Mehmet Güner

Mehmet Güner
Erzincan Binali Yıldırım University

PhD

About

26
Publications
6,454
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
80
Citations
Citations since 2017
23 Research Items
70 Citations
201720182019202020212022202305101520
201720182019202020212022202305101520
201720182019202020212022202305101520
201720182019202020212022202305101520
Additional affiliations
March 2013 - January 2016
Erzincan University
Position
  • Head of Department

Publications

Publications (26)
Chapter
Full-text available
1. GİRİŞ Dünya genelinde birçok işin yapılma şeklini değiştiren dijitalleşme süreci, kamu kurumlarında sunulan hizmetlerde de etkisini giderek artırdığı görülmektedir. Dijitalleşme sürecinin özellikle hizmetlerin etkili ve verimli bir şekilde yapılmasının önünde bir engel olarak görünen bürokratik işlemleri azaltması, zaman kazandırması, güvenilirl...
Conference Paper
Full-text available
This study aims to determine the perceptions of the students who took accounting lessons with the distance education method after the emergency structured distance education period during the Covid-19 pandemic period, towards distance accounting teaching. In addition, it is another aim of the study to determine whether there is a difference in perc...
Conference Paper
Full-text available
Effective management and control of inventory items, which constitute a significant part of business assets, are important both in terms of the accuracy of the decisions to be taken by the management and the satisfaction of the service users. In hospitals, which are service businesses, the absence of disruption in processes such as patient treatmen...
Conference Paper
Full-text available
With the 32nd Chapter (Financial Control) opened within the scope of the European Union accession negotiations, the establishment and implementation of an internal control system in public institutions in Turkey have become a legal obligation. In addition, developments in the technological field in recent years have had an impact on the establishme...
Article
Full-text available
ABSTRACT This study aims to determine the perceptions about the usability of blockchain technology in accounting processes and to develop a scale to determine these perceptions. Security, confidentiality, auditing, customer satisfaction and regulatory requirements are extremely important concepts in accounting business and transactions. It is thou...
Article
Full-text available
z Benford Kanunu, hile denetiminde, örneklem seçimi yapılırken denetçiye zaman, kaynak ve maliyet avantajı sağlayan matematiksel yöntemlerden birisidir. Bu Kanun, veri setindeki sayıların farklı hanelerinde bulunan rakamların ilgili basamaklardaki rastlanma sıklıklarını öngörmektedir. Denetçi Benford Kanunu ile analiz ettiği veri setlerindeki rakam...
Article
Full-text available
ÖZET Yoğun çalışma koşulları ve çalışma ortamındaki stres kaynakları tükenmişlik kavramını günümüzün en önemli meslek hastalıklarından birisi olarak karşımıza çıkarmıştır. Rol stres kaynakları da tükenmişliği önemli ölçüde etkileyen faktörlerdendir. Bu çalışma, rol stres kaynaklarının mesleki tükenmişlik üzerindeki etkisinin incelenmesini amaçlamak...
Article
Full-text available
Çalışmanın amacı, muhasebe meslek mensuplarının hizmet kalitesinin müşteri memnuniyeti üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Ayrıca, müşterilerin memnuniyet seviyesinin belirlenmesi de amaçlanmaktadır. Bu çalışmanın kapsamı, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası'na kayıtlı ve bir muhasebeciden hizmet alan şirketlerden oluşmaktadır. Muhasebe meslek mensu...
Article
Full-text available
This study, which was conducted to determine the relationship between corporate governance practices and the company’s market and financial performance, has a review period of 2012-2017. The study, in which corporate ratings were assigned as proxy for corporate governance achievements, accepted non-financial firms included in the BIST Corporate Gov...
Article
Full-text available
Purpose of the study is to measure the intellectual capital through annual activity reports of banks that operate in Turkey and to determine whether the criteria of human capital, structural capital, and customer capital, which are the components of intellectual capital, are disclosed at different levels according to bank types or not. Method of th...
Conference Paper
Full-text available
İlk olarak 1970'lerde Asya, Afrika ve Latin Amerika'nın gelişmekte olan ülkelerine orta vadeli krediler olarak verilen sendikasyon kredilerinin gelişimi 1982'de Meksika'da başlayan küresel borç kriziyle sekteye uğramış olsa da, bu krediler 90'lı yıllarda uluslararası bankacılık sektöründe başlayan hızlı büyümenin paralelinde günümüzde önemli bir ri...
Conference Paper
Full-text available
Bir olayın birbiriyle ters düşen iki tarafında da tartışılabilir doğruların olması durumunda ortaya çıkan kararsızlık süreci olarak ifade edilen etik ikilem, birçok meslek alanında olduğu gibi muhasebe meslek mensuplarının da günlük iş hayatında sıklıkla karşılaşabilecekleri bir durumdur. Muhasebe meslek mensuplarının faaliyetlerini sürdürürken eti...

Network

Cited By