Michel Vols

Michel Vols
University of Groningen | RUG · Department of Legal Methods and Legal History

PhD LLM

About

93
Publications
22,851
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
270
Citations
Introduction
My main research interests are housing law and rights, public order and safety, legal methodology and the role of law in urban environments.

Publications

Publications (93)
Chapter
Full-text available
Article
Full-text available
An eviction is a most extreme form of interference with the right to respect for the home. European case law pushes towards more protection of (vulnerable) residents in housing law relationships, and limits property rights and the freedom of contract of property owners. This has resulted in intense debates about the horizontal effects of human righ...
Article
Full-text available
When courts started publishing judgements, big data analysis (i.e. large-scale statistical analysis of case law and machine learning) within the legal domain became possible. By taking data from the European Court of Human Rights as an example, we investigate how natural language processing tools can be used to analyse texts of the court proceeding...
Article
In the recent decision of fjm v . the United Kingdom , the ECtHR made a decision on the required protection against private evictions that threatens to water-down the protection of housing rights offered by the echr . This article sets out to determine the effect of the fjm judgment on the protection provided by Article 8, especially in matters con...
Article
Full-text available
In this paper, we discuss previous research in automatic prediction of court decisions. We define the difference between outcome identification, outcome-based judgement categorisation and outcome forecasting, and review how various studies fall into these categories. We discuss how important it is to understand the legal data that one works with in...
Chapter
Full-text available
In this paper we attempt to identify eviction judgements within all case law published by Dutch courts in order to automate data collection, previously conducted manually. To do so we performed two experiments. The first focused on identifying judgements related to eviction, while the second focused on identifying the outcome of the cases in the ju...
Conference Paper
Full-text available
Judicial decision classification using Natural Language Processing and machine learning has received much attention in the last decade. While many studies claim to 'predict judicial decisions', most of them only classify already made judgements. Likely due to the lack of data, there have been only a few studies that discuss the data and the methods...
Preprint
Full-text available
In this paper we discuss the implications of using machine learning for judicial decision-making in situations where human rights may be infringed. We argue that the use of such tools in these situations should be limited due to inherent status quo bias and dangers of reverse-engineering. We discuss that these issues already exist in the judicial s...
Article
Full-text available
Dit artikel focust op de bescherming van kinderen tegen huisuitzettingen die voortvloeit uit het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK). Centraal staan de vragen welke rol het IVRK speelt in Nederlandse procedures over huisuitzettingen en of deze praktijk in overeenstemming is met de eisen voortvloeiend uit het IVRK en de Gene...
Article
Full-text available
This article analyses if, and how, the international right to housing obliges states to protect the victims of justifiable evictions, particularly evictions due to rent arrears. It concerns a comparative analysis of practices in one Asian and one European jurisdiction: Indonesia and the Netherlands. The study juxtaposes measures adopted by each of...
Conference Paper
Full-text available
In this paper we present the web platform JURI SAYS that automatically predicts decisions of the European Court of Human Rights based on communicated cases, which are published by the court early in the proceedings and are often available many years before the final decision is made. Our system therefore predicts future judgements of the court. The...
Book
Full-text available
Er is de laatste jaren veel geschreven over het nut en de noodzaak van juridisch onderzoek, de methoden en theorieën gebruikt door juristen en de (gebrekkige) methodologische en theoretische verantwoording in juridische onderzoeksverslagen. Veel juridische faculteiten hebben vakken over onderzoeksvaardigheden in het curriculum opgenomen. Promovendi...
Article
Full-text available
Het ondermijningsframe is inmiddels zo succesvol dat sprake is van een ware ondermijningshype. Politieambtenaren en officieren van justitie zijn voortaan lid van ondermijningsteams , gemeenten laten “ondermijningsbeelden” opstellen , burgers kunnen een Ondermijningsapp downloaden , en de minister van Veiligheid en Justitie kondigt voorstel na voors...
Chapter
Full-text available
In dit boek verkent Van der Vorm welke rol de victimologie kan spelen bij de bestudering van het bestuursrecht. Het begrip slachtoffer staat daarom centraal in zijn analyse. In dit voorwoord wil ik kort ingaan op de vragen of ook wetenschappelijke disciplines als slachtoffers kunnen worden aangemerkt, en of disciplines (ten onrechte) in een slachto...
Article
Full-text available
Het in 2009 ingediende en nog altijd niet aangenomen Wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche gaat opnieuw op de schop, althans als het aan de regering ligt. Zij wil een wettelijke grondslag voor intakegesprekken met prostituees op lokaal niveau. Deze aankondiging wakkerde het debat over het registreren van prostitu...
Article
Full-text available
In deze bijdrage worden aan de hand van door NWO verschafte gegevens honoreringspercentages van juridische en niet-juridische (sociaal-wetenschappelijke) onderzoeksaanvragen vergeleken, alsook de percentages tussen juridische sub-disciplines. De resultaten laten zien dat het aantal juridische onderzoeks-aanvragen is toegenomen en dat de slagingskan...
Book
Full-text available
The community of therapeutic jurisprudence (TJ) scholars and practitioners has grown in size and influence, both nationally and internationally, to the point where it has become a key driver of reform in courts and the criminal justice system. The Methodology and Practice of Therapeutic Jurisprudence is the first comprehensive work that explores an...
Article
Full-text available
This paper focuses on the regulation of prostitution in the Netherlands from the twentieth century onward. It aims to provide a full description of the Dutch position on prostitution through the interpretation and explanation of current Dutch prostitution policy. This will be achieved by analyzing the legal narratives that substantiate the legal ru...
Book
Full-text available
Outlaw Motorcycle Gangs (OMGs) zijn broeinesten van individuele misdaad en georganiseerde criminaliteit, aldus de Minister van Justitie en Veiligheid. Om aan deze clubs een stevig halt toe te roepen, initieert hij in 2012 een integrale bestrijdingsmethode: met alle denkbare middelen bemoeilijkt dan wel dwarsboomt de overheid het functioneren van OM...
Article
Purpose In 2011, Dutch municipalities requested supplementary legal enforcement instruments to tackle rogue landlords and substandard housing. The national government implemented new legislation granting municipalities’ local authorities more legal instruments in 2015. The purpose of this paper is to evaluate the application and effectiveness of t...
Article
Full-text available
De term ondermijning fungeert als frame en heeft een zodanige mobiliserende werking dat het ook steeds meer juridische relevantie krijgt. Een Ondermijningswet is reeds aangekondigd en talloze bevoegdheden op het terrein van de openbare orde worden geïntroduceerd of fors uitgebreid. Dit is echter niet geheel onproblematisch, omdat ondermijning een z...
Article
Full-text available
Gemeentebestuurders vragen steeds vaker aandacht voor problemen rondom kamerverhuur en -bewoning. Er zijn grofweg twee verschillende problemen te onderscheiden: overlast voor omwonenden en de malafide exploitatie van kamerverhuurpanden. Het eerste probleem ziet op de invloed van verkamering van panden op de leefbaarheid in buurten. In diverse stede...
Article
Full-text available
Purpose – In 2011, Dutch municipalities requested supplementary legal enforcement instruments to tackle rogue landlords and substandard housing. The national government implemented new legislation granting municipalities’ local authorities more legal instruments in 2015. The purpose of this paper is to evaluate the application and effectiveness of...
Book
Full-text available
This book presents the results of an empirical-legal analysis of the strategies with which Dutch local authorities enforce the Housing Act. The reseachers focus on how Dutch authorities use administrative powers to adress problems caused by rogue landlords / slum landlords.
Article
Full-text available
Background: A widespread sense of a failing criminal justice system and increased feelings of insecurity changed the response to crime into a culture of control, which is characterized by policies that punish and exclude. In the Netherlands, these influences can be witnessed in the war on drugs where local authorities use their administrative powe...
Article
Full-text available
This paper focuses on eviction used by local authorities to combat crime and antisocial behaviour in the Netherlands and South Africa. It further analyses how these practices relate to the right of respect for the home of the evictees, as laid down in treaties and national legislation. The results of a functional comparative analysis indicate that...
Chapter
Full-text available
This paper deals with quantiative case law analysis in the Netherlands
Chapter
Full-text available
The Dutch City of Rotterdam is booming. The Academy of Urbanism voted Rotterdam as the best European city of 2015 because of its innovative architecture and urban design. Lonely Planet has characterised Rotterdam as one of the ten ‘best value destinations’ in 2016. At the same time, anti-social behaviour seriously affects the quality of life of the...
Article
Full-text available
p> On behalf of the guest editors of this special issue, leading scholars and practitioners in the therapeutic jurisprudence (‘TJ’) field in Australia, Europe, and the US, we congratulate QUT and the authors for a valuable contribution to the increasingly influential presence of TJ on the international stage. TJ had its genesis in the early 1990s...
Article
Hoarding is an internationally recognised disability. Those who suffer from hoarding behaviour can be comfortably brought within the definition of disability found in the Convention on the Rights of Persons with Disabilities and should be provided with ?reasonable accommodation? where doing so does not place an unjustified burden on others. However...
Article
Full-text available
This paper analyses Dutch case law concerning eviction because of rent arrears. It assesses whether home interests and personal circumstances are taken into account by courts in eviction litigation.
Article
Full-text available
This paper discusses the law of nuisance ('burenrecht') in the Netherlands.
Article
Full-text available
This study focuses on two legal instruments that grant robust protection against eviction: the European Convention on Human Rights (ECHR) and the South African Constitution (SA Constitution). It compares the protection offered by these two instruments to ascertain which of these instruments offer the most comprehensive protection to unlawful occupi...
Article
Full-text available
This paper discusses the use of behavioural orders in Dutch landlord-tenant law to adress anti-social behaviour.
Article
Full-text available
Tenants that suffer from neighbour nuisance regularly turn to the owner of the property from which they rent: the landlord. If neighbour nuisance is addressed by landlords, they have to balance the rights of the nuisance tenant and the rights of the suffering neighbours. This paper analyses the way in which Swiss, German and Dutch law deal with the...
Article
Full-text available
Purpose – The purpose of this paper is to examine empirically the operation of tenancy deposit protection within England and Wales. The paper consciously focuses solely on the views and perspectives of letting agents operating in the various schemes. Design/methodology/approach – The paper is based on a series of semi-structured qualitative interv...
Article
Full-text available
Purpose – The purpose of this paper is to assess the implementation of the minimum level of protection against the loss of the home that arises from Article 8 of the European Convention on Human Rights in The Netherlands. The paper focuses on anti-social behaviour-related cases in which the landlord requests the court to issue an eviction order. D...
Article
Full-text available
Purpose The purpose of this paper is to assess the implementation of the minimum level of protection against the loss of the home that arises from Article 8 of the European Convention on Human Rights in the Netherlands. The paper focuses on anti-social behaviour related cases in which the landlord requests the court to issue an eviction order. De...
Article
Full-text available
The European Court of Human Rights requires that any person at the risk of losing their home should be able to have the proportionality of the eviction determined by an independent tribunal in the light of the relevant principles under Article 8 echr. Consequently, member states of the Council of Europe are obliged to implement a minimum level of p...
Article
Full-text available
This paper deals with the protection offered by Article 8 ECHR in Dutch landlord-tenant law.
Chapter
Full-text available
Local governments throughout the world have been tackling anti-social behaviour for years. Homelessness and nuisance on the streets are often bracketed together. They are typically associated with drug and alcohol addiction, anti-social behaviour and crime. The anti-social behaviour consists of begging, answering the calls of nature in porches , sl...
Chapter
Full-text available
This paper assesses how landlords in the United Kingdom and the Netherlands address nuisance and anti-social behaviour in and around the rental home and the wider community.
Book
Full-text available
The subject of this book is the tackling of housing related anti-social behaviour (‘woonoverlast’) in the Netherlands, England, Wales and Belgium by local authorities. The way local authorities deal with anti-social behaviour has been a highly debated topic in political and legal discourse in the Netherlands in recent times. The paper addresses the...
Article
In the Netherlands, landlords are key figures in tackling anti-social behaviour like noise, small scale drug dealing, the growing of cannabis and harassment. The main legal instrument landlords use is eviction. Around 70% of all the cases in court end in eviction of the anti-social person (and his family). Of course, eviction is not problem solving...
Article
‘Tough on crime, tough on the causes of crime.’ Met deze campagneslogan won Tony Blair in 1997 de Britse verkiezingen. Waar linkse politici veiligheid lang als rechts thema hadden weggezet en hoogstens aanstuurden op het wegnemen van de oorzaken van ongewenst gedrag, slaagde New Labour erin om de aanpak van concrete overlast en criminaliteit weg te...
Article
Het is niet rechtens om bij de behandeling van een verzoek tot handhaving van de Woningwet een onderscheid te maken tussen huurders van woningcorporaties en andere huurders en bewoners. Ook wanneer de gemeente afspraken maakt met woningcorporaties over onderhoudsklachten, moet handhavend worden opgetreden in geval van overtredingen van de Woningwet...
Article
Eiser is door de burgemeester een gebiedsontzegging opgelegd wegens lokaalvredebreuk. Aan eiser blijkt echter nooit een collectieve winkelontzegging te zijn opgelegd. Eiser krijgt echter geen schadevergoeding. Volgens de rechtbank is geen sprake van een ingrijpende aantasting van een fundamenteel recht met ernstige gevolgen voor eiser.
Article
Een sluiting van een woning wordt grond van artikel 174a Gemeentewet voor de duur van twaalf is niet onredelijk. Kostenverhaal op de eigenaar-verhuurder is rechtmatig.
Article
De voorzieningenrechter heeft ten onrechte een verlengingsbesluit van de burgemeester op grond van de Wet tijdelijk huisverbod vernietigd.
Article
Voorzieningenrechter acht een preventieve sluiting van een café rechtmatig.
Article
De aanwezigheid van een hennepkwekerij is geen daadwerkelijke verstoring van de openbare orde. Sluiting van een woning op grond van artikel 174a Gemeentewet is derhalve niet rechtmatig.
Article
De Gezondheids- en welzijnswet voor dieren regelt uitputtend het welzijn van dieren. De gemeenteraad komt derhalve niet de bevoegdheid toe om de wet aan te vullen. Het besluit van de burgemeester om, op grond van APV-bepaling, een evenementenvergunning te weigeren in het belang van welzijn van dieren is onrechtmatig.
Article
Openbare-ordeproblemen nemen hand over hand toe. Nochtans heeft de burgemeester als eerstverantwoordelijke gezagsdrager voor de handhaving van de openbare orde er de laatste jaren talloze bevoegdheden bij gekregen. Moeten we op de ingeslagen weg voortgaan of kan het anders? In dit artikel wordt het idee van een buurtrechter geintroduceerd.
Article
Nederland wordt steeds asocialer. Dit is niet alleen een bekende spreuk, maar blijkt ook werkelijk het geval. Woonoverlast wordt als een steeds groter probleem ervaren. Van politiek links tot extreem rechts zoekt men op dit moment naar middelen om dit overlastprobleem aan te pakken. Veelal wordt door de politiek ingezet op het toekennen van meer be...
Article
Sluiting van een woning op grond van artikel 174a Gemeentewet is rechtmatig wanneer uit een deugdelijk dossier blijkt dat door concrete, objectieve en verifieerbare gedragingen in de woning de openbare orde rond de woning ernstig wordt verstoord. Zie eveneens http://www.openbareorde.nl en http://www.openbareorderecht.nl
Article
De instrumenten Victoria (artikel 174a Gemeentewet) en Victor (artikel 14 Woningwet en artikel 77 lid 1 sub 7 Onteigeningswet) zijn in respectievelijk 1997 en 2002 op verzoek van gemeenten ontwikkeld. Zij geven burgemeesters de mogelijkheid om overlastpanden te sluiten en om gesloten panden in beheer te geven of te nemen, of als laatste stap te ont...
Article
Het enkele feit dat een strafbepaling is overtreden is onvoldoende om een gebiedsontzegging op te leggen. Bij de oplegging van een gebiedsontzegging dient een op de specifieke omstandigheden van het geval toegespitste weging van alle belangen plaatsvinden. De eisen van proportionaliteit en subsidiariteit moeten daarbij een rol spelen. Zie eveneens...
Article
Ondanks het foutief invullen van het standaard risicotaxatie-instrument blijft het besluit tot oplegging van een huisverbod in stand. De burgemeester kon in redelijkheid besluiten tot verlenging van het huisverbod. De voorzieningenrechter vernietigt dat besluit echter omdat [verzoeker] naderhand hulp heeft aanvaard en mede daardoor onvoldoende conc...
Article
Een brief van de burgemeester waarin ouders wordt meegedeeld dat voor hun kind een avondklok geldt, is geen besluit in de zin van artikel 1:3 Awb. Het betreft een waarschuwing inhoudende dat de politie tot feitelijk handelen kan overgaan; zij is niet op een wettelijke grondslag gestoeld. Met uitgebreide noot omtrent de wettelijke mogelijkheden van...
Article
Een besluit om een woning op grond van artikel 13b Opiumwet, zonder voortijdige waarschuwing of geboden begunstigingstermijn, dient deugdelijk te worden gemotiveerd. Bij deze motivatie mag niet verwezen worden naar verouderde beleidsregels. Zie eveneens http://www.openbareorde.nl en http://www.openbareorderecht.nl
Article
Sluiting van een brandgevaarlijk gekraakt gebouw op grond van artikel 97 Woningwet Zie eveneens http://www.openbareorde.nl en http://www.openbareorderecht.nl
Article
Sluiting van een woning wegens bedreiging en vernieling op grond van Wet Victoria wordt volgens annotatoren ten onrechte rechtmatig geacht.
Article
Nederland wordt steeds asocialer met als gevolg dat het politieke en juridische discours steeds vaker in het teken staat van het bestrijden van overlast. Van politiek links tot extreem rechts is men het er over eens dat het zich steeds nadrukkelijker aandienende overlastprobleem moet worden aangepakt. Grote woorden en grove middelen worden daarbij...
Article
Het besluit tot sluiting van een woning op grond van artikel 174a Gemeentewet is niet rechtmatig, gezien de eisen die de wet, parlementaire geschiedenis en jurisprudentie daaraan stellen.
Article
Overlast en verloedering verlagen de leefbaarheid van woonbuurten en wijken. Gemeenten hebben als beheerders van de openbare ruimte een belangrijke taak om de leefbaarheid te vergroten. Ze weten niet altijd precies welke regels en wetten ze kunnen inzetten. De VROM-Inspectie inventariseert de mogelijkheden, onderzoekt de hindernissen en stelt voor...
Article
Full-text available
Een juridisch onderzoek naar de aanpak van overlastgevende gedragingen in en rondom de woning. Bovendien is onderzoek verricht naar ervaringen met de aanpak van woonoverlast in de gemeentelijke praktijk.
Article
Voor sluiting op grond van artikel 13b Opiumwet van een horeca-inrichting is niet vereist dat drugs in het café zijn aangetroffen. Geanonimiseerde politierapportages waaruit drugshandel blijkt, vormen voldoende onderbouwing van de aannemelijkheid van drugshandel. Daarnaast hoeft om van drugsverkoop te kunnen spreken, de levering en betaling van de...
Article
Verloederde tuinen zijn bewoners vaak een doorn in het oog. Ze doen de leefbaarheid in de wijken teniet. Met de handreiking kunnen gemeenten en corporaties deze ergernis tegengaan. Bijvoorbeeld door gesprekken te voeren. Maar ook met juridische maatregelen zoals handhaving, een last onder dwangsom of bestuursdwang. Een verhuurder kan de kosten van...
Article
Gezien een concreet klachtenpatroon dient het college van b&w, alvorens over te gaan tot weigering van handhaving van artikel 7.3.2 Bouwverordening, op eigen initiatief een gedegen onderzoek te (laten) verrichten naar de consequenties voor de klagende buren van het stoken van houtkachels.
Article
Het college van burgemeester en wethouders veronachtzaamt de positieve verplichting uit art. 8 EVRM niet. Het college van b&w heeft namelijk handhavend opgetreden tegen de houtwal die het vrije uitzicht belemmert. Door de afgedwongen snoeiwerkzaamheden wordt het vrije uitzicht van appellanten niet langer belemmerd, althans niet in zodanige mate dat...
Article
Voor woningsluiting op grond van art. 174a Gemeentewet is vereist dat de verstoring van de openbare orde een ernstige bedreiging van de veiligheid en gezondheid van mensen in de directe omgeving van de woning inhoudt.
Article
De rechtbank acht sluiting van een hennepteeltpand op grond van artikel 13b Opiumwet rechtmatig.
Chapter
Full-text available
In deze bijdrage gaan wij in op de verschillende wijzen waarop prostitutie in Nederland sinds 1911 wordt gereguleerd. Dit doen we aan de hand van de volgende vragen: hoe reguleert de wetgever de prostitutiesector, welke rol is daarbij weggelegd voor gemeenten en welke ruimte hebben gemeenten om een eigen prostitutiebeleid te voeren? Op kritische wi...

Network

Cited By

Projects

Projects (6)
Project
Analysis of regulation of prostitution