Mérove Gijsberts

Mérove Gijsberts
Sociaal en Cultureel Planbureau | SCP

PhD

About

118
Publications
41,755
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
3,980
Citations

Publications

Publications (118)
Article
Full-text available
This article compares the pre-and post-migration labour market position of recent migrants to the Netherlands from Poland and Bulgaria. Previously it has been hypothesized that migrants loose job-status due to migration when the pre-and post-migration jobs are compared, foremost supported with data from countries outside Europe. In this contributio...
Book
Full-text available
Er is in deze studie onder meer aandacht voor hun positie op de arbeidsmarkt, beheersing van de Nederlandse taal en sociale contacten. Zijn ze van plan in Nederland te blijven of hebben ze een tijdelijk verblijf voor ogen? De basis voor de publicatie is de informatie uit een survey onder Spanjaarden gehouden binnen anderhalf jaar nadat zij zich in...
Article
Full-text available
Registratiebestanden en arbeidsmarktsurveys laten zien dat de vluchtelingengroepen die sinds de jaren negentig naar Nederland zijn gekomen, er niet goed voor staan op de Nederlandse arbeidsmarkt. Met name vrouwen uit deze groepen nemen een kwetsbare positie in. Voor de nieuwe instroom van vluchtelingen zijn extra beleidsinspanningen van belang om e...
Article
Discrimination is a problem for both minority groups and the societies in which they live. Perceived group discrimination reflects the direct experiences of immigrants but is also an indicator of reception context and social cohesion in the host country. This paper examines perceptions of group discrimination among recently migrated Polish immigran...
Article
There is an ongoing debate in many countries about the assumed negative influence of ethnically concentrated schools on pupils’ cognitive development. This paper addresses the influence of concentrations of ethnic minority children in schools on the school achievement of their pupils. The analysis covers the period 1988-2004 and is based on a very...
Article
Full-text available
Immigrants are often found to rate their health better than the native population does. It is, however, suggested that this healthy immigrant effect declines with an enduring length of stay. With Dutch panel data, we investigate which patterns in self-rated health can be found among immigrants shortly after their migration. We test to what extent e...
Article
This paper examines discrimination and early integration among Polish migrants in Ireland and the Netherlands using a new immigrants’ panel survey. Drawing on insights from research on intergroup relations, stereotyping, ethnic competition and Bail’s notion of the salience of racial and cultural boundaries, the paper develops hypotheses about the r...
Article
Full-text available
Research article: debate on the study 'Verschil in Nederland' (Disparities in the Netherlands) in a special edition of 'Sociologie', published by Amsterdam University Press [in Dutch].
Article
Full-text available
To what extent are perceptions of discrimination associated with religious affirmation among Muslim minorities in the Netherlands? Drawing on recent nationally representative surveys among self-identified Muslims from five ethnic groups in the Netherlands, we test boundary conditions of reactive religiosity. Our findings indicate that for Muslims f...
Book
Full-text available
In het politieke en maatschappelijke debat wordt regelmatig de zorg uitgesproken dat migranten en hun nakomelingen zich overwegend ophouden binnen de kring van de herkomstgroep, zich daar in sterke mate mee identificeren en zij opvattingen aanhangen die ver af staan van wat velen in Nederland belangrijk en nastrevenswaardig achten. De studie Wereld...
Book
Full-text available
Hoe gaat het met Roemenen in de eerste periode na hun migratie naar Nederland? Er is in deze studie onder meer aandacht voor hun positie op de arbeidsmarkt, hun beheersing van de Nederlandse taal en hun sociale contacten en opvattingen. Zijn ze van plan in Nederland te blijven of hebben ze een tijdelijk verblijf voor ogen? En in hoeverre verschille...
Technical Report
Full-text available
In deze notitie vergelijken we twee methoden om migranten uit Midden- en Oost-Europa longitudinaal te volgen. Het is daarmee een methodologische notitie die beschrijft hoe het panelonderzoek volgens beide methoden is verlopen. Daarbij wordt o.a. ingegaan op de mate van paneluitval en op de vraag in hoeverre deze uitval selectief is.
Book
Full-text available
Hoe ontwikkelt de positie van Polen en Bulgaren zich in Nederland in de eerste jaren na migratie? Informatie uit een panelonderzoek waarin Polen en Bulgaren worden gevolgd gedurende hun eerste jaren nadat ze zich in de Nederlandse bevolkingsregisters inschreven, vormt de basis voor deze publicatie. Zien we veranderingen in verblijfsintentie? Welke...
Article
On the basis of nationally representative survey data collected among Muslim minorities from five different ethnic groups living in the Netherlands, this study (a) describes the extent to which Dutch Muslims experience discrimination, and (b) tests to what extent these experiences are related to increased religious identification and practice. The...
Book
Full-text available
Summary of the 2014 edition of the Social and Cultural Report on the Netherlands
Book
Full-text available
The 21st edition of the Dutch Social and Cultural Report covers various elements of social inequality in the Netherlands.
Chapter
Full-text available
Summary chapter of the Dutch Social and Cultural Report 2014
Book
Full-text available
Er is weinig bekend over hoe het gaat met kinderen van recent gearriveerde migranten uit Polen, Bulgarije en Roemenië. Hoeveel kinderen (0-18 jaar) uit deze landen wonen er in Nederland? Waar, en in wat voor omgeving wonen en leven zij, en hoe staat het met hun gezondheid en welzijn? Kunnen zij meekomen in het onderwijs en leren ze makkelijk de Ned...
Article
Full-text available
De vermeende negatieve gevolgen van etnische concentratie van allochtone bewoners in ‘zwarte’ wijken kregen tot voor kort ruime beleidsaandacht. In een brief waarschuwt de voormalig minister voor Wonen, Wijken en Integratie dat er in deze wijken sprake is van ‘wantrouwen en fricties tussen bevolkingsgroepen en gebrek aan betrokkenheid bij anderen’....
Book
Full-text available
Het Jaarrapport integratie 2013 staat in het teken van de participatie van migranten op de arbeidsmarkt. Wat betekent de economische tegenwind voor de arbeidsmarkt- en inkomenspositie van migranten? Aan de hand van uiteenlopende indicatoren schetsen we een zo actueel mogelijk beeld van die positie van migrantengroepen op de arbeidsmarkt, met specif...
Book
Full-text available
Kwartaalthema: arbeidsmigranten uit Oost-Europa Harde werkers, maar vooral: verdringing, oneerlijke concurrentie en criminaliteit Geen werk? Dan terug naar het eigen land Overheid moet uitbuiting van arbeidsmigranten aanpakken
Article
Full-text available
This article compares the pre and post migration position in the labour market of recent migrants to the Netherlands from Poland and Bulgaria, regarding the extent to which migrants have a job, what their socioeconomic status is, and how satisfied they are with their income. The prime question is whether those migrants who found a job in the Nether...
Book
Full-text available
Hoe gaat het met Bulgaren en Polen nadat ze net naar Nederland zijn gemigreerd? Er is in deze studie onder meer aandacht voor hun positie op de arbeidsmarkt, hun beheersing van de Nederlandse taal en hun sociale contacten en opvattingen. Hun situatie in Nederland wordt vergeleken met die in het land van herkomst en we gaan in op het verblijfsperspe...
Article
This chapter focuses on Muslim minorities living in a relatively secular context, the Netherlands. We aim to answer the question in what way religious affiliation, mosque attendance and religious attitudes changed between 1998 and 2011 among the Turkish- and Moroccan-Dutch, and how these changes can be explained. Results indicate an initial decline...
Book
Full-text available
Nederland telt naar schatting 825.000 moslims, grotendeels migranten en hun kinderen. Het SCP verricht onderzoek naar de geloofsbeleving van moslims in Nederland. Dit onderzoek is een vervolg op de in 2004 verschenen SCP studie 'Moslim in Nederland'. Vragen die in het rapport beantwoord worden, zijn: hoe belangrijk is het geloof voor leden van deze...
Article
Full-text available
Putnam (2007) claims that in ethnically diverse neighbourhoods, residents of all ethnic groups tend to ‘hunker down’. Solidarity and trust are lower, mutual help and cooperation rarer, and friends fewer. Various studies in the United States found a clear correlation between diversity and cohesion, and also for many different dimensions of social co...
Article
This research note focuses on Muslim minorities living in a secular context, the Netherlands. The question is whether mosque attendance among Turkish-and Moroccan-Dutch changed between 1998 and 2006, testing mechanisms of religious decline and religious vitality. Elaborating on previous research of the same Muslim groups, this study examines a long...
Article
Full-text available
This contribution sets out to identify the main determinants of two attitudinal indicators of cultural integration that figure in the construction of acculturation strategies: opposition toward ethnically mixed relationships and identification with the origin country. We derive our expectations from Social Identity Theory on the direct and indirect...
Book
Full-text available
Het Jaarrapport integratie 2011 geeft een beeld van de positie van de grootste niet-westerse groepen in Nederland. Speciale aandacht gaat uit naar de vraag of migrantengroepen inmiddels een evenredige positie innemen. In dat verband wordt onderzocht of migranten bij gelijke kenmerken als bijvoorbeeld het opleidingsniveau dezelfde positie hebben als...
Book
Uit het in 2006 gehouden Nationaal Kiezersonderzoek blijkt dat de Nederlandse bevolking de immigratie en integratie van allochtonen het vaakst als het belangrijkste probleem in ons land beschouwt. Ook in de publieke en politieke discussie neemt de positie van allochtonen onverminderd een belangrijke plaats in. Hoe het staat met de integratie en wel...
Chapter
Full-text available
This is a chapter of a official report presents the first national picture of the position of the Chinese community in the Netherlands. The report devotes attention among other things to their position in education, on the labour market and on the housing market. It also describes their proficiency in the Dutch language, their health status, intere...
Book
Full-text available
Dit rapport geeft een omvattend beeld van de positie van Chinezen in Nederland. Onder mensen van Chinese herkomst die in Nederland wonen, is een grootschalig survey onderzoek uitgevoerd. Voor een groot aantal onderwerpen wil Chinese Nederlanders antwoord geven op de vraag hoe de Chinese groep er in Nederland voor staat. Er is onder meer aandacht vo...
Article
Two thirds of tuberculosis (TB) patients in the Netherlands are foreign-born. To determine if travelling to the country of origin is a risk factor for TB among two different immigrant groups that have lived in the Netherlands for at least 2 years. In this unmatched case-control study, the frequency and duration of travel to the country of origin in...
Article
The relation between citizenship and labor market position is complex. Besides a causal impact from citizenship towards labor market position, several selection mechanisms may cause particular immigrants to choose for naturalization. We investigate the empirical relation on the basis of German and Dutch survey data. For the Netherlands we find a po...
Book
Full-text available
The integration of migrants has been exercising minds in the Netherlands for several decades now. The tone of the debate in both the political and public arena has frequently been sombre, reflecting the widespread feeling that large sections of the migrant population, and especially migrants with a Muslim background, had little connection with Dutc...
Article
Full-text available
Are there generational differences in ethnic and religious attachment among Muslim minorities in the Netherlands? To answer this question, we assess patterns of ethnic and religious identity and practice as well as their interrelation among Dutch Turks and Moroccans. Classical assimilation theories predict a decline in ethnic attachment over genera...
Book
Full-text available
There is considerable difference of opinion in the Netherlands about the success or otherwise of the integration of migrants in Dutch society. Many argue that integration has failed, while others believe it is progressing well. This booklet shows that neither view is correct. It presents ten trends in integration, which reveal enormous diversity in...
Book
Full-text available
Het Jaarrapport Integratie 2009 beschrijft aan de hand van uiteenlopende indicatoren ontwikkelingen in de integratie van niet-westerse migranten en hun kinderen in Nederland. De aandacht gaat uit naar de situatie van niet-westerse leerlingen in het onderwijs, de positie op de arbeids- en woningmarkt, de vertegenwoordiging in de criminaliteit en de...
Technical Report
Full-text available
Het SCP verzorgt sinds het begin van de jaren negentig rapporten die inzicht beogen te geven in het verloop van de integratie van niet-westerse allochtone groepen. Het Jaarrapport Integratie 2007 is hiervan het meest recente voorbeeld. Dit rapport is opgesteld op verzoek van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie en maakt deel uit van de info...
Article
Full-text available
In deze studie vergelijken we de arbeidsmarktpositie van Turkse im-migranten met die van autochtonen in zowel Nederland als Duitsland. We vinden dat de Turkse immigranten minder vaak een baan, minder vaak een vaste aanstelling en minder vaak banen met een hogere be-roepsstatus hebben dan autochtonen. In beide landen verklaart het la-gere niveau van...
Article
This study examines religious trends and associations with social and structural integration among Muslim minorities in the Netherlands. The secularisation thesis predicts the declining impact of religion in historically Christian populations in Western Europe. Yet, its cross-cultural applicability has been questioned. Moreover, research on immigra...
Book
Full-text available
Het Jaarrapport Integratie 2007 beschrijft aan de hand van uiteenlopende indicatoren de integratie van niet-westerse allochtonen in Nederland. De aandacht gaat uit naar onder meer de situatie van allochtone leerlingen in het onderwijs, de positie op de arbeids- en woningmarkt, de vertegenwoordiging in de criminaliteit, de sociaal-culturele integrat...
Technical Report
Full-text available
technical report [in Dutch] about the survey design and results of a large scale survey among ethnic minorities in the Netherlands (2006)
Article
Full-text available
This paper addresses the relationship between the ethnic concentration of a neighbourhood and multiple integration outcomes of ethnic minority groups in Dutch society. The data used are drawn from two large-scale surveys: the Survey Social Position and Use of Provisions by Ethnic Minorities (2002 and 2003), which provides information on the four la...
Book
Full-text available
Steeds meer wordt de woonconcentratie van allochtonen in Nederland gezien als schadelijk voor integratie. En het geringe contact tussen autochtonen en allochtonen als problematisch. Inmiddels zijn in Nederland - op lokaal en landelijk niveau - tal van initiatieven genomen om meer gemengde woonwijken te krijgen. Op allerlei manieren tracht men versc...
Book
Full-text available
In der vorliegenden Studie wird die Arbeitsmarktposition von Türken in den Niederlanden und Deutschland verglichen. Es wird untersucht, ob Türken in den Niederlanden seltener eine (feste) Arbeitsstelle haben als ihre Landsleute in Deutschland und ob es Unterschiede beim beruflichen Status gibt. Anschließend wird ein Zusammenhang zwischen den Unters...
Article
On the basis of three micro datasets, the German Socio-Economic Panel 2002, the Dutch Social Position and Use of Provision Survey 2002 and the Dutch Labour Force Survey 2002, we investigate the labour market position of Turkish immigrants in Germany and the Netherlands. We compare labour market outcomes of Turkish immigrants, including both the fir...
Article
On the basis of the German Socio-Economic Panel 2002 and the Dutch Social Position and Use of Provision Survey 2002, we investigate the importance of characteristics related to immigration for the labour market position of Turkish immigrants. We use regression techniques to correct for composition effects in employment rates, tenured job rates and...
Book
Full-text available
Al enige tijd circuleert het idee dat de integratie van allochtonen in Nederland achterblijft bij die in de ons omringende landen. Is dit echter wel zo? Om hierover meer duidelijkheid te krijgen vergelijkt deze studie de arbeidsmarktpositie van Turken in Nederland en Al enige tijd circuleert het idee dat de integratie van allochtonen in Nederland a...
Book
Full-text available
There has been a great deal of discussion in the Netherlands recently about the integration of ethnic minorities. The tenor of that discussion is sombre: some observers speak of a 'multicultural drama', while others claim that the government's integration policy has failed completely. Recent political events both in the Netherlands and abroad have...