Mariusz Muszyński

Mariusz Muszyński
Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw · Faculty of Law and Administration

postdoctoral degree (doktor habilitowany) in law, Professor of Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw. The following publications have been written after obtaining postdoctoral degree.

About

99
Publications
7,813
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
61
Citations
Citations since 2017
26 Research Items
53 Citations
20172018201920202021202220230246810
20172018201920202021202220230246810
20172018201920202021202220230246810
20172018201920202021202220230246810
Additional affiliations
October 2010 - July 2016
Lazarski University, Warsaw
Position
  • Professor (Associate)
Description
  • Head of the Department of International and European Law
January 2008 - September 2019
Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw
Position
  • Professor
October 2003 - February 2020
Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw
Position
  • Professor
Education
October 1984 - October 2004
Faculty of Law and Administration - Nicolaus Copernicus University in Toruń
Field of study
  • Law

Publications

Publications (99)
Book
Full-text available
Książka stanowi tom 3 zamykający zbiór pt. "Siła, norma, idea. Prawo międzynarodowe w ujęciu historycznym". Tom 3. omawia lata 1919-2019.
Article
Full-text available
"On alternative rule of law" - Abstract The text discusses the problem of the rule of law in Poland, understood as respect for the law. However, these are not theoretical considerations. Nor does it deal with issues of alleged irregularities in the reform of the judiciary in Poland. On the contrary, the purpose of the study is to show how, on the b...
Article
Full-text available
The article deals with the issue of direct application of international agreements. The analysis is conducted against the background of and with reference to the Polish constitutional regulations. From the perspective of international law, there is one possible nature of relations between it and national law – international law claims its pri-macy...
Article
Full-text available
Boundaries of the principle of the primacy of European Union law are a matter of major concerns in terms of European integration. According to the CJEU, EU law should override national laws, including national consti-tutions. Constitutional courts and tribunals of Member States disagree with the CJEU’s view. To defend their own constitutions, Membe...
Article
Full-text available
The relationship between international law and domestic law has for many years been ordered on the basis of two opposing constructs: the dualistic and the monistic. The former, in fact, required the political consent of the State to perform an international obligation, while the latter wished to eliminate this will altogether. Today, the idea has...
Article
Full-text available
The article discusses the essence of international law by focusing on three issues: (1) its origin; (2) its name and the normative content related thereto; (3) its role in the contemporary world. The author applies two research methods: the historical and legal method as well as the dogmatic one. The text has a three-part structure. The first part...
Article
Full-text available
Działanie ultra vires jest problemem w każdym reżimie prawnym, gdzie organy mają kompetencje oparte o zasadę przyznania. Dotyczy to również Unii Europejskiej, której konstrukcja sama zawiera mechanizm kontroli unijnych organów w tym zakresie (art. 263 TFUE). Jest on jednak ograniczony do relacji traktaty unijne-prawo pochodne. Bardziej skomplikowan...
Article
Full-text available
Treścią artykułu jest zagadnienie dialogu trybunalskiego (Trybunał Konstytucyjny - Trybunał Sprawiedliwości UE) i odpowiedź na pytanie, czy istnieje, a jeśli tak, to w jakim zakresie, obowiązek obu wskazanych trybunałów do prowadzenia dialogu orzeczniczego. System polskiego prawa krajowego i system prawa unijnego to dwa elementy "porządku prawnego...
Article
Full-text available
One may even say that they are confrontational. The said contradiction also follows from the incoherent international practice and the internal practice of the authorities of the Second Republic of Poland. The article not only collects and presents those contradictions but also indicates their significance and practical results. On the other hand,...
Book
Full-text available
Specific issues under examination involve the following: • the delegation of monetary policy powers to the EU and the notion of a “constitutional association” in matters concerning the monetary union; • constitutional identity in relation to monetary policy powers, on the basis of Polish and German experiences; • relations between non-standard inst...
Chapter
The position of international law and the European Union in the constitution as well as the definition of mutual relations between international and national orders are today vital issues both from the perspective of scholarly discourse and for practical reasons. There are a number of reasons why the said matters have become important for the funct...
Chapter
Full-text available
Der Vorrangsgrundsatz der Verfassung der Republik Polen bestimmt das Rechtsquellensystem im Land. Der Gesetzgeber hat dem Verfassungsgerichtshof die Zuständigkeit für die Sicherung dieses Vorrangs zugewiesen. Die Integration Polens innerhalb der EU entzog dem Gerichtshof diese Rolle nicht, lediglich definierte sie die rechtliche Lage um, in der er...
Article
Full-text available
This paper addresses the issue of a request for a preliminary ruling un-der Art. 267 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFUE). The issue is considered significant as it involves EU–law issues and theory of law. A research problem has been broadly defined as an analysis of the nature, limits and control options for the request f...
Book
Full-text available
Książka przedstawia prawo międzynarodowe w okresie 1492-1918. Składa się z trzech rozdziałów: (1) Prawo międzynarodowe czasu wielkich odkryć geograficznych, (2) Prawo międzynarodowe po kongresie westfalskim, (3) Prawo międzynarodowe po kongresie wiedeńskim.
Article
Full-text available
Tempora mutnantur cum legibus. Księga z okazji 20-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wolters Kluwer 2019.
Article
Full-text available
The author discusses the process of changes concerning the Constitutional Tribunal and discusses Wojciech Sadurski’s opinion on this matter. This process definitely does not violate the rule of law, contrary to what Prof. Sadurski would like to prove. The “capture” of the Constitutional Tribunal by the parliamentary majority did not take place, eit...
Book
Full-text available
Cykl nosi tytuł „Siła, norma i idea. Prawo międzynarodowe w ujęciu historycznym”. Niniejsza pozycja jest pierwszym z zaplanowanych trzech tomów. Ma za zadanie przybliżenie dziewięciu historycznych porządków prawnych, a właściwie nie tyle formalnych porządków, co mniej lub bardziej spójnych grup, czy zespołów norm, procedur i instytucji odnoszących...
Article
Full-text available
Glosa do wyroku TK ma charakter krytyczny w zakresie zarówno sen-tencji, jak i uzasadnienia. Glosator zarzuca wyrokowi brak logiki i we-wnętrzną sprzeczność, rozszerzenie zakresu zaskarżenia ponad żądania uczestników postępowania oraz to, że motywy rozstrzygnięcia podane w uzasadnieniu są niejasne. Jego zdaniem Trybunał, orzekając w sprawie, nie wy...
Chapter
Full-text available
State sovereignty depreciates not so much in its external manifestations, but in its essence. Today, it is no longer the main point of reference for the assessment of a state’s activeness in international relations and not the only superior value protected by that state. The aims of a state policy have also been based on other paradigms such as pro...
Article
Full-text available
• Przyjęcie przez Sejm VII kadencji w ostatnich miesiącach jego urzędowania ustawy z 25 czerwca 2015 r. o TK z jej art. 137 miało na celu stworzenie warunków prawnych umożliwiających koalicji PO/PSL obsadzenie wszystkich wakatów w Trybunale zwalnianych w 2015 r. Wg „starego” stanu prawnego PO/PSL nie byłaby w stanie przeprowadzić obsady żadnego wak...
Article
Full-text available
The status of international legal regulation on interstate relations in the Arctic is not impressive. This is due to the relatively short activity of states in this area, but also due to the lack of clear standards and the resulting necessity to applicate instruments of general nature. The other causation for this is the political and economic moti...
Book
Podręcznik do nauki prawa Unii Europejskiej. Indywidualne podejście autorów do tematu, poruszane nieszablonowych zagadnień, całościowe podejście do zagadnienia, jasność przekazu, pozycjonują go w czołówce książek polecanych dla studentów i osób zajmujących się zawodowo problematyka UE
Article
Standardized Awareness. National and European Identity as a Matter of the European Union LawSummarySince the very beginning of the European integration process, the national identity has constituted a problematic issue for the integration as such. The main question was, whether the national identity is an opportunity or an obstacle to the European...

Network

Cited By