Marta Wrześniewska-Pietrzak

Marta Wrześniewska-Pietrzak
Adam Mickiewicz University | UAM · Institute of Polish Philology

Professor

About

31
Publications
4,500
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
25
Citations

Publications

Publications (31)
Chapter
W niniejszym artykule przedmiotem opisu stały się multimodalne piosenki religijne dla dzieci, które prócz słów i muzyki zawierają też gesty. Są one określane jako „piosenki religijne z pokazywaniem i gestami”. Materiał poddany analizie pochodzi zarówno z zasobów internetowych (strony internetowe, kanał YouTube), jak i repertuaru wykonywanego przez...
Book
Full-text available
Czym jest pandemiczny paraliż lub metaforyka białych kombinezonów? Odpowiadają na te pytania autorzy raportu, poznańscy badacze, którzy podjęli się interdyscyplinarnego opisu obrazu koronawirusa w przekazie medialnym. Materiał zebrano na podstawie wydań czterech dzienników („Gazeta Wyborcza”, „Rzeczpospolita”, „Fakt. Gazeta Codzienna”, „Super Expre...
Article
Artykuł podejmuje temat funkcjonowania stereotypów w procesie nauczania dorosłego ucznia języka i kultury polskiej jako obcych. Dzięki prezentowanym podczas lektoratów materiałom dydaktycznym, m.in. podręcznikom i zbiorom ćwiczeń, uczący się (re)konstruują stereotypy Polski, Polaka, Polki, polskiej rodziny, stosunków społecznych. Opis został ograni...
Book
Celem niniejszej publikacji jest ukazanie nie tylko różnorodności definicji i poglądów na status ontologiczny populizmu, ale także perspektyw badawczych oraz metod i narzędzi stosowanych w analizach populizmu ujmowanego jako zjawisko dyskursywne. Należy przy tym podkreślić, iż przedmiotem zainteresowania nie jest tutaj po prostu zjawisko populizmu,...
Book
Full-text available
Celem niniejszej publikacji jest ukazanie nie tylko owej różnorodności definicji i poglądów na status ontologiczny populizmu, ale także perspektyw badawczych oraz metod i narzędzi stosowanych w analizach populizmu ujmowanego jako zjawisko dyskursywne (Hawkins, 2009; Hidalgo-Tenorio, Benítez-Castro i De Cesare, 2019; Macaulay, 2019). Należy przy tym...
Book
Full-text available
Populism as a socio-political phenomenon can be studied from many perspectives. Taking a political communication perspective, we can define populism as “a set of characteristics or elements of messages that have their roots in, or at least relate to, the aims, motivations and attitudes of political actors, the media or citizens” (Reinemann et al.,...
Chapter
The article is an analysis of language data collected from modern Polish dictionaries related to disability, in particular visual impairment. It shows the changes to public awareness over the past 50 years. They have caused a change in the perception of disability, contributing to a pejorative meaning of certain terms which have become the basis fo...
Article
Ojczyzna to pojęcie wielowymiarowe, wielopoziomowe, abstrakcyjne i konkretne, które obejmuje przestrzeń, miejsca, dom, ludzi, ich dobro, rodzinę. Ojczyzna jest również wartością. O ojczyźnie wielokrotnie mówił i pisał Jan Paweł II. Analizie pod tym kątem poddane zostały teksty jego homilii i przemówień wygłoszonych przez podczas kolejnych pielgrzym...
Article
Full-text available
Artykuł przedstawia obraz śmierci odczytany z języka opowiadań Jana Grzegorczyka zawartych w zbiorze Niebo dla akrobaty. Autor, podejmując problematykę odchodzenia, wpisuje się w ciąg literackich sposobów mówienia o śmierci. Zawarta w opowiadaniach wizja śmierci zgodna jest z jej postrzeganiem w perspektywie porządku chrześcijańskiego. Jest bowiem...
Book
Full-text available
Silniejsze zainteresowanie społecznością g/Głuchych, ich tożsamością jednostkową, społeczną i kulturową, a także sposobami komunikacji oddaje coraz większa liczba publikowanych prac i artykułów – zarówno psychologicznych, surdopedagogicznych, logopedycznych, kulturowych oraz lingwistycznych. Niniejsza praca wpisuje się w nurt badań etnolingwistyczn...
Article
Full-text available
Prezentowany tekst jest próbą dookreślenia jednej z kluczowych kategorii populistycznych – przywódcy populistycznego na podstawie analizy politologicznej i lingwistycznej tekstów wypowiedzi sejmowych Pawła Kukiza i jego postów publikowanych na Facebooku. Celem tego opracowania było wskazanie najistotniejszych cech przywódcy populistycznego, które w...
Article
Full-text available
The text presents linguistic image of a feuilletonist and writing a feuilleton in the texts written by Maciej Stuhr in “Zwierciadlo” from January 2009 to April 2016. Analyses were conveyed according to the cognitive methodology and lead to the constructing the concept of writing a feuilleton that is combined with the problem of autotematism in the...
Article
Full-text available
Abstrakt The aim of the article is to present characteristic lexical means of expressing values used in secondary school students` compositions between the years 2000 and 2004. The methods of evaluation discussed in the article have been divided into two groups that constitute an example of systemic evaluation (lexemes that evaluate primarily and...
Article
Full-text available
Abstrakt The article presents the problem of teaching Polish language to deaf people and considers two aspects – glottodidactics and identity of deaf. The authors point at the several problems that are met by a teacher who teaches Polish to deaf students. The problems are as following: low status of the Polish language among deaf students, the lac...
Article
The article focuses on the macro- and microstructure of the dictionary entitled Słownik mimiczny dla głuchoniemych i osób z nimi styczność maja̧cych edited in 1879 in Warsaw. The analyses include: lemma, grammatical information, different types of qualifiers and definitions. The problems presented reveal ambiguity of lemmatization in the definition...
Article
Full-text available
The paper intends to present the results of an analysis of the messages formulated by the two leading candidates in the presidential elections of 2010, Bronisław Komorowski and Jaros³aw Kaczyñski. The paper is interdisciplinary as it combines a politological analysis of the context of the presidential debates and a linguistic analysis of the conten...

Network

Cited By

Projects

Project (1)
Project
stworzenie testu diagnostycznego