Meltem Saplioglu

Meltem Saplioglu
T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi | SDU · Department of Civil Engineering

Doctor of Engineering
SDU Civil Engineering-Transportation Department

About

25
Publications
8,209
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
157
Citations
Citations since 2017
18 Research Items
152 Citations
2017201820192020202120222023010203040
2017201820192020202120222023010203040
2017201820192020202120222023010203040
2017201820192020202120222023010203040
Additional affiliations
June 2001 - present
T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi
Position
  • Asist.Prof.

Publications

Publications (25)
Article
Police crash reports are often the main source for official data in many countries. However, police sampling and data are known to be subject to bias, making the countermeasures adopted according to them possibly inefficient. In the case of bicycle crashes, this bias is most acute and it probably varies across countries, with some of them being mor...
Article
Bicycle utilization has become an important transportation mode in various cities during the past decade. It has brought a rapid growth as an important transport mode in many countries by providing several benefits for traffic, health and cost. However, the growing in bicycle utilization demand causes many problems such as safety, effectiveness etc...
Article
The present study examined pedestrian movements in five pedestrian crossings in Adana, Mersin, and Isparta provinces in the Mediterranean Region of Turkey. The effects of factors that contribute significantly to pedestrian crossing time were considered. Linear (multiple linear regression [MLR]), nonlinear (artificial neural network [ANN], adaptive...
Article
Pavement roughness (IRI—International Roughness Index values) influence the stability of traffic movements both on intercity roads and urban roads. This study is to determine the exact locations of critical pavement roughness values that affect traffic motion stability and comfort in city centre highway arteries. Roughness data with 10 m intervals...
Article
Kentiçi seyahatlerde engellilerin birçok problemle karşılaşıldığı bilinmektedir. Şimdiye kadar yapılmış bilimsel çalışmaların yaya hizmet düzeyi (YHD) tespiti kısmında engelliler için gerekli olan parametreler göz ardı edilmiş, engelli yayaların ihtiyaçları mevcut YHD modellerine yansıtılmamıştır. Bu eksikliği ortadan kaldırmak için YHD belirlenirk...
Article
Full-text available
Abstract In improving pedestrian crossings, it is important to calculate the crossing speed. In practice, different average pedestrian crossing speeds can be effective in different pedestrian crossings. In the study, factors affecting pedestrian speeds at the selected signalized pedestrian crossing in Mersin city center were examined at a micro le...
Article
Full-text available
To improve the safety of bicycle users, some countries have enacted, or considered enacting, mandatory helmet legislation. Of course, the enactment of such legislation in a country assumes that its citizens will be well-informed of it, and consequently, will use the helmet more frequently than before. However, in the survey described in this paper...
Article
Full-text available
Yayaların, yol kesimlerinde ve sinyalizasyonlu kavşaklarda, karşıdan karşıya geçiş davranışının doğru anlaşılması ve buna göre altyapının düzenlenmesi ulaşım planlamasının önemli konularından biridir. Çalışmada, kent merkezinde yayaların geçiş davranışlarını araştırmak amacıyla, yaya hızlarını etkileyen parametreler analiz edilmeye çalışılmıştır. I...
Article
Full-text available
Yol üst yapısında ki düzgünsüzlük sürüş konforunu önemli ölçüde etkilediği bilinmektedir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda bu olumsuz etkinin yol güvenliği üzerinde de payı olduğu yönündedir. Literatürde üstyapı düzgünsüzlüğü (IRI) ile ilgili birçok çalışma mevcut olmasına rağmen şehiriçi kavşak yaklaşımında sürücü hız davranışı ile ilişkisine ras...
Article
Full-text available
Teknolojik gelişmeler ve beraberinde getirdiği geniş iletişim olanakları, insanların çevrelerinde ortaya çıkan olayları algılama ve bu olaylar üzerine yorum yapabilme olanağını artırmaktadır. Bilgiler, sosyal medya platformları ile hızlı ve evrensel düzeyde yayılmakta; kısa süre içerisinde insanların bu içeriklere yorum yapıp kendi görüşlerini ifad...
Conference Paper
Full-text available
Artan taşıt, yol uzunluğu ve kavşak sayısı nedeniyle son yıllarda Yeşil Dalga Sistemleri (YDS) Türkiye dâhil gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkede efektif olarak kullanılmaktadır. Özellikle ülkemizde artan taşıt sayısı sebebiyle ana arterlerdeki sinyalize kavşaklarda taşıtların bekleme sürelerini azaltarak hızlarını sınırlamak amacıyla tasarlan...
Conference Paper
Full-text available
Engelliler için Kentiçi Erişebilirlik Haritaları ile Veri Tabanı Oluşturulması Savunmasız yol kullanıcıları olarak isimlendirilen yayalar, bisikletliler ve engellilere kentiçi ulaşım planlamasında ve trafik düzenlemelerinde öncelik verilmesi, sürdürülebilir gelişim kapsamında tüm yol kullanıcılarının birlikte düşünülerek planlama ve düzenleme yapı...
Conference Paper
Full-text available
Gelişmemiş ve Türkiye'nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkelerde ne yazık ki şehiriçi yolların planlanma ve inşa aşamalarında gerek plancıların bilgi eksikliği ve tecrübesizliği gerekse karar vericilerin politik davranması sonucu plansız, düzensiz ve işlevsiz yollar inşa edilmektedir. Belirli bir standarda göre inşa edilmeyen bu şehiriçi yol...
Conference Paper
This study provides an overview of effective parameters for safe cycling by carrying out a survey on five hundred participants who have been cycling for a long time and 26 of them are the members of a cycling association in Isparta City. Additionally, sample applications of effecting parameters for safe cycling routes have been examined. Parameters...
Article
Full-text available
Knowledge of the critical gap is of vital importance in traffic theory because it is a major parameter for capacity analysis. Until now, critical gap predicting models have been studied in quite a few papers. In all these studies although there is more than three effecting factors, three elements characterized the models. The aim of this study was...
Article
Seal surfacing is frequently used on low-volume roads throughout the world. However, seal surfacing is also used on high-volume roads in Turkey. Seventy-nine percent of the total amount of road length for which the General Directorate of Turkish Highways is responsible is coated with seal surfacing, and most of the 15 000 km of divided roads under...

Network

Cited By

Projects

Projects (3)
Archived project
EU COST Action Project TU 1101
Archived project
EU COST Action Project TU 1101