Mehmet Şahingöz

Mehmet Şahingöz
Gazi University · Department of History

Professor

About

18
Publications
7,077
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
31
Citations
Citations since 2017
16 Research Items
24 Citations
20172018201920202021202220230246810
20172018201920202021202220230246810
20172018201920202021202220230246810
20172018201920202021202220230246810

Publications

Publications (18)
Conference Paper
Full-text available
“Türkistan Vilayetinin Gazeti”nin Türkistan Tarihi Araştırmalarındaki Önemi
Article
Full-text available
TÜRK OCAKLARININ SPORA BAKIŞI VE FAALİYETLERİ Mehmet Şahingöz Tekin Önal Özet Türklük bilincini geliştirmek ve ilerletmek amacıyla 1911’de çalışmalara başlanan ve 25 Mart 1912’de resmen kurulan Türk Ocakları, açtığı okullar vasıtasıyla halka dersler ve konferanslar tertip etmek, kitap ve risaleler neşretmek gibi faaliyetlerde bulunmuştur. Kurucul...
Article
Full-text available
Öz Türkiye’de, özellikle Akdeniz Bölgesi’nde varlıklarını devam ettiren Arap Alevileri/Nusayrîler, kendilerine has dini, etnik ve sosyo-kültürel farklılıkları olan bir topluluktur. Adını, Abu Şuayb Muhammed Bin Nusayr el-Basri en-Nümeyri’den alan bu topluluk, kimine göre Anadolu Aleviliğinin sapkın bir hali iken, kimine göre de İslâmiyet ile Hırist...
Article
Full-text available
ÖZ “Küresel Bağlantılar” öğrenme alanı, bireyin çağdaş dünya algısına olumlu eklentiler yaparak, dünyayı tanıması ve çoklu bakış açısı kazanması amacını taşımaktadır. Bu alan, insanlığı ilgilendiren olayları yakından takip eden, olaylar karşısında olumlu tavır takınabilen bireylerin yetişmesinde önemlidir. Bu araştırmanın amacı; sosyal bilgiler öğr...
Article
Full-text available
ŞAHİNGÖZ, Mehmet; BİLALLİ, Shener, “Ottoman–Turkish” Image in History Textbooks Used in Education Institutions in the Balkans, CTAD, Year 14, Issue 28 (Fall 2018), pp. 163-182. This study aims to unveil how Ottoman-Turkish image is reflected in the history textbooks delivered and being delivered in Balkan countries. It is based on the document anal...
Conference Paper
Full-text available
THE ISSUE OF RECRUITMENT OF KAZAKHS AND KAZAKH LUMINARIES‘ ACTIVITIES IN WORLD WAR I ABSTRACT Following Russia‘s going to World War I, the effects of war were also felt by Turks living in the geographic region of Türkistan. The increasing burden of the war, increasing need for troops, and internal and external forces that arose due to war led Russi...

Network

Cited By