Merve Bayhan

Merve Bayhan
Dicle University · Department of Field Crops

About

22
Publications
3,994
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
13
Citations
Education
September 2017 - February 2022
Dicle University
Field of study
  • Department of Field Crops
September 2014 - July 2017
Harran University
Field of study
  • Department of Field Crops
September 2010 - June 2014
Harran University
Field of study
  • Department of Field Crops

Publications

Publications (22)
Conference Paper
Full-text available
Bu çalışma, Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesinde bulunan Tarla Bitkileri Bölümüne ait yarı kontrollü sera ortamında gerçekleştirilmiştir. Çalışmada materyal olarak sıcaklık stresine toleranslı ve hassas genotiplerden oluşan 19 adet ekmeklik buğday genotipi kullanılmıştır. Araştırmada sıcaklık stresinin genotipler üzerindeki etkisini...
Conference Paper
Full-text available
Çalışma, Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Alanı'nda 2018-2019 üretim sezonunda yağışa dayalı şartlarda gerçekleştirilmiştir. Araştırma, tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Araştırmada materyal olarak 2 adet ticari çeşit (Gümüş ve Wafia) ve CIMMYT (Uluslararası Mısır ve Buğday...
Article
Full-text available
The selection of genotypes suitable for the purpose determined in breeding studies is important for the healthy conduct of the study. At this point, it is essential to characterize the population created. In the study, the morphological characteristics of some advanced bread wheat lines under field conditions were investigated. Plant height (46.73-...
Article
Full-text available
Objective: Triticale, as forage plant at marginal areas, is grown to hay produce and grain product. Due to its high adaptability and higher yield than other cool season cereals. Considering the increasing need for feed and changing climatic conditions, it is predicted that the role of triticale in elimination of feed deficiency will increase d...
Conference Paper
Full-text available
Mutasyon ıslahının temel ilkesi, bitkilerin farklı kısımlarına farklı yöntemlerle uygulanacak farklı mutagen dozlarının ortaya çıkaracağı olumlu ve olumsuz varyasyonlar içinden beklentilere uygun olanların seçilerek karşılaştırmalı uygulamalarla verim ve kalite durumlarının belirlenmesi ve yeni çeşitlerin elde edilmesidir. Mutasyonların belirlenmes...
Article
Full-text available
Organic fertilizers are the basis of sustainable agriculture and an important resource in plant nutrition as well. The research was conducted out in the greenhouse conditions of the Dicle University Faculty of Agriculture, Diyarbakır, Turkey in 2020. The effects of 14 different organic fertilizers on grain yield, yield components, morphology and ph...
Article
Full-text available
The goal of the study was to determine the effect of drought on the bread wheat genotypes at pre-and post-heading stage. This research was conducted for two years in 2017-2018 and 2018-2019 wheat growing season at Dicle University Faculty of Agriculture Research and Application Field in Diyarbakir, Turkey. Two check varieties (Empire and Pehlivan)...
Article
Full-text available
It is becoming more and more difficult for the rapidly increasing population to have adequate and balanced nutrition with the production obtained from the fragmented and decreasing agricultural areas. Therefore, it is of great importance to determine genotypes that are well adapted to the changing ecological conditions of the region, morphologicall...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı organik ve konvansiyonel koşullar altında ekmeklik buğday genotiplerinin performanslarının belirlenmesi ve GGE biplot analizi ile organik koşullar için uygun genotiplerin tespit edilmesidir. Araştırma, 2019-2020 bitki yetiştirme sezonunda Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Araştırma ve Uygulama Alanı’nda...
Article
Full-text available
One of the most significant factors restricting crop production and yield is drought. Plants may be able to adapt through several morphological, physiological, biochemical, and molecular responses while under drought stress. The aim of this experiment was to investigate the genetic differences in durum wheat under water stresses and to review their...
Article
Full-text available
The aim of creating induced mutations is to bring about genetic changes that increase the variation in the desired properties. The selection of appropriate mutagens depends on their availability and effectiveness at certain doses to achieve the necessary genetic modifications. This research was performed at the Dicle University Faculty of Agricu...
Article
Full-text available
Double haploid (DH) technology has become a widely used tool in advanced breeding programs in recent years. Obtaining an inbred line in corn breeding with the in vivo double-haploid method provides a great advantage in terms of time and cost in breeding and shortens the breeding period by 6 years. In addition, easily obtaining more inbred line...
Article
Full-text available
Food products of durum wheat play an important role in the world trade because it can be grown only in certain and limited regions of the world. The study aimed to assess some agronomic characteristics of 120 advanced durum wheat lines obtained from CIMMYT (The International Maize and Wheat Improvement Center), ICARDA (International Center for Agri...
Conference Paper
Full-text available
The fact that wheat is one of the main nutritional sources in all countries of the world makes wheat a strategic product. Wheat meets a significant portion of the daily calories and protein required for human nutrition. However, it is becoming more and more difficult for the rapidly increasing population to have adequate and balanced nutrition with...
Conference Paper
Full-text available
The increasing need for food due to the increasing world population keeps the necessity of increasing the unit area yield in plant production constantly on the agenda. In addition to different cultural methods that can be applied for this purpose, the development of high-yielding varieties is the main target of breeders. In the direction of changin...
Article
Full-text available
TThis study aimed to assess the presence of various ratios of black and white hulled grains in barley grain lots and mixture impacts on marketing prices. The study was carried out in the Sanlıurfa commodity market in the autumn of 2005 in Sanlıurfa and Diyarbakir in 2015 and Sanliurfa, Adıyaman and Gaziantep local commodity markets in 2017. The sev...
Conference Paper
Full-text available
Tahıllarda gübreleme ve sulama gibi çok sayıdaki kültürel uygulamalar verimi artırmada etkili olmaktadırlar. Ancak tüm bu uygulamalarda başarının üst sınırını çeşit faktörü ya da genotip belirlemekte; bu nedenle genotipik etkinin geliştirilmesinin yanı sıra kuraklık gibi abiyotik strese dayanıklılığının artırılması verimin garantisi olmaktadır. Bu...
Conference Paper
Full-text available
Ülkemizde arpanın ekim alanı ve üretimi azalma göstermektedir. Başta buğday olmak üzere diğer tarla bitkileriyle rekabet edebilmesi ve ülkenin ihtiyacının karşılanabilmesi için adaptasyon kabiliyeti yüksek verimli arpa çeşitlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışma 2017-2018 üretim sezonunda Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama...
Conference Paper
Full-text available
Ülkemizin buğday üretim miktarında önemli bir yere sahip olan makarnalık buğdayın iklim ve çevre koşulları yönünden ekmeklik buğdaya göre daha fazla seçici olması nedeniyle Dünyanın yalnızca belli bölgelerinde yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bu çalışmada amaç bölge şartlarına uygun, adaptasyonu yüksek, verim ve kalite yönünden iyi performans göstere...
Article
Full-text available
The importance of vegetable oils and oilseeds, which have an important role in human nutrition and many branches of industry, is increasing day by day. Soybean is one of the most important industrial plants in the world. Despite having the most suitable agricultural land to cultivate soybean, Turkey meets through imports almost all of its soybean...
Article
Full-text available
This study aimed to assess the responses of widely grown 5 bread wheats (Ceyhan-99, Kaşifbey-95, Nurkent, Panda and pehlivan) and 5 durum wheats (Aydın-93, Fırat-93, sarıçanak-98, Svevo and Şahinbey) varieties onto increasing nitrogen levels (6, 10, 14, 18 and 22 kg da-1) for some yield components and grain yield in the experimental field of Facult...
Article
Full-text available
This study aimed to assess the presence of various ratios of black and white hulled grains in barley grain lots and impacts on marketing price. The study was carried out in Sanlıurfa commodity market in the autumn of 2005 and in Sanlıurfa and Diyarbakir commodity markets in 2015. The seven barley grain samples were prepared [ 100% White (W), 10% Bl...

Network

Cited By