Marjoleine Hanegraaf

Marjoleine Hanegraaf
Wageningen University & Research | WUR · Wageningen Plant Research

Master of Science

About

40
Publications
4,564
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
615
Citations
Additional affiliations
November 2016 - present
VHL University of Applied Sciences
Position
  • Lecturer
August 2000 - September 2017
Nutrient Management Institute NMI
Position
  • Senior Researcher
Education
August 1988 - September 1989
Wye College, University of London
Field of study
  • Conservation of Soil Fertility

Publications

Publications (40)
Technical Report
In het Klimaatakkoord is voor landbouwbodems een doelstelling van 0,5 Mton CO2-vastlegging per jaar in 2030 voorgesteld. Om dit te realiseren, is er behoefte aan een praktijktool die op perceel- en bedrijfsniveau veranderingen in bodem C-voorraad kan berekenen en het effect van bodem C- maatregelen kan kwantificeren. Uit een inventarisatie van moge...
Article
Full-text available
Farm systems are responsive to the weather in terms of both their productivity and the nutrient losses. Hence, it is crucial for the farmer to understand the effects of climate change and modify the system accordingly in order to maintain or enhance the sustainability of the farm whilst reducing the negative impacts the farming system has on the en...
Article
There is an increasing demand for evaluating the impact of specialization in agriculture on soil carbon balance. The main aims of the study were (1) to model the impact of long-term changes in agriculture on soil organic carbon (SOC) stocks at regional level using the Rothamsted C model (RothC), (2) validate these results by conventional SOC analys...
Conference Paper
Full-text available
An important aspect of agro-ecology is adjusting farm management to the regional landscape. In intensive farming systems, the approach may target, among others, reduction of N-and P-losses along water borders and/or an increase biodiversity through cultivation of cereals. However, not much is known of the short-and long term impact of such measures...
Article
The intensification of agriculture in Europe has contributed significantly to the decline of mixed crop-livestock farms in favour of specialised farms. Specialisation, when accompanied by intensive farming practices, leaves farms poorly equipped to sustainably manage by-products of production, capture beneficial ecological interactions, and adapt i...
Article
Full-text available
De regio rond Winterswijk staat bekend om het fraaie coulissen landschap. De waterkwaliteit in de vele beken is echter onvoldoende. Daarom toetsten agrarische bedrijven maatregelen om de mineralenverliezen te verminderen. Er bleek een ruim perspectief voor verbetering te zijn, maar een nieuwe vraag diende zich aan: hoe zit het met effecten op de bo...
Conference Paper
Full-text available
Improving agricultural sustainability through innovative mixed farming systems (MFS) is the scope of the EU project CANTOGETHER. MFS may refer to activities on a single farm and/or to cooperation between farms (e.g. animal and crop production). Combining agricultural production with biodiversity and environmental goals may also be involved. To desi...
Conference Paper
Improving agricultural sustainability through innovative mixed farming systems (MFS) is the scope of the EU project CANTOGETHER. MFS may refer to activities on a single farm and/or to cooperation between farms (e.g. animal and crop production). Combining agricultural production with biodiversity and environmental goals may also be involved. To desi...
Article
Veel akkerbouwers zijn zich bewust van het belang van (bodem)biodiversiteit. Hoe ze er op kunnen sturen en beïnvloeden weet de praktijk echter nog (zeer) beperkt. Ook de kennisintermediairs hebben nog weinig concrete handvatten om kennis over beïnvloeding en sturing van bodembiodiversiteit over te dragen. Er is bij verschillende kennisinstellingen...
Article
Full-text available
Geophysical Research Abstracts Vol. 14, EGU2012-8153, 2012 EGU General Assembly 2012 © Author(s) 2012 Quantifying effects of land use change on soil organic matter at the landscape scale M.P.W. Sonneveld (1), D.F. Van Apeldoorn (1), K.H. Pepers (1), and M.C. Hanegraaf (2) (1) Land Dynamics Group, Wageningen University, PO Box 47, 6700 AA Wageningen...
Article
Ondanks vele jaren onderzoek staat het benutten van de bodembiodiversiteit in de landbouw nog in de kinderschoenen.
Article
Distinct extractable organic matter (EOM) fractions have been used to assess the capacity of soils to supply nitrogen (N). However, substantial uncertainty exists on their role in the N cycle and their functional dependency on soil properties. We therefore examined the variation in mineralizable N and its relationship with EOM fractions, soil physi...
Article
Biotic soil parameters have so far seldom played a role in practical soil assessment and management of grasslands. However, the ongoing reduction of external inputs in agriculture would imply an increasing reliance on ecosystem self-regulating processes. Since soil biota play an important role in these processes and in the provision of ecosystem se...
Article
There is considerable concern in Europe that soil organic matter (SOM) contents are declining, which would threaten both agriculture and the environment. We performed a trend analysis of SOM contents in sandy soils, using historic data from routine agricultural soil analyses. Data were selected from grass, grass-maize rotation and maize fields in f...
Article
Full-text available
In opdracht van het Productschap Zuivel (PZ) is een onderzoek uitgevoerd naar de relatie tussen de kwaliteit van organische stof, de afbreeksnelheid en de stikstofmineralisatie. Het rapport beschrijft indicatoren voor pools van labiele organische stof en gaat met name in op wat de bijdrage van deze organische stof is aan de opbrengst en de levering...
Article
De bodemkwaliteit van een perceel is sterk bepalend voor de benutting van meststoffen en uiteindelijk de gras- en maïsproductie. Een schrale of een rijke zandgrond is dus ook bepalend voor de portemonnee. Voor een veehouder is het belangrijk de bodemkwaliteit van zijn percelen op waarde te kunnen beoordelen. Dit om aan de ene kant de bemesting stra...
Book
The production of bioenergy in the Netherlands is stimulated by policies at both the national and European levels. But energy from biomass is not by definition sustainable. And despite serious global consequences for food production and biodiversity, for example, continuing growth in world bio-energy demand is inevitable. Amid fears that rising dem...
Article
Hoewel bekend is dat organische mest invloed heeft op de bodemkwaliteit, en dat bodemkwaliteit de opbrengst beïnvloedt, is deze laatste relatie moeilijk aan te tonen en in getallen uit te drukken. Binnen het project 'Zorg voor zand' wordt dat wel geprobeerd. In één van de deelprojecten is gedurende 6 jaar onderzocht welke effecten organische mestst...
Article
Tussen 2000 en 2003 is op twee proefvelden in Noord-Brabant (Bakel en Budel) de waarde van verschillende organische meststoffen als stikstof(N)meststof onderzocht. Daarnaast is ook het effect van meerjarige bemesting op bodemkwaliteit bestudeerd. In 2004 en 2005 is het onderzoek te Bakel voortgezet als onderdeel van het project ‘Zorg voor Zand’. Di...
Article
In opdracht van TCB (Technische Commissie Bodembescherming) heeft NMI een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke positieve en negatieve effecten van bio-energie op de bodemchemie.
Article
Bij veehouders bestaat de vrees dat organischestofgehalten in zandgronden zullen dalen als gevolg van het mineralenbeleid en de nieuwe gebruiksnormen. In het landelijke project 'Zorg voor Zand' is voor de provincies Drenthe, Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant nagegaan of deze vrees terecht is. Tevens is gekeken naar de kwaliteit van de organis...
Article
Bij continuteelt van snijmais op zandgrond is het lastig om de bodemkwaliteit op peil te houden. Daarom is door ASG, Louis Bolk Instituut en NMI binnen het project Zorg voor Zand onderzoek gedaan naar de lange termijneffecten van drijfmestbemesting en het telen van een groenbemester na de maisoogst op de bodemkwaliteit en op de maisopbrengst
Article
Full-text available
In 2005 is onderzoek gedaan naar het effect van meerjarige toepassing van groenbemester en organische bemesting op diverse bodemkwaliteitskenmerken bij continuteelt van snijmaïs op zandgrond. De conclusie is dat het effect op de bodemkwaliteit en gewasopbrengst van organische bemesting wat groter was dan van groenbemester. De biologische activiteit...
Article
In 2004 hebben NMI en Blgg een adviesproduct over het bodemleven ontwikkeld, dat onder de naam BFI (BacterialFungusIndicator) wordt eengeboden. De uitslag van een BFI-meting is in termen van ‘zeer laag’ tot ‘erg hoog’. Aan melkveehouders met een lage of zeer lage beoordeling wordt het advies gegeven om maatregelen te nemen die het bodemleven stimul...
Article
Al jaren leven er vragen bij boeren over de relatie tussen bemesting met organische mest en het handhaven van kwaliteit van de bodem; ook zijn er vragen over stikstofbenutting uit organische mest. Om deze vragen te kunnen beantwoorden is bekeken in hoeverre met organische mest de bodemkwaliteit van zandgrond op peil is te houden en wat de stikstofb...
Article
Het toedienen van compost van gras en drijfmest kan bijdragen aan een beter organisch stofgehalte in de bodem. Tijdens compostering kunnen echter verliezen van mineralen optreden. In deze rapportage worden balansmetingen beschreven tijdens compostering van twee mestsoorten met natuurgras. Daarnaast is de compostkwaliteit bepaald. Stikstofverlies be...
Article
In het project 'Zorg voor zand' van het Louis Bolk Instituut, NMI en Wageningen-UR worden een aantal visuele observaties aan bodemstructuur, beworteling en macroporiën getoetst en vergeleken in 39 jaar oud grasland, 39 jaar oud bouwland, 3e jaar grasland na 3 jaar snijmais, en 3e jaar snijmais na 3 jaar grasland
Article
Full-text available
Nitrogen balance sheets are in widespread use in the Netherlands. First introduced in the 1980s as a voluntary management instrument for dairy farmers, the method has since been developed and formalised in the MINerals Accounting System (MINAS) policy instrument. This is designed to reduce nitrogen (N) and phosphorus (P) losses. As from 2003, MINAS...
Article
Doel van de literatuurstudie was een overzicht te geven van de beschikbare kennis over composteren van dunne rundermest. Daarbij is uitgegaan van compostering op het eigen bedrijf waarbij het eindproduct ook op het eigen bedrijf wordt toegepast.
Technical Report
Full-text available
This report presents the methodology and the results of a project carried out in a co-operative task by eight European countries from 1998 to 2000. Its aim was to assess – by means of life cycle analyses – the environmental effects of various biofuels and to compare them against their fossil equivalents as well as against each other.
Article
The Centre for Agriculture and Environment (CLM) has developed ‘environmental performance indicators’ (EPIs) for the nitrogen surplus and the emission of nitrous oxide. The EPI for the nitrogen surplus is an element of the yardstick for mineral accounting while the other is used in the yardstick for energy accounting. The nitrogen surplus is calcul...
Article
The production and use of biomass for energy has both positive and negative impacts on the environment. The environmental impacts of energy crops should be clarified before political choices concerning energy crops are made. An important aid to policy-making would be a systematic methodology to assess the environmental sustainability of energy crop...

Network

Cited By

Projects

Projects (3)
Archived project
Archived project
Project
The aim of the Climate-CAFE project is to evaluate different adaptation strategies of agricultural systems in two IPCC scenarios in the near future (2050) and far (2100). Three broad categories of strategies were identified: (1) resistance strategies, minimizing the impact of short-term climate change with simple adjustments and easy to implement, (2) resilience, which will require a systemic adaptation cropping systems across the field or farm, (3) a drastic transformation of cropping and farming systems. The objective of its strategies is to increase the adaptability of European cropping systems. The alternatives will be built in participatory research by mobilizing 10 "adaptation pilots" (group of farmers, advisers and actors of the agricultural sector). These drivers are distributed in various European pedoclimates sweeping the wide range of agricultural situations of major European cultures, from Finland to the South of Spain (north-south gradient) and Scotland to the east of Germany ( West-East gradient).