M.Emir Ilhan

M.Emir Ilhan
Uludag University · Department of Turkish Language and Literature

Doctor of Philosophy

About

30
Publications
12,744
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
28
Citations
Citations since 2017
27 Research Items
28 Citations
20172018201920202021202220230246810
20172018201920202021202220230246810
20172018201920202021202220230246810
20172018201920202021202220230246810
Introduction
Folklore
Additional affiliations
Akdeniz University
Position
  • Professor (Associate)

Publications

Publications (30)
Research
Full-text available
Belki Memet Gelir - Şiir - Poem
Chapter
Full-text available
Antalya'nın Havasında Suyunda Doğa Folkloru ve Fragmanlar
Article
Full-text available
In this study the narrative/epic/story of Salur Kazan killing the dragon is approached through René Girard’s concept of mimetic desire. The narrative, which started with the capture of Aras and Kars Castles, continues with a hunting adventure. Salur Kazan, who goes on a battle together with his governors, wants to hunt alone after a while. He, alon...
Chapter
Full-text available
Ali İstanbul'a Gitti oyununun ilk defa ne zaman oynandığı ve oyunu oluşturan bileşenlerin izi ve adının kaynağı bilinmemektedir. Malzemeye dayalı bir oyun değildir. Oyuncuların dikkat, denge ve hızına dayalı bir açık alan, bir sokak oyunudur. Sessizlik, hareketsizlik, donuk kalma ve ebeleme oyunlarından biri olan Ali İstanbul'a Gitti oyunu, bu ismî...
Article
Full-text available
In this study, the structural transformation of the Kısas’s Zhakir (Alawi religious minstrel) – Ashik (minstrel) tradition in context of secularization and cultural economy is analyzed. As a cause and consequence of the cultural economy, the performance of folk songs has gained great importance in cities after the 1960s in Turkey. In addition, if t...
Chapter
Full-text available
Hayatı Asıl adı Hacı İsa Özbay olan âşık, 15 Temmuz 1966 tarihinde Şanlıurfa’nın (o zamanki adıyla Urfa) Yakubiye mahallesinde dünyaya gelmiştir. Ailesi Karakeçili aşiretinden olup 1942 yılında Siverek’ten Kısas’taki akrabalarının yanına gelmiş bir ailedir. Halil ile Bedriye’nin evliliklerinden dünyaya gelen âşık, altı kardeşin ikincisi olarak dün...
Chapter
Full-text available
Hayatı Aşir Kayabaşı doğum yılı daha erken tarihlerde olsa da kimlik bilgisine göre 1956 yılında Şanlıurfa’nın (o zamanki adıyla Urfa) Kısas köyünde (bugün merkez Haliliye ilçesine bağlı mahalle) dünyaya gelmiştir. Ailesinin lakabı Aliağalar’dır. Şeyho/Şeyh Müslüm ile Fatma’nın evliliklerinden dünyaya gelen Kayabaşı, öz anneden ikisi erkek biri kı...
Chapter
Full-text available
Hayatı Asıl adı Cuma Aran olan âşık, 1944 yılında Şanlıurfa’nın (o zamanki adıyla Urfa) Kısas Köyü’nde (bugün merkez Haliliye ilçesine bağlı mahalle) dünyaya gelmiştir. Lakapları Merdinler olarak bilinmektedir. Zamanında beş kardeşin Mardin’den gelmesi ve kendisi de Alevi olan Seyyid Ahmed adında varlıklı birinin onlara toprak vermesi ile Kısas’ta...
Book
Full-text available
Anlatı, zaman, mekan, hatırlama, söz, yazı, bellek, kültür, bilinç, değişim ve benzerleri ve diğerleri... Yirminci yüzyılla beraber sosyal bilimlerde bu kavramlardan azade kalabilmiş bir çalışma ve çalışma alanı bulabilmek güç. Bunlar arasında son kuramsal bakış açılarını ifade eden bir deyim olarak kabul edilebilecek “bellek”, “küçük” anlatıların,...
Chapter
Full-text available
Hayatı Asıl adı Mehmet Bakındı olan âşık, 24 Şubat 1964 tarihinde Şanlıurfa’nın (o zamanki adıyla Urfa) Kısas Köyü’nde (bugün merkez Haliliye ilçesine bağlı mahalle) dünyaya gelmiştir. Hüseyin ile Zeliha’nın evliliklerinden dünyaya gelen âşık, beşi erkek üçü kız olmak üzere sekiz kardeştir. 1971 yılında Kısas’ta ilkokula başlar. Ardından Kısas Ort...
Chapter
Full-text available
Hayatı Asıl adı Hürü Aşan olan âşık, 5 Ocak 1957 tarihinde Şanlıurfa’nın (o zamanki adıyla Urfa) Kısas Köyü’nde (bugün merkez Haliliye ilçesine bağlı mahalle) dünyaya gelmiştir. Ali ile Rabia’nın evliliklerinden dünyaya gelen âşık, Kısas'ın önemli kadın âşıkları arasındadır. Âşık Halit Aşan'ın gelinidir (İlhan 2018). İlkokulu Kısas'ta okumuştur. O...
Chapter
Full-text available
Hayatı Asıl adı Ali Narin olan âşık, 1969 yılının Şubat ayında Şanlıurfa’nın (o zamanki adıyla Urfa) Kısas Köyü’nde (bugün merkez Haliliye ilçesine bağlı mahalle) dünyaya gelmiştir. Halil ile Gülçün’nün evliliklerinden dünyaya gelen âşık, dördü kız üçü erkek olmak üzere yedi kardeştir. 1983 yılında erkek kardeşlerinden birini bir trafik kazasında...
Chapter
Full-text available
Hayatı Asıl adı İbrahim Halil Elveren olan âşık, 1968 yılının Ağustos ayında Şanlıurfa’nın (o zamanki adıyla Urfa) Kısas köyünde (bugün merkez Haliliye ilçesine bağlı mahalle) dünyaya gelmiştir. Bektaş ile Fadime’nin evliliklerinden dünyaya gelen âşık, üçü kız üçü erkek olmak üzere altı kardeştir. İlkin Kul Halil mahlasını kullanan âşık daha sonra...
Chapter
Full-text available
Hayatı Asıl adı İsmail Kondu olan âşık, 1938 yılının Mayıs ayında Şanlıurfa’nın (o zamanki adıyla Urfa) Kısas Köyü’nde (bugün merkez Haliliye ilçesine bağlı mahalle) dünyaya gelmiştir. Nüfus kaydı doğum yılını 1944 olarak gösterse de kendisi 1938 doğumlu olduğunu ifade etmiştir. Halil ile Aynur’un evliliklerinden dünyaya gelen âşık, altı kardeşten...
Chapter
Full-text available
Hayatı 1928 yılında Şanlıurfa’nın (o zamanki adıyla Urfa) Kısas Köyü’nde (bugün merkez Haliliye ilçesine bağlı mahalle) dünyaya gelmiştir. Âşık Mıço’nun oğlu pehlivanlığı ile meşhur Hüseyin ile âşıklığıyla meşhur Köçek Ahmet’in kızı Fatma’nın evliliklerinden dünyaya gelen âşık, dört kardeştir. Kılolar sülalesindendir. Soyadı kanunu zamanında Aşık...
Article
Full-text available
Memory studies existing as if it was a new and different method of social sciences and literature since approximately forty years is tried to be undertaken by a certain notion of remembrance. All the storage of the individuals and/or institutions are considered as a parallel memory problem. In the social sciences the process to the formation of the...
Article
Full-text available
Birbirleriyle kurulmuş en uzun birlikteliğin yol arkadaşları olarak anabileceğimiz iki kavramdan biri göç diğeri hafıza olarak sayılabilir. Hafıza, yıkım ve savaşın arasından; göç edilen yerden konaklanan yere en çok götürülendir. Mübadele sonucu Türkiye’ye gelen mübadillerle ilgili genel kanaat Türklüklerinden mütevellit kültürel bağlarından dolay...
Chapter
Full-text available
Mekân kavramı önemli ölçüde bellek sorunudur. Bu iddia ile mekânı ifade eden “fiziksel”, “algısal” ve “kavramsal” mekân nosyonu üzerinden Yivli Minare Camii ve Külliyesi’ne halkbilimsel bir yaklaşım sergilenecektir. Fiziksel mekân, mekânın hacmini; algısal mekân, algılanabilen veya görülebileni; kavramsal mekân, hafızamızın haritasında bulunan ve b...
Article
Full-text available
Ahmet Hamdi Tanpınar, Osmanlı Devleti’nin son, Cumhuriyet’in ilk dönemi arasında, kültürel ve siyasi değişim dinamiklerinin ortasında yaşamış özel bir sanatçı ve düşünürdür. Sadece bir yazar ya da öğretim elemanı olarak adlandırılamayacak kadar özel biridir. Anlatısının derinliğini ve zenginliğini kültürel belleğin tüm mekanizmaları ve imkânları il...
Article
Full-text available
This study examines how a narrative transform from oral to text, repetition to memory and ritual to aesthetics. The study consists of three sections. In the first section; the questions about " what is the protected one? " and " what is the changed one? " in narration while a narration transforms to text will be discussed. In the second section, it...
Article
Full-text available
Ahmet Hamdi Tanpınar, Osmanlı Devleti'nin son, Cumhuriyet'in ilk dönemi arasında, kültürel ve siyasi değişim dinamiklerinin ortasında yaşamış özel bir sanatçı ve düşünürdür. Sadece bir yazar ya da öğretim elemanı olarak adlandırılamayacak kadar özel biridir. Anlatısının derinliğini ve zenginliğini kültürel belleğin tüm mekanizmaları ve imkânları il...
Article
Full-text available
ÖZET Bu makalede, Batı düşünce geleneğinin " hatırlama " kavramından hareketle geliştirdiği üç farklı bellek türü üzerine genel bir tartışma yapılacaktır. Bu tartışmanın ilk amacı, " hatırlama " kavramına bağlı olarak geliştirilen bu üç tür bellek anlayışından ilk ikisinin, sadece bireysel ya da toplumsal olana odaklanarak, kültürel olan belleği ih...
Article
Full-text available
In this article, tradition is taken as a transition of past, ‘past that has been transited’ is being traditionalized with the narrative activity that depends on the repetition between generations. The subject of past being transited, is taken as a ‘memory’ issue by various opinions is not explained sufficiently in terms of oral culture. However, in...
Article
Full-text available
In this article, how narrative, which is a form of making past experiences into a story by language with taking heritage from the past, became a tradition will be discussed in folkloric context. In this context, narattive wiil be determined in the that base narrative has reached today with language within a language by interpretation. Narrative was...

Network

Cited By