Michal Organa

Michal Organa
Wroclaw University of Economics and Business | WUE · Department of Strategy and Management Methods

PhD

About

16
Publications
13,262
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
170
Citations
Citations since 2017
9 Research Items
110 Citations
20172018201920202021202220230510152025
20172018201920202021202220230510152025
20172018201920202021202220230510152025
20172018201920202021202220230510152025
Introduction
I am a communicative person, easily building relations and characterized by the ability of effective cooperation. I was granted a PhD degree (Economic Sciences, discipline of Management), basing on the thesis entitled: „Leadership in the strategic management of the centralised interorganisational networks”. My research focused on opinions and experiences of directors, CEOs, board members and owners (medium and large in organizations). I invite to contact me by email: michal.organa@gmail.com.

Publications

Publications (16)
Chapter
Full-text available
Streszczenie. Głównym celem artykułu jest ukazanie dynamiki i zmienności przejawów przywództwa w scentralizowanych sieciach międzyorganizacyjnych w odniesieniu do poszczególnych faz cyklu życia tego typu układów. Na podstawie wyników badań przeprowadzonych w grupie osób zajmujących głównie wyższe stanowiska zarządcze oraz wśród właścicieli podmiotó...
Article
Full-text available
The global pandemic triggered by the SARS-CoV-2 virus has caused marked changes in the economic landscape in essentially every branch of the economy. The pandemic has disordered lives across all countries in the world and also affected the public sector in interesting ways. Our empirical research, of which selected elements are presented in this pa...
Article
Full-text available
The article presents an innovative method of analyzing energy companies' strategies, which aims to identify the strategic orientation of the entities subject to the research and, thus, to initially define the directions of strategic changes in the analyzed sector. The aim of the research, the results of which were used in this publication, was to i...
Article
Full-text available
Digital transformation is a concept based on the use of digitalization and digitization. Digitalization leads to change of business models and provides a competitive advantage also in the energy sector. The process of change towards a digital business requires a specific strategy type, aimed to solve problems with uncertainty caused by Industry 4.0...
Conference Paper
Full-text available
This article presents preliminary, theoretical assumptions for building the so-called comparative model of strategic leadership focused on inter-organizational centralized and decentralized networks. Considering the existence of various types of inter-organizational networks – in this case, centralized and decentralized, there should occur signific...
Article
Full-text available
The article presents research assumptions within inter-organizational networks. Using the inductive approach, which focuses on confirmation of theorems in a large data set, identification of factors, that influence the effectiveness of the relationships of the inter-organizational oncological network, was performed. In these terms, the inter-organi...
Conference Paper
Purpose – the main scientific purpose of this article is to conceptualise the categories of dynamics of interorganisational networks strategy. The scientific problem presented in the article concerns initially identified connections between three major elements (based on literature studies and authors’ previous experiences), describing the dynamism...
Article
Sieci międzyorganizacyjne różnią się pomiędzy sobą. Źródłem tych różnic może być wiele czynników. Mogą one mieć charakter czynników głęboko odwołujących się do istoty sieci, ale również czynników różnicujących tylko artefakty zewnętrzne sieci. Te źródła mogą być prapoczątkiem konkretnej sieci, ale również mogą w sposób ciągły lub jednorazowy oddzia...
Article
Full-text available
Uwarunkowania skutecznego przywództwa w scentralizowanych sieciach międzyorganizacyjnych w kontekście wspierania innowacyjności i przedsiębiorczości Streszczenie: Głównym celem niniejszego referatu jest scharakteryzowanie, na podstawie wybranych wyników przeprowadzonych badań, specyfiki i uwarunkowań skutecznego przywództwa w scentralizowanych si...
Article
Full-text available
Streszczenie. Przedmiotem i jednocześnie głównym celem niniejszego referatu jest próba scharakteryzowania specyfiki przywództwa, a dokładniej stylu zarządzania oraz zachowań przywódczych w organizacjach należących do scentralizowanych sieci międzyorganizacyjnych. Po zdefiniowaniu podstawowych pojęć związanych z prezentowaną tematyką autor skoncentr...
Book
Full-text available
Perspektywa koordynacji działań międzyorganizacyjnych oraz współpracy między organizacjami stawia problem funkcjonowania i efektywności sieci międzyorganizacyjnej w centrum zainteresowania całej teorii organizacji i zarządzania. Zasięg badań w tym obszarze znacznie się ostatnio poszerza i nie dotyczy już wyłącznie pozycji przedsiębiorstwa w sieci,...
Chapter
Full-text available
Streszczenie. Przedmiotem referatu jest analiza działań zakładu produkcyjnego z branży spożywczej, związanych z koncepcją CSR (corporate social responsibility), czyli społecznej odpowiedzialności biznesu. W szczególności uwzględniono działania w ramach zarządzania zasobami ludzkimi, tworzenia i utrzymywania relacji z kontrahentami oraz ochrony środ...
Article
Full-text available
STRESZCZENIE: Przedmiotem artykułu są zagadnienia związane z wpływem globalnych trendów (tendencji) cywilizacyjnych, zwanych popularnie megatrendami, na tworzenie strategii, omawianej na zasadzie studium przypadku firmy z sektora mikroprzedsiębiorstw w perspektywie skuteczności działania. Autor dokonuje próby przedstawienia dualnego charakteru wspo...

Network

Cited By