Mascha Enthoven

Mascha Enthoven
Hogeschool Inholland · Onderwijzen en Leren in Diversiteit

About

20
Publications
8,639
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
90
Citations

Publications

Publications (20)
Article
Full-text available
Het lectoraat 'De pedagogische opdracht' doet aan de pabo's van Inholland onderzoek naar persoonsvorming in het basisonderwijs. Dit onderzoek is erop gericht te ontdekken wat persoonsvorming inhoudt om vervolgens studenten aan de pabo beter te kunnen voorbereiden op hun toekomstige rol op dit gebied. Op het onderwerp 'persoonsvorming' is lastig gri...
Article
Full-text available
Kansen in context: contextbewust onder-wijs en onderzoekend vermogen om als leraar pedagogisch betekenis te kunnen geven aan sociologische analyses van kansen ongelijkheid Mascha Enthoven, Colleen Clinton & Marietje Beemsterboer, Hogeschool Inholland Lerarenopleidingen kunnen studenten beter voorbereiden op het terugdringen van kansenongelijkheid d...
Article
Full-text available
Lerarenopleidingen kunnen studenten beter voorbereiden op het terugdringen van kansenongelijkheid door de ontwikkeling van contextbewuste professionaliteit al in de opleidingen centraal te stellen. Deze professi-onaliteit formuleren wij als het "continu bewegen tussen individueel situationeel handelen in een specifieke context en collectieve duidin...
Article
Full-text available
Hogeschool Inholland bereidt studenten aan de pabo voor op hun rol op het gebied van persoonsvorming. Op dit onderwerp is zowel theoretisch als praktisch gezien moeilijk grip te krijgen. In dit artikel wordt voorgesteld om per-soonsvorming te benaderen als de vorming van 'het zelf' en daarbij twee strategieën uit de filosofische dis-cussie rond het...
Article
Most professionalisation programmes to support teacher educators as research supervisors focus on the development of research skills. The methodology of practice-oriented research, in addition to a clear vision on the function, and purpose of student research often receives little attention. At the Amsterdam University of Applied Science, we develo...
Article
Full-text available
Omdat Inholland het onderwerp 'brede vorming' 1 en de mogelijkheden ervan voor het curriculum graag samen met het werkveld wil verkennen, is een onderzoek uitgevoerd waaraan teams van basisscholen van drie besturen in Dordrecht hebben meegewerkt. Dit verkennende onderzoek heeft zich ten doel gesteld een eerste schets te maken van de manier waarop b...
Chapter
Om als leraar of pedagoog met zelfvertrouwen in de grootstedelijke omgeving te kunnen werken is het belangrijk dat zij tijdens hun opleiding in een veilige, collegiale omgeving leren oefenen met het herkennen van en afstemmen op de behoeften van de kinderen en jongeren in deze omgeving. Door met een veerkrachtperspectief naar de grote diversiteit v...
Conference Paper
Full-text available
In higher professional education (HBO) practice, student research supervisors for Bachelor's programmes are charged with a complicated task. They are expected to supervise students in conducting research within the context of an HBO system that has yet to define research for its own purposes, to determine what students should learn from research an...
Article
In this case study, we investigate how the development and impact of teacher leadership through a Master’s programme can be supported by a design that encourages boundary crossing activities between schools and universities. The case study focuses on 42 experienced teachers from three vocational colleges who were promoted to senior teacher position...
Chapter
Full-text available
Het (v)mbo – (voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs lokt steevast vele commentaren uit. Vanuit het onderwijsonderzoek en vanuit de onderwijspraktijk wordt in dit boek een antwoord geboden op uiteenlopende vragen: Wat is de geschiedenis, de positie en de functie van het voorbereidende en middelbare beroepsonderwijs? Welke factoren leiden tot ui...
Article
Full-text available
In both the fields of educational practice and educational research the professional development of teachers was, is and is promising to remain an urgent and relevant topic. Practitioner research performed by teachers in professional learning communities and communities of practice is promising to serve their professional development. In addition,...
Conference Paper
A central goal of positive developmental psychology – the study of thriving over the life-span – is to identify the psychological assets that individuals draw upon in order to make their lives rewarding. In this poster, we introduce and apply the positive-developmental psychology construct of psychological capital (Csikszentmihalyi & Nakamura, 2009...

Network

Cited By

Projects

Projects (6)
Project
Daarin werken we vanuit een opvatting dat, om als leraar en als maatschappij bij te dragen aan een positieve ontwikkeling (flourishing/resilience) van leerlingen, het belangrijk is om de specifieke context waarin het kind opgroeit en waarin de school staat, in ogenschouw te nemen. Het beroep dat kinderen op de school en de leraar doen om hun pedagogische opdracht te kunnen vervullen, kan per context sterk verschillen (nog naast individuele verschillen). Het project kenmerkt zich door een stuk theoretisch onderzoek (om de concepten flourishing/resilience en context met elkaar te verbinden) en een empirisch onderzoek. Het empirisch onderzoek heeft een multiple case study benadering waarin we werken met narratieven van betrokkenen in de specifieke schoolcontext. We werken intensief samen met scholen in het primair onderwijs die allen in wijken staan waarin de kinderen veel uitdagingen op hun pad krijgen. Denk daarbij aan ouders die uit de ouderlijke macht zijn ontzet, ouders die niet kunnen lezen of schrijven, oorlogstrauma’s en fysieke onveiligheid thuis. We hebben sterke relaties opgebouwd met deze scholen waardoor we mooi diepgravend onderzoek kunnen doen.