Melih Aydin

Melih Aydin
Kilis 7 Aralik Üniversitesi · Tourism & Hotel Management

PhD of Tourism Management

About

20
Publications
1,990
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
21
Citations

Publications

Publications (20)
Chapter
Full-text available
Bilgi iletişim teknolojileri, yirminci yüzyılın ikinci yarısından sonra her alanda olduğu gibi turizm alanında da etkin bir biçimde kullanılmaya başlanmıştır. İnsanlık yararına işler icra edilmesinde bir kilometre taşı olarak karşımıza çıkan bu kavram, günümüz işletme ve örgütleri için bir lüks olmaktan çıkarak bir zorunluluk haline gelmiştir. Bilg...
Chapter
Full-text available
Turistleri belirli bir coğrafi bölgeye çekme potansiyeli taşıyan tüm destinasyonlar, tıpkı insanlar ve diğer canlılar gibi yaşamsal bir döngüye ve dönemselliğe sahiplerdir ve destinasyonlar bu anlamda farklı özellikler göstererek dönüşebilirler. Bölgede yaşanan gelişmeler, yeni çekim ögelerinin keşfedilmesi, turistik ürün çeşitlendirmesi, ziyaretçi...
Article
Full-text available
Gastro-cultural tours, which are prevalent as part of today's experience-based travel, generate memorable gastronomy encounters for tourists. Gastronomically designed cultural tours also shed light on the past's heritage and cultural identity through the local tastes of the regions by promising distinct stories and experiences to travelers. Regions...
Article
Gastro-cultural tours, which are prevalent as part of today’s experience-based travel, generate memorable gastronomy encounters for tourists. Gastronomically designed cultural tours also shed light on the past's heritage and cultural identity through the local tastes of the regions by promising distinct stories and experiences to travelers. Regions...
Article
Full-text available
Günümüz örgütlerinde, çalışanların kabiliyetleri liderler ekseninde şekillenmektedir. Çalışanları işleyişsel sürece dahil ederek, onlarla ortak bir vizyon gelişimini teşvik eden vizyoner liderler, bugünün örgütlerinin ihtiyaç duyduğu kolektif eylem anlayışını örgütte hâkim kılarlar. Bu sayede, kendisini örgütün bir parçası gibi hisseden çalışanlard...
Chapter
Full-text available
Bu bölümde, erişilebilir destinasyon geliştirme faaliyetleri farklı ülkeler bazında ele alınarak, erişilebilir destinasyonlar arasında, destinasyon geliştirme konusunda model teşkil eden ve başarılı olan ülkelerden örnekler sunulacaktır. Erişilebilir bir turizm destinasyonu yaratma yolunda atılması gerekli adımlar, gerçekleştirilmiş uygulama ve...
Chapter
Full-text available
İnsanın beslenmesi ile ilgili her şeyin kapsamlı şekilde incelenmesini konu edinen gastronomi, arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan tarih öncesi yemek kalıpları ile ilgili araştırmalardan, modern kentsel yemek alışkanlıkları ile ilgili çalışmalara, belli bölgelere özgü yazılı terimlerden, yemeği törensel veya folklorik açıdan ele alan çalışmalara...
Article
Full-text available
Turistik destinasyonların hızla değişen turist taleplerine yanıt verebilmesi için turist profillerinin tanımlanması ve pazarın belirli kriterlere göre bölümlenmesi önemli bir aşamadır. Bu pazar bölümleme tekniklerinden biri de psikografik bölümlemedir. Turizm pazarında psikografik bölümleme, turistlerin demografik özelliklerinin yanında yaşam tarzl...
Chapter
Full-text available
Following the outbreak of war in 2011 in Syria as a result of large influx of migration towards Turkey, as of 2021, in a decade the number of registered Syrian refugees in Turkey, has exceeded 3,6 million, which is the largest refugee population in the world. In the same vein, Kilis, as being the province that hosts the highest number of Syrian ref...
Chapter
Full-text available
Elazığ ili Sivrice ilçesi sınırları içinde bulunan Hazarbaba Kayak Merkezi, Güneydoğu Torosların bir uzantısı olan Hazarbaba Dağı’nda (2347 m) yer almaktadır. Keban Barajı’nı ve birçok sportif ve turistik aktivitenin yapılabildiği, eteklerindeki Hazar Gölü’nü kuşbakışı gören bir konumda olan kayak merkezi, bu özelliğiyle dünyada nadir rastlanabilen...
Article
Full-text available
Bu çalışmada Kilis ilinde geçmişi ve bugünü ile yemeklerin ritüellerdeki yeri ve etkisi ile ilgili bilgiler elde edilmeye çalışılmıştır. Toplumda var olan inançlar, değerler, gelenek ve görenekler o toplumun kültürünü oluşturur. Kültürün bütünleyici parçalarından olan yemek, insanlık tarihi boyunca birçok gelişim göstermiştir. Bu gelişim ile fizyol...
Conference Paper
Full-text available
The Silk Road, in the beginning linked the circulation of goods between the east and the west of the world, and was later gained fame as cultural exchange and played an important role (www.topchinatravel.com). Central Asia is a bridge between East Asia and Europe where the Ancient Silk Road is located. It mainly hosts the Turkish-speaking and nomad...
Article
Full-text available
zet Kültürel miras ve dünya mirasının korunması hakkında çeşitli çalışma ve projeleri bulunan UNESCO tarafından 2004 yılında, Creative Cities Netwok (Yaratıcı Şehirler Ağı) programı oluşturulmuştur. Söz konusu projede ülke ve illerin sahip olduğu somut kültürel değerler; zanaat ve el sanatları, tasarım/dizayn, film, gastronomi, edebiyat, görsel san...
Article
Full-text available
Hizmet, hem turizm sektöründe, hem de diğer sektörlerde adından sıkça söz edilebilecek bir kavramdır. Hizmet kalitesi kavramı literatüre girmeden önce kalite kavramı, özünde ürün kalitesi ile ilişkilendirilen bir unsurdu. Bu doğrultuda, kalite kavramının hizmet kalitesi perspektifinden ele alınması, alanyazında kayda değer özgün bir çerçeve yaratma...
Conference Paper
Full-text available
People are moving at an unprecedented pace in an accelerating lifetime, withoutenjoying life. It will be a more sensitive way to follow an environmentally conscious, self-conscious, self-reflexive and authentic lifestyle. Therefore, it is a moral, ethical and politicaldeterminant in the displacement of "speed or tempo factor" in the sightings that...
Conference Paper
Full-text available
The aim of the study was to determine whether relationship exists between organizational commitment and organizational cynicism attitudes among hotel employees who were employed in four and five star hotels located in the Southeastern Anatolia Region of Turkey and to reveal the extent of the relationship. Due to the study results, there was signifi...
Article
Full-text available
The aim of this study is to determine whether relationship occurs between organizational commitment and organizational cynicism attitudes among employees who were employed in five and four star hotels located in Southeastern Anatolia Region of Turkey and to affirm the extent of the relationship. According to the findings, there is a significant (ne...
Conference Paper
Full-text available
Throughout the history mankind travelled because of their beliefs as a means to reach spiritual happiness. Belief, as a word, means something believed; an opinion or conviction, a religious tenet or tenets, confidence, faith, trust in something or somebody. Beliefs and personal perceptions influence peoples' way of lives as well as their social liv...
Conference Paper
Full-text available
Seyahat eğilimlerinin son yıllarda değişmesi, geleneksel turizm anlayışının dışına çıkılmasını tetikleyerek turizm faaliyetlerinin yıl içinde düzenli olarak dağılımını sağlamıştır. Kitle turizmine alternatif olarak ortaya çıkmış olan kırsal turizm kavramına, coğrafi, kültürel ve yönetsel farklılıklara bağlı olarak, dünyanın farklı bölgelerindeki ül...

Network

Cited By