Mateo Bratanić

Mateo Bratanić
University of Zadar · Department of History

Doctor of Philosophy

About

21
Publications
3,938
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
3
Citations
Citations since 2017
10 Research Items
2 Citations
201720182019202020212022202301234
201720182019202020212022202301234
201720182019202020212022202301234
201720182019202020212022202301234

Publications

Publications (21)
Article
Full-text available
The paper presents the Initiative for establishing a maritime school in Stari Grad in 1875. Based on the original document that is saved in the State Archive of Trieste, the possibility of establishing a maritime school is discussed. The idea which was directed to the authorities was formed in the time of prominently significant maritime activity o...
Chapter
Full-text available
Suaviter in modo, fortiter in re. U načinu blago, u suštini nepopustljivo. U radu se prikazuje i analizira djelovanje Jurja Biankinija tijekom posljednje godine Prvog svjetskog rata. Juraj Biankini bio je zastupnik u Dalmatinskom saboru i Carevinskom vijeću u Beču, a snažno se zalagao za gospodarski razvoj zapuštene i osiromašene Dalmacije. Pored z...
Article
Full-text available
This paper explores one contemporary reflection of the important event in the history of the island of Hvar in central Dalmatia. It is symbolically named "island of memory" as it possesses particular feature of separateness that the sea has established in isolating the island community to become particularly interwoven and interdependent. In this m...
Book
Full-text available
U knjizi se sustavom studije slučaja (case study) analizira pomorstvo otoka Hvara u 19. st. u kontekstu pomorstva Dalmacije, ali i šireg prostora Sredozemlja, kao i globalizacijskih trendova koji su prevladavali u tadašnjem svijetu. Središnja premisa knjige je kako je tranzicija s jedrenjačkog na parobrodarsko pomorstvo označila prekretnicu i lom k...
Chapter
Full-text available
Osnovna ideja ovog rada je ukazati na međuovisnost trgovačkog brodarstva i obrazovanja kao komplementarnih čimbenika koji su utjecali na stanje u pomorstvu Splita u drugoj polovici 19. st. Sredinom 19. st. u Splitu se budi poduzetnički pomorski duh koji rezultira povećanjem flote brodova s velikom tonažom koji vrše trgovinu na Sredozemlju i Atlanti...
Chapter
Full-text available
U radu se na osnovu izvorne građe i dostupne literature rekonstruira razvoj ribarstva mjesta Kȃli na otoku Ugljanu od prvih spomena pa do Drugog svjetskog rata. Ribarstvo se rekonstruira kronološki kroz tri faze izlažući informacije iz izvora kroz korelaciju podataka stavljajući ih u širi sjevernodalmatinski i istočnojadranski kontekst. Uočene su t...
Article
Full-text available
This article reveals information about preparations and work of the First Vatican Council as it was reported in the contemporary Zagreb press. Authors investigate writings in three newspapers from Zagreb: Narodne novine [National newspapers], Agramer Zeintug [Zagreb Newspapers] and Zagrebački katolički list [Zagreb Catholic Newspapers]. On the basi...
Article
Full-text available
U članku se donose informacije o pripremama i radu Prvoga vatikanskog koncila kako ih je prenosio zagrebački tisak. Istražuje se pisanje triju zagrebačkih tiskovina: Narodnih novina, Agramer Zeitunga i Zagrebačkoga katoličkog lista. Na osnovi vijesti iz navedenih izvora izlaže se početak, djelovanje i rad Prvoga vatikanskog koncila sve od njegova s...
Article
Full-text available
On the basis of data from available historical sources and literature, the paper presents principal characteristics of written anti-fascist propaganda in the Zadar district in the period between Italian capitulation in September 1943 and the very beginning of 1945n - the time marked by the complete liberation of North Dalmatia. The paper tends to o...
Article
Full-text available
The history of Croatian refugees in Italy should be viewed as a stage in history of the Croatian refugee camps from 1943 to 1946. Italy is primarily important as an area which a large number of refugees from the territory of southern Croatia went through, for most of them it was just a stop on a trip to Egypt, and for minority of them it was also a...
Article
Full-text available
The history of Croatian refugees in Italy should be viewed as a stage in history of the Croatian refugee camps from 1943 to 1946. Italy is primarily important as an area which a large number of refugees from the territory of southern Croatia went through, for most of them it was just a stop on a trip to Egypt, and for minority of them it was also a...
Article
Full-text available
The article presents the latest scientific research results regarding the presentation of what are nowadays Croatia and Bosnia and Herzegovina territories on geographic maps from the 17th to the 20th century. The focus is set on twenty maps that point to the most important tendencies. Particular attention is paid to wars and international treaties...
Article
Full-text available
During the World War II due to the war conditions there have been many population movements. By the same token, at the end of 1943 a part of Dalmatia population fled because of their fear of possible German offensive. With the help of Allays, they found refuge in deserts of Egypt, at the place called El Shatt. They stayed there for more than two ye...
Chapter
Full-text available
U ovom radu analizira se stanje u brodarstvu otoka Hvara i Visa za vrijeme francuske uprave na osnovi izvornih arhivskih dokumenata. Donosi se popis vlasnika plovnih jedinica, njihove vrste, tonaža, a zatim se tabličnim prikazima donose omjeri brodova prema pojedinim otočkim lukama i njihov udio u ukupnom broju. Cjelokupna situacija u brodarstvu st...
Chapter
Full-text available
U radu se analiziraju geografski i povijesni podatci o Dalmaciji koji su sastavljeni u britanskom Ministarstvu vanjskih poslova početkom 1919., a publicirani u priručniku namijenjenom britanskim diplomatima, sudionicima Mirovne konferencije u Versaillesu. Geografski podatci korektno su preneseni uz korištenje talijanskih toponima, a također se dono...
Thesis
This doctoral thesis explores the exodus of Croatian refugees to Egypt from 1943 to 1946. It is a unique phenomenon of Croatian history. During the World War II engulfed in military operations more than 34 thousands refugees are being transported from the eastern Adriatic coast to Italy and from there to Egypt. The research is based using local and...
Chapter
Full-text available
Otok Hvar imao je u prošlosti nekoliko luka koje su bile od većeg značenja u dužjadranskoj plovidbi. Kao najznačajnija ističe se luka samog grada Hvara, zatim luke naselja Jelse i Vrboske, a na samom istočnom rtu nalazi se značajna točka za plovidbenu orijentaciju – Sućuraj. Osim ove tri, posebnu važnost ima i luka naselja Stari Grad koje se smjest...
Article
Full-text available
U radu se analizira pomorska ikonografija crkve sv. Nikole u Starome Gradu na otoku Hvaru. Kroz nekoliko segmenata mogu se pratiti čimbenici zbog kojih ovu crkvu atribuiramo kao pomorsku. U prvom redu titular crkve je zaštitnik pomoraca, zatim crkva je sjedište ribarske i pomorske bratovštine sv. Nikole i sv. Križa, a nekoliko zavjetnih slika, s pr...

Network

Cited By

Projects

Project (1)
Project
The goal is to evaluate different maritime history perspectives of the island of Hvar during the long 19th century, mostly dominated with strong commerce and transport initiative that brought the sailors to different parts of the world. Within the Austrian maritime orientation the image of trade sailing is outlined, and then the focus is directed to Island of Hvar maritime acchievements. Case study includes fisheries, transport and trade sailing, port and sanitation improvements and social development outcomes.