Mariusz Tomasz Kłoda

Mariusz Tomasz Kłoda
Nicolaus Copernicus University | umk · Faculty of Law and Administration Department of Commercial and Maritime Law

MA Law/Dr (PhD) candidate

About

62
Publications
2,388
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
11
Citations
Citations since 2017
50 Research Items
10 Citations
2017201820192020202120222023051015
2017201820192020202120222023051015
2017201820192020202120222023051015
2017201820192020202120222023051015
Introduction
Assistant lecturer at the Department of Commercial and Maritime Law (Faculty of Law and Administration, Nicolaus Copernicus University in Toruń - NCU). NCU representative on the Technical Committee 333 for Blockchain and Distributed Ledger Technologies (Polish Committee for Standardization).Task Force on Polish Space Law secretary (Centre of Space Studies at Kozminski University), member of the Supervisory Board of Polish Space Professionals Association.
Additional affiliations
October 2017 - March 2020
Nicolaus Copernicus University
Position
  • Professor (Assistant)

Publications

Publications (62)
Presentation
Full-text available
Prezentacja została wykorzystana podczas panelu dyskusyjnego pn. "Inteligentne miasta przyszłości" (blok tematyczny - gospodarka), który odbył się w ramach konferencji samorządowej "Czas na regiON" (24-25 maja 2023 r.).
Article
Full-text available
Polemika do artykułu Anny Wittenberg pt. „Bez pomysłu na kosmiczną ekspansję Polski” (DGP, wydanie z 5 kwietnia 2023 r.). Artykuł ukazał się w wydaniu Dziennika Gazety Prawnej z 26 kwietnia 2023 r. (nr 81), s. A4. W załączeniu jedynie część artykułu.
Conference Paper
Full-text available
Materiały do panelu "Przemysł w sektorze kosmicznym" zawierają katalog 10 zagadnień zaproponowanych przez Autora do regulacji w polskim prawie kosmicznym (Bloki regulacyjne polskiego prawa kosmicznego). Materiały zostały przedstawione w Sejmie, 22.4.2023 r., podczas konferencji pn. „Polski przemysł kosmiczny. Polacy w kosmosie w 550. rocznicę urodz...
Article
Full-text available
PL: Spółka ispace, inc. uzyskała licencję na poszukiwanie i wykorzystywanie zasobów kosmicznych na podstawie przepisów japońskiej ustawy nr 83 z 2021 r. o promowaniu działalności gospodarczej związanej z poszukiwaniem i wykorzystywaniem zasobów kosmicznych. W niniejszym komunikacie naukowym zwrócono uwagę na podstawowe założenia planu działalności...
Article
Full-text available
The paper was prepared by members of the Task Force for Polish Space Law operating at the Centre for Space Studies, Kozminski University in Warsaw. The purpose of this paper was to examine the challenges associated with the adoption of a national space legislation, including an analysis of the position of professionals and entrepreneurs active in t...
Presentation
Full-text available
Prezentacja została przygotowana na potrzeby dyskusji "Ustrojowe umocnienie krajowej administracji kosmicznej", zorganizowanej przez Konsorcjum Naukowe Ad Astra dnia 20 kwietnia 2022 r.
Presentation
Full-text available
Prezentacja została użyta w trakcie Seminarium Legislacyjnego pt. "Podział zadań i kompetencji kosmicznej administracji publicznej" (25 marca 2022 r.).
Presentation
Full-text available
Prezentacja została użyta w trakcie Seminarium Legislacyjnego pt. "Reglamentacja i kontrola działalności kosmicznej" (25 lutego 2022 r.).
Presentation
Full-text available
Prezentacja została użyta w trakcie Seminarium Legislacyjnego pt. "Przedmiot regulacji polskiego prawa kosmicznego" (14 stycznia 2022 r.).
Article
Full-text available
Od kilkunastu lat w ogóle, a od kilku lat na dobre trwa – w kuluarach urzędów administracji rządowej, na uczelniach i forach eksperckich – dyskusja nad potrzebą, a także charakterem i kształtem polskiego prawa kosmicznego. Jej materialnym wyrazem są liczne opracowania eksperckie (analizy, studia, koncepcje), publikacje naukowe, a przede wszystkim t...
Article
Full-text available
PL: W artykule zostały przedstawione zagadnienia przyczyn ustanowienia szczególnego międzynarodowego reżimu prawnego dla orbity geostacjonarnej, polskich zasobów na orbicie geostacjonarnej i podstaw prawnych ich przydziału, utworzenia Zespołu do opracowania koncepcji zagospodarowania polskich zasobów orbitalnych i jego działalności oraz oceny przyd...
Article
Full-text available
PL: W komunikacie naukowym przedstawiono zagadnienie prawnego obo- wiązku udostępnienia informacji publicznej przez Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej na tle orzecznictwa sądów administracyjnych. ENG: This scientific communication presents the issue of the legal obligation of the President of Polish Space Agency to provide public information in th...
Article
Full-text available
PL: Raport przedstawia ocenę realizacji wskaźników Polskiej Strategii Kosmicz- nej (PSK). Został on przygotowany przez Stowarzyszenie Polskich Profesjo- nalistów Sektora Kosmicznego. Każda ocena realizacji wskaźnika PSK zosta- ła opatrzona krótkim uzasadnieniem. Z perspektywy raportu widoczna jest opóźniona oraz wybiórcza realizacja wielu działań p...
Article
Full-text available
W niniejszym opracowaniu przeprowadzono analizę porównawczą siatki pojęcio- wej stosowanej w różnych krajowych aktach prawnych dotyczących przestrzeni ko- smicznej. Wzięto pod uwagę ponad 20 ustawodawstw ze wszystkich kontynentów i przeanalizowano następujące definicje: (1) „działalność kosmiczna”, (2) „obiekt ko- smiczny”, (3) „szkoda”, (4) „opera...
Article
Full-text available
PL: Do grupy państw, które uregulowały w swym prawie wewnętrznym materię tzw. górnictwa kosmicznego dołączyła Japonia. Ustawa nr 83 z 2021 r. o promowaniu działalności gospodarczej związanej z poszukiwaniem i wykorzystywaniem zasobów kosmicznych weszła w życie dnia 23 grudnia 2021 r. W niniejszym komu- nikacie naukowym dokonano przeglądu regulacji...
Article
Full-text available
Work on the content of the law on space activities has been going in Poland for several years. So far, the drafters have not directly referred to the issue of space mining in the content of the proposed legal act. In this context, it is worth asking whether it is valuable and permissible, in terms of international space law and EU law, to regulate...
Presentation
Full-text available
Prezentacja została użyta w trakcie "Ad Astra. Konsiliencyjnej Konferencji Kosmicznej", w ramach panelu "Wyzwania i kierunki jurysdykcji prawa kosmicznego" (27 listopada 2021 r.).
Presentation
Full-text available
Prezentacja została użyta w trakcie "Ad Astra. Konsiliencyjnej Konferencji Kosmicznej", w ramach panelu "Wyzwania i kierunki jurysdykcji prawa kosmicznego" (27 listopada 2021 r.).
Presentation
Full-text available
Prezentacja została użyta w trakcie "Ad Astra. Konsiliencyjnej Konferencji Kosmicznej", w ramach panelu "Wyzwania i kierunki jurysdykcji prawa kosmicznego" (27 listopada 2021 r.).
Presentation
Full-text available
Prezentacja została użyta w trakcie Ogólnopolskie Konferencji Naukowej "Prawo w dobie cyfryzacji" (23 września 2021 r.). Presentation was used during the National Scientific Conference "Law in the Digital Era" (23 September 2021).
Research
Full-text available
Niniejszy raport Stowarzyszenia Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego (PSPA) stanowi owoc pracy wolontaryjnej członków PSPA. Autorzy raportu wyrażają nadzieję, że stanowić on będzie ciekawą lekturę dla osób zainteresowanych rozwojem sektora kosmicznego w Polsce oraz że będzie on dobrym punktem wyjścia do dyskusji na temat obecnego stanu pol...
Presentation
Full-text available
Prezentacja została użyta w trakcie Ogólnopolskie Konferencji Naukowej "Prawo lotnicze i kosmiczne: wyzwania i zagrożenia" (11 czerwca 2021 r.). Presentation was used during the National Scientific Conference "Aviation and Space Law: Challenges and Threats" (11 June 2021).
Presentation
Full-text available
Prezentacja została użyta w trakcie prelekcji zorganizowanej przez Polską Fundację Przemysłu Kosmicznego dnia 14 maja 2021 r. Presentation was used during a lecture organised by the Polish Space Industry Foundation on 14 May 2021.
Presentation
Full-text available
The presentation was used during III International Conference Risks' engineering in space sector (20 April 2021). See more https://www.facebook.com/events/731470331067827/ (21.4.2021) or https://www.kozminski.edu.pl/pl/node/5582 (21.4.2021).
Presentation
Full-text available
Prezentacja została użyta w trakcie prelekcji zorganizowanej przez Instytut Metropolitarny dnia 23 marca 2021 r. Wykład odbył się w ramach programu badawczego "Ad astra. Program badań nad astropolityką i prawem kosmicznym". Z zapisem wideo prelekcji można zapoznać się na Facebook'u - https://www.facebook.com/InstytutMetropolitalny/videos/1338966236...
Book
Full-text available
Komentarz do ustawy z 20.7.2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości.
Article
Full-text available
Komunikat prasowy został opublikowany na spacewatach.global, https://spacewatch.global/2021/02/survey-for-polish-space-law-its-a-good-time-to-create-polish-space-law-act/ (10.4.2021 r.).Press release was published on spacewatach.global, https://spacewatch.global/2021/02/survey-for-polish-space-law-its-a-good-time-to-create-polish-space-law-act/ (10...
Article
Full-text available
W ostatnich latach w wielu państwach uchwalono lub gruntownie znowelizowano ustawy regulujące wykonywanie działalności kosmicznej. wyjątkiem są tu Stany Zjednoczone Ameryki (USA), których wewnętrzne prawo kosmiczne ulega ciągłym przekształceniom ze względu na aktywność tego państwa oraz podmiotów mających siedzibę (miejsce zamieszkania) na terytori...
Article
Full-text available
Artykuł został opublikowany w "Przeglądzie Sejmowym" 2020, nr 4. Artykuł dostępny jest między innymi na stronie internetowej https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/przegladSejmArtMeta.xsp?documentId=5C08BBB3661520E3C12585E500414E09&lang=PL (wejście dnia 20 września 2020 roku). Streszczenie: W niektórych stanach USA trwają prace legislacyjne, których cel...
Article
Full-text available
Artykuł został opublikowany w "Głosie Uczelni. Czasopiśmie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu" 2020, nr 1-2. Artykuł dostępny jest między innymi na stronie internetowej https://glos.umk.pl/panel/wp-content/uploads/GU_2020-01-02.pdf (wejście dnia 15 lutego 2020 roku). Ze względu na popularnonaukowy charakter artykułu, publikacja nie zawiera p...
Article
Full-text available
Artykuł został opublikowany w czasopiśmie "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2020, nr 2. Streszczenie: Z dniem 1.03.2019 r. moc obowiązującą utracił art. 231 § 4 ustawy z 15.09.2000 r. — Kodeks spółek handlowych, wyłączający pisemne głosowanie w sprawach absolutorium rozstrzyganych wobec członków organów (likwidatorów) spółki z ograniczoną odpo...
Article
Glosa została opublikowana w czasopiśmie "Glosa" 2020, nr 1. Streszczenie: W glosowanym wyroku Sąd Najwyższy rozważał dopuszczalność zastosowania art. 49 § 4 Prawa spółdzielczego do spółdzielni mieszkaniowych, w tym do spółdzielni mieszkaniowych, których walne zgromadzenia zostały podzielone na części. Przepis ten umożliwia szybkie pociągnięcie do...
Research
Full-text available
Raport pod tytułem "Przegląd zastosowania technologii blockchain w wymiarze sprawiedliwości w wybranych państwach" został opublikowany na stronie internetowej Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości - https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2019/10/IWS_Zacharzewski-K.-K%C5%82oda-M._-Przegl%C4%85d-zastosowania-technologii-blockchain.pdf (wejście dnia 27 paź...
Article
Full-text available
Sprawozdanie z konferencji „Toruńskie Spotkania z Prawem Handlowym. Spotkanie drugie - Nadużycia w spółkach" zostało opublikowane w "Kwartalniku Sądowym Apelacji Gdańskiej" 2019, nr 1. Numer ten dostępny jest między innymi na stronie internetowej http://kwartalnik.gdansk.sa.gov.pl/assets/kwartalnik/2019.1.pdf (wejście dnia 8 lipca 2019 roku).
Article
Full-text available
Glosa ukazała się w czasopiśmie "Palestra" 2018, nr 12. Jest ona dostępna między innymi na stronie internetowej https://palestra.pl/pl/czasopismo/wydanie/12-2018/artykul/glosa-do-postanowienia-sadu-okregowego-w-gdansku-z-2-marca-2018-r.-vii-pz-11-18 (wejście dnia 28 lutego 2020 roku). The gloss was published in journal "Palestra" 2018, no. 12.
Article
Full-text available
Sprawozdanie z konferencji „Toruńskie Spotkania z Prawem Handlowym. Spotkanie pierwsze” zostało opublikowane w "Kwartalniku Sądowym Apelacji Gdańskiej" 2018, nr 2. Numer ten dostępny jest między innymi na stronie internetowej http://kwartalnik.gdansk.sa.gov.pl/assets/kwartalnik/2018.2.pdf (wejście dnia 29 listopada 2018 roku).
Presentation
Full-text available
Prezentacja pod tytułem "Prawne aspekty tzw. górnictwa kosmicznego (space mining)" została wykorzystana w trakcie I Konferencji Kosmicznej, zorganizowanej przez Wydział Mechaniczny Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej oraz Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Kosmicznej „Kosmos”. Konferencja odbyła się dnia 8 czerwca 2018 roku.
Article
Artykuł został opublikowany w czasopiśmie "Przegląd Prawa Handlowego" 2016, nr 12. Article was published in "Przegląd Prawa Handlowego" 2016, No 12. Summary: This article discusses the legal framework for granting discharge to the general partners who manage the affairs of a limited joint-stock partnership. The issue has not yet been subject of abr...
Article
Full-text available
Artykuł został opublikowany w gazecie "Dziennik Gazeta Prawna" 2016, nr 202. W wersji elektronicznej jest on dostępny na stronie internetowej https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/985287,gornictwo-kosmiczne-regulacje-wlasnosci-zasobu-kosmicznego.html (wejście dnia 29 listopada 2018 roku) (Article was published in the newspaper "Dziennik Gazeta Pra...
Article
Glosa ukazała się w czasopiśmie "Orzecznictwo Sądów Polskich" 2016, nr 10. Summary: According to the Supreme Court, a positive resolution giving full discharge to the board members, which resolution was adopted as a result of misleading the persons casting votes through non-disclosure of facts having material importance for its adoption (members ac...
Article
Glosa została opublikowana w czasopiśmie "Przegląd Sądowy" 2016, nr 9. (Commentary was published in the journal "Przegląd Sądowy" 2016, no. 9. Summary: The Supreme Court rightly pointed out in judgement, that effect of the giving discharge to the member of management board of the cooperative is exemption him of liability to the cooperative. The Sup...
Article
Full-text available
Glosa została opublikowana w czasopiśmie "Bezpieczny Bank" 2016, nr 2. Numer ten dostępny jest między innymi na stronie internetowej https://www.bfg.pl/3154-2/(wejście dnia 29 listopada 2018 roku). Streszczenie: Sąd Najwyższy trafnie wskazał w glosowanym judykacie, że zaniedbanie przez bank niezwłocznego podjęcia czynności prowadzących do aktualiza...
Data
Wypowiedź na temat prawnych aspektów tzw. górnictwa kosmicznego. Wersja elektroniczna dostępna jest na stronie internetowej https://www.urania.edu.pl/wiadomosci/jak-rozwiazac-prawnie-kwestie-gornictwa-kosmosie-2341.html (10.4.2021 r.).
Article
Glosa ukazała się w czasopiśmie "Monitor Prawniczy" 2015, nr 22. (Commentary was published in the journal "Monitor Prawniczy" 2015, no. 22. Summary: The Supreme Court took into consideration the issue of temporal coincidence between refusing to grant a discharge and dismissal of a member of the Cooperative’s Board of Management (judgment of 25.09.2...
Article
Full-text available
Artykuł ukazał się w dzienniku "Rzeczpospolita" 2015, nr 246. W wersji elektronicznej jest on dostępny na stronie internetowej https://kancelarierp.pl/baza-wiedzy/czy-uchybienie-przepisom-ustawy-o-ochronie-danych-osobowych-przez-bank-moze-prowadzic-do-naruszenia-dobr-osobistych-jego-kliento.html (wejście dnia 1 lutego 2019 roku).

Network

Cited By