Mehmet Polat

Mehmet Polat
Igdir Üniversitesi · İktisat Teorisi

Ph.D

About

25
Publications
6,607
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
20
Citations
Citations since 2017
21 Research Items
19 Citations
20172018201920202021202220230123456
20172018201920202021202220230123456
20172018201920202021202220230123456
20172018201920202021202220230123456
Introduction
Mehmet Polat is currently working at Iğdır University. He conducts research on market theory, consumer theory, game theory and decision theory.
Education
September 2011 - June 2014
Sakarya University
Field of study
  • İktisat Teorisi, Oyun Teorisi

Publications

Publications (25)
Chapter
Full-text available
The US-China trade war is seen as the most important political and economic event of the 21st century. While China relies on its dense population, rapidly developing economics, technological and military power, the US relies on its powerful allies, leadership experience, military and economic strength in this trade war. The trade war, which flared...
Article
Full-text available
Bu çalışma, kamu personelinin hedonik ve faydacı tüketim eğilimlerinin tüketici davranışları üzerindeki etkisinin tespit edilmesini ve tüketici davranışlarının ekonomik kazanımlar üzerindeki etki düzeyini belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda Iğdır ilinde çalışan kamu personeline anket uygulanmış ve elde edilen veriler, ilk etapta AFA v...
Article
Full-text available
Son yıllarda ikinci el otomobil piyasasında meydana gelen sert fiyat artışları, bir yandan bireylerin alım gücünü diğer yandan da piyasayı olumsuz etkilemektedir. Bu çalışma, ikinci el otomobil piyasasında fiyat artışına neden olan faktörlerin tespit edilmesini amaçlamaktadır. Bu doğrultuda Van ilinde faaliyet gösteren yetkili satıcı ve galericiler...
Article
Full-text available
In today's globalising world, constantly changing economic instruments and economic crises deeply affect countries and increase the importance of economic literacy daily. Economic literacy is the ability to interpret economic events and make rational decisions that every segment of society should know. This study is aimed to determine the economic...
Article
Bu çalışma, iki temel amaç üzerine bina edilmiştir. Birincisi, mutluluk ekonomisi bağlamında bir mutluluk ölçeği geliştirmektir. İkincisi, güvenirliği ve uygulanabilirliği ispatlanan mutluluk ölçeğini belirlenen modeller çerçevesinde test etmektir. Bu bağlamda çalışmanın ilk aşamasında, ölçek geliştirme aşamaları tek tek takip edilerek açıklayıcı v...
Conference Paper
Full-text available
ÖZET Otomotiv sektörü, dünya ekonomisinde olduğu gibi Türkiye ekonomisinde de lokomotif görevi gören dinamik bir sektördür. Otomotiv sektörü, bir yandan demir-çelik, petro-kimya, elektrik-elektronik, tekstil, lastik ve plastik gibi sektörlerden faydalanırken diğer yandan akaryakıt, sigorta, tarım, turizm, inşaat, ulaştırma, pazarlama ve finans gibi...
Chapter
Full-text available
Otomobiller, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bireylerin en çok ilgisini çeken ve her geçen gün talebi giderek artan dayanıklı mallardandır. Türkiye’de kişi başına düşen otomobil sayısı, 2005 yılında % 8,47 iken 2020 yılına gelindiğinde % 15,66’ya yükselmiştir. Bu durum da ülkemizde bireylerin hayatında otomobillerin ne kadar önemli bir yer tu...
Chapter
Full-text available
4000 yıllık bir geçmişe sahip olan Çin, geçmişten günümüze tarih sahnesinde önemli izler bırakmış ve bırakmaya da devam etmektedir. Çin, 20.yüzyılının ikinci yarısında ben buradayım ve dünya liderliğine ben de talibim diyerek ekonomide büyük devrimler ve atılımlar yaptı. Tabii ki o dönemde 1960 yılı rakamlarına göre dünyanın süper gücü olan ABD’nin...
Article
Full-text available
Bu çalışmada, KOSGEB'in İşbirliği Destek Program'ından faydalanan işletmelerin üretim, maliyet, istihdam, sermaye ve verimlilik düzeylerinin ölçek ekonomisi bağlamında değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda 2018-2020 yılları arasında bu programdan yararlanan ve projesini bitiren 33 proje grubundan 30'una anket yapılarak elde edil...
Chapter
Full-text available
Bütün dünya olduğu gibi Türkiye’de de kırmız et piyasası, büyük önem arz etmektedir. İnsanların dengeli ve sağlıklı beslenmesi için tüketilen en önemli besin maddesi olan et, günümüzde ülkelerin kalkınma ve gelişmişlik seviyesinin bir kriteri olarak görülmektedir. Bu çalışmada, Türkiye’de kırmızı et piyasasın mevcut durumu ve kırmızı et fiyatına et...
Conference Paper
SMEs have a very important place in the Turkish economy as well as in the world economy. SMEs, which have a share of 99.8% in Turkey, maintain their feature of being the backbone of the country's economy in terms of both their contribution to the country's economy and their share of imports and exports from past to present. However, SMEs are strugg...
Conference Paper
Full-text available
Özet: KOBİ’ler, günümüzde küreselleşmenin etkisiyle elektronikten tıbba, mekanikten tekstile, iletişimden inşaata, eğitimden ulaşıma, sağlıktan güvenliğe kadar birçok sektörde hızlı teknolojik gelişmelerin yaşandığı ve her geçen gün rekabetin daha da kızıştığı bir dünyada faaliyet göstermektedir. Böyle bir rekabet ortamında, KOBİ’lerin değişen paza...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı, Engel Kanunu bağlamında üniversite öğrencilerinin gelir tüketim ilişkisini incelemektir. Bu doğrultuda 384 öğrenciye yüz yüze görüşme yöntemi ile anket uygulanmış ve elde edilen veriler, 9 fonksiyonel model ile test edilmiştir. Harcama kalemlerine ilişkin gelir esneklik değerleri, belirlenen Engel fonksiyonları yardımıyla hesap...
Chapter
Full-text available
Oligopol, birbirine bağımlı çok az sayıda satıcının ve sonsuz sayıda alıcının olduğu bir piyasa türüdür. Oligopol piyasasında her bir firma, yalnızca kendi üretim miktarı ve satış fiyatı kararından değil, aynı zamanda diğer firmaların üretim miktarı ve satış fiyatından da etkilenir. Oligopol piyasasında, firmalar arasında rekabet olduğu gibi işbirl...
Chapter
Full-text available
Tüketici davranışları, disiplinlerarası bir alan olmasından dolayı gerek iktisatçılar gerekse pazarlamacılar tarafından birçok bilimsel araştırmaya konu edilmiştir. Yapılan bilimsel araştırmalarda, bireylerin sınırlı rasyonel olduğu ve tüketici davranışlarının satın alma öncesinden başlayan ve sonrasına kadar devam eden bir süreçte, içsel ve dışsal...
Chapter
Full-text available
Oyun teorisi literatürüne geçmişten günümüze birçok oyun türü girmiştir. Bu oyunlar, oyunun kurallarından oyuncunun kazanımlarına, oyunun tekrar sayısından oyuncuların bilgi düzeyine, oyunundaki zaman kavramından oyuncuların işbirliğine girip girmeme durumuna göre farklı şekillerde sınıflandırılmaktadır. Bu oyun türleri içerisinde kalıplaşmış ve fa...
Article
Full-text available
Akıllı telefon endüstrisi, her geçen gün kıyasıya rekabetin artığı ve sürekli yenilenen ürün çeşidiyle dünya ekonomisinin odak noktası olmuştur. Dev firmaların yarıştığı bu piyasada, firmaların stratejik hareket etmesi büyük önem arz etmektedir. Çalışmanın amacı, akıllı telefon piyasasının ilk üç markası olan Samsung, Iphone ve Huawei arasındaki re...
Thesis
Full-text available
Ekonomi ve siyaset bilimi başta olmak üzere birçok disiplinde uygulama alanı bulan oyun teorisi, çalışmanın ilk dört bölümünde teorik olarak incelenmiş ve oyun türleri, örnekler yardımıyla ifade edilmiştir. Son bölümde ise oyun teorisi kapsamında bir ampirik uygulama yapılmıştır. Bu uygulamada, bireylerin akıllı telefon tercihleri göz önüne alınara...
Chapter
Full-text available
Oyun teorisi, matematikten iktisada, sosyolojiden uluslararası ilişkilere, biyolojiden siyaset bilimine, sağlıktan sosyal bilimlere kadar farklı alanlarda kendine yer bulan ve ayrıca her geçen gün popülaritesi artan bir disiplindir. Oyun teorisi çerçevesinde birçok önemli oyun bulunmaktadır. Bu oyunların en önemlilerinden biri de dinamik oyunlardır...
Article
Full-text available
Öz: Bu araştırmanın amacı otel müşterilerinin aldıkları hizmetlere yönelik beklenen ve algılanan hizmet kalite algılarını incelemektir. Bu araştırma, Iğdır’daki tüm otel işletmelerini kapsayan 384 kişi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, konaklayanların hizmeti deneyimlemeden önceki bekledikleri hizmet kalitesi ile hizmeti aldıktan sonraki...
Conference Paper
Full-text available
ÖZET Bu çalışmanın amacı müşterilerin otel hizmetlerine yönelik beklenen kalite ve algılanan kaliteye yönelik algılamalarını incelemektir. Bu araştırma, Iğdır'da faaliyette bulunan 9 otel işletmesinde konaklayan 390 kişi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, turistlerin deneyim öncesi bekledikleri hizmet kalitesi ile deneyim sonrası algıladık...
Article
Full-text available
Kuzeydogu Anadolu Bolgesi'nin bir alt bolgesi olan TRA2 , Turkiye'de gelismislik duzeyi en dusuk olan Agri, Igdir, Kars ve Ardahan illerini bunyesinde barindirmaktadir. Uygulanan politikalarin ve saglanan tesviklerin, bolgenin kalkinmasina yeterli katki saglamadigi, bundan dolayi bolge ile diger bolgeler arasindaki gelismislik farklarinin gittikce...
Conference Paper
Full-text available
TRA2, which is a sub-region of North-eastern Anatolia Region, contains the least developed cities which are Ağrı, Iğdır, Kars and Ardahan within itself. It is seen that applied policies and provided governmental incentive have not contributed enough to the development of the region; therefore, difference of development level between the region and...
Conference Paper
Full-text available
İnsanlar yaratılışları itibariyle sosyal bir varlıktır. İslâm, her alanda olduğu gibi insanların sosyal ve ekonomik alanlarda da insanların görev ve yükümlülüklerini tayin etmiştir. İnsanlar yeryüzünden rızıklarını kazanmakla mükelleftir. Bu bağlamda insanların karşısına emek ve sermaye gibi iki kavram çıkar. Geçmişten günümüze kadar farklı iktisad...

Network

Cited By