Mauri Kantola

Mauri Kantola
Turku University of Applied Sciences | TUAS · Partnership and Development

MA (economics)

About

52
Publications
5,428
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
149
Citations
Additional affiliations
January 2014 - August 2015
Turku University of Applied Sciences
Position
  • Consultant
January 2014 - present
Turku University of Applied Sciences
Position
  • Consultant
January 2013 - present
Turku University of Applied Sciences
Position
  • Research group leader of the institutional research
Description
  • http://www.tuas.fi/en/research-and-development/research-groups/institutional-research/

Publications

Publications (52)
Article
Background The study was conducted at a university of applied sciences in Finland. The viewpoint is of those online degree programme teachers involved in the initial steps of design and implementation of the first online degree programmes in the organisation that follows a pedagogical strategy in all its operations. Objectives The teachers as impl...
Article
Artikkelissa kuvataan verkostomaista alueellisen ammattiosaamis- ja koulutustarpeiden ennakointiprosessia. Kyseinen ennakointityö ei ole ollut tulevaisuuden ennustamista, vaan pyrkimys hahmottaa vaihtoehtoisia tulevaisuuden kehityskulkuja ja niiden muotoilemia mahdollisuuksia jahaasteita alueen työelämässä ja koulutuksissa. Verkostomaisen Varsinais...
Article
Tässä katsauksessa kuvataan ammattikorkeakoulupedagogiikkaan kohdistunutta tutkimusta sekä määrällisesti että laadullisesti Suomessa julkaistujen väitöskirjojen kautta. Koulutustehtävä on alusta pitäen ollut ammattikorkeakoulutuksen kivijalka, jonka rinnalle tutkimus, kehittämis- ja innovaatiotoiminnalle on tullut yhä keskeisempi rooli. Pedagogista...
Article
Open access to full text: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202103157426
Chapter
Free Access: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8384-0
Book
The book is digitally available (in Finnish) from the link: https://julkaisumyynti.turkuamk.fi/PublishedService?pageID=9&itemcode=9789522167552
Book
Full-text available
Click on the green “Lataa e-julkaisu” (“Download the publication”) button to download the e-book for free, from the link: https://julkaisumyynti.turkuamk.fi/PublishedService?pageID=9&itemcode=9789522167491
Conference Paper
Full-text available
The purpose of this proceedings paper is to point out the impact of open access practice-based publishing activity, its benefits, and the reach and significance, in the context of higher education. In addition to the publication of research results, the publishing activity combines other effective pathways of impact such as knowledgeable people, co...
Book
Free access to the publication: http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522166616.pdf
Article
https://uasjournal.fi/in-english/online-learning-network-of-experts/
Article
Full-text available
https://uasjournal.fi/in-english/practitioner-researchers-visions-of-education-learning/ In this Special Issue The European Association for Practitioner Research on Improving Learning (EAPRIL) joins forces with the Journal of Finnish Universities of Applied Sciences (UAS Journal) to highlight practitioner-researchers’ visions of future education a...
Article
https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/amk-seniorit-ja-tutkimusperustainen-kehittaminen/#.WjoxXOQUm72
Conference Paper
https://eapril.org/sites/default/files/2017-03/Proceedings-final.pdf EAPRIL 2016 Proceedings, ISSUE 3 – March 2017, ISSN 2406-4653
Conference Paper
https://eapril.org/sites/default/files/2017-03/Proceedings-final.pdf
Article
Full-text available
https://uasjournal.fi/in-english/bridging-the-imaginary-research-and-practice-gap-by-responsive-learning/ This special issue is initiated by EAPRIL (The European Association for Practitioner Research on Improving Learning). EAPRIL is a platform for practitioner and practice-based research. This year it will hold its 11th annual conference for pra...
Article
Full-text available
Duaalimalliin siirtymisen myötä ammattikorkeakoulut tulivat uudeksi korkeakoulututkimuksen kohteeksi 1990-luvulta lähtien. Pentti Rauhala kollegoineen on tehnyt kvantitatiivista kartoitusta ammattikorkeakouluhin kohdistuneesta tutkimuksesta. Artikkelissa he erittelevät tätä tutkimusta käyttäen hyväksi Ulrich Teichlerin esittämää korkeakoulututkimuk...
Chapter
Artikkelissa selvitetään toimintatutkimuksen keinoin, miten ammattikorkeakoulujen yhteisen verkkolehden kansainvälistymisen edistämiseksi tehdyt toimenpiteet ovat tukeneet kehitystä toivottuun suuntaan. Toteamme, että toteutetut interventiot ovat nähdäksemme mahdollistaneet verkkolehden kansainvälistä käyttöä, mutta vaikutuksista ei voi antaa yksis...
Chapter
This article examines internships as part of the apprenticeship model of learning adopted in higher education. We focus on employers´ views on internships, which have hitherto received only limited attention. Our study explores employers´ experiences in organizing internships, and their collaboration with one University of Applied Sciences, through...
Chapter
http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522164674.pdf
Chapter
http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522163998.pdf
Article
Kantola, M. & Friman, M. (2012). The Kever e-journal in Finnish Practical Oriented Higher Education 2002 – 2009. Egitania Sciencia 1/2012. Instituto Politécnico da Guarda. Full Text: http://www.ipg.pt/revistaipg/files/Egitania%20Sciencia_Vol10.pdf __________________________________________________________________________________ The purpose of ou...
Article
Full-text available
Purpose – The purpose of this paper is to present a framework combining the approaches of the innovation pedagogy, strategic planning of higher education and the research, development and innovation (RDI) in order to support the export of higher education. Design/methodology/approach – The export of education can be included in the framework by ta...
Article
Full-text available
This article examines internships as part of the apprenticeship model of learning adopted in higher education. We focus on employers’ views on internships, which have hitherto received only limited attention. Our study explores employers’ experiences in organizing internships, and their collaboration with one University of Applied Sciences, through...
Article
Rakentamalla tietoisesti erilaisia kumppanuuksia korkeakoulut voivat vahvistaa vaikutuskykyään. Sitoutumalla sosiaalisen vastuunsa edistämiseen korkeakoulut kykenevät kohdistamaan toimintaansa kumppaniensa ja alueensa tarpeisiin. Kestävää kehitystä painottava Global Reporting Initiative yhteiskuntavastuuraportointi soveltuu tämän ulottuvuuden tarka...
Chapter
The purpose of this study is to present a framework, which can be used to analyze the regional dimension of the institutional performance in higher education. This chapter combines strategic planning and corporate social responsibility reporting. The strategic planning of a higher education institution defines strategic objectives, which take into...
Chapter
Full-text available
The purpose of this study is to present a framework, which can be used to analyze the regional dimension of the institutional performance in higher education. This chapter combines strategic planning and corporate social responsibility reporting. The strategic planning of a higher education institution defines strategic objectives, which take into...
Article
http://www.uasjournal.fi/index.php/kever/article/viewFile/1117/1037
Article
Tässä kirjoituksessa esittelen tutkimusta, jossa hahmotettiin viitekehys aluekehitysulottuvuuden analysoimiseksi korkeakoulusektorilla (Kantola, Kettunen, Helmi 2009). Kirjoitukseni perustuu alkuperäisartikkeliimme - Strategic Regional Networks in Higher Education painossa olevassa teoksessa: Ordonez, P. 2009 (toim.) Regional Innovation Systems and...
Chapter
This chapter presents the strategies of higher education institutions and how they can be described using the balanced scorecard approach. The pedagogical ICT strategy describes the virtual learning and e-entrepreneurship in higher education. Strategic themes are presented to describe what management believes must be done to succeed and achieve the...
Article
This study presents the electronic joint application system in higher education. The introduction of the application system is based on the Finnish national policy, which is promoting competitiveness and productivity through the effective utilisation of information and communication technology. The study shows that the implementation of the electro...
Article
One of the main issues of internationalisation is networking. The network way of action within higher education institutions (HEIs) represents new modes of the information work. Networks are worth evaluating more precisely in the future, and social network analysis (SNA) is a useful tool for this evaluation. This article describes the network of pe...
Chapter
Full-text available
The purpose of this article is to analyse the interaction between the dynamic information environment (IE) and the operational environment to promote the cooperation of the higher education institution with business life and enhance the external impact of the institution on its environment. The dynamic IEs are analysed to manage the information sys...
Chapter
Full-text available
The importance of middle managers is frequently noted in the context of strategic management and other key decisions (Floyd & Wooldridge, 1996; Gold, 1998; Kettunen, 2002). The role of the middle managers can, however, be much greater because they are responsible with other creative individuals for the innovations of their subunits. They assume the...
Article
Full-text available
This study presents the electronic joint application system in higher education. The introduction of the application system is based on the Finnish national policy, which is promoting competitiveness and productivity through the effective utilisation of information and communication technology. The study shows that the implementation of the electro...
Chapter
Full-text available
The purpose of this article is to present the framework of the SOA to analyse the service structure in the networked and virtual working environments in higher education. The approach developed in this article is planned to be generic so that it can be applied to various kinds of organisations and networks for the analysis and management of service...
Chapter
Full-text available
The purpose of this chapter is to explore how higher education institutions can promote the synergic and multidisciplinary learning to increase their innovativeness and the external impact on the region. The organization of the Turku University of Applied Sciences was developed to support the multidisciplinary and innovative activities. The organiz...
Chapter
This chapter presents the strategies of higher education institutions and how they can be described using the balanced scorecard approach. The pedagogical ICT strategy describes the virtual learning and e-entrepreneurship in higher education. Strategic themes are presented to describe what management believes must be done to succeed and achieve the...
Article
Full-text available
Strategic planning and quality management have been developed independently of each other, but they meet in practice in many kinds of organisations. Strategic planning and quality assurance integrate different aspects of higher education institutions (HEIs) to ensure high-quality educational outcomes. This paper investigates the role of these two a...
Chapter
Tämän artikkelin aiheena on yhteistyö ja tiedon jakaminen koulutusorganisaatioiden välillä. Ilmiö, jota yritämme esityksessämme tutkia, on tiedon jakaminen yksilöiden välillä ja tätä kautta tapahtuva uuden tiedon luominen. Tiedon tuottamisen ja käsittelyn muutok - seen kulminoituu paljolti koko se tuotantotavan muu - tos, joka jälkiteollisissa yhte...
Article
Full-text available
Incl. bibl., abstract. This study identifies the responsibilities of the bodies and institutions involved in the implementation of the Bologna Process. They include the levels of Europe, nations, higher education institutions, departments, degree programmes, teachers and students. The future planning is analysed using the Balanced Scorecard approac...
Chapter
Full-text available
This chapter presents the strategies of higher education institutions and how they can be described using the balanced scorecard approach. The pedagogical ICT strategy describes the virtual learning and e-entrepreneurship in higher education. Strategic themes are presented to describe what management believes must be done to succeed and achieve the...
Article
Artikkelin aihealueena ovat asiantuntijaverkostot sekä niiden tarkastelu organisaation näkökulmasta. Artikkelissa esitellään verkostoanalyysimenetelmää, jolla organisaation sosiaalisia verkostoja voidaan analysoida. Verkostoanalyysimenetelmään on yhdistetty organisaation työntekijöiden itsestään tekemiä kompetenssiarviointeja. Empiirisenä tutkimusk...
Article
Artikkelissa tarkastellaan henkilöstön vuorovaikutussuhteita korkeakouluorganisaatiossa. Tutkimuksen viitekehyksenä ovat sosiaalisen pääoman teoria sekä siihen liittyvät yhteisöteoriat. Empiirisesti tutkimus pohjautuu Turun ammattikorkeakoulussa työskentelevien henkilöiden haastatteluihin.

Network

Cited By

Projects

Projects (5)
Project
The UAS Journal online publication focuses on education, research and development activities in the fields of practice-oriented higher education in Finland. The UAS Journal is published by the Rectors’ Conference of Finnish Universities of Applied Sciences (Arene) since 2011. The UAS Journal is open-access, free-of-charge online journal and includes four issues a year. The articles are published mainly in Finnish, with summaries in English.