• Home
  • Mert Küçükvardar
Mert Küçükvardar

Mert Küçükvardar

Dr. /PhD

About

17
Publications
3,256
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
34
Citations
Citations since 2016
16 Research Items
34 Citations
201620172018201920202021202202468101214
201620172018201920202021202202468101214
201620172018201920202021202202468101214
201620172018201920202021202202468101214

Publications

Publications (17)
Article
Full-text available
Covid-19 pandemisi ile birlikte insanların günlük rutinleri değişikliğe uğramıştır. Pandemi döneminde dijitalleşmenin giderek yaygınlaşması ise dijital oyun sektörünün daha da önemli hale gelmesine yol açmıştır. Bu bağlamda çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin pandemi dönemi dijital oyun oynama düzeylerinin araştırılmasıdır. Araştırma Türkiye...
Article
Full-text available
Dijital habercilik her geçen gün etki alanını artırmaktadır. Anlık mesajlaşma servislerinin kitle iletişim araçlarına haber sağlayan haber ajansları tarafından kullanılmasıyla birlikte haberin dolaşımı hız kazanmıştır. Mesajlaşma servisi kullanıcıları ve haber okuyucuları açısından da değişimler yaşanmıştır. WhatsApp gibi Türkiye’de sıkça tercih ed...
Book
Full-text available
“İnsan aklının, duygularının ve davranışlarının farklı amaçlar ve tekniklerle manipülasyonu, düşünce tarihinin ve toplumsal ilişkinin onulmaz hastalıklarından biridir. Manipülasyonun türü, tekniği ve vuku bulduğu ortam çeşitlilik gösterse de iletişim çalışmaları çerçevesinde manipülasyon konusu ayrı bir değeri hak eder. İletişimin kitleselleşmesi v...
Article
Full-text available
Dijital teknolojiler birçok sorunun çözümünde kilit bir rol üstlenmektedir. Özellikle Kovid-19 salgınıyla birlikte değişen çalışma koşulları, eğitim, sosyalleşme, etkileşim gibi olguların odak noktası dijital teknolojiler ve dijital becerilerden geçmektedir. Bu nedenle özellikle uluslararası raporlarda ele alınan dijital dünya etkisinin irdelenmesi...
Article
Full-text available
Teknolojik gelişmelerin hızı toplumsal sorunlara yol açacak boyutlara ulaşarak, yasal düzenlemelerin ağırlığı karşısında vicdani yapıların daha fazla önceleneceği bir dönemin gerekliliğine işaret etmektedir. Özellikle teknolojik gelişmelere bağlı olarak ahlaki-etik davranış biçiminin ele alınmasını ve yeniden yorumlanmasını gerektiren birçok sorun...
Chapter
Full-text available
Yaygınlaşan bilgisayar sistemlerinin yeni bir dünya oluşturduğu iddiası, teknolojiye yönelik arkaik eleştiriyle bir- leştirilir. Böylece insanın varlıkla kurduğu ilişki bağlamında yeni tartışmalar ortaya çıkar. Tartışmaları yöneten sezgiye göre, bu yeni teknolojik dünya, modern insan olarak 122 bin yıldır içinde yaşadığımız doğa, insan ve kültür ge...
Article
Full-text available
The aim of this study is to develop a high reliability and validity measurement tool for measure technology addiction symptom levels of users within the framework of technology usage habits. 65 items related to the use of technology were arranged by the researcher and 5 experts were consulted with the expert opinion form prepared. According to the...
Article
Dijitalleşme ile birlikte toplumsal olguların tümünde yaşanan değişimleri gözlemleyebileceğimiz bir alan da hastalıklardır. Dijitalleşmenin olumsuz etkilerinden sayabileceğimiz insanoğlunun ruh ve vücut bütünlüğünde ortaya çıkan hastalıklar ile mücadele etmek bu hastalıkların tanınması ve teşhis edilmesi ile mümkün olacaktır. Dijital hastalıkların...
Chapter
Full-text available
Science and technology are changing living conditions and forms of worship. We are so accustomed to developments that new digital religion or digital worship term do not suprise us. However we can not stop thinking and following to the developments about technology and embrace them with great enthusiasm. In modern times, changes and transformations...
Book
Dijital dünyadan kopmak neden bu kadar zor? Her boş vaktinizde teknolojik araçlarınıza mı yöneliyorsunuz? Çevrim içi olmadığınızda kendinizde eksiklik mi hissediyorsunuz? İletişim çağında sanal ortama ya da elektronik araçlara ulaşamadığımızda bir şeylerin eksik hatta yanlış olduğu fikrine kapılmaktayız. Bugün çoğu insan, cep telefonunu kontrol edi...
Article
Full-text available
Teknolojik gelişmelerin hızı toplumsal sorunlara yol açacak boyutlara ulaşarak, yasal düzenlemelerin ağırlığı karşısındavicdani yapıların daha fazla önceleneceği bir dönemin gerekliliğine işaret etmektedir. Özellikle teknolojik gelişmelerebağlı olarak ahlaki-etik davranış biçiminin ele alınmasını ve yeniden yorumlanmasını gerektiren birçok sorun or...
Article
Full-text available
zet İnternetle birlikte topluma yayılmaya başlayan yeni teknolojiler ve özellikle de iletişim teknolojileri toplum yapısında önemli değişimlere yol açmaya başlamıştır. Günümüzde neredeyse her ortamda internete erişimin olması, bireylerin sürekli olarak mobil araçlara başvurması ve iletişim halinde olma yönündeki isteği en nihayetinde akıllı telefon...
Article
Full-text available
Teknoloji bağımlılığı üzerine kesin bir uzlaşı olmamasına rağmen yapılan çalışmalarda başlangıçta belirli bir amaç için kullanılan teknolojilerin git gide hayatın kendisi olmaya başladığı vurgulanmaktadır. Teknoloji bağımlılığı, normal bağımlılıklar gibi dış kimyasal uyarıcılar içermese de yapılan çalışmalarda insanların duygu (limbik) sistemlerini...
Article
Full-text available
Terrorism has moved from a local threat to a global dimension by means of developing technology and communication tools, and at the same time it has become able to feel itself in every geographical region. Terror is aimed at legitimizing the actions and gathering sympathy for these actions. Terrorists are now focusing on how far their voices can re...
Article
Full-text available
The changes in technology and the emergence of the information revolution as a result of these changes lead to differences in journalists’ methods of getting the news. These developments in the computer and internet areas have affected the profession of journalism and this situation led to the emergence of the concept of data journalism. Data journ...
Book
Bugünkü teknik ve teknoloji bizi kuşak çatışması, hesaplamalı düşünme tarzı, büyük veri ve genel olarak dijital kültürle tanıştırdı. Akademiden dine kadar kültür ve gündelik yaşam. her yöne doğru dijitalleşiyor. Şimdi felsefi ve sosyolojik olarak neler olup bittiğini anlamanın tam zamanıdır. Teknoloji-insan etkileşimine odaklanan bu kitap, bilişim...

Network

Cited By