Marko Ferme

Marko Ferme
University of Maribor | UM · Institute of Computer Science

About

12
Publications
3,750
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
37
Citations
Citations since 2017
6 Research Items
27 Citations
20172018201920202021202220230246810
20172018201920202021202220230246810
20172018201920202021202220230246810
20172018201920202021202220230246810

Publications

Publications (12)
Chapter
Monografija v prvem delu prinaša znanstvene, v drugem delu pa strokovne prispevke o razvoju in rabi jezikovnih virov in učnih e-okolij za jezikovni pouk slovenščine. V izhodišče postavlja digitalizacijo v jezikoslovju in nove možnosti poučevanja slovenščine ter nakazuje smernice razvoja učnih gradiv. Izpostavljeni so najnovejši jezikovni viri, ki l...
Article
Full-text available
Prispevek izhaja iz treh izzivov, ki jih zaznavamo pri pouku slovenščine v višjih razredih osnovnih šol in v srednjih šolah: kako odpraviti napake knjižne norme, ki vztrajajo v pisnih izdelkih učencev; kako izboljšati frazeološko kompetenco; kako izboljšati sporazumevalno jezikovno zmožnost. Ti izzivi so osrednja točka razvoja sodobnega učnega e-ok...
Chapter
Monografija predstavlja sprotne rezultate projekta Slovenščina na dlani (2017–2021), v okviru katerega pripravljamo inovativno prosto dostopno učno e-okolje za jezikovni pouk slovenščine. E-okolje je zasnovano kot obsežna zbirka vaj in nalog iz štirih vsebinskih sklopov (pravopis, slovnica, frazemi in pregovori ter besedila), ki temeljijo na zajema...
Article
Full-text available
This paper presents a hybrid document recommender system intended for use in digital libraries and institutional repositories that are part of the Slovenian Open Access Infrastructure. The recommender system provides recommendations of similar documents across different digital libraries and institutional repositories with the aim to connect resear...
Article
V prispevku predstavljamo hibridni pristop za priporočanje vrstilcev univerzalne decimalne klasifikacije. S pomočjo takšnega pristopa lahko knjižničarjem omogočimo polavtomatsko določanje vrstilcev univerzalne decimalne klasifikacije iz vsebine že obstoječih uvrščenih gradiv. Hibridni pristop deluje na podlagi združevanja rezultata metode BM25 in n...
Article
Full-text available
The OpenScience Slovenia metadata dataset contains metadata entries for Slovenian public domain academic documents which include undergraduate and postgraduate theses, research and professional articles, along with other academic document types. The data within the dataset was collected as a part of the establishment of the Slovenian Open-Access In...
Article
The paper presents the legal, organisational and technical perspectives regarding the implementation of the Slovenian national open access infrastructure for electronic theses and dissertations as well as for research publications. The infrastructure consists of four institutional repositories and a national portal that aggregates content from the...
Article
Full-text available
Purpose – The purpose of this paper is to present a technical perspective when implementing the Slovenian open access infrastructure that consists of four institutional repositories (IRs) and a national portal (NP) that aggregates content from the repositories in order to provide a common search engine, recommendations of similar documents, and sim...
Data
The OpenScience dataset comprises of metadata and author data of diploma, master and doctoral theses and research publications of Slovenian universities (http://openscience.si/). It is accesed on http://www.openscience.si/OpenData.aspx. Publications are uniquely identified by their National Repository IDentification number (NRID). The base URI is "...
Article
Full-text available
In today’s world the majority of information is accessible via the World Wide Web. A common way to access this information is through information retrieval applications like web search engines. We already know that web search engines flood their users with enormous amount of data from which they cannot figure out the essential and most important in...
Article
Full-text available
This article describes some common problems faced in natural language processing. The main problem consist of a user given sentence, which has to be matched against an existing knowledge base, consisting of semantically described words or phrases. Some main problems in this process are outlined and the most common solutions used in natural language...
Conference Paper
Full-text available
Nowadays the internet is becoming a huge dump of documents, links and all other sorts of information. Most common possibilities to explore this information are information retrieval applications such as web search engines. Despite the fact that search engines are doing an excellent job, they still return too much inaccurate information. The solutio...

Network

Cited By