Martin Poot

Martin Poot
Centraal Bureau voor de Statistiek | CBS · Nature department

Master of Science

About

123
Publications
24,201
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
871
Citations
Additional affiliations
April 2015 - present
Centraal Bureau voor de Statistiek
Position
  • Statistical researcher
November 1997 - April 2015
Bureau Waardenburg bv
Position
  • Researcher
December 1993 - March 1994
NIOZ Royal Netherlands Institute for Sea Research
Position
  • Researcher
Education
July 1990 - August 1992
University of Groningen
Field of study
  • Bird Ecology
August 1986 - August 1992
Utrecht University
Field of study
  • Ecology

Publications

Publications (123)
Article
Full-text available
The Balearic Shearwater Puffinus mauretanicus is a rare and globally threatened seabird (BirdLife International 2002). Its breeding distribution is confined to the Balearic Islands, in the western M e d i t e rra n e a n . In the late nineties its total population has been estimated at 17,000-20,000 birds (Mayol & Aguilar 1998, Merne & Yésou 1997),...
Article
Full-text available
We calculated a Living Planet Index (LPI) for the Netherlands, based on 361 animal species from seven taxonomic groups occurring in terrestrial and freshwater habitats. Our assessment is basically similar to the global LPI, but the latter includes vertebrate species and trends in population abundance only. To achieve inferences on trends in biodive...
Article
Full-text available
Trans‐Saharan migratory bird species encounter large scale seasonal atmospheric convergence zones, where opposing monsoon and continental air masses meet. These macro‐scale atmospheric conditions determine local weather, influence migratory and foraging behaviour and seasonal bird survival rates. Here, we investigate the flight behaviour of pallid...
Article
Marsh bird populations in the Netherlands seem to have recovered recently, except for the Great Reed Warbler. Numbers in the Netherlands have declined from 5000 territories in the fifties to less than 100 today. Deterioration of water reed is currently the most important factor for this decline, caused by overgrazing by Greylag Geese Anser anser. F...
Technical Report
Full-text available
In July 2020, the distribution of common terns was mapped from an airplane along transects by counting common terns foraging on the open water of Lake IJsselmeer and Markermeer, in the Netherlands.
Technical Report
Full-text available
In deze notitie worden de methode en resultaten beschreven van de trendberekeningen die het CBS in 2019 heeft uitgevoerd aan verschillende bestanden met bruinviswaarnemingen op de Noordzee in de periode 1991/1992-2017/2018. Aan het eind van de notitie worden samenvattende conclusies getrokken en enkele adviezen gegeven voor het gebruik van de gegev...
Article
Full-text available
Technical Report
Full-text available
In de periode 2016-2020 heeft Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek bv het Perceel zee-eenden uitgevoerd als onderdeel van Fase 2 van de monitoring van de natuurcompensatie voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte (PMR-NCV). Dit onderzoek is in opdracht van Rijkswaterstaat uitgevoerd door een onderzoekconsortium onder leiding van Wageningen Marin...
Technical Report
Full-text available
In dit rapport worden trends in biodiversiteit gepresenteerd van bodemdieren in de Voordelta voor de periode 2004-2018, ter evaluatie van de natuurcompensatie, door middel van het instellen van een bodembeschermingsgebied door het uitsluiten van boomkorvisserij, voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Tussen 2008 en 2013 is in het Natura2000-gebi...
Article
Full-text available
The Dutch dragonfly fauna is very dynamic with winners and losers over the last 30 years. Unexpectedly, critical species such as Leucorrhinia caudalis come back while very common species suddenly decline. Overall we can see differences in trends of species from different habitats. The improved water quality in running waters and the recovery of the...
Article
Full-text available
CBS We weten dat vlinders niet allemaal tegelijk vliegen, en dat ze er in warme jaren eerder bij zijn dan in koele jaren. En dat sommige sneller reageren dan andere. Omdat in het meetnet vlinders het hele seizoen op een vaste manier geteld wordt, en dat bovendien al sinds 1990, kunnen we kijken naar die veranderingen in vliegtijd. We hebben dat ged...
Article
Full-text available
Al eerder hebben we in dit 'feuilleton' geschreven over hoe de vlindergemeenschap op de hei veranderd is. (Worden de vlinders op de hei steeds gewoner?) We zijn maar een drietal jaar verder met een tweetal ex-treem droge zomers achter de rug; nu moeten we een iets meer alarmistische boodschap afgeven: zien we nog wel de karakteristieke vlinders van...
Article
In 1932 the Zuiderzee, the estuary of the river IJssel, was closed by a dam. This changed the brackish dynamic wetland into one of the largest fresh water lakes in Europe, lake IJsselmeer-Markermeer. Previously dynamic sand islands became vegetated and the fish community changed dramatically. Formerly migratory fish populations were replaced by a r...
Article
Full-text available
Tussen 1890 en 2017 is het aantal dagvlinders met minstens 84 procent achteruitgegaan; 15 soorten zijn zelfs helemaal uit Nederland verdwenen. Dit blijkt uit een analyse van langetermijngegevens, gecombineerd met tellingen uit het meetnet vlinders. Van collecties tot meetnet Vanaf 1990 weten we in detail hoe het met onze dagvlinders gaat. Velen van...
Technical Report
Full-text available
The wetlands areas of Benin, like those of many other countries in Africa, Asia and South and Central America harbour natural resources that remain unknown until now. Wetlands have long been considered of little value and source of disasters and diseases. With increasing scientific and technical knowledge, these zones have become appreciated as sou...
Technical Report
Full-text available
De Vlinderstichting (Dutch Butterfly Conservation) and CBS (Statistics Netherlands) coordinate the monitoring schemes for butterflies and dragonflies in the Netherlands. The butterfly scheme started in 1990, the dragonfly scheme in 1998, the moth scheme in 2011. In 2018 we also started to count bumblebees on butterfly transects. The number of butt...
Article
Full-text available
Waarom gaat het nu ineens zo goed met de grote weerschijnvlinder? Een paar redenen: • Klimaatopwarming. Wij zitten aan de noordwestelijke grens van het verspreidingsgebied. Opwarming betekent simpelweg dat steeds grotere delen van Nederland geschikt worden voor deze soort. Bovendien zijn ze behoorlijk mobiel, en kunnen dus ook nieuwe plekken bereik...
Technical Report
Full-text available
In 2017 new islands have been created in the Markermeer. The archipelago attracted many pioneer bird species and numbers and breeding success of Common Tern and Pied Avocet have been recorded. The numbers are of international importance and their reproduction was very high. So at this moment the islands contribute substantially to threatened specie...
Article
Collision of birds with wind turbines is an important negative effect of wind energy generation. Assessments of the potential numbers of bird collisions are required prior to the construction of wind farms. Collision rate models (CRMs) are used as a tool to estimate numbers of collision victims for wind farm initiatives. In the past couple of decad...
Technical Report
Full-text available
Het IJsselmeergebied is internationaal belangrijk voor visetende watervogels. Het leefgebied staat helaas onder druk door de huidige infrastructuur en menselijk gebruik. De visdief is een goede indicator voor de kwaliteit van het gebied. Dit rapport geeft een overzicht van recente trends en het broedsucces van visdieven in het IJsselmeergebied. Het...
Article
Full-text available
In oktober 2017 is er ineens reuring in het Journaal en de kranten: in Duitse natuurgebieden is het gewicht van insecten (de zogenaamde biomassa) in dertig jaar tijd met 75 procent afgenomen. De resultaten zijn gepubliceerd in het gerenommeerde tijdschrift PLoS ONE (Hallmann et al., 2017). Zien we zoiets ook bij de dagvlinders?
Article
Full-text available
Males bring on average more aquatic prey to the chicks, such as fish and beetle larvae, while females bring more terrestrial insects (mostly imago diptera). Males are slightly larger than females with larger bills and therefore probably better specialized in catching fish. The males need more time to find and transport the prey to the chicks. As th...
Article
Full-text available
In het Landelijk Meetnet Vlinders leggen de tellers in het oog springende beheermaatregelen op hun route vast. Dat geeft ons in dit geval de kans om te kijken naar de invloed van het aantal maaibeurten op vlinders. In dit artikel pikken we daar het zwartsprietdikkopje uit. Deze soort is sinds het begin van de jaren negentig flink achteruitgegaan. Z...
Article
Full-text available
CBS Het landkaartje is in vrijwel heel Nederland aan te treffen, tot de Waddeneilanden toe. Bijzonder bij het landkaartje zijn de seizoensverschillen: de nakomelingen van de oranje voorjaarsvlinders zijn zwart met een witte baan. Soms komt er ook nog een derde generatie achteraan, die meestal ook zwartwit is. Vrijwel elk jaar heeft het landkaartje...
Article
Full-text available
On 21 February 2011 an aerial survey of Great Crested Grebes was carried out along the coast of Holland to assess how well the thousands of Great Crested Grebes can be counted from the air. The maximum number of grebes known to winter in this area is over 30 000 birds (about 10% of the total Northwest-European population), but variation between yea...
Article
Breeding success of seabirds critically depends on their foraging success offshore. However, studies combining at-sea tracking and visual provisioning observations are scarce, especially for smaller species of seabirds. This study is the first in which breeding Sandwich Terns were tracked with GPS-loggers to collect detailed data on foraging habita...
Article
The Eurasian Black Tern, Chlidonias niger niger, nests in marshes continuously distributed across Eurasia, but migration routes, staging sites, and nonbreeding distributions are not well understood. In western Europe some populations have declined substantially over several decades (>90%), thus a more complete understanding of breeding site connect...
Article
Full-text available
CBS Het oppervlak aan heide bedroeg in de negentiende eeuw ongeveer 600.000 ha, ofwel 14% van ons land-oppervlak. Door ontginning en bebossing is daarvan in anderhalve eeuw zeer veel verdwenen, zodat er rond 2000 nog maar zo'n 43.000 ha, ofwel 1% van ons landoppervlak over was. Vooral in de twintigste eeuw is veel heide verdwenen, maar sinds de sta...
Article
Full-text available
Capsule: Lesser Black-backed Gulls Larus fuscus breeding 30 km from the coast in the Netherlands focussed entirely on terrestrial food sources and reached relatively high breeding success.Aim: To gain insight in the foraging ecology, habitat use and breeding performance of inland-breeding Lesser Black-backed Gulls.Methods: We received data from sev...
Article
Full-text available
CBS meetnet vlinders De komende jaren gaan er in veel Nederlandse natuur-terreinen verbeteringen plaatsvinden. De waarnemers die in die terreinen tellen, zullen dat van nabij gaan meemaken. Het wordt dan heel interessant om die ver-anderingen op de voet te volgen. Het zal duidelijk zijn dat het daarbij belangrijk is om bij bestaande routes deze ver...
Technical Report
Full-text available
Changes in agricultural practices have caused the number of breeding birds in agricultural areas all around the Netherlands to dwindle. This pattern is found across the entire EU, however the trend in the Netherlands is one of the most negative in Europe. Overall, the Dutch economy has become ‘greener’ since 2000. However, this development takes p...
Article
Full-text available
Assessing the impacts of avian collisions with wind turbines requires reliable estimates of avian flight intensities and altitudes, to enable accurate estimation of collision rates, avoidance rates and related effects on populations. At sea, obtaining such estimates visually is limited not only by weather conditions but more importantly because a h...
Technical Report
Full-text available
Renewable energy is an increasing demand, and governments of North Sea countries are looking at developing offshore wind farms to help meet sustainability demands. The first at-sea wind farms have become operational in several countries, or are under construction, but many more are on the drawing board. Altogether, around 100 offshore wind farms ar...
Article
Full-text available
Purple Herons have a restricted distribution in the lower parts of the Netherlands (Fig. 1). They breed in marshes and although feeding densities are highest in marsh habitat, the largest numbers feed in agricultural grasslands with high densities of ditches. So far foraging ranges and location of foraging sites have been described on the basis of...
Technical Report
Full-text available
Download via Deltares: http://kennisonline.deltares.nl/product/30737 Het kabinet heeft in 2006 in een planologische kernbeslissing een besluit genomen over het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR). Onderdeel hiervan is de aanleg van de Tweede Maasvlakte, een nieuw haven- en industriegebied. De aanleg en aanwezigheid hiervan hebben mogelijk...
Article
Full-text available
Multiple tracking methods (colour-rings, plumage-markings and GPS-loggers) revealed that adult Sandwich Terns Thalasseus sandvicensis from the Netherlands showed prospecting behaviour in other colonies within Northwest Europe. Birds were recorded from a few kilometres to over 850 km away and in different countries around the Southern North Sea. Our...
Article
Full-text available
Poot, M.J.M, Roelen, B.A.J. & Piersma, T. 2014. Red Knots scavenging on large, dying cockles: opportunistic feeding by a sensory specialized mollusc-crushing shorebird. Wader Study Group Bull. 121(1): 33–42. Despite their specializations, shorebirds can be opportunistic foragers during the non-breeding season. We describe how a highly specialized...
Poster
Full-text available
Fieldwork was carried out between 2009 and 2012. We used a combination of methods to study the occurrence and ecology of the scoters, including; • year-round aerial surveys to record numbers and distribution; • reconstruction of diet based on shell remains in the stomachs of dead birds; • scuba-diving sampling of benthos at places with foraging sco...
Chapter
This book begins with an introduction to generalised additive models (GAM) using stable isotope ratios from squid. In Chapter 2 we explain additive mixed effects using polar bear movement data. In Chapter 3 we apply additive mixed effects models on coral reef data. Ruddy turnstone data are used in Chapter 4 to explain Poisson generalised additive m...
Article
Full-text available
Cormorants are regarded as generalists that opportunistically feed on a variety offish species with different hunting techniques in diverse habitats. To study habitat use, time budgets and foraging behaviour, in 2012 we deployed GPS loggers on 11 Great Cormorants breeding at a near-coastal colony at Voorne in the northern Delta region, Zuid-Holland...
Article
Full-text available
Purple Herons have a restricted distribution in the lower parts of the Netherlands (Fig. 1). They breed in marshes and although feeding densities are highest in marsh habitat, the largest numbers feed in agricultural grasslands with high densities of ditches. So far foraging ranges and location of foraging sites have been described on the basis of...
Poster
Full-text available
The North Sea is the focus for many offshore wind farm initiatives, originating from the Netherlands as well as other bordering countries. Wind turbines are known to cause collision victims among local, migrant and wintering birds. As part of an environmental assessment estimates as to the numbers of expected bird victims and, wherever possible, th...
Technical Report
Full-text available
De Zwarte Zee-eend is een belangrijk fauna-element van de Nederlandse kustwateren, met name van de ondiepe (
Poster
Full-text available
The large year-to-year changes that can occur in the marine environment make it difficult to detect and measure changes to bird populations caused by offshore wind farms. Consequently, a robust survey design is essential to both inform pre-construction Environmental Impact Assessment (EIA) and subsequent post-construction monitoring of effects for...
Article
Full-text available
Abstract: In the period 2003-2011 offshore platforms in the North Sea have been successfully used for ornithologi- cal monitoring programs following standardised observation protocols. As most seabird observers have a strong interest in other large marine animals, marine mammal observations were included in these systematic observa- tion protocols...
Article
Full-text available
Birds performing long-distance migration without substantial refuelling en route rely on fat reserves accumulated in the post-breeding, pre-migratory period. In order to fill a knowledge gap in the pre-migratory behaviour of purple herons Ardea purpurea, a species conducting a 3,500–4,000 km migration journey within 5–7 days, 12 adult and four juve...
Article
Full-text available
In preparation for a field study on wild birds, we conducted an experiment on captive Great Cormorants Phalacrocorax carbo sinensis to evaluate methods of attaching GPS loggers. Loggers (65 g) were attached to two injured cormorants in a bird rehabilitation centre. One logger was attached to the first bird with TESA tape and another logger to the s...
Technical Report
Full-text available
Summary Study aim In this report the results are presented of a study of the effects of the Offshore Wind farm Egmond aan Zee (OWEZ) on flight patterns of birds in the area. Targeted species of interest were local seabirds (such as gulls, divers, gannets, scoters, guillemots and auks), migrating seabirds (such as divers and scoters) and migrating n...