Mariya Stanimirova

Mariya Stanimirova
University of Economics - Varna · Department of Agricultural Economics

About

7
Publications
630
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
0
Citations
Citations since 2017
6 Research Items
0 Citations
201720182019202020212022202301234
201720182019202020212022202301234
201720182019202020212022202301234
201720182019202020212022202301234

Publications

Publications (7)
Book
Full-text available
Мултидисциплиналният екип прилага научна експертиза от сферите на аграрната икономика, макроикономиката, правната материя, екологическите и социалните науки. Това се налага поради факта, че по своята същност поземлените отношения са сложни обществени отношения, възникващи в селското стопанство при използването на незаменимия производствен фактор, к...
Conference Paper
The report analyses the impact of the main factors influencing the market price of land in Bulgaria for the period 2000-2018. As a result of the analysis, it is summarized that the change in the price of land is mainly associated with the change in the land rent paid in the country. The price of agricultural land in the country is significantly low...
Conference Paper
In modern-day conditions, sustainable territorial development aims to find additional opportunities for regions to maintain their competitiveness while maximizing the use of available local resources and creating conditions for investment in activities that preserve, maintain and improve the local environment. Activities such as fishing, the produc...
Chapter
Земеделската земя е специфичен ресурс, в който може да се инвестира във времето, което увеличава стойността ѝ. Инвестирането в земя обаче, трябва да отговаря на принципа на икономическа целесъобразност и да е в синхрон с бизнес стратегията на предприятията от аграрния бизнес, защото трябва да осигурява печалба и рентабилност на вложените капитали....
Conference Paper
Full-text available
A functioning network for co-operation between university and business ensures a number of benefits for the universities and students. Such benefits are, namely, various benefits for the business and branch organizations, benefits for the economic development and management in a regional plan, solutions of social issues of public significance, etc....

Network

Projects

Project (1)
Project
Проблемите свързани с ПО са основополагащи за състоянието на селското стопанство и мястото на отрасъла в икономиката на страната като цяло. Социалните, икономическите и екологични процеси в земеделието са в системна връзка със състоянието на ПО тезата, която ще доказваме в хода на изследването по проекта. Хипотезите, които се залагат в проекта, предвид горната теза ще бъдат отхвърлени или потвърдени в хода на изследването: • Първата хипотеза е, че социалните, икономическите и екологични процеси, протичащи в земеделието са в симбиозна и активна (причинно-следствена) връзка • Процесите в ПО, като обществени отношения, са доминирани от промените в институциионалната среда и социо-културните традиции • Потенциалните синергийните възможности могат да подобрят обществената среда