentation
Full-text available
Abstract: The Court of International Commercial Arbitration attached to the Chamber of Commerce and Industry of Romania applies new Rules of Procedure on 1 January 2018. Unlike the old rules or amendments, the stated purpose is to comply the Bucharest arbitration with the recent amendments made on an international level concerning the introduction...
Presentation
Full-text available
23 ianuarie 2018 - „Conferința Națională Achiziții Publice în România – ediția a II-a. Modificarea legislației în 2017”, Universitatea Petru Maior, Tîrgu Mureș In cursul anului 2016, Romania a transpus in legislatia sa nationala directivele cuprinse in „pachetul legislativ” prin care, in anul 2014, la nivelul Uniunii Europene, a fost realizata refo...
Research
Full-text available
Book Review of Catalina Goanta, Convergence in European Consumer Sales Law. A Comparative and Numerical Approach, INTERSENTIA, 2016, ISBN 9781780684314, xxii + 402 pp. [RRDE - Revista romana de drept european, nr. 3/2017, , p. 103-106, Daniel-Mihail Sandru]
Book
Full-text available
În cursul anului 2016 România a transpus în legislaţia sa națională directivele cuprinse în „pachetul legislativ” prin care, în anul 2014, la nivelul Uniunii Europene, a fost realizată reforma domeniului achizițiilor publice, iar în cursul anului 2017 au fost adoptate mai multe reglementări de nivel terțiar pentru aplicarea acestora. După aproximat...
Research
Alexandru GEORGESCU - recenzie Irina Alexe, Nicolae-Dragoş Ploeșteanu, Daniel-Mihail Șandru (coordonatori), Protecţia datelor cu caracter personal. Impactul protecţiei datelor personale asupra mediului de afaceri. Evaluări ale experienţelor româneşti și noile provocări ale Regulamentului (UE) 2016/679, Editura Universitară, 2017, ISBN 978-606-28-05...
Article
Full-text available
In 2016 Romania transposed in its national legislation the directives contained in the EU legislative package, through which was realized a reform in the field of public procurement at the level of the European Union, whereas in 2017 several tertiary regulations for their enforcement were adopted. Approximately one year and a half following the enf...
Article
Full-text available
Sandru, Daniel-Mihail, Importanţa trimiterilor preliminare în materia protecţiei datelor personale. Cauze semnificative şi experienţe româneşti (The Importance of the Reference for the Preliminary Ruling in the Matter of Personal Data Protection. Significant Cases and Romanian Experiences), Revista Română de Drept al Afacerilor, nr. 4/2017, p. 157-...
Article
Full-text available
Commercial arbitration regarding disputes in which one of the parties is the state or a public entity has been for a long time the subject of debate. Solving the public procurement contracts through commercial arbitration is a matter of great interest, taking into account the fact that the contracts were concluded in accordance with a procedure pre...
Presentation
Full-text available
Prezentul material are la baza: Dragoș-Alin Călin, Constantin Mihai Banu, Daniel-Mihail Șandru, „National Report: Romania”, în volumul Laurence BURGORGUE-LARSEN (dir.), „La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne saisie par les juges en Europe/ The Charter of Fundamental Rights as apprehended by Judges in Europe”, Cahiers européens nr....
Article
Full-text available
The interpretation and application of the European Union law, including the case-law of the Court of Justice of the European Union, by the arbitral tribunals is a subject which is little approached. This is due on the one hand as a result of the confi dentiality of the arbitration awards and on the other hand to the specifi city of the legal order...
Book
Full-text available
Dreptul societăţilor în România este un volum dedicat părţii generale, a reglementărilor juridice în privinţa constituirii, funcţionării, modificării şi lichidării societăţii. Este şi o carte despre persoanele implicate în viaţa societăţii: asociaţi sau acţionari, administratori, cenzori, directori şi lichidatori. Metoda de cercetare şi de exprimar...
Article
Full-text available
The case-law of the courts of Romania reveals significant disparities concerning interpretation and application of the two main European sources in the field of human rights - the Charter of Fundamental Rights of the European Union and the European Convention on Human Rights. That is the reason that the present chapter deals with case-law of Romani...
Article
Full-text available
The article discusses two examples of the Romanian case-law which deal essentially with the issue of an appeal against an order by which a court or tribunal makes a preliminary reference to the Court of Justice of the European Union (“CJEU”). The first example, which we called a “judicial saga”, involves two courts – the referring court and the cou...
Article
Full-text available
Rezumat: Articolul îşi propune să cerceteze empiric şi să evidenţieze metodologic rolul arbitrajului în litigiile care se circumscriu domeniului sănătăţii. Acest domeniu nu este o ramură distinctă, pe deplin conturată, între activităţile arbitrale (cum ar fi arbitrajul în materia domeniilor de internet), aceasta este o oportunitate pentru a observ...
Presentation
Full-text available
Articolul îşi propune să discute situaţia respectării unui tratat internaţional, în concret, respectarea unui tratat bilateral privind investiţiile încheiat între două state membre ale Uniunii Europene în temeiul căruia un tribunal arbitral constituit sub egida Centrului internaţional pentru reglementarea diferendelor cu privire la investiţii (ICSI...
Chapter
Full-text available
Abstract: Romanian Abstract: Articolul îşi propune să discute situaţia respectării unui tratat internaţional, în concret, respectarea unui tratat bilateral privind investiţiile încheiat între două state membre ale Uniunii Europene în temeiul căruia un tribunal arbitral constituit sub egida Centrului internaţional pentru reglementarea diferendelor...
Chapter
Full-text available
Romanian Abstract: Articolul îşi propune să discute situaţia respectării unui tratat internaţional, în concret, respectarea unui tratat bilateral privind investiţiile încheiat între două state membre ale Uniunii Europene în temeiul căruia un tribunal arbitral constituit sub egida Centrului internaţional pentru reglementarea diferendelor cu privire...
Presentation
Full-text available
Formularea unei trimiteri preliminare este parte a dialogului între judecătorii naţionali şi Curtea de Justiţie (de la Luxemburg) în scopul aplicării corecte, uniforme, a dreptului Uniunii Europene. Seminarul îşi propune să discute cauzele şi problemele apărute în practica românească a trimiterilor preliminare. În funcţie de aceste experienţe, vor...
Presentation
Full-text available
Reflecţii preliminare despre eficienţa unei codificări la nivelul Uniunii Europene a dreptului administrativ potrivit propunerii de regulament privind procedura administrativă/ Preliminary reflections concerning the efficiency of a codification at European Union level of administrative law according to the proposal for an administrative procedure R...
Presentation
Full-text available
Universitatea Petru Maior, Târgu Mureș Editura Universitară organizează dezbaterea cu tema: Directiva - act de dreptul Uniunii Europene – şi dreptul român Vor participa: Dr. Irina ALEXE * lector univ. dr. Adrian BOANTĂ * prof. univ. dr. Lucian CHIRIAC * lector univ. dr. Raul-Felix HODOŞ * conf. univ. dr. Eugen HURUBĂ * conf. univ. dr. Nicolae-Drago...
Research
Full-text available
Platforma sau reţeua PLAN - Procurement Law Academic Network este o reţea globală de cercetărători şi cadre didactice interesate în domeniul achiziţiilor publice şi a politicilor din materie. Reţeaua are membri din toate disciplinele relevante – cum ar fi drept, economie, management, politici publice, ştiinţe politice. În acest moment, reţeua este...
Presentation
Full-text available
Conceptul conferinţei: Fluxul de imigranți prezenți pe teritoriul european va reprezenta principalul test atât pentru instituțiile Uniunii Europene, cât și pentru statele membre. Pentru a răspunde acestei provocări este important ca statele membre să dezvolte la nivelul structurii instituționale a administrației publice și a sistemului de justiție...
Presentation
Full-text available
JURIDICE.ro: Marți, 15 decembrie 2015, la Senat a fost înregistrată o Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic precum şi a Legii nr. 200 din 2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din Român...
Presentation
Full-text available
Symposium on „Data protection in the workplace”, organised by the National Supervisory Authority For Personal Data Processing, 28 January 2016 Prof. univ. dr. Daniel Mihail Şandru, The Court of Justice of the European Union and the data protection in the workplace Simpozionul cu tema „Protecţia datelor personale ale angajaţilor în relaţiile de munc...
Article
Full-text available
The interpretation of the Vienna Convention on the International Sale of Goods by the Court of International Commercial Arbitration attached to the Chamber of Commerce and Industry of Romania is made through the analysis of recent case law. The paper examines more than 40 arbitral awards. The analysis takes into account both ratione personae and ra...
Book
Full-text available
Volumul Dreptul comerţului internaţional, aflat la a IV-a ediţie, desfăşoară elemente pentru înţelegerea principalelor evoluţii ale materiei din ultimii ani. Sunt avute în vedere evoluţii instituţionale - ale UNCITRAL (Comisia Naţiunilor Unite pentru Drept Comercial Internaţional) şi UNIDROIT (Institutul Internaţional pentru Unificarea Dreptului Pr...
Article
Full-text available
Abstract: Romanian Abstract: Ideea reglementării dreptului societar prin directive este descrisă în prezentul articol, atât din punctul de vedere al legalităţii – respectiv al temeiului juridic, cât şi al oportunităţii şi efectelor directivelor – în dreptul statelor membre, cu exemple din dreptul român. English Abstract: This article describes t...
Conference Paper
Full-text available
Between the Court of Justice of the European Union, the European Court of Human Rights and the Romanian court. Remarks on the duty to make a preliminary reference in the framework of recent case law
Chapter
Full-text available
The failure to acknowledge the institution of mediation and the legislation in the relevant field is deemed as the most frequently encountered cause for the reluctance shown by companies and the general public in what concerns mediation, which is liable to lead to a lack of a “culture of mediation”. The institution of mediation was recently introdu...
Research
Full-text available
Studiul a fost pregătit pentru conferinţa internaţională „Procesul civil şi executarea silită, teorie şi practică”, 27-29 august 2015, Târgu-Mureş, Hotel Grand, organizată de Camera Executorilor Judecătoreşti Târgu Mureş şi Facultatea de Ştiinţe Economice Juridice şi Administrative, Centrul de Cercetare pentru Drept şi Ştiinţe Umaniste din cadrul U...
Chapter
Full-text available
Abstract: The organization and functioning of a company is curtailed by law, public policy and morality. The agreements between partners are essential not only company’s existence, but also as it fosters cooperation between shareholders. Most shareholders agreements are not public in nature, and the form liable to amount to an enforcement title cou...
Article
Full-text available
Romanian Abstract: Sclerozei instituţionale din anii ’80, i-a urmat efervescenţa reglementării prin directive de la începutul anilor ’90. Experienţa reglementării prin directive este un experiment recunoscut chiar de Comisia Europeană care îşi propune îmbunătăţirea reglementării prin directive. Prezentarea pune în discuţie situaţia dreptului societ...
Article
Full-text available
Abstract: Romanian Abstract:Recenzia volumului Elena Simina Tanasescu (Coord.), Lobby in România vs. lobby in UE, Institutul European din România, 2015. English Abstract: Book Review of Elena Simina Tanasescu (Coord.), Lobby in România vs. lobby in UE, Institutul European din România, 2015 Note: Downloadable document is in Romanian.
Article
Full-text available
Infringement proceedings provided for by the Treaties of the European Union have not yet been used at full by or against Romania. The research aims to provide an analytic description of the legal framework, of the pending proceedings and of the effects that completed cases have on Romanian law.
Article
Full-text available
The legal framework on data protection is in a rethinking process both from the point of view of regulation technique, meaning the pending proposals of Regulation and Directive, and from an institutional perspective. By this new legal framework and also the case-law of the Court of Justice of the European Union, a system similar to that within the...
Chapter
Full-text available
Romanian Abstract: Problema autorităţilor şi instituţiilor potenţial responsabile pentru constatarea neîndeplinirii obligaţiilor statelor membre - în special autorităţile şi instituţiile din România – este supusă unei analize riguroase. Trebuie analizat mecanismul potrivit căruia un stat membru este responsabil, indiferent dacă răspunderea „subsidi...
Book
Full-text available
Libertatea de stabilire a societatilor [comerciale] este un subiect actual si in continua transformare. Actualitatea provine din necesitatea de a gasi o solutie pentru dezvoltarea afacerilor si, din perspectiva societatilor (a dreptului care le guverneaza in Uniunea Europeana), gasirea unui instrument valid (juridic) si posibil (intuitiv), atragato...
Article
Full-text available
Romanian Abstract: Articolul prezintă cadrul eventualelor sancţiuni pentru nesesizarea Curţii Europene de Justiţie de către o instanţă naţională obligată să procedeze astfel, potrivit art. 267 al treilea paragraf TFUE. Ipotezele discutate în articol includ obligaţia de motivare care revine instanţei care refuză sesizarea Curţii Europene de Justiţi...
Conference Paper
Full-text available
Rezumat: Problema autorităţilor şi instituţiilor potenţial responsabile pentru constatarea neîndeplinirii obligaţiilor statelor membre - în special autorităţile şi instituţiile din România – este supusă unei analize riguroase. Trebuie analizat mecanismul potrivit căruia un stat membru este responsabil, indiferent dacă răspunderea „subsidiară” revin...
Article
Full-text available
The present paper aims at discussing in a broader framework pros and cons in what concerns granting horizontal direct effect to provisions of Directive 98/59 in proceedings concerning collective redundancies. The discussion has as a starting point two rather recent judgments delivered by courts of Romania in proceedings concerning collective redund...
Conference Paper
Full-text available
Articolul îşi propune să analizeze problemele care pot apărea din aplicarea şi interpretarea dreptului Uniunii Europene, mai precis în situaţia în care instanţa naţională formulează, potrivit Noului Cod de Procedura Civilă, o trimitere preliminară la Curtea de Justiţie în faza executării silite. În special, articolul va încerca să delimiteze acţiun...
Book
Full-text available
This new book aims to provide some insights on recent trends and patters in judicial dialogue between the Court of Justice of the European Union (hereinafter “CJEU”) and national courts (Constitutional Courts included). The book features seven contributions. Their order is not accidental: specific issues come after more general topics, these latte...

Network

Cited By

Projects

Projects (21)
Project
Publicata de Wolters Kluwer Daniel Mihail Sandru redactor sef
Project
Course - European Union Law and arbitration University of Bucharest, Master International Arbitration, 2020-21 I. European Union Law and arbitration: state of the art II. ADR Mechanisms at EU Level III. Arbitration and the procedure of preliminary ruling IV. European Court of Justice – arbitral competences V. Data protection in international arbitration VI. Public procurement and international commercial arbitration VII. Competition Law and State Aid confronted arbitration VIII. EU law and Investment Arbitration IX. Arbitration and Private International Law X. Arbitration and Consumer Law XI. Interpretation and application of European Union law by the Court of International Commercial Arbitration attached to the Chamber of Commerce and Industry of Romania XII. Arbitration and the autonomy of EU law. Arbitration and the Right to Effective Judicial Protection. Human rights @ arbitration (ECHR & CDFEU)
Project
interviews - Daniel Mihail Sandru More details: mihaisandru.ro