Michal Páleník

Michal Páleník
Comenius University Bratislava · Department of Economics and Finance

PhD.

About

20
Publications
1,181
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
31
Citations
Citations since 2017
10 Research Items
12 Citations
2017201820192020202120222023012345
2017201820192020202120222023012345
2017201820192020202120222023012345
2017201820192020202120222023012345
Additional affiliations
September 2016 - present
Comenius University Bratislava
Position
  • Researcher
November 2004 - present
Inštitút zamestnanosti
Position
  • Research Associate

Publications

Publications (20)
Data
Statistical data on LAU1 regions of Slovakia, Czech Republic, Poland, Hungary (and other countries in the future). LAU1 regions are called counties, okres, okresy, powiat, járás, járási, NUTS4, LAU, Local Administrative Units, ... This LAU dataset contains data on population, age structure of inhabitants, on number and structure of unemployed. Dat...
Book
Full-text available
Starnutie populácie je fenomén, ktorému sa na Slovensku nevyhneme. Silné povojnové ročníky odchádzajú do dôchodku, na trh práce prichádzajú slabé porevolučné. Dôsledky sú široké – od bežného fungovania ekonomiky cez zmeny v doprave či školstve až po zdravotníctvo a dlhodobú starostlivosť. Aby sme lepšie pochopili starnutie, pripravili sme 30 grafov...
Article
Full-text available
There has been significant growth of employment in Slovakia over recent years. We focus on development of employees, whose salaries are less than the official minimum wage. We will categorize these employees based on age, region, other source income (mainly pensions and other sources of working income like self employment or working agreements) and...
Article
Full-text available
No. Investing into companies shortening the pandemic (pharmaceutical companies) showed significantly less profitable than investing into convservative S&P500 index or a company extending the pandemic (Facebook). We concluded this by comparing returns for these types of assets, controling for daily fluctuations of asset prices (which could increase...
Book
Full-text available
Učebnica popisuje fungovanie daňovo-odvodovo-dávkového systému na Slovensku. Zďaleka nie je jednoduchý a prehľadný, a preto sme sa rozhodli zosumarizovať poznatky o danej oblasti do učebnice. Mzdová kalkulačka realizuje výpočet čistého príjmu domácnosti, ak sa jeden z jej členov zamestná. Zohľadňuje súbeh dávok v hmotnej núdzi a pracovného príjmu....
Book
Full-text available
Monografia sa venuje prepojeniu inklúzie Rómov a zelenej ekonomiky. Obsahuje a analyzuje desať príkladov z praxe na Slovensku (obce Raslavice a Spišský Hrhov, obecné kompostárne, občianske združenia Pro Tornensis, Košakt, Svatobor, Pre lepší život, IKV, Ľudia a perspektíva a Nadácia pre ochranu biodiverzity Karpát). Hlavnou časťou je kapitola venuj...
Book
Full-text available
Out of the health care sector professions studied in this book, the forecast of filling vacancies until 2030 on the aggregate level is satisfactory for dentists and pharmacists. With realistic changes to the education system of medicine, the needs for doctors can be met. However, there is an alarming shortage of nurses and without drastic fundament...
Article
Full-text available
Starnutie populácie je jedným z najzásadnejších problémov, ktorým bude Slovenská republika v blízkej budúcnosti čeliť. Táto demografická zmena si vyžiada výrazné zmeny v systéme poskytovania sociálnych služieb a zdravotnej starostlivosti. V príspevku opisujeme súčasnú situáciu týkajúcu sa sociálnych služieb pre seniorov na Slovensku, konkrétne dost...
Conference Paper
Full-text available
There has been significant growth of employment in Slovakia over recent years. We focus on development of employees, whose salaries are less than minimal wage. We will categorize these employees based on age, region, other source income (mainly pensions and other sources of working income like self employment or working agreements) and duration of...
Conference Paper
Full-text available
Výpočet čistého príjmu z hrubého príjmu člena domácnosti je v prípade viacčlennej domácnosti v súbehu s dávkami v hmotnej núdzi komplikovaný proces. Vstupuje doň dvadsať zákonov, ktoré majú rôznu vnútornú štruktúru. Za posledné roky sa viacero z týchto zákonov menilo. V článku sa sústredíme na porovnanie čistého príjmu domácnosti dlhodobo nezamestn...
Book
Full-text available
Predkladaná publikácia Sociálny systém – skutočnosť a vízia obsahovo nadväzuje na našu predchádzajúcu publikáciu Inkluzívne zamestnávanie.1 Predpokladáme, že po zvýšení počtu voľných pracovných miest zavedením inkluzívneho zamestnávania bude nedostatok nezamestnaných ochotných a najmä schopných nastúpiť do práce. Preto sa venujeme téme ako zlepšiť...
Book
Full-text available
Inkluzívne zamestnávanie je implementácia sociálnej ekonomiky, ktorá zabezpečuje dlhodobé financovanie inkluzívnych podnikov cez inkluzívne verejné obstarávanie. Inkluzívne podniky sú druh sociálnych podnikov, zameraný na pracovnú integráciu dlhodobo nezamestnaných. Monografia inkluzívne zamestnávanie sa venuje spôsobu, ako toto technicky dosiahnuť...
Article
Full-text available
Number of employed by agreements to complete a job have increased dramatically over the past 10 years. Fact that in this working arrangement social contributions rates were relatively low in comparison to regular full time or part-time job agreements, Slovak government decided to increase these rates. In this paper we discuss changes in social cont...
Article
Full-text available
The realization of the silver economy concept presupposes the growth of potential demand of elderly in EU countries. It depends on the increase in the proportion of elderly in the population and on the growth of their income. Increased potential demand of the older generation has to generate a significant segment of the consumer market in the field...
Book
Full-text available
Európska únia v posledných rokoch zažíva prudké starnutie populácie, ktoré je spôsobené hlavne zvyšujúcou sa očakávanou dĺžkou dožitia v kombinácii s nízkou mierou pôrodnosti. Toto je považované za jednu z hlavných európskych výziev v nadchádzajúcich rokoch, ovplyvní to našu konkurencieschopnosť v rámci svetových regiónov a tým aj ekonomický rast a...
Book
Full-text available
The development of the present study, entitled ‘Temporary and Circular Migration in the Slovak Republic´, was approved by the EMN Steering Board within the framework of the 2010 Work Programme. It represents a part of the comprehensive study of the same focus at the EU level, which summarises the results of national studies elaborated by individual...
Book
Full-text available
The structure of the study is based upon the specifications that were prepared by the European Commission and were binding for this document. The study is divided into five chapters. Chapter 1 contains the introduction to the issue discussed, the specification of the methods used in the process of preparation of the study and the definitions of the...
Article
Regional disparities resulting, above all, from lasting disproportional location of industrial capacities, have shaped Slovakia's development in recent years. The goal of the chapter is to map regional employment differentiation in the SR, according to high-tech and low-tech manufacturing sectors. To achieve this we worked with recent regional stat...
Article
Regional disparities resulting above all in lasting disproportional location of industrial capacities have shaped Slovakia's development in recent years. The goal of the paper is to map regional employment differentiation in SR according high-tech and low-tech manufacturing sectors. To achieve this we worked with recent statistical regional data. W...
Article
One of the goals of this paper is to give a view of convergence of Slovakia to EU average with comparison to other new EU member countries. This is important to determine further possibilities of changes in households' income and expenditure structure and height. Past changes in consumption are studied, in connection to development of income distri...

Network

Cited By

Projects

Projects (3)
Archived project
Silver economy represent adaptation of economies to future needs of growing numbers of elderly. Project focuses on demographic development, needs and behaviour of elderly, identification of key market segments, to meet the needs of elderly and to identify export potential of Slovakia related to ageing process in the EU. This should have positive impact on economic growth in Slovakia. Primary goal is to assess and identify the potential to satisify needs of elderly (primarily from EU member states) with application of model simulation methods, creation of alternative scenarios of import and export of goods and services of silver economy.