Mariusz Rzętała

Mariusz Rzętała
University of Silesia in Katowice · Institute of Earth Sciences

Professor

About

180
Publications
26,326
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
740
Citations
Citations since 2017
37 Research Items
324 Citations
2017201820192020202120222023020406080
2017201820192020202120222023020406080
2017201820192020202120222023020406080
2017201820192020202120222023020406080
Introduction
Mariusz Rzętała currently works at the Institute of Earth Sciences, University of Silesia in Katowice. Mariusz does research in Hydrology (WNP/INoZ/2020_ZB25 “Hydrology and water management" research team). Their current project is "Trends of changes in hydrological conditions and water management in areas with varying degrees of anthropogenic transformation".
Additional affiliations
June 2020 - July 2020
University of Silesia in Katowice
Position
  • Professor
December 2019 - May 2020
University of Silesia in Katowice
Position
  • Professor (Associate)
July 2016 - November 2019
University of Silesia in Katowice
Position
  • Professor (Assistant)

Publications

Publications (180)
Article
Full-text available
Small bodies of water in densely populated areas have not yet been thoroughly studied in terms of their ice cover. Filling the existing research gap related to ice cover occurrence is therefore important for identifying natural processes (e.g., response to climate warming and water oxygenation in winter), and also has socio-economic significance (e...
Article
Full-text available
Vertical and horizontal variation in the ice cover of mountain lakes in the temperate climate zone has not been thoroughly studied. The study concerned ice phenomena in four lakes located in the Tatra National Park in the Tatra Mountains (the Czarny Staw Gąsienicowy, Czarny Staw pod Rysami, Morskie Oko, and Smreczyński Staw). The research, which wa...
Article
The essence of the research concerns the impact of armed conflicts and terrorist attacks on the arrivals of foreign tourists with Egypt selected as the testing ground. It was found that revolutions and terrorist attacks have a negative impact on the development of the tourism industry – following the social unrest that took place in Egypt in the ye...
Article
Full-text available
The impact of multiple years of underground mining of minerals on changes in the elevation of an urban area has been evaluated using the case study of Bytom in southern Poland. Between 1883 and 2011, that city experienced changes in absolute minimum (from 250.0 to 243.0 m a.s.l.) and maximum (from 340.0 to 348.4 m a.s.l.) elevations. During that pe...
Article
Gejzery to bardzo specyficzny rodzaj gorących źródeł. O ich wyjątkowości przesądza sposób, w jaki woda wydostaje się z głębin na powierzchnię terenu. Wypływy wody przybierają formę spektakularnych erupcji, których można doświadczyć tylko w nielicznych miejscach na kuli ziemskiej.
Article
Full-text available
As concerns field work, bathymetric measurements as well as measurements of physical and chemical parameters of water were conducted, and samples were collected for laboratory tests, which included quantitative and qualitative hydrobiological analyses concerning e.g. the abundance, biomass and species composition of phytoplankton, seston and chloro...
Article
The functioning of Uzbekistan’s economy is closely linked to the water resources of its huge cross-border rivers: the Amu Darya and the Syr Darya, as well as to the groundwater present within their basins. Both natural lakes and artificial reservoirs (e.g. the Aydar-Arnasay system of lakes, the Kayrakkum Reservoir, the Chardarya Reservoir) are pres...
Article
Full-text available
The paper discusses the reasons behind the variation in the thickness of ice on 39 anthropogenic water bodies located in the Silesian Upland (southern Poland). The studies were conducted over the course of three consecutive winter seasons. The measurements and observations were scheduled every 2 days during the freezing and ablation of the ice, and...
Article
Patagonia widziana oczami Magellana jako kraina zamieszkiwana przez plemiona olbrzymów o wielkich stopach, to do dzisiaj ląd tajemniczy. Zróżnicowana krajobrazowo i pełna osobliwości przyrodniczych, słabo zaludniona, kryjąca wiele historii pierwszych jej odkrywców i późniejszych mieszkańców, budzi respekt i fascynuje turystów swoim położeniem „na k...
Chapter
Anthropogenic water bodies play an increasingly important role in the development of water resources. In 2018, there were 50 water bodies in Poland with capacities greater than 10 hm³ (mln m³) each. Their total retention capacity is slightly more than 3.7 km³, and their total area is 530 km². Among artificial bodies of water, the following types ar...
Chapter
Full-text available
"Zbiornik Dzierżno Duże znajduje się na pograniczu wschodniej części Kotliny Raciborskiej (318.59), która jest mezoregionem Niziny Śląskiej (318.5) i zachodniej części Wyżyny Katowickiej (314.13) zaliczanej do Wyżyny Śląskiej (341.1). Zlewnia zbiornika Dzierżno Duże o powierzchni 530 km2 prawie w całości jest położona także na Wyżynie Katowickiej,...
Article
Full-text available
Trudy ponad dwudziestogodzinnej podróży lotniczej z Europy do Nowej Zelandii, wydają się być zrekompensowane dostępnością dużej liczby unikatowych atrakcji turystycznych. Można je spotkać na stosunkowo niewielkiej powierzchni dwóch dość dobrze skomunikowanych wysp, zamieszkiwanych przez ludność otwartą na turystów. Nowa Zelandia lub Aotearoa – jak...
Article
Full-text available
The destination which attracts tourists is the Chernobyl Exclusion Zone established in the area of radioactive contamination within a radius of 10 to 30 km around the plant. The main tourist attraction of the zone is the infrastructure of the inactive nuclear power plant, notably reactor no. 4 covered with a concrete and steel sarcophagus. The aban...
Chapter
Full-text available
"Zbiornik Tresna (zwany również Zbiornikiem Żywieckim lub Jeziorem Żywieckim), znajduje się w zlewni Soły, wchodzącej w skład dorzecza Wisły. Powstał w wyniku przegrodzenia zaporą doliny Soły i spiętrzenia wód tej rzeki (fot. 1). Jest największym i najwyżej położonym z trzech zbiorników wchodzących w skład kaskady rzeki Soły: Tresna, Międzybrodzie...
Chapter
Full-text available
"Zbiornik Przeczyce zlokalizowany jest w północnej części makroregionu Wyżyny Śląskiej, na którą składa się pięć mezoregionów fizycznogeograficznych: Chełm, Garb Tarnogórski, Pagóry Jaworznickie, Płaskowyż Rybnicki, Wyżyna Katowicka. Zbiornik Przeczyce znajduje się w środkowej części Garbu Tarnogórskiego – najbardziej na północ położonego makroregi...
Chapter
Full-text available
"Zbiornik Rybnicki znajduje się w południowo-zachodniej części województwa śląskiego i został usytuowany w środkowym odcinku doliny Rudy, która jest prawostronnym dopływem Odry. Jezioro utworzono poprzez spiętrzenie wód rzecznych zaporą zlokalizowaną w 22,5 km biegu rzeki, w przekroju Stodoły (dzielnica Rybnika). Na tle podziału fizycznogeograficzn...
Chapter
Full-text available
"W sąsiedztwie miejscowości Poraj, w 1978 r. wybudowano zaporę spiętrzającą wody Warty, tworząc w ten sposób największy zbiornik wodny w północnej części województwa śląskiego. Miejscowość Poraj położona jest w odległości około 17 km na południe od Częstochowy i stanowi ośrodek gminy o powierzchni niespełna 58 km2, zamieszkałej przez około 10 tys....
Chapter
Full-text available
"Zbiornik Pogoria III w ujęciu geograficznym położony jest we wschodniej części makroregionu Wyżyny Śląskiej. Zbiornik Pogoria III położony jest w zlewni rzeki Pogorii – lewostronnego dopływu Czarnej Przemszy. Górna (wschodnia) część zlewni znajduje się w granicach mezoregionu Garbu Tarnogórskiego i jest tam reprezentowana przez Garb Ząbkowicki, na...
Chapter
Full-text available
"Zbiornik Łąka jest jednym z młodszych zaporowych zbiorników wodnych, które znajdują się na terenie województwa śląskiego. Przesłanką do jego budowy były potrzeby wodne przemysłu, zwłaszcza kopalni węgla kamiennego, które znajdują się na terenie Rybnickiego Okręgu Węglowego. Obiekt został wybudowany na rzece Pszczynka i oddany do użytkowania pod ko...
Article
Full-text available
Spektakularność, unikatowość i atrakcyjność krajobrazowa południowoafrykańskich obiektów przyrodniczych, rekompensuje trudy wielogodzinnych podróży lotniczych do tej części świata oraz niedogodności komunikacyjne na trasie kilku tysięcy kilometrów przez obszary Republiki Południowej Afryki, Namibii, Botswany, Zambii i Zimbabwe.
Article
Full-text available
Ice phenomena are construed as the occurrence of ice in water irrespective of its structure, form, and duration. One of the most frequently discussed research problems is the possibility of using long-term ice phenology as an indicator of changes of the thermal conditions of ambient air. The study used correlation analysis and regression models in...
Chapter
Full-text available
Zbiornik Kozłowa Góra położony jest w środkowej części województwa śląskiego w zlewni Brynicy, należącej do dorzecza Przemszy. Zlokalizowany jest w jej dolinie, w środkowym biegu rzeki. Tereny te wchodzą w obręb gminy Świerklaniec, będącej częścią powiatu tarnogórskiego. W jego bezpośrednim sąsiedztwie położone są takie wsie jak: Wymysłów, Ossy, Ni...
Chapter
Full-text available
"Zbiornik Pławniowice położony jest w środkowej części województwa śląskiego, kilka kilometrów od jego zachodniej granicy. Znajduje się w zlewni Potoku Toszeckiego, który po opuszczeniu jeziora uchodzi do Kłodnicy, prawostronnego dopływu Odry. Zbiornik znajduje się w granicach tzw. Górnośląskiego Pojezierza Antropogenicznego. Pod względem fizycznog...
Chapter
Full-text available
"Pod względem administracyjnym zbiornik Dziećkowice i jego zlewnia topograficzna znajdują się we wschodniej części województwa śląskiego, tuż przy granicy z województwem małopolskim. Misa zbiornika położona jest na terenie dwóch jednostek administracyjnych. Północna i środkowa część zbiornika zaliczana jest do miasta Imielin, a część południowa leż...
Article
Full-text available
W życiu codziennym praktycznie każdej społeczności lokalnej na świecie, ważną rolę odgrywają prawne lub zwyczajowe uwarunkowania. Wyrazem obowiązujących norm lub zwyczajów jest stosowanie oznakowania, także tego związanego ze środowiskiem wodnym.
Article
Full-text available
The paper discusses the potential use of quarry ponds in Belarus for tourist and recreational use. As a result of complex limnologic research the key factors for the sustainable function of recreational use of quarry ponds has been determined. These man-made quarry ponds bare a principal resemblance to the natural lakes of the region through macrop...
Article
Full-text available
An assessment was carried out of the anthropogenic enrichment of the chemical composition of the bottom sediments of water bodies situated in an area with an urban and industrial character (63.7% of the total area). The endorheic catchments of the water bodies studied are lithologically uniform with sandy formations accounting for more than 90% of...
Article
Full-text available
The paper presents the results of studies of bottom sediments taken from the southern part of the Bratsk Reservoir. The following analyses have been conducted: trace element analysis, particle-size analysis as well as chemical analysis of water, hydrochloric acid and alkaline extracts for 18 samples of the bottom sediments. The granulometric analys...
Conference Paper
Full-text available
The land subsidence caused by underground mining results in land form transformations in the Silesian Upland, which is located in southern Poland. The aim of the research was to determine the role of subsidence basins as new sedimentary basins and local erosion bases. Detailed research was carried out in selected mining subsidence areas where most...
Conference Paper
Full-text available
The land subsidence caused by underground mining results in the transformation of water relations in the catchment. The purpose of the research is to determine the impact of the subsidence basin on changes in the water cycle. Detailed research was carried out in the city of Bytom, in the Karb district where one of the most spectacular subsidence ba...
Article
Full-text available
The purpose of the study has been to identify the elements of cultural heritage of Hasids in Lelów. A landscape heritage inventory method has been used and a variety of attractions and objects have been identified attributed to traces of everyday life of David Biderman's dynasty Hasids. Attractions from among seven groups of physical classification...
Article
Full-text available
Islandia to rozległa wyspa położona na północnym Oceanie Atlantyckim pomiędzy 63o25’ szerokości geograficznej północnej a kołem podbiegunowym. Jednocześnie jest jednym z europejskich państw, które swym zasięgiem obejmuje również szereg niewielkich, przybrzeżnych wysepek. Powierzchnia wyspy wynosi około 103 tys. km2 (Dobrynin, 1954). Niesprzyjające...
Conference Paper
Full-text available
In general, the development of tourism is dependent on the presence of tourist (natural, cultural, specialist) attractions as well as on the state of tourist infrastructure (accommodation, catering, accompanying and transport infrastructure). Global environmental problems are usually marginalised or entirely overlooked at the stage when tourist off...
Conference Paper
Full-text available
Situated in the central part of the country, Chott El Jerid is the largest periodic lake in Tunisia. The depression is a flat plain lined with Holocene lacustrine sediments, which mostly developed in the form of alluvia and evaporites. Geochemical properties of sediments were tested using the following methods: FUS-ICP, TD-ICP, INAA, Cold Vapour FI...
Conference Paper
Full-text available
In Poland, beavers have colonised all types of valley landscapes – from late glacial coastal lowlands and lake districts in the north of the country to upland and mountainous ones in the south. Studies of geomorphological effects of their presence in valleys of small rivers in the Oder and Vistula River basins have confirmed the results of earlier...
Article
Full-text available
Kamczatka powszechnie kojarzona jest z wulkanami, niedźwiedziami i łososiami. Ze względu na odizolowanie nadal jest mało poznana. Półwysep wciąż odznacza się nieskalaną zanieczyszczeniami przyrodą, która często ukrywa swoje oblicze przed człowiekiem. Gdy pośród chmur odsłaniają się wierzchołki gór, a z dolin ustępuje gęsta mgła, ukazują się pierwot...
Article
Full-text available
Land subsidence caused by mining activities is an example of human transformation of the natural environment and leads to changes in land use. The study covers an area of 958 ha in the Silesian Upland, southern Poland. Records from the period 1890-1990 document the presence of subsidence effects in 82.9% of the study area and the maximum displaceme...
Conference Paper
Full-text available
Some water reservoirs are considered to be attractive for the development of recreation and rest. They make indirect or direct point of tourist migrations and their importance is equally often investigated in categories of sightseeing. Recreational use of reservoir retention is most of all conditioned by the character of its use (e.g. aesthetics of...
Conference Paper
Full-text available
The Silesian Upland is among regions in Europe that are richest in energy resources and metal ores. The Upper-Silesian Industrial Region (also known as the Katowice conurba-tion or GOP) developing there to take advantage if the resources was for decades one of the largest industrial regions of Europe, and at the same time – one of the largest areas...
Conference Paper
Full-text available
The aim of this paper is to present the possibilities of using cultural heritage sites in nature-rich rural areas and woodlands as tourist attractions. The analysis covers cultural heritage and natural sites present in the upper Liswarta River catchment. From 1740 to 1806 a settlement campaign was underway in the very sparsely populated forest area...
Conference Paper
Full-text available
Lake Ashi (also called Ashinoko Lake or Hakone Lake) is located on the Japanese island of Honshu near the town of Hakone. The aim of the study was to determine the chemical composition of the bottom sediments deposited in the littoral zone in the eastern part of the lake and to evaluate their qualitative characteristics. Tests were performed using...
Research
The aim of the study was to identify patterns of ice-related phenomena on 39 selected anthropogenic water bodies in the Silesian Upland in southern Poland. The core research was conducted in the winter season of 2009/2010, between December and March. Field measurements and observations were conducted every two days during the freezing and thawing p...
Conference Paper
Full-text available
The Kamchatka Peninsula, located in a subduction zone, is among the most seismically active regions of northeastern Asia. Tenerife is the largest island of the Canary Islands. In August 2008, a fieldwork exercise was performed on a small number of volcanic lakes near the Mutnovski and Gorely volcanoes in southern Kamchatka. For comparison purposes,...
Conference Paper
Full-text available
Numerous water bodies of mostly anthropogenic origin are found in and around the Ostrava’s urban and industrial region in the northeastern Czech Republic. The study objective was to provide a general assessment of the environmental condition of these water bodies and of the current use of these water bodies and their surroundings. A general evaluat...
Article
Full-text available
The article presents the results of studies concerning the delta forms that arise as a result of the sedimentation of the debris fed to water bodies by watercourses. The study covered several dozen anthropogenic water bodies in the Upper Silesia region, which is well known for its high degree of urbanisation and industrialisation. Basic research wo...
Article
Full-text available
The construction of four dams on the Angara River, which flows out from Lake Baikal, has resulted in the creation of the largest water storage system in the world. The first dam is situated 55 km away from the location where the river flows out from Lake Baikal and it impounds the Irkutsk Reservoir holding 2.1 km3 of water and increasing water leve...
Article
Full-text available
Types of land use as an indicator of catchment and water body anthropogenisation (as exemplified by the Silesian Upland and its periphery. The aim of the study was to determine the type of land use in the catchment areas of the five water bodies studied and also to attempt to identify the relationship between the type of land use in the catchment a...
Article
Full-text available
The discussion of floods in this paper covers the section of the Odra River basin from its source down to the mouth of the Nysa Klodzka River and the section of the Vistula River basin down to the Krakow profile. The area of the upper part of Odra River basin is 13,455 km2 and the length of the river bed in this section is ca. 273.0 km. In the reac...
Article
Full-text available
The study was conducted in a small post-exploitation water body (50°18’27.72” N, 19°06’42.76” E) located in the southeastern part of the town of Czeladź (southern Poland). The pond has an area of one hectare and a five-hectare contained catchment basin bordered by road embankments. Catchment area is 5 hectares of which falls on 1 ha of water body....
Article
Full-text available
The purpose of the study was to identify the trophic level in retention water bodies located in Southern Poland (Central Europe). Thirty nine different water bodies were selected for study. In order to achieve the objectives of the study, the chlorophyll concentration was measured in the epilimnion layer of these reservoirs throughout the 2012 hydr...
Article
Full-text available
Walory przyrodnicze i kulturowe Bułgarii w połączeniu ze zróżnicowanym pod względem ilościowo-jakościowym zagospodarowaniem turystycznym powodują, że kraj ten cieszy się niesłabnącą popularnością wśród turystów. Bułgaria ze swoją ofertą turystyczną przyciąga turystów zwłaszcza z krajów położonych we wschodniej części kontynentu europejskiego (na-le...
Article
Full-text available
The central part of southern Poland is a land of anthropogenic lakes. Within an area of 6,766 km2 as many as 4,773 water bodies are present with a total area of 185.5 km2. Around a dozen of the largest water bodies serve flood protection purposes and are sources of water for municipal, industrial, agricultural, transport, energy purposes, etc. Such...
Article
Full-text available
The article concerns the self-purification of running waters in areas where they flow into water bodies. At such places, delta forms (alluvial fans, deltas) are created that are built up of the material accumulated by the watercourse. The study was conducted in the Upper Silesia region in southern Poland and concerned delta forms created in seven w...
Conference Paper
Full-text available
The aim of the study was to evaluate ice phenomena in four anthropogenic water bodies situated in the south-eastern part of Gliwice during the 2010–2011 winter season. The study consisted of systematic measurements that were carried out daily during freezing and thawing and every two or three days after the ice cover had formed. The first ice pheno...
Conference Paper
Full-text available
This paper presents the “Upper Vistula Valley” Natura 2000 area with valuable plant communities and a bird refuge. The area’s natural environment provides advantageous conditions for their development as a result of its location in the foreland zone of the mountains in the neighbourhood of the Moravian Gateway (the most important longitudinal ecolo...
Article
Full-text available
South-central Poland has thousands of anthropogenic lakes. Our study investigated the diversity of the chemical composition and concentration of trace elements in the lake bottom deposits. Particle size distribution was determined using sieve analysis and the combined areometric-sieve method. Concentrations of oxides (SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3, MnO,...
Article
Full-text available
The chemical composition of the bottom sediment, and more particularly the heavy metals content, reflects human developments and impacts on the catchment and reservoir's natural environment. The bottom sediments of the reservoir retained by the Irkutsk Dam have been analysed. The reservoir is mainly supplied by water from Lake Baikal. The following...
Article
Full-text available
Przedstawiono udział hydroenergetyki w produkcji energii elektrycznej na świecie, w tym w Nowej Zelandii. Zaprezentowano dorzecze i system hydroenergetyczny rzeki Waitaki. Podano podstawowe parametry obiektów służących hydroenergetyce w tym systemie (akwenów i elektrowni wodnych). Zwrócono uwagę na kaskadową specyfikę systemu. Hydroelektrownie są z...
Article
Full-text available
Jezioro Lake is the only natural lake in southern Poland outside mountainous areas to have existed continuously since the Pleistocene. The record of environmental change in the Late Vistulian (Weichselian) and Holocene is preserved in the deposits and landforms around the lake. This paper presents the results of paleogeographical and paleoecologica...
Conference Paper
Full-text available
The objective of the research was to identify the diversity and variability of oxygen conditions in anthropogenic reservoirs in the Silesian Upland, southern Poland. The choice of oxygen conditions as the factor to be investigated was dictated by the fact that it had a particular importance for ecological conditions in the lakes and influenced the...
Conference Paper
Full-text available
The paper covers transformation processes taking place in subsidence basin lakes in the Silesian Upland, southern Poland. In the Silesian Upland collapsing underground cavities produced in the process of the mining of mineral deposits (hard coal, zinc and lead ores and iron ores) cause gradual or violent subsidence of the ground surface. Geomorphol...
Article
Full-text available
This article presents a new lake district in Southern Poland created as a result of human activity in the Upper Silesian region. The area has been named the Upper Silesian Anthropogenic Lake District. The lake density of the Lake District as delineated by the authors (with an area of 6766 km2) is 2.74%. It includes 4773 water bodies of various orig...
Article
Full-text available
The research concerned flow-through reservoirs fed with contaminated river water. The aim of the research was to recognize the impact of reservoirs on fluvial transportation of contaminants. Three reservoirs, situated in the Upper-Silesian region (southern Poland) and operating in different environmental conditions, were selected for the research:...
Article
Ice Cover Development in a Small Water Body in Czeladź, 2010–2012. Ice phenomena were studied in a small flooded mineral working (50°18’27.72” N, 19°06’42.76” E) in Czeladź. The study covered the 2010–2011 and 2011–2012 winter seasons, and involved daily measurements of the ice, snow and water layers. Their thickness was in each case measured relat...
Article
Full-text available
Egipt i Tunezja to dwa afrykańskie państwa położone na północy kontynentu. Przy czym część Egiptu obejmująca półwysep Synaj położona jest już w Azji. Obydwa kraje od wielu lat cieszą się niezmienną popularnością wśród Polaków, którzy chętnie spędzają w nich letnie wakacje. Według danych podawanych przez Instytut Turystyki w 2010 roku Egipt odwiedzi...
Article
Full-text available
Kilkunastodniowy pobyt w Chinach pozwala na poznanie chociaż niektórych atrakcji turystycznych tego czwartego pod względem powierzchni kraju na świecie. Już z chwilą wsiadania do samolotu lecącego z Moskwy do Pekinu można się spodziewać, że wizyta w tym państwie będzie podróżą niezwykle egzotyczną, a to za sprawą licznych pasażerów bez skrępowania...
Article
Full-text available
The purpose of the study was to determine and explore the structure of the reed rush phytocoenosis, to assess spatial differences in the concentration of certain trace elements in stems and leaves of the common reed (Phragmites australis) and to make an attempt at determining the bioindicative characteristics of this species with respect to the env...
Article
Full-text available
The processes leading to the formation of soil and fertility islands under canopies ofSalix acutifolia and Pinus sylvestris are examined. The investigation involved field studies and laboratory analysis. The results show tliat the accumulation of nutrients is strongly linked to the plant canopies (Corg - 1.76%; Nt - 0.095) whereas, in the spaces be...