Mehmet Safa Arslan

Mehmet Safa Arslan
İstanbul University-Cerrahpaşa · Department of Seismology

PhD Candidate

About

12
Publications
1,550
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
3
Citations
Citations since 2016
11 Research Items
3 Citations
20162017201820192020202120220.00.51.01.52.02.53.0
20162017201820192020202120220.00.51.01.52.02.53.0
20162017201820192020202120220.00.51.01.52.02.53.0
20162017201820192020202120220.00.51.01.52.02.53.0
Additional affiliations
March 2018 - present
Istanbul University
Position
  • Research Assistant

Publications

Publications (12)
Article
Full-text available
Very Low Frequency (VLF) electromagnetic method is widely implemented to determine shallow conductivity distribution of subsurface. Collected VLF data are usually aperiodic and consequently non-linear filtering techniques are often used for eliminating noise in VLF data. In this study, several non-linear filtering methods are implemented on synthet...
Conference Paper
Full-text available
ZET: Eskişehir ovası ülkemizde hızlı yapılaşma riski altında olan ve bunun sonucunda olası artan sismik riskin değerlendirilmesi yönünde en yoğun çalışılan bölgelerin başında gelir. Yapılan jeolojik ve jeofizik araştırmalar, ova içinde genel olarak sismik hızların düşük olduğu zemin gruplarına ve yer yer 650-1000m'ye ulaşan ana kaya derinliklerine...
Conference Paper
Full-text available
ZET: Zemin koşullarının geoteknik analizleri sismik risk değerlendirmesi için kritik bir konudur. Zemin rezonans frekansının sediman kalınlığı ve S dalga hız yapısı ile ilişkisi nedeniyle, zemin tepki analizlerinde kullanılan anahtar bir parametredir. Çevresel gürültü kayıtlarının yatay/düşey spektral oranı (HVSR), zemin rezonans frekansını (0) tah...
Conference Paper
Inversion of electromagnetic induction data, including VLF, is generally realized using smooth inversion methods. The smoothness of the recovered models and the regularization of the ill-conditioned problem is ensured with smoothing matrices. Smoothing matrices are simple linear derivative matrices penalizing the resistivity differences between adj...
Conference Paper
Full-text available
The fundamental vibration period of a building is a crucial parameter for earthquake engineering. The equivalent seismic lateral force is determined from a design spectrum in most static design methods. Accordingly, the earthquake force is a function of the fundamental vibration period of the building. The fundamental period of an existing building...
Conference Paper
Full-text available
Mikrotremör ölçümleri, nispeten kolay toplanabilir ve düşük maliyetli olması nedeniyle son yıllarda jeofizik araştırmalarda en yaygın kullanılan ölçüm türlerinden biridir. Araştırmada kullanılan istasyon sayısı ve dizilim biçimi yöntemin araştırma derinliğini ve çözünürlüğünü sınırlar. Daha çok sayıda sensör kullanımı her zaman için bir avantaj ola...
Presentation
Full-text available
Çalışmanın amacı, Tekirdağ Bölgesinde deprem zararlarının azaltılması kapsamında yürütülen çalışmalara ek olarak, çoklu jeofizik yöntemler ile bölgenin ana kaya derinliğinin değişimini incelemektir. Depremlerde anakaya seviyesinden litosfere doğru hareket eden deprem dalgaları, içinden geçtikleri zemin tabakalarının mühendislik özelliklerini değişt...
Conference Paper
Since 1939, devastating earthquakes with magnitude greater than seven ruptured North Anatolian Fault (NAF) westward, starting from 1939 Erzincan (Ms=7.9) at the eastern Turkey and including the latest 1999 Izmit-Golcuk (Ms=7.4) and the Duzce (Ms=7.2) earthquakes in the eastern Marmara region, Turkey. On the other hand, the west of the Sea of Marmar...
Thesis
Full-text available
Çalışmanın amacı, Tekirdağ Bölgesinde deprem zararlarının azaltılması kapsamında yürütülen çalışmalara ek olarak, çoklu jeofizik yöntemler ile bölgenin ana kaya derinliğinin değişimini incelemektir. Depremlerde anakaya seviyesinden litosfere doğru hareket eden deprem dalgaları, içinden geçtikleri zemin tabakalarının mühendislik özelliklerini değişt...
Conference Paper
Full-text available
Çalışmanın amacı, Tekirdağ Bölgesinde deprem zararlarının azaltılması kapsamında yürütülen çalışmalardan olarak, çoklu jeofizik yöntemler kullanılarak bölgenin ana kaya derinliğinin değişimini incelemektir. Jeofizik biliminde yer yapısını belirlemeye yönelik birçok yöntem bulunmaktadır. Bu çalışma da kullanılan yöntemlerden ilki gravite metodunu pr...

Network

Cited By

Projects

Project (1)
Project
Kocaeli İli Başiskele İlçesinde Kuzey Anadolu Fayı Yüzey Kırığının Sığ Jeofizik Yöntemlerle Görüntülenmesi