Maris Kulis

Maris Kulis
Institute of Philosophy and Sociology - University of Latvia | LU · Department of Philosophy

Dr. phil.

About

16
Publications
1,457
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
5
Citations
Introduction
Māris Kūlis, Dr. phil., is the researcher at the Institute of Philosophy and Sociology, University of Latvia. His research fields and interests are philosophy (hermeneutics, philosophy of communication, social philosophy), political sciences, as well as intercultural relations and contemporary Islamism and terrorism.

Publications

Publications (16)
Conference Paper
Full-text available
Pēdējā laika redzamākā radikālā islāma un politiskā islāma izpausme ir bijusi tieši organizācija Islāma valsts. Tomēr šī organizācija ir tikai viena no šķautnēm daudzdimensionālos kultūras procesos. Var domāt, ka Islāma valsts bija tikai sekas, nevis cēlonis. Arvien straujāk pieaugošais globalizācijas temps, valstu robežu izšķīšana un kultūru saplū...
Article
Full-text available
The paper explores theoretical interpretation that could provide a better understanding of Islamic State’s (or any other radical Islamic terroristic group’s) successful recruitment efforts by investigating ideas that are common to modern liberal Western thought and modern military jihadism. Namely, particular attention is drawn to the concept of id...
Chapter
Full-text available
Философию Нового времени характеризуют парадигмальные изменения, наиболее ярко проявившиеся в естественных науках, однако основания этих перемен – философские. Новое время формулирует способ познания мира, обосновывает необходимость метода познания, что впоследствии оказало существенное влияние на содержание понятия истины. Можно считать, что этим...
Article
Full-text available
Islamic state has successfully united two well-known but distinct subjects: one is information and communication technologies as well as social networks; another is military jihad. Military and ultra-aggressive jihad performed by Islamic state with unseen excellence creates quasi-syncretic union of religious bigotry and the use of contemporary info...
Conference Paper
Full-text available
Globalizācijas un migrācijas procesu kontekstā, manuprāt, ir grūti izvairīties no datortehnoloģiju attīstības, it īpaši interneta tehnoloģiju izstrādes radīto seku temata. Pagājušā gadsimta otrajā pusē izstrādātā tehnoloģiskā inovācija savu potenciālu sāk acīmredzami apliecināt tieši mūsdienās. Tīmekļa nodrošināto komunikācijas rīku straujā izaugsm...
Chapter
Full-text available
Filozofijas un zinātņu vēsturē ir jēdzieni, kuru dzīve ir ilga un liktenis –sarežģīts, samudžināts un pavērsieniem bagāts. Tuklāt caur šo jēdzienu prizmu tiek izspēlēts plašs noteiktā laikā un vietā risināto problēmu repertuārs un šajā spēlē iesaistās ļoti dažādi domātāji. Viens no šādiem jēdzieniem ir sensus communis. Johans Georgs Hāmanis – uz ap...
Thesis
Full-text available
The doctoral thesis looks at the changes in the concept of truth and shows the historical background of situation where the concept of truth has become confronted by two sides of the understanding of truth – the eternal truth and the historical truth. The aim of the doctoral thesis is to link the concept of truth with the concept of historicity and...
Chapter
Full-text available
Communicative Truth and its Realization in the Processes of Language. The current world can be described as a process of intense communication. However, there arise questions about clashes among various ideas and, consequently, a philosophical interest in the concept of truth. The paper presents the idea of a link between the concept of truth and t...
Chapter
Full-text available
Imanuels Kants filosofijas vēsturē – vismaz tajā, kuru vairāk vai mazāk pazīst katrs akadēmiski iniciētais –, starp visu citu ir atpazīstams ar to, ko var dēvēt par “pamatīgumu”. Šis pamatīgums ir transcendentālās metodes izmantojums filosofijas iespēju meklējumos. Iespēju robežas Kants meklē vairākos virzienos – gan tīrajam prātam, gan brīvajai gr...
Article
Full-text available
Eigentum des Erich Fromm Dokumentationszentrums. Nutzung nur für persönliche Zwecke. Ver-öffentlichungen-auch von Teilen-bedürfen der schriftlichen Erlaubnis des Rechteinhabers. page/Seite 1 of/von 3 Kulis, M., 2014 Ist die Wahrheit absolut oder optimal? Kulis_M_2014 Ist die Wahrheit absolut oder optimal? Māris Kūlis "Ist die Wahrheit absolut oder...
Chapter
Full-text available
Filozofijas un zinātņu vēsturē ir jēdzieni, kuru dzīve ir ilga un liktenis –sarežģīts, samudžināts un pavērsieniem bagāts. Tuklāt caur šo jēdzienu prizmu tiek izspēlēts plašs noteiktā laikā un vietā risināto problēmu repertuārs un šajā spēlē iesaistās ļoti dažādi domātāji. Viens no šādiem jēdzieniem ir sensus communis. Johans Georgs Hāmanis – uz ap...
Article
Full-text available
This paper attempts to demonstrate an attitude towards science and truth characteristic to Modernity by analysing the cultural context of Modernity and some philosophical trends of the time. The use of specific inquiry methods and mathematisation of nature have contributed to the science that seeks to perceive itself as absolute. Thus Modernity mak...
Chapter
Full-text available
Ē. Fromma pienesums jāaplūko citā kontekstā, proti, praktiskās vai reālās dzīves ikdienas jautājumu risināšanā. Šādā perspektīvā var secināt, ka viņa idejas ir aktuālas tad, kad problēmām ir vajadzīgs nevis teorētisks skaidrojums, bet praktisks risinājums. Fromma pragmatiski ievirzītā optimālā patiesība ir tieši tas, ko izteic tās nosaukums – optim...
Chapter
Full-text available
Однако, с другой стороны – жизнь, время, пространство, культура – всё более раскрываются как самостоятельные явления, которые не разъясняются теми же методами, что и структуры сознания трансцендентального Ego. Феноменологи всё больше убеждаются в том, что сама общность является самодостаточной, чтобы в постоянном взаимодействии коррелировать с инди...
Chapter
Full-text available
Understanding of Truth in Latvian Philosophy in the 20s and 30s of xx century: Teodors Celms and Jūlijs Aleksandrs Students. The present article provides an overview of the concept of truth in the writings of Latvian philosophers Teodors Celms and Jūlijs Aleksandrs Students in the twenties and thirties of the 20th century. An overview of the writin...

Projects

Projects (5)
Project
Aim of the research The aim of the project unTERROR is to develop a research methodology based on two philosophical schools: on the Huserl’s ideas on experience and lifeworld and on the Gadamer’s philosophy of understanding and interpretation. This methodology will be a novel and original research approach in terrorism studies. The scientific purpose of this project is to develop basic principles of methodology and to translate these ideas into a set of research guidelines and milestones. Currently terrorism studies in whole are mostly focused on terrorism as and objectively researchable fact and applies a description of terrorism as a political or military phenomenon. However, there is a fundamental lack of understanding of terrorism, which looks at it as a meaningful phenomenon with its ideological, cultural and historical background. Consequently, the project unTERROR will deal with terrorism from different viewpoint: not so much as a violence against the bodies of the victims, but against the lifeworld of these victims, the environment as a meaningful, value-building context. Latvian State Education Development Agency Post-Doctoral Research Aid project "Understanding Terror: Phenomenological-Hermeneutical Methodology for Terrorism Studies" (1.1.1.2/VIAA/4/20/607)