Mateusz Kolaszyński

Mateusz Kolaszyński
Jagiellonian University | UJ · Institute of Political Science and International Relations

Ph.D.

About

29
Publications
1,450
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
19
Citations
Introduction
Mateusz Kolaszyński currently works at the Institute of Political Science and International Relations, Jagiellonian University. Mateusz does research in International Security and Arms Control, State Politics and Policy and Criminal Law. Their most recent publication is 'Intelligence Control and Oversight in Poland since 1989'.

Publications

Publications (29)
Article
Full-text available
W ostatnim czasie prowadzona jest w Polsce ożywiona debata na temat powołania komisji śledczej do spraw inwigilacji. W tym kontekście warto odwołać się do funkcjonowania tego typu instytucji w Niemczech. Jest to istotne co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, od 1954 r. funkcjonowało w Niemczech co najmniej 16 komisji śledczych zajmujących się dz...
Article
Full-text available
Niezależna Rada Kontroli (Unabhängige Kontrollrat, UKRat) została powołana 22 kwietnia 2021 r. wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy o Federalnej Służbie Wywiadowczej. Zmiany w prawie służyły realizacji wyroku Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z 19 maja 2020 r. UKRat dopiero 1 stycznia 2022 r. przejmie obowiązki związane z kontrolą działal...
Article
Full-text available
Civilian Control Over Secret Services in Poland from the Perspective of Three Decades of Their Operation The article aims to analyze the current status of civilian control over intelligence services. The years 1990-1991 marked the beginning of a comprehensive transformation of this area of state activity. The article analyses the following issues:...
Article
Full-text available
W ostatnim czasie do grona tajnych organów politycznych dołączył Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego oraz spraw Obronnych. Ponad półroczna praktyka jego funkcjonowania unaocznia, że gremium pod przewodnictwem wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego przyjęło zasadę obrad w trybie niejawnym. Wiąże się z tym wiele ograniczeń, z który...
Article
Full-text available
Czy państwo demokratyczne może pozwolić sobie na efektywnie działające służby wywiadowcze bez naruszania norm, procesów i instytucji samej demokracji? Odpowiedź na to pytanie wcale nie jest oczywista. Zasady demokracji liberalnej często stoją w opozycji do modi operandi wywiadów. Przykładów na to jest aż nazbyt wiele i można znaleźć je zarówno w de...
Article
Full-text available
Powołana 9 października 2020 r. nowa instytucja w systemie bezpieczeństwa narodowego budzi zainteresowanie głównie z uwagi na jej przewodniczącego – lidera rządzącej koalicji Jarosława Kaczyńskiego. Jednak status prawny Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych nie predestynuje tego organu do odgrywania kluczowej...
Article
Full-text available
Uregulowana w konstytucji z 1997 roku instytucja stanów nadzwyczajnych ciągle pozostaje niewykorzystana. Wystąpienie przesłanek stanu klęski żywiołowej w marcu 2020 roku nie budzi wątpliwości. Problem nie sprowadza się wyłącznie do wprowadzenia przez rząd quasi-stanu nadzwyczajnego z ominięciem postanowień konstytucji, co samo w sobie powoduje powa...
Article
Full-text available
The article aims to present the most important issues related to oversight over surveillance powers in Poland and Slovakia. The word „surveillance powers” used in the study refers particularly to covert techniques and practices of gathering personal data which occurs without the monitored subjects’ knowledge or approval. Such surveillance powers ar...
Article
Full-text available
6 kwietnia 1990 r. Sejm uchwalił tzw. ustawy policyjne. Zgodnie z nimi Milicja Obywatelska została przekształcona w Policję. Z kolei rozwiązaną Służbę Bezpieczeństwa zastąpił Urząd Ochrony Państwa. Zmienia się także rola ministra spraw wewnętrznych. Ustawy policyjne uchwalone 30 lat temu stanowiły istotny krok w dostosowaniu aparatu bezpieczeństwo...
Article
Full-text available
We wrześniu 2019 r. ukazał się przygotowany pod auspicjami Rzecznika Praw Obywatelskich dokument pt. „Osiodłać Pegaza”. Przestrzeganie praw obywatelskich w działalności służb specjalnych – założenia reformy. Zróżnicowana grupa ekspertów pozwoliła na ujęcie podjętej problematyki w szerszej perspektywie, uwzględniającej aspekty związane z bezpieczeńs...
Article
Full-text available
W ostatnich latach zorganizowano w Polsce wiele imprez masowych. Znajdują się wśród nich tak spektakularne wydarzenia jak: Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO w 2012 r., Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn w 2014 r. czy Światowe Dni Młodzieży w 2016 r. w Krakowie. W tym roku mija dziesięć lat od uchwalanie obowiązującej ustawy o b...
Chapter
Full-text available
The article presents three cases from 2018. They show that in Poland there is a tendency to build strengthened surveillance powers without finding a balance between security and respect for human rights. In the first case, the Commissioner for Human Rights withdrew his application from the Constitutional Tribunal (March 2018), in which he questione...
Article
The article presents Polish intelligence services from institutional perspective. The development of oversight and control system, which started in 1989, is still an ongoing process. Based on almost 30 years of experience it can be said that in Poland intelligence services are not about special tasks or privileges. They are rather a group of instit...
Article
Full-text available
CONSTITUTIONAL STATUSOF POLISH INTELLIGENCE SERVICES SINCE 1989 – INTELLIGENCE VS. THE POLICE The aim of the paper is to focus on two characteristic features which make it difficult to define precisely the constitutional position of Polish intelligence services. First of all, there is no concise concept referring to the place and role that Polish i...
Chapter
Full-text available
W artykule rozpoznane zostało zagadnienie konstytuowania Centralnego Biura Antykorupcyjnego pod kątem wystąpienia elementów charakterystycznych dla populizmu penalnego. Powołanie instytucji wyspecjalizowanej w zwalczaniu korupcji metodami charakterystycznymi dla służb specjalnych wydaje się ewenementem przynajmniej na skalę europejską. W związku z...
Chapter
Full-text available
Article
Full-text available
W artykule przedstawiono zagadnienie kontroli i nadzoru nad największą polską służbą specjalną – Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Prym władzy cywilnej nad wojskiem, służbami policyjnymi i specjalnymi jest jednym ze standardów demokracji konstytucyjnych. W ramach zasady trójpodziału władzy legislatywa, egzekutywa i judykatywa dysponują różnymi m...
Article
Full-text available
The beginning of civil secret service formation is considered to be in 1989. The transformation began after the elections in June, 1989 and an attempt to adjust security apparatus to the standards of a democratic country has been made. At that time the idea of civil supervision over the first secret service institution (Office for State Protection)...

Network

Cited By