Mehmet Ali Gündoğdu

Mehmet Ali Gündoğdu
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | ÇOMÜ · Department of Horticulture

Doctor of Philosophy
Fruit Growing and Breeding, Fruit Biochemistry, Olive Growing and Breeding Olive & Olive oil analysis & degustation,

About

62
Publications
8,164
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
74
Citations
Additional affiliations
February 2009 - January 2016
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Position
  • Research Assistant

Publications

Publications (62)
Article
Full-text available
This study was carried out to determine the changes in aroma components during storage of ANET 30 peach variety fruits produced in private sector (Anadolu Etap-Çanakkale) orchards. Sampled fruits were stored under 0±1°C temperature and 90±5% relative humidity ± for 60 days and the changes in aroma components were measured at 20-day intervals which...
Article
Full-text available
For fresh fruits to be consumed and relished, they have to stimulate the senses of taste and smell as well as have good visual properties. In terms of the consumption of a fruit, its aroma, which constitutes the taste and odor elements, is of major importance. Therefore, the wish of consumers to eat fresh fruits is largely due to their rich aroma....
Article
Full-text available
Bu araştırma, Gömeç/Balıkesir ekolojik koşullarında yetiştiriciliği yapılan Gemlik zeytin çeşidi ağaçlarına uygulanan farklı dozlarda Lizofosfatidiletanolamin (LPE)'in meyvelerin olgunluğuna etkilerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, 'Gemlik' zeytin çeşidine ait ağaçların üstündeki meyvelere hasattan yaklaşık 30 gün önce sırası...
Article
Full-text available
Bu çalışma; soğukta muhafaza süresince ‘Sungold’ (Actinidia chinensis) kivi çeşidinin ağırlık kaybı, meyve eti sertliği, suda çözünür kuru madde miktarı (SÇKM), titre edilebilir asitlik içeriği, meyve et rengi değişimi, toplam fenolik maddeler, etilen üretim miktarı ile fizyolojik ve patolojik bozukluklar gibi kalite özellikleri üzerine modifiye at...
Article
Full-text available
This research was carried out on the ‘Yalova Incisi’, ‘Cardinal’, ‘Amasya Beyazı’ and ‘Kozak Beyazı’ grape varieties which were included in the ‘Research Vineyard of Table Grape Varieties’ ‘Faculty of Agriculture, Plant Production and Research Farm’ situated in Dardanos Campus of COMU. This study has been carried out for 3 years in 2012, 2013 and 2...
Article
Full-text available
Özet Zeytin ağacı iklim özellikleri bakımından seçicilik gösteren bir türdür. Çanakkale ili Geyikli yöresinin önemli geçim kaynaklarından biri olan Ayvalık çeşidine ait meyvelerden elde edilen zeytinyağının klimatolojik faktörlerin elverişliliği ile yüksek kaliteli zeytinyağı üretimine elverişli olduğu yapılan birçok çalışmada saptanmıştır. Bu kali...
Conference Paper
Full-text available
Olive oil is squeezed directly from the fruit of the olive tree; It is a greenish, yellowish, liquid oil which is obtained without any chemical treatment, without additives, can be consumed as liquid at room temperature, obtained with its natural state. The quality of olive oil is effected by the genotype, year of production, ecological conditions,...
Conference Paper
Full-text available
Olive (Olea europaea L.) has a great genetic diversity in Turkey due to one of the genetic origin and its mainland. Olives have great variability through Southeast Anatolia region to Black Sea region for fruit and olive oil characteristics in Turkey. In addition, Turkey is one of the biggest producers of table olives and olive oils in the world. Th...
Conference Paper
Full-text available
Çanakkale is an important agricultural city with its diversity of product range nearly 5000 years of history as well as being a city of education, culture and history. Geyikli, town of Ezine, has a very important place in the case of olive cultivation in Çanakkale. Not only olive and olive oils grown in the region are trying to be a brand, but also...
Conference Paper
Full-text available
Pecan (Carya illinoensis) is a nut species of subtropical climates belonging to the family of Juglandaceae. Among the most important features that differentiate the lipid content and higher kernel content than other nut species especially walnuts. The shell in pecan nuts can be broken easily by hand, kernels can be stored for longer periods. Pecans...
Conference Paper
Full-text available
Zeytin ağacı iklim özellikleri bakımından seçicilik gösteren bir türdür. Türkiye’de sahip olduğu ekolojik koşullar nedeniyle Dünya’da zeytin tarımı yapan önemli ülkeler arasında yer almaktadır. Çanakkale ili ve çevresi de ülkemizin zeytin ve zeytinyağı üreten önemli yöreleri arasında yer almaktadır. Bu yörenin önemli geçim kaynaklarından biri olan...
Conference Paper
Full-text available
Bu çalışma, ‘Ayvalık’ zeytin çeşidinin farklı olgunluk dönemlerinde yağ asidi bileşenlerinin değişimlerini belirlemek amacıyla 2012 yılında Çanakkale ili Ayvacık ilçesine ait zeytin bahçelerinde yürütülmüştür. Bu amaçla yöreyi temsil edecek 9 ayrı bahçeden 3 olgunluk (yeşil, alacalı ve siyah olum) aşamasını da kapsayacak şekilde ve 2 haftalık aralı...
Article
Full-text available
Bu araştırma, 2014 ve 2015 yıllarında Çanakkale ekolojik koşullarında 'Yalova Çekirdeksizi' üzüm çeşidinin yazlık sürgünlerinde farklı seviyelerden yapılan tepe alma uygulamalarının üzüm ve yıllık dal verim ve kalitesine etkilerinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. 'Yalova Çekirdeksizi' üzüm çeşidi '5BB' anacı üzerine aşılı, 3,0 metre x 1,5 met...
Article
Full-text available
Bu araştırma, Bozcaada Çavuşu üzüm çeşidinde hasat sonrası yapılan farklı uygulamaların (kalıntı sorunu olmayan alternatif bir uygulama olan Etanol uygulaması ile pratikte yüksek oranda kullanımı olan Sodyum metabisülfit bazlı üzüm koruma kâğıt uygulaması) üzümün depo ömrüne etkilerinin belirlenmesi amacıyla, 2015 ve 2016 yıllarında yürütülmüştür....
Conference Paper
Full-text available
This research work has been carried out aimed to determine the yield efficiencies of open-rooted grafted grapevine saplings on different variety/rootstock combinations for the period of 2 years under the climatic conditions of Canakkale province in Turkey. Grafted cuttings have been planted in nursery plots between the dates of 27-30 April of each...
Article
Full-text available
Bu araştırma, yerinde aşılanan köklü Amerikan asma fidanlarında Bayramiç/Çanakkale koşulları için en uygun aşı tarihinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Araştırmada, 'Cabarnet Sauvignon' üzüm çeşidi kalemleri, 1 yaşlı '5BB' köklü Amerikan asma fidanlarının üzerine 2 yıl süreyle ve 4 farklı dönemde (2–6 Nisan, 8–13 Nisan, 17–21 Nisan ve 27–30 N...
Article
Full-text available
The present study was conducted to determine the lignification levels of canes of some table grape cultivars (‘Amasya Beyazi’, ‘Ata Sarisi’, ‘Cardinal’, ‘Italia’, ‘Kozak Beyazi’, ‘Muskule’, ‘Yalova Cekirdeksizi’ and ‘Yalova Incisi’) and American vine rootstocks (‘140Ru’, ‘1613C’, ‘1103P’, ‘110R’, ‘5BB’ and ‘41B’) during the years 2013 and 2014. The...
Research
Full-text available
M. Şeker, M. A. Gündoğdu, M. K. Gül ve N. Kaleci, “Doğu Karadeniz Bölgesi Bazı Yerli Zeytin Çeşitlerinin Pomolojik Özellikleri” Zeytin Bilimi, 3(2):91-97. (2012)
Article
Full-text available
The effects of postharvest 1-methylcyclopropene (1-MCP) treatments on alpha-farnesene content, incidence of scald, and ethylene content of the Granny Smith apple were evaluated in this study. Harvested apples were treated with 1-MCP at concentrations of 312.5, 625, and 1250 ppb. The 625 and 1250 ppb doses were found to be the most effective in term...
Article
Full-text available
This research work has been conducted in the trail areas of the 'Research and Application Vineyard of Table Grape Varieties' situated in 'COMU Dardanos Campus' during the years 2013 and 2014 in order to determine pomological and biochemical compositions on berries in different parts of clusters of some table grape cultivars namely, 'Cardinal', 'Yal...
Article
Full-text available
Bu araştırma, 'ÇOMÜ Ziraat Fakültesi' 'Sofralık Üzüm Çeşitleri Uygulama ve Araştırma Bağı'nda yer alan '41B' anacı üzerine aşılı, tek kollu sabit kordon terbiye sistemi uygulanmış 11 yaşlı 'Yalova İncisi' üzüm çeşidi üzerinde 2014 ve 2015 yıllarında, omcanın farklı kısımlarından süren yazlık sürgünlerin bazı önemli özelliklerinin belirlenmesi amacı...
Article
Full-text available
This study has been carried out in the years 2013 and 2014 aimed to determine the level of lignification of the annual branches of table grape varieties (Amasya Beyazi, Ata Sarisi, Cardinal, Kozak Beyazi, Yalova Çekirdeksizi and Yalova Ġncisi) at different axillary shoot removal levels (YDKB: none axillary shoot removal, NDKA: normal level axillary...
Presentation
Full-text available
This study has been carried out aimed to determine the yield and vegetative growth of open–rooted grafted saplings for the period of 2 years under the climatic conditions of Canakkale province. Grafted cuttings have been planted in nursery plots between the dates of 27–30 April of each of two years, and standard maintenance procedures were applied....
Book
Full-text available
One of the most important consumer acceptability is fruit aroma in peaches and nectarines. White nectarines are locally grown in the Northwestern region of Turkey. They have small fruits with white-cream color and have high market value because of its unique aroma and attractive appearance. Nine peach and nectarine genotypes including local flat pe...
Article
Full-text available
'Elhamra' ('Hönüsü') is a popular cultivar which is grown in all vine production regions in Turkey and extensively in the East Mediterranean and South East Anatolia regions. The cultivar is late maturing and short-pruning. The flowers are functionally female, so the cultivar requires a pollinator. Three different 'Elhamra' clones were evaluated for...
Article
Full-text available
The genus Arbutus (fam.: Ericaceae) is represented by two species, A. unedo L. and A. andrachnae L., in the flora of northwestern Turkey. The Çanakkale region located in northwestern Turkey is one of the main locations for Arbutus species. The main objective of the present study is to present some phenological, plant and fruit characteristics of th...
Article
Full-text available
Fruit aroma is one of the most important consumer acceptability traits of peaches and nectarines. White nectarines are grown in the northwestern region of Turkey. They have small fruits that are white-cream colored and have high market value because of their unique aroma and attractive appearance. Ten peach and nectarine genotypes including local f...
Conference Paper
Full-text available
Abstract This study was conducted in ÇOMU Agricultural Faculty’s, Table Grape Vineyard Research Area between 2010 and 2011. To compare the growth and productivity of primary and secondary summer shoot of two different table grape varieties, Yalova İncisi (Hönüsü x Siyah Gemre) and Yalova Çekirdeksizi (Beyrut Hurması x Perlette), 10 vinestock were u...
Conference Paper
Full-text available
Özet Bu araştırma, ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesi, Ziraat Fakültesi Sofralık Üzüm Çeşitleri Araştırma Bağı’nda 2011 yılı içerisinde yürütülmüştür. Eşit kültürel bakım koşulları altındaki 8 farklı sofralık üzüm çeşidinin materyal olarak kullanıldığı araştırmada, yapraklardaki klorofil miktarının değişimi 3 farklı boğum (5. Boğum, 10. Boğum ve 15. Boğum)...
Article
Olive (Olea europaea L.) has great genetic variation in Turkey as important crop due to its economic value. There are many cultivars, types and landraces having good potential as a source of genes for productivity, oil quality and fruit characters which are difficult to differentiate by using morphological characters in different ecological conditi...
Article
Full-text available
Bu çalışmada; Gemlik zeytin çeşidinin çeliklerinde Trichoderma harzianum uygulamalarının kök gelişimi, fidan kalitesi ve karbonhidrat birikimi üzerine etkilerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Uygulama yaklaşık 2800 adet zeytin çeliğine yapılmış olup, 5 farklı uygulama ve her uygulamada 10 adet olmak üzere, toplam 300 adet çelik seçilmiş, 15 g...

Network

Cited By