Marte C. W. Solheim

Marte C. W. Solheim
University of Stavanger (UiS) · UiS Business School

Professor
Professor & Head of UiS Centre for Innovation Research. Work on Diversity and Innovation.

About

26
Publications
21,302
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
106
Citations
Introduction
Marte C.W. Solheim is Professor & Head of Stavanger Centre for Innovation Research at the University of Stavanger, Norway (www.martecwsolheim.com). Solheim is member of the Young Academy in Norway and the Regional Studies Association Ambassador to Norway. Solheim carries out research on diversity and innovation, combining insights from organizational theory and innovation studies with that of economic geography.
Education
August 2011 - September 2016
University of Stavanger (UiS)
Field of study
  • Innovation Studies

Publications

Publications (26)
Article
Full-text available
While there is a wealth of empirical research examining the potential relations and effects of foreign workers, immigration and cultural diversity on wages, employment, economic growth, and—in recent years—innovation, very little of this research has provided a convincing empirical demonstration of the mechanisms through which foreign workers would...
Article
Full-text available
Past contributions stress that international ties in the form of foreign workers and international collaboration enable firms to be present in international markets by providing access to diverse knowledge, and professional and social networks. These mechanisms have, however, not undergone the same empirical scrutiny for firms in intermediate and p...
Article
In this paper we investigate whether the novelty content of innovations introduced by Norwegian manufacturing firms reflect the composition of work-life experiences collected by employees. Distinguishing between ‘related’ (RV) and ‘unrelated’ (URV) variety and using employer-employee registers merged with Community Innovation Survey data to observe...
Article
Full-text available
In this theoretical article, we argue that discourses of diversity are shifting. In segments of the population in Western countries, the discourses on diversity appear to be shifting from multiculturalism towards narrower monoculturalism, nationalism and prejudice. We here argue that the discursive space to voice such opinions have widened. The lib...
Article
Full-text available
Purpose- The purpose of this paper is to explain how theories of inter-organizational learning can create new insights and nuances to how processes of intra-organizational learning come about in a single, complex and multi-sited organization. Design/methodology/approach- A constructivist thematic analysis of the "Handbook of Feminist Foreign Policy...
Article
Full-text available
Koronakrisen har medført store endringer for bedrifter over hele verden. Noen bedrifter har brukt innovasjon aktivt for å håndtere krisen. Nye utfordringer ble møtt med nye løsninger, mens andre i mindre grad responderte med innovasjon. Ved hjelp av to studier gjennomført siste året foretar vi i denne artikkelen et dypdykk i hvordan og i hvilken gr...
Chapter
"It is hardly possible to overrate the value (...) of placing human beings in contact with persons dissimilar to themselves, and with modes of thought and action unlike those with which they are familiar (...) Such communication has always been, and is particularly in the present age, one of the primary sources of progress (Mill, 1848). The quota...
Article
Full-text available
This paper introduces an analytical framework for understanding how specialized and diversified regional innovation system (RIS) differ in the way an entrepreneurial discovery process (EDP) is likely to unfold. To analytically explore the proposed framework, we deploy a sequential explanatory design approach, using quantitative data to analyze the...
Article
Full-text available
Viktigheita av å levere varer og tenester gjennom digitale plattformer har i løpet av dei siste åra auka kraftig, ein tendens som vart forsterka gjennom covid-19. Tradisjonelle måtar å samhandle på forsvann, og mange verksemder gjekk igjennom ei sjokkdigitalisering som følgje av nedstenging og smittevernrestriksjonar. Det måtte raskt etablerast nye...
Article
Full-text available
We study if dynamic capabilities alleviate enterprises' revenue losses after an external shock. Contextually, we study Norwegian enterprises before and after the price decline of crude oil in 2014, which strongly affected economic activities across industries in some regions, while others were practically unaffected. Empirically, we combine data of...
Article
Full-text available
Knowledge‐intensive services firms prefer to locate in cities that provide access to rich information flows and abundant opportunities for learning‐by‐recruiting. Focusing specifically on such locations, this paper explores how innovation is associated with work experiences ‘collected’ by employees through their recent career paths and the implemen...
Preprint
Full-text available
Covid-19 pandemien medførte et betydelig eksogent sjokk for norsk næringsliv, og brakte store konsekvenser for produktiviteten i norske virksomheter. Flere bedrifter måtte substansielt endre forretningsmodell og fokus (Anthony Jnr og Abbas Petersen, 2020), og så å si samtlige norske bedrifter (som vi har undersøkt) har i denne perioden sett seg nød...
Preprint
Full-text available
I dette notatet ser vi nærmere på hvordan unge innovative vekstbedrifter og etablerte innovative bedrifter i Norge har håndtert det første året med covid-19-pandemien. Spesifikt adresserer vi følgende problemstillinger: (i) Hvilke hovedutfordringer og muligheter har oppstått som følge av pandemien og hvordan har norske innovative bedrifter håndtert...
Preprint
Full-text available
I dette notatet ser vi nærmere på hvordan nye norske vekstbedrifter og bedrifter i sentrale norske næringer har håndtert de første månedene av covid-19-krisen. Mer spesifikt ser vi på følgende problemstillinger: (i) På kort sikt, hvilke hovedutfordringer har oppstått som følge av covid-19-pandemien og hvordan har bedrifter i sentrale norske næringe...
Preprint
Full-text available
In this paper we investigate whether the novelty content of innovations introduced by Norwegian manufacturing firms reflect the composition of work-life experiences collected by employees. Distinguishing between 'related' (RV) and 'unrelated' (URV) variety and using employer-employee registers merged with Community Innovation Survey data to observe...
Article
Knowledge-intensive services firms depend on the skills and networks of employees and tend to cluster in large-city regions. This raises the fundamental question of whether knowledge-intensive services firms ‘learn through urban labour pools’ in manners that have implications for innovation. To address it, a distinction is in this paper made betwee...
Preprint
Full-text available
Knowledge-intensive services firms (KIS) depend on the skills and networks of employees, and tend to cluster in large-city regions. This raises the fundamental question of whether KIS ‘learn through urban labour pools’ in manners that have implications for innovation. To address it, a distinction is in this paper made between ‘related variety’ (RV)...
Preprint
Full-text available
In this paper, we investigate whether the composition of experience-based knowledge accumulated by firms in urban and rural locations is reflected in the novelty content of their innovations. Looking at the manufacturing industry, and using Norwegian Linked Employer-Employee register data (LEED) merged with Community Innovation Survey (CIS) data, w...
Article
Full-text available
Verdien av kjønnsmangfold blir hyppig løftet frem, og flere bedrifter har en tydelig uttalt ambisjon om å øke kjønnsmangfoldet til 30, 40 eller 50 prosent, og å tiltrekke personer med mangfoldsbakgrunn. Dette skjer frikoblet fra å ha kunnskap om hvordan de skal utløse det fulle potensialet i mangfoldet. Hvordan skal en kunne identifisere, koordiner...
Article
Full-text available
Tidlegare studiar viser både positive og negative samanhengar mellom utanlandskfødd arbeidskraft og innovasjon. Desse studiane har ikkje teke høgde for kjønn. Derfor undersøker vi samanhengen mellom andelen utanlandskfødde menn og utanlandskfødde kvinner og produkt – og marknadsretta innovasjon. Vi ser òg på om samanhengane er ulike mellom føretak...
Article
Full-text available
By linking theoretical perspectives on human resource diversity to the distinction between knowledge exploration and exploitation, this paper contributes to the growing research literature on diversity and innovation by following up on the original argument by March (1991) that different dimensions of organizational learning depend on different inp...
Research
Full-text available
Early Career Research piece written for the new regions e-zine covering some of the work from my PhD thesis.
Article
Full-text available
Marte C W Solheim investigates how diversity within the workplace effects the capacity for firms to innovate and the relationship between firm location and the risk of being locked into a “wolfpack” mindset. This piece discusses how different forms of diversity affect different types of innovation. It highlights how foreign workers can connect fi...
Article
Full-text available
Numerous contributions study firms’ clustering in space and the nexus between productivity and agglomeration. This paper analyses how different sectors and firms within the Norwegian upstream oil and gas industry benefit from regional agglomeration. Since upstream oil and gas value chains develop and produce sophisticated and highly customized know...
Thesis
Full-text available
Background This PhD thesis aims at combining different perspectives from the literature on organizational theory, innovation, and economic geography and addresses how firms1 communicate and connect within the contexts of innovation processes. The literature concerned with organizational theory has had a tendency to overlook the significance of exte...
Thesis
Full-text available
Ein studie av møtet mellom høgkompetent utanlandsk arbeidskraft og den maritime klynga på Møre 45 studiepoeng Marte Cecilie Wilhelmsen Solheim Mai 2011 2 ABSTRACT The need to attract human capital to the county of Møre & Romsdal has become increasingly prominent amongst researchers and the media. Sunnmøre, a region within Møre & Romsdal, and Norway...

Network

Cited By

Projects

Projects (3)
Project
Formålet med FoU-samarbeidet mellom Innovasjon Norge og FoU-partnerne SINTEF Digital (avdeling Teknologiledelse), NTNU (Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, Institutt for tverrfaglige kulturstudier), Universitetet i Stavanger (Avdeling for innovasjon, ledelse og markedsføring) samt Universitetet i Nord (Handelshøgskolen, faggruppe Innovasjon og entreprenørskap) er å styrke kunnskapsgrunnlaget knyttet til verdiskaping i Norge med utgangspunkt i Innovasjon Norges formål, mål og oppdrag, gjennom å • kanalisere og sammenfatte relevant norsk og internasjonal forskning • spesifisere og gjennomføre konkrete analyser • formidle relevant forskning på lærings- og dialogarenaer for Innovasjon Norge og andre aktører i innovasjonsøkosystemene.
Project
Innovasjon i krisetider – Kunnskapsgrunnlag for innovasjon og omstilling. // Innovation in times of crisis - Knowledge base for innovation and change/restructuring. Dette prosjektet er en leveranse på prosjektet Innovasjon i krisetider – kunnskapsgrunnlag for innovasjon og omstilling. Prosjektet undersøker hvordan innovasjonsaktiviteten i norsk næringsliv påvirkes av Covid-19.
Project
- Investigate how different types of diversity affect various forms of innovation. - Looking at both acquired and ascribed diversity characteristics: i.e. foreign-born workers, experience background, gender.