Marija Krešić

Marija Krešić
University of Mostar · Faculty of Science and Education

PhD

About

11
Publications
1,812
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
0
Citations
Citations since 2017
8 Research Items
0 Citations
20172018201920202021202220230.00.51.01.52.02.53.0
20172018201920202021202220230.00.51.01.52.02.53.0
20172018201920202021202220230.00.51.01.52.02.53.0
20172018201920202021202220230.00.51.01.52.02.53.0

Publications

Publications (11)
Article
Full-text available
Važan element reforme visokoga obrazovanja u skladu s Bolonjskom deklaracijom je izrada kvalifikacijskog okvira koji omogućuje prepoznatljivost i usporedivost kvalifikacija stečenih završetkom svakog od triju ciklusa studiranja. S obzirom na to da je Bosna i Hercegovina od 2003. godine potpisnica Bolonjske deklaracije, u ovom se radu nastojalo otkr...
Conference Paper
Full-text available
Kvalitetan odnos između roditelja i djece predstavlja kamen temeljac funkcionalnih obitelji što se naposljetku odražava na pozitivan razvoj ličnosti djeteta. U skladu s navedenim zanimalo nas je kako učenici u osnovnim i srednjim školama procjenjuju kvalitetu odnosa s majkom i ocem te koji su po njihovom mišljenju važni čimbenici kvalitetnog odnosa...
Article
Full-text available
Autoritet predstavlja središnju ulogu u procesu školovanja. Dok se u prošlosti autoritet nastavnika temeljio prije svega na stručnosti i poziciji nastavnika kao profesionalca koji prenosi znanje, danas se autoritet shvaća prije svega kao oblik odnosa između nastavnika i učenika koji se konstruira tijekom interakcija u razredu. Pri tome nastavnici u...
Article
Full-text available
Autoritet je ključno profesionalno i osobno obilježje nastavnika. Nastavnik treba znati upravljati i voditi razredne i školske aktivnosti, biti stručnjak iz nastavnoga predmeta koji poučava, koristiti primjerene metode poučavanja, iskazivati razumijevanje prema svakom učeniku, a pritom imati i pozitivan utjecaj na učenike. U suvremenoj se peda-gošk...
Preprint
Full-text available
Sažetak: Autoritet se smatra ključnim aspektom ili karakteristikom uspješnoga nastavnika koji treba znati upravljati i voditi razredne aktivnosti, imati temeljna znanja o predmetu koji poučava, koristiti primjerene metode poučavanja, kao i imati razumijevanje za učenike. U suvremenoj pedagoškoj literaturi ovaj pojam se često izbjegava i odbacuje. P...
Conference Paper
Full-text available
Rizična ponašanja adolescenata danas predstavljaju aktualan i složen društveni fenomen. Ona se, nažalost, mogu dijagnosticirati kod sve većeg broja učenika te dobivaju obilježja epidemije. Ovaj problem prisutan je širom svijeta, a u našoj zemlji poprimio je široke razmjere nakon rata. U kontekstu rizičnih ponašanja, jedna skupina stručnjaka smatra...
Preprint
Full-text available
Važnost (razvoja) interkulturalne kompetentnosti svih odgojno-obrazovnih djelatnika nameće se kao primarna potreba suvremenog društva. Značaj interkulturalno kompetentnog pedagoga time je veća, uzme li se u obzir činjenica da su pedagozi stručni suradnici koji su u svakodnevnom dodiru sa svim akterima odgojno-obrazovne institucije, te da i sami uko...
Conference Paper
Full-text available
Na području Hrvatske i Bosne i Hercegovine nije rađeno mnogo istraživanja koja se bave propitivanjem komu, odnosno čemu služi visoko obrazovanje te koja bi trebala biti temeljna svrha visokog obrazovanja. Glavni cilj istraživanja bio je ispitati što bi, po mišljenju studenata, trebala biti temeljna svrha i uloga visokog obrazovanja u društvu te pri...
Article
Full-text available
The introductory part of this paper defines the concept of lifelong learning and describes the key competencies for lifelong learning as defined by the European Union. The empirical part of the paper outlines the results of the research on students’ self-assessment of lifelong learning competencies. The goal of the research was to re-evaluate stude...
Conference Paper
Full-text available
Međureligijsku i međunacionalnu osjetljivost možemo odrediti kao sposobnost uočavanja i prepoznavanja postojanja različitih pogleda na svijet te prihvaćanje, razumijevanje i priznavanje vrijednosti osoba koje su druge nacionalnosti i vjeroispovijesti. Okvirni zakon o osnovnom i općem srednjem obrazovanju kao jedan od ciljeva ističe razvijanje svije...

Network

Projects

Projects (2)
Project
Cilj istraživanja je utvrditi, objasniti i interpretirati autoritet kao temeljno profesionalno obilježje nastavnika u suvremenoj školi te ispitati kako učenici procjenjuju stilove vođenja nastavnika.