Mehmet Bektaş

Mehmet Bektaş
Ataturk University · Hınıs Vocational High School

Doctor of Philosophy

About

10
Publications
953
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
8
Citations

Publications

Publications (10)
Article
Full-text available
Nanotechnology plays an important role opportunity in several industries, biotechnology, medicine, and environments by creating new opportunities. These roles may be developed for recyclability, to prevent environmental pollution and performance of countless products. For example, in terms of environmental protection, nanotechnology has every possi...
Article
Full-text available
In the List of World Edible Insects, Cybister sp. (Dytiscidae) genus of species is known to be consumed by humans. Dried Cybister lateralimarginalis torquatus (Fischer von Waldheim, 1829) which has been collected in Turkey long before and compared to other edible insects having large body, belonging to the Dytiscidae family from the aquatic beetle...
Article
Full-text available
A new record of hydrophilid beetle, Helochares sharpi Kuwert, 1890 is presented. Distribution of Laccobius siniatus Motschulsky, 1849 in Turkey was confirmed. However, Coelostoma transcaspicum Reitter, 1906 was recorded secondly from Turkey. General description, distributional data and photos of its aedeagophores have also been presented.
Conference Paper
Full-text available
Adana ilinin sucul kinkanatl1 (Polyphaga: Helophoridae ve Hydrophilidae) faunasin1n ara?tirdmas1 maksad1 ile 2011-2013 y1llan aras1nda Nisan-Ekim aylannda arazi c;:al1?malan yapdm1?, toplanan ornekler ti..ir di..izeyinde degerlendirilmi?tir. Bu c;:al1?ma ile ara?t1rma bolgesinden Helophoridae familyas1na ait 9 ti..ir, Hydrophilidae familyas1na ait...
Article
Full-text available
This article is intented to present both to confirm of Enochrus affinis Thunberg 1794 (Hydrophilidae: Cleoptera) and to inform more about distirbution of Enochrus politus Küster 1849 (Hydrophilidae: Cleoptera) in Turkey. Specimens of Enochrus were collected from seven provinces of Turkey (Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Mersin and Os...
Article
Full-text available
It has been evaluated Hydrophilidae and Helophoridae (Coleoptera: Polyphaga) species that were collected in Kuyucuk Lake which is one of the 13 Ramsar Sites (Ramsar Convention on Wetlands), Turkey in 2010-2011. In the research area; there have been determined 8 species belonging to the family Hydrophilidae and 7 species belonging to the family Helo...
Conference Paper
Tl.irkiye 'nin Kayseri ilinden 2009-2010 y1llannda toplanan Hydrophilidae tl.irleri degerlendirilmi~tir. Ara~t1rma bolgesinde; Hydrophilidae familyasma ait 43 tl.ir tespit edilmi~tir. Bu tl.irlerden; 8erosus dentalis sp. n. Tl.irkiye Kayseri 'den tammlanm1~tir. 8. gutta/is (Rey, 1883) ve Cercyon tristis (llliger 1801) Tl.irkiye 'den ilk kez kaydedi...

Network

Cited By

Projects

Projects (2)
Archived project
Bu çalışma ile ülkemizin biyolojik zenginliğini ortaya çıkaralıp, örneklerimizi esas alarak, tespit edilen türlerin tanımları gözden geçirilerek, Türkiye’deki ve dünyadaki yayılışları verilip, Türkiye ve dünya faunası için yeni kayıtlar tespit ediecektir. Hem Türkiye hem de dünya böcek ve parazit faunasına katkıda bulunulacak, çalışma konusu olan canlıların yaşam ortamlarındaki ekolojik çalışmalarla elde edilecek analiz sonuçlarıyla çevresel değeri olan önemli bilgiler ortaya çıkacaktır. Yurdumuzda sulak alanlara sahip olan ve aynı zamanda Kafkasya ile ülkemizin Doğu Anodolu bölgesinin çakışma alanında bulunan Ardahan, Kars ve Iğdır İllerinin Sucul Coleoptera, Sucul Yarımkanatlıları (Hemiptera), tatlı su balıkları ve kurbağalarının Endohelmint parazitlerinin tespit edilmesi ve sucul kınkanatlılar (Helophoridae, Hydrochiidae, Hydrophilidae ve Dytiscidae) faunası ile bunların yaşam ortamlarının (su ve toprak) ağır metal içeriklerinin belirlenmesi bu çalışmanın temel amaçları arasındadır. Sucul böcekler ile ilgili ülkemizdeki çalışmalar 1900 yıllarda, yabancı araştırıcılar tarafından başlatılmıtır. Ülkemiz araştırıcıları tarafından bu konu ile ilgili çalışmalar yaklaşık olarak 15 yıl önce başlatılmış ve halen devam etmektedir. Bu çalışma ile eksik kalan alanlarda yaşayan sucul böcek faunası hakkında da önemli bilgiler meydana gelecektir. Türkiye’de omurgalı hayvan parazitleri üzerine çalışmalar 1960’lı yıllarda başlamış ve bugüne kadar çok sayıda araştırma yapılmıştır. Ülkemizde yaşayan 368 tür tatlısu balığının 71’i ve 32 tür kurbağanın 24’ünün parazit faunası incelenmiştir. Bu çalışmalardan birkaç tanesi Doğu Anadolu Bölgesinin balık ve kurbağa parazitleri üzerinedir. Çalışma alanı olarak seçilen illerde bu konuda bir çalışma az sayıdadır. Ek olarak, araştırma bölgesinde ciddi bir ekolojik çalışma da yapılmamıştır. Ayrı bir araştırma olarak düşünülen bu dört farklı çalışmada Sucul kınkanatlılar ile sucul yarımkanatlılar, endohelmnith parazitleri ve ekolojik veriler elde edilmesi için yapılacak araştırma aynı yerde buluncağından zaman ve maliyet kaybına uğramadan örneklerin toplanması sağlanacaktır. Böcek faunasına konu olan örnekler elek yardımıyla, parazit canlıların konukçuları kurbağa ve balıklar için ağ yöntemiyle, su ve toprak numuneleri ise aynı yerden belirli kaplarla toplanacaktır. Gerek sucul kınkanatlılar ile sucul yarımkanatlılar ve gerekse Endohelmint parazitlerinin yaşam alanları aynı lokalitelerde bulunduklarından, bu dört ayrı araştıma tek bir çalışma ile mümkün olacaktır. Hem işgücü, zamanlama ve hem de ekonomik olarak düşünüldüğünde, diğer kabul görmüş projelere göre; hem daha az maliyetli olacağı, hem de sonuç olarak daha önemli bilimsel değeri çok yüksek sonuçlara varılacağına inanılmaktadır. Sucul canlı organizmaların yaşadığı ortamın ağır metal, PH ve tuzluluk gibi kimyasal özelliklerin biyolojik yaşamlarında nasıl bir etki yaptıkları, bu alanda canlı ve habitatının yararına önemli bilgilere ihtiyac olduğunu fark etmiş, neticede ortaya çıkaracağımız analizlerin bu alanda gerekli bilgi ihtiyacının karşılanması hedeflenmiştir. Araştırmamız sonucunda çok önemli faunistik sonuçlar elde edilecektir. Ayrıca, bazı Sucul Coloptera ile Sucul Hemiptera takımlarına ait böcek türleri ile bunların yaşam alanlarının (su ve toprak) ağır metal içeriklerinin tespiti sağlanacaktır.
Project
Ardahan Kars ve Iğdır İllerindeki Sucul Coleoptera ve Sucul Hemiptera faunasının belirlenmesi, yaşam ortamlarındaki su ve toprak ağır metal birikimlerinin saptanması tatlı su balıkları ve kurbağalarının endohelmint parazitlerinin araştırılması.