Mehmet Fatih Aysan

Mehmet Fatih Aysan
Marmara University · Department of Sociology

PhD
Family, Social Demography, Sustainable Social Policies

About

31
Publications
22,576
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
102
Citations

Publications

Publications (31)
Chapter
Full-text available
Bu çalışmada İstanbul ili örneğinde Covid-19 pandemisi süresince kurumsal yaşlı bakım hizmetlerinin genel bir değerlendirilmesi yapılmaktadır. Bu araştırmanın amacı, Covid-19 sürecinde yaşlıların uzun süreli kurumsal bakım ihtiyaçlarının nasıl şekillendiğini inceleyerek özel ve kamu kuruluşlarında bakılan yaşlıların değişen ihtiyaçlarına nasıl çözü...
Book
Full-text available
Yaşanan hızlı sosyal değişimler bir yönüyle aile yapısındaki değişimleri tetiklerken diğer taraftan ailenin dönüşümü de sosyal değişimin hızlanmasına neden oluyor. Bu baş döndürücü değişim furyası doğal olarak sivil toplumun da dönüşmesine, aile odaklı hizmet veren kurumların odaklarının ve faaliyetlerinin yeniden şekillenmesine neden oluyor. Diğer...
Chapter
Full-text available
This chapter analyses the roles of four main institutions—namely the family, the state, the market, and non-governmental actors—in social welfare distribution shaped by the intersections of age, ethnicity, class, and gender relations in Turkey. Based on a nation-wide dataset, this chapter examines the effects of different welfare actors on welfare...
Chapter
Full-text available
This chapter scrutinises the social protection system in contemporary Turkey in order to examine how different groups of individuals access social benefits across five main policy areas—unemployment, health care, family allowances, pensions, and guaranteed minimum resources. The general conditions under which Turkish citizens and foreigners have ac...
Book
Full-text available
21. yüzyılın başında ivmesi hızla artan değişimler; durağan bir toplum yapısına, düzenli bir siyasi sisteme ve güçlü ekonomilere sahip refah devletleri için risk unsurları oluşturmaya başlamıştır. Bu süreçte bir taraftan ulus devletlerin sosyal refah dağıtma vaadi sorgulanırken, bir taraftan da değişimin yansıması olarak bireyler sosyal politikalar...
Chapter
Full-text available
This study will examine the possible effects of COVID-19 on social policies. Welfare states have long faced economic, social, demographic, and environmental problems. The intense pressure of the COVID-19 pandemic on social policies -particularly healthcare and employment- is a major challenge for welfare states that are established through nation s...
Chapter
Full-text available
In this study, the possible effects of Covid-19 on social policies were examined. Welfare states have long been faced with economic, social, demographic, and environmental problems. The intense pressure of Covid-19 pandemic on social policies, particularly healthcare and employment, is a major challenge for the welfare states based on nation state...
Chapter
Full-text available
Bu çalışmada günümüzde sağlık diplomasisi olarak adlandırılan sağlık alanı, uluslararası işbirliğinin tarihi gelişimi, küresel siyasetteki yeri ve öne çıkan aktörleri açısından değerlendirilerek Türkiye’nin küresel sağlık diplomasisindeki konumu incelenecektir. Bu çerçevede öncelikle sağlık alanında uluslararası işbirliğinin gelişimiyle doğrudan al...
Chapter
Full-text available
Bu bölümde, Türkiye’nin geçirmiş olduğu demografik dönüşüm; demografik geçiş teorisi ve güncel veriler ışığında incelenecektir. Türkiye’nin demografik dönüşümü üç ana başlıkta incelenebilir. Bunlardan ilki, Osmanlı İmparatorluğu’ndan 1945’lere kadar süren yüksek doğum ve yüksek ölümün yaşandığı dönemdir. Salgın hastalıklar, savaşlar, yetersiz sağlı...
Chapter
Full-text available
Hızlı bir değişim içinde olan ailenin güçlü ve zayıf yönlerini irdeleyip temel ihtiyaçlarına göre politikalar üretirken nesiller arası transferler bize önemli ipuçları vermektedir. Bu çalışmada 2006-2016 yılları arasında Türkiye’deki nesiller arası transferlerin değişimi ve nesiller arası transferlerin aile mutluluğuna etkisi incelenmiştir. Türkiye...
Chapter
Full-text available
This study analyses Turkish social policies in the 2000s in relation to welfare regime discussions in the literature. Unlike many OECD countries where social policy expenditures have been cut back, Turkey has experienced significant improvements both in social expenditures and the quality of social provisions. Based on a nation-wide empirical inves...
Chapter
Full-text available
There has been a growing interest in the concept of happiness in economics, psychology, and sociology. The effect of employment status on life satisfaction has been of particular interest in the empirical research of economics. A substantial body of literature shows that unemployment is associated with lower levels of happiness conceptualized as li...
Article
Full-text available
This article analyses elderly care in Turkey and compares it with Southern European countries in relation to welfare regime and ageing discussions in literature. It highlights care services provided by various actors such as the State, the family, and the market. Furthermore, in the analysis of elderly care services, public policies related to stru...
Article
Full-text available
Bu çalışmada, Türkiye’de gençlerin refahını etkileyen sosyal politika kurumlarının rolleri tartışılmaktadır. Sosyal politikanın temel alanlarından eğitim, barınma, sosyal güvenlik ve istihdam politikaları kapsamında kamu kurumlarının değişen rolleri sosyal politika ve refah devleti kavramsal çerçevesinde tartışılmaktadır. Çalışmada, başta devlet ku...
Article
Full-text available
Bu calismada erken cocukluk bakimi ve egitimi, refah rejimi kavramsal cercevesinde Avrupa Birligi (AB) verileri kullanilarak tartisilmaktadir. Bu calismaya gore, AB uyesi ulkeler birbiriyle benzer sosyal ve ekonomik yukumlulukleri yerine getirmek zorunda olsalar da, erken cocukluk bakimi ve egitimi genellikle refah rejimlerinin kendi ozelliklerine...
Technical Report
Full-text available
In this report, starting from Küçükçekmece and Üsküdar districts, underlying social causes of violence behavior towards women were analyzed and concrete recommendations related to violence against women in the family were tried to be brought by examining women’s experiences. When evaluating problem of violence against women, some approaches reduce...
Chapter
Full-text available
Bu bölümde Türkiye’nin geçirmiş olduğu demografik dönüşüm demografik geçiş teorisi ve güncel veriler ışığında incelenecektir. Türkiye’nin demografik dönüşümü üç ana başlıkta incelenebilir. Bunlardan ilki Osmanlı İmparatorluğu’ndan 1945’lere kadar süren yüksek doğum ve yüksek ölüm oranlarının olduğu dönemdir. Salgın hastalıklar, savaşlar, yetersiz s...
Conference Paper
Full-text available
This paper highlights the roles of the family in welfare distribution and how work-life balance has been affectted by the social policies, with particular emphasis in recent family provisions and labour market reforms. Furthermore, it examines whether a neo-liberal economic process leads the Turkish welfare regime to adopt the characteristics of th...
Conference Paper
Full-text available
Intergenerational Transfers in Families across Welfare Regimes This paper presents a comparative study of intergenerational transfers (financial and social support) in light of recent financial crisis based on the most recent OECD, SHARE, and EU data available. In this paper, I consider the following information to measure intergenerational tra...
Article
Full-text available
Most of the Middle Eastern and North Africa (MENA) countries display a significant contrast with the industrialized countries in terms of welfare distribution. This study sheds light on the political economic structures leading to good and poor welfare efforts spent in the MENA region with a particular emphasis on the militaristic aspects of states...
Article
Full-text available
The financial crisis of 2008 and the ongoing economic turmoil in Southern European countries pose significant challenges to many welfare regimes and their pension systems. This paper analyzes the Turkish pension system and pension reforms in relation to welfare regime discussions in the literature. Via the application of the hierarchical cluster an...
Article
Full-text available
We consider recent trends in pension policies in OECD countries in light of demographic aging associated with welfare regime type (Liberal, Social Democratic, Continental, and Southern European). These regime types represent different responsibilities assumed for social security on the part of the market, the state, and the family. While there are...
Article
Full-text available
For many years, scholars thought that the increase in annual growth rate intertwines with more employment opportunities in a country. In the last decades, this approach has been strongly criticized by many economists and they assert that technological developments lead to jobless growth. Even though this perspective has a strong framework to explai...
Article
Full-text available
Türkiye’de sosyal politika disiplinin oluşması 1936 yılında İstanbul Üniversitesi bünyesinde İçtimaiyat Enstitüsü’nün kurulmasına kadar gider. Sosyal politika disiplini kamu politikalarının şekillenmesinde ve Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal dayanışmaya dayanan toplum hedefinin başarılmasında önemli bir rol oynamıştır. 1982 yılında Sosyal Siyaset ve...

Network

Cited By