• Home
  • Michael G. Buzinny
Michael G. Buzinny

Michael G. Buzinny
SI The Marzieiev Institute of Public Health of the NAMS of Ukraine · Radiation monitoring lab

Ph.D., D.Sc., Assoc.Prof.

About

198
Publications
11,239
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
389
Citations
Introduction
Michael /Mykhailo, Михайло, Михаил/ Buzinny /Buzynnyi, Бузинний, Бузынный/ graduated (1986) radiophysics at Taras Shevchenko National University of Kiev. Work: Development of radiometric measurement methods, application of alpha and beta LSC, gamma-spectroscopy, Radioecology, Environmental radioactivity, radiocarbon dating. Dissertations: "Monitoring of base beta-emitting radionuclides (H3, C14, Sr90, Pu241)", "Scientific substantiation of ways of radiation monitoring optimization in Ukraine".
Additional affiliations
January 2016 - present
Institute of Public Health NAMS of Ukraine
Position
  • Principal Investigator
March 2003 - January 2016
Independent Researcher
Position
  • Principal Investigator
December 1986 - February 2003
National Academy of Medical Sciences of Ukraine
Position
  • Researcher
Education
December 1980 - June 1986

Publications

Publications (198)
Article
Full-text available
Objective: We aimed to analyze the results of the measurements of the total alpha activity and activity of radon-222 in the water of artesian wells to establish the geographical regions of Ukraine which require a deep attention to the assessment of the radioactivity of the groundwater. Methods: We used empirical, analytical, radiometric, spectromet...
Article
Full-text available
АНОТАЦІЯ: Розглянуто особливості стандартизації бета-спектрів для сучасного рідинно-сцинтиляційного лічення (РСЛ) із застосуванням альфа-бета спектрометра Quantulus 1220TM. Коло завдань – вимірювання тритію, бета-спектрометричне визначення стронцію-90, визначення стронцію-90 за рахунок Черенковського лічення, визначення свинцю-210 в ае-розольних фі...
Article
Full-text available
Проведено аналіз документів провідних міжнародних організацій та наукових робіт з точки зору вироблення стратегії забезпечення радіаційних параметрів якості питної води. Розглянуто параметри радіаційної якості питної води, трактування результатів моніторингу за скринінговим і рекомендованим рівнями, за значенням критерію індивідуальної дози, а тако...
Article
Full-text available
n 2018-2019, we examined the radioactivity of 40 samples of bottled water of popular brands produced both in Ukraine and abroad, which were purchased in one Kyiv supermarket. The first stage of the study provided for the identification of total alpha and total beta activities. In the case of excessing their regulated values, we proceeded to the det...
Conference Paper
Full-text available
Природна радіоактивність питної води може складати проблему опромінення населення у деяких регіонах України (Довкілля та здоров’я. 2011. № 1(56), С.31-35). Факторами, які її визначають, є характеристики джерела води: геологічні особливості регіону (склад і стан геологічних порід, хімічні властивості води), глибина залягання водоносних горизонтів, к...
Article
Full-text available
The article presents the analysis of main directions of the application of radiocarbon studies in Ukraine for various ecological tasks: CO2 emissions both nuclear power plants and thermal power plants, spatial distribution of CO2 due to transport emissions, radioactive graphite and environment, balance of carbon dioxide emissions into the atmospher...
Conference Paper
Full-text available
96 (ДР-2006), де своє місце займали цезій-137 та стронцій-90 (2,0 Бк на літр, кожен). Ці нормативи нині мають вузьке (територіальне) застосування, яке обмежується зоною відчуження. Контроль їх виконання забезпечений прямими спектрометричними та радіометричними методами на основі радіохімічної підготовки зразків (концентрування та виділення). У норм...
Article
Full-text available
We substantiated scientifically and improved the algorithm of the hygienic assessment and monitoring of drinking water quality. We performed the analysis of the European and the Ukrainian normative documents on natural and drinking water quality. The results of the study of tap drinking water quality from surface and underground sources of drinking...
Article
Full-text available
ABSTRACT: Objective: We studied the peculiarities of the entry of wild mushrooms and berries to the markets, analyzed, and evaluated the concentration of 137Cs in wild mushrooms and berries which were sold in several markets of Kyiv city. Materials and methods: We sampled the sets of wild mushrooms: chanterelle (Cantharellus cibarius), king bolete...
Article
Full-text available
The treatment methods for the removal of radon from drinking water were analyzed according to the materials of the final report of TENAWA European project. A need for the project was caused by the fact that in many countries the majority of the available groundwater resources contained a significant amount of natural radionuclides, radon in particu...
Article
Full-text available
В статті проаналізовано методи обробки для видалення радону з питної води за матеріалами заключного звіту європейського проекту TENAWA. Необхідність здійснення проекту була обумовлена тим, що більшість наявних ресурсів підземних вод у багатьох країнах містить значну кількість природних радіонуклідів, зокрема радону. Розглянуто результати лабораторн...
Conference Paper
Full-text available
TENAWA. Для очистки води від 222 Rn використовують методи аерації-нагнітають повітря у воду або розбризкують воду в повітря. В обох випадках перенесення 222 Rn відбувається на границі фаз, а його ефективність визначається площею розділу фаз. При цьому необхідно, щоб постійно відбувався обмін повітрям ємності і атмосфери. Інший метод очистки води ві...
Chapter
Full-text available
2017 року набула чинності Угода про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони, а з травня 2017 року Закон України «Про оцінку впливу на довкілля». Ці документи вимагають приведення у відповідність до міжнародних вимог умов експлуатаці...
Article
Full-text available
Objective: Our goal was to introduce the differential method for the investigation of 14C in the samples of the environment that were inhomogeneous by the content of 14C and by the inhomogeneity of thermo-destruction of their components. We estimated sensitivity and reproduction of the method. Materials and methods: For the investigation of 14C we...
Article
Full-text available
Цель исследований. Анализ методических подходов к контролю радиоактивности питьевой воды, обоснование действий и рамок действия различных нормативов и методов. Материалы и методы исследований. При исследовании воды применялись различные радиометрические и спектрометрические методы, которые удовлетворяют правилам достаточной избирательности и чувств...
Research
Full-text available
Автореферат дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук
Presentation
Full-text available
Researches of water radioactivity in Ukraine
Article
Full-text available
We analyzed the methodological approaches to the control of drinking water radioactivity, rationalized functions and scopes of the action of various standards and methods. In the study of water we applied the various radiometric and spectrometric methods that satisfied the rules of sufficient selectivity and sensitivity that allowed to perform the...
Conference Paper
Full-text available
Conventional radiocarbon measurements have variety of application covering needs of archeology, geology, ecology etc. Determination of bio-based percentage in waste fuel is important taking into account modern requirements for calculation of CO2 releases. Like any combustible material waste fuel could be converted to benzene, and then counted by li...
Article
Full-text available
We had developed and well tested vials in which Teflon and titanium where used as only materials. We avoid other material thinking about benzene sorption. We control counting efficiency avoiding presence of any " dead zone " inside. Vial flask and cap are spline coupled, both produced of Teflon. Other parts are of metal: stand, washer and valve. Vi...
Article
Full-text available
Long-term operation releases of Trypilska Thermal Power Plant situated 40 km south to Kiev was examined by estimation of natural radionuclide deposition on land surface nearby (Ukrainka town - 1.5, 1.8 km of N direction and 3.0 km NNW direction i.e. prevailing wind direction). To separate of radioactive deposition component we had studied soil prof...
Article
Full-text available
Long-term operation releases of Trypilska Thermal Power Plant situated 40 km south to Kiev was examined by estimation of natural radionuclide deposition on land surface nearby (Ukrainka town - 1.5, 1.8 km of N direction and 3.0 km NNW direction i.e. prevailing wind direction). To separate of radioactive deposition component we had studied soil prof...
Conference Paper
Full-text available
2 The O.M.Marzeev Institute of Public Health NAMS of Ukraine, 50, Popudrenko str., 02094, Kiev, Ukraine Corresponding author: Michael Buzinny, mbuz@ukr.net LSC equipment developers and manufacturers are using vials of Teflon due to their extreme performances-high counting efficiency and low background. As for measurements of radiocarbon, most appli...
Conference Paper
Full-text available
LSC equipment developers and manufacturers are using vials of Teflon due to their extreme performances - high counting efficiency and low background. As for measurements of radiocarbon, most applicable range of inner volume is of 0.3 to 7 ml. Practical aspects of Teflon vial for C14 use are benzene leakage and vial durability. We had developed...
Poster
Full-text available
New concept of Teflon vials for radiocarbon measurement in benzene.
Conference Paper
Full-text available
A land suitability assessment of Vilcabamba valley was carried out in order to determine whether the Inca site selection was adequate during the 16th century AD. The present study was based on agricultural activities and defensive potential of this region, taking into account the suitability of soil, erosion, drainage, climate, water body distance,...
Article
Vitcos was occupied by the Incas of Vilcabamba in the sixteenth century, which included about 20 ha of agricultural fields with crops such as maize, potato, quinoa, amaranth and beans. The current study assessed water management for agriculture on this site. Desk research included relating past climatic data to a parallel study on modern climate, e...
Article
Full-text available
It was considered the possibility of radiocarbon application as indicator of technological changes in the environment. It was analyzed the main fields of application of radiocarbon analysis. It was shown the results of studies on global and on local changes in the quality of the environment using radiocarbon tests in different objects of environmen...
Conference Paper
Full-text available
An oceanographic investigation within 1.0km radius of Fukushima Daiichi nuclear power plant (FDNPP) was carried out in September 2013, independent of the Government of Japan. Samples of seawater and seafloor sand were collected near the sewage outlets and in front of the harbor at the FDNPP. The level of seawater radioactivity did not show evidence...
Article
Full-text available
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РАДІАЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ Бузинний М.Г., Михайлова Л.Л., Сахно В.І., Романченко М.О. ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзєєва НАМН України», м.Київ Мета дослідження - аналіз порядку проведення радіаційного контролю питної води, сучасних методів вимірювань радіоактивності води та результатів вимірю...
Article
Full-text available
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РАДИОНУКЛИДОВ В ПОДЗЕМНОЙ ВОДЕ В УКРАИНЕ Бузынный М.Г., Михайлова Л.Л., Сахно В.И., Романченко М.А. НРБУ%97 налагают ограничение на содержание природных радионуклидов в воде артезианских скважин: природный уран —1,0 Бк·л%1, 226Ra — Бк·л%1, 228Ra — Бк·л%1 і 222Rn — 100,0 Бк·л%1. Для исследования содержания природных радионукли...
Article
SUBSTANTIATION OF RADIOMETRIC MEASUREMENT APPROACH FOR JOINT DETERMINATION OF RADON AND THORON IN SOIL GAS M.G.Buzynnyi, L.L.Mikhailova, M.O.Romanchenko, V.I.Sakhno Applicability of the radiometric method of measurement of 220Rn/222Rn activity ratios in samples of soil gas is substantiated. Use of emanation measurement equipment and techniques ba...
Article
LABORATORY SOURCE FOR STUDYING OF RADON AND THORON IN SOIL GAS M.G. Buzynnyi, L.L. Mikhailova, M.A. Romanchenko, V.I. Sakhno SE “The Marzeev Institute for Hygiene and Medical Ecology NAMS of Ukraine” Laboratory source of radon (thoron) in the soil gas is required to perform a number of methodical studies related to the measurement of radon (tho...
Conference Paper
Full-text available
Ukrainian national radiation regulations for potable underground water establish the following maximum values: natural uranium at 1.0 Bq/L; 226Ra at 1.0 Bq/L; 228Ra at 1.0 Bq/L; and radon at 100.0 Bq/L. We use liquid scintillation counting (LSC)-based technology for monitoring natural radionuclides in underground water. The current routine sample a...
Article
Full-text available
Наведено результати досліджень варіацій об’ємної активності радону в ґрунті на території Печерського полігону, яка вимірювалась за допомогою сучасних приладів рідинносцинтиляційного лічення (стаціонарний спектрометр Quantulus 1220™ і портативний спектрометр Triather). Варіації об’ємної активності радону залежать від геологічної будови полігону і ме...
Article
Full-text available
Наведено результати досліджень варіацій об’ємної активності радону в ґрунті на території Печерського полігону, яка вимірювалась за допомогою сучасних приладів рідинносцинтиляційного лічення (стаціонарний спектрометр Quantulus 1220™ і портативний спектрометр Triather). Варіації об’ємної активності радону залежать від геологічної будови полігону і ме...
Article
Full-text available
Наведено результати досліджень варіацій об’ємної активності радону в ґрунті на території Печерського полігону, яка вимірювалась за допомогою сучасних приладів рідинносцинтиляційного лічення (стаціонарний спектрометр Quantulus 1220™ і портативний спектрометр Triather). Варіації об’ємної активності радону залежать від геологічної будови полігону і ме...
Chapter
Full-text available
This paper presents highly unexpected paleobotanical data. Eight 14 C-accelerator mass spectrometry (AMS) dates of soil macrocharcoal pieces, identified taxonomically, indicate the presence of oak and beech in the Younger Dryas, and pine in the Allerød, in the northernmost low mountain range of Central Europe, the Harz Mountains, in Germany. If the...
Thesis
Full-text available
АННОТАЦИЯ Бузинний М. Г. Научное обоснование путей оптимизации радиационного мониторинга в Украине. – Рукопись. Диссертация на соискание ученой степени доктора биологических наук по специальности 14.02.01. – гигиена и профессиональная патология. – ГУ „Институт гигиены и медицинской экологии им. А.Н.Марзеева АМН Украины”, Киев, 2009. Диссертация пос...
Conference Paper
Full-text available
This paper presents the results of investigations of radon levels in the atmosphere around old uranium tailings aiming to estimate the influence of inactive uranium sites to the population and personnel. These tailings are situated in the area of a former uranium processing activity of a Pridniprovsk Chemical Plant in the city of Dniprodzierzhinsk....
Poster
Full-text available
Sample preparation for simultaneous measurement of Pb-210 and Po-210 using of LSC technique.
Article
Full-text available
Building sites require radon soil gas testing. We propose a measu-rement method for 222Rn in soil gas based on liquid scintillation counting (LSC). It utilizes a soil gas sampling system produced by RADON v.o.s. in the Czech Republic. One approach includes direct soil gas counting in special LS vial coated inside with plastic scintillation material...