Marian Gorynia

Marian Gorynia
Poznań University of Economics and Business, Poznań, Poland · International Competitiveness

professor

About

531
Publications
110,425
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
2,614
Citations
Citations since 2017
218 Research Items
1399 Citations
2017201820192020202120222023050100150200250
2017201820192020202120222023050100150200250
2017201820192020202120222023050100150200250
2017201820192020202120222023050100150200250
Introduction
Marian Gorynia currently works at the International Competitiveness, Poznań University of Economics and Business, Poznań, Poland. Marian does research in International Economics and Industrial Organization. Their current project is 'Innovation performance of a foreign subsidiary and its position in the network of a multinational enterprise - the perspective of foreign subsidiaries established in Poland'.
Additional affiliations
March 2003 - present
Poznan University of Economics and Business, Poland
Position
  • Professor (Full)
Description
  • •1983 - junior lecturer •1985 - senior lecturer •1986 - tutor, •1998 - assistant professor of the Poznań University of Economics •2003 - professor (profesor zwyczajny)
January 2003 - December 2007
Education
March 1980 - March 1983
Poznan University of Economics and Business
Field of study
  • economics

Publications

Publications (531)
Book
Full-text available
Pomimo stwierdzania licznych problemów, barier i złych praktyk autorzy wciąż dostrzegają możliwości naprawy i rozwoju nauki. Zapewne kluczowe jest kształtowanie odpowiednich postaw naukowców, ich indywidualnego podejścia do spraw naukowych. Dobrze byłoby, gdyby uwarunkowania formalno-instytucjonalne nie stwarzały w tym zakresie barier ani nie narzu...
Chapter
Full-text available
Przedmiotem opracowania jest prezentacja oraz krytyczna analiza podstawowych tez konstytuujących ekonomię umiaru. Posługując się metodą krytycznej analizy literatury przedmiotu, dokonano oceny istoty oraz podstawowych postulatów ekonomii umiaru. Ponadto sformułowano listę pytań/wątpliwości pod adresem ekonomii umiaru oraz podjęto próbę ustosunkowan...
Book
Full-text available
Zrównoważony rozwój opiera się na solidarności międzypokoleniowej i oznacza proponowanie rozwiązań, które jednocześnie gwarantują dalszy wzrost gospodarczy i aktywnie angażują w procesy rozwojowe wszystkie grupy społeczne, dając im możliwość czerpania z tego korzyści. Do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju konieczna jest spójność trzech elementów: w...
Article
Full-text available
Artykuł opublikowany na łamach: Impakt Dolny Śląsk. Przegląd Think Tanku Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Niniejszy tekst jest zapisem wybranych najważniejszych myśli zawartych w wystąpieniu pod takim samym tytułem wygłoszonym przez autora w dniu 29 września 2023 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu podczas konferencji „Zmiany w g...
Article
Full-text available
O nieuchronności ekonomii umiaru, koniecznych zmianach świadomości społeczeństw i rządów oraz rozdarciu pomiędzy tym, co jest i być powinno – z prof. dr. hab. Marianem Gorynią rozmawiał Krzysztof Grad.
Article
Full-text available
The third decade of the 21st century clearly reminded us of the volatility, uncertainty, complexity and ambiguity of the environment in which economies, organizations and individuals operate, bringing at least two serious economic crises. On the one hand, the COVID-19 pandemic brought an unprecedented shock of both demand and supply nature, thus ma...
Article
Full-text available
Goal-The present paper addresses the research question as to how previous firm internationalisation leads to sustained commitment to further internationalisation under the conditions of the COVID-19 crisis. Research methodology-The study uses descriptive statistics based on a quantitative survey of 120 Polish exporters from manufacturing sectors. S...
Article
Full-text available
Szkodliwy wpływ inflacji na przebieg procesów gospodarczych jest niepodważalny, poczynając od hamowania wzrostu i rozwoju gospodarczego, poprzez pogłębianie nierówności, aż po narastanie konfliktów wynikających ze spirali cenowo-płacowej. Często jednak zalecenia ekonomiczne nie idą w parze z logiką rywalizacji politycznej, co jest szczególnie widoc...
Article
Full-text available
The COVID-19 pandemic triggered an economic crisis of a global nature, which – among its many consequences – had a significant impact on international economic activity carried out in various forms. Thus, the processes of globalisation, which on the one hand allow diversification of international activities of the enterprise, at the same time contr...
Article
Full-text available
In this study, edited on the basis of a critical review of domestic and foreign literature, as well as authors’ own analyzes, previously presented in several articles (Słodowa-Hełpa 2015; Gorynia 2021 and 2022), mainly in two shorter texts published in popular magazines with a range of Poland (Gory-nia and Słodowa-Hełpa 2022a, 2022b), selected aspe...
Article
Full-text available
Objectives A number of studies have dealt with the effects of economic integration on foreign direct investment, however without a comprehensive and simultaneous analysis of the overall positioning of these countries along the investment development path (IDP). In the current paper, a comparative analysis is conducted of IDPs of four Eastern Europe...
Article
Full-text available
Prof. Marian Gorynia był gościem w rozmowie Obserwatora Gospodarczego. Wypowiedź dotyczyła planu na odbudowę Ukrainy. Prof. Gorynia podkreśla, że odbudowa Ukrainy będzie kosztować setki miliardów dolarów i z każdym dniem trwania wojny koszt ten się zwiększa. Ponadto prof. Marian Gorynia uważa, że dług zagraniczny Ukrainy powinien zostać umorzony, a...
Chapter
Full-text available
W niniejszym rozdziale przeanalizowano wpływ pandemii COVID-19 na polskie firmy działające na arenie międzynarodowej. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie jak poziom umiędzynarodowienia firm wpływa zarówno na objawy, jak i reakcje na kryzys pandemiczny. Sformułowano propozycje dotyczące roli umiędzynarodowienia przedsiębiorstw w kontekście rozwijają...
Article
Full-text available
Tekst opublikowany na łamach czasopisma Eurogospodarka.
Article
Full-text available
Artykuł opublikowany na łamach "Rzeczpospolita".
Article
Full-text available
Artykuł opublikowany na łamach "Rzeczpospolita" - więcej pod adresem: https://www.rp.pl/opinie-ekonomiczne/art37066841-gorynia-trapczynski-polscy-eksporterzy-w-obliczu-wojny-w-ukrainie
Book
In drafting this chapter the authors adopted an ambitious goal appropriate for the 10th Congress of Polish Economists: they strove to synthetically capture the ongoing discussion about the strengths and weaknesses of the economic sciences as a specific domain of knowledge, as well as show the main opportunities and threats faced by those sciences....
Article
Full-text available
Tekst opublikowany na łamach czasopisma Eurogospodarka. Artykuł dostępny również pod adresem: https://eurogospodarka.eu/eurogospodarka-wrzesien-2022/
Article
Full-text available
Tekst opublikowany na łamach portalu Obserwator Finansowy. Artykuł dostępny również pod adresem: https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/trendy-gospodarcze/pocovidowe-przesilenie-w-cieniu-wojny-konsekwencje-dla-globalizacji/
Article
Full-text available
Miesięcznik BANK, 2022, nr 8, s. 102-105. Więcej pod adresem: https://alebank.pl/nauka-i-edukacja-ekonomiczna-cywilizacyjne-zagrozenia-czy-mozliwa-jest-ekonomia-umiaru/?id=419450&catid=36802
Article
Full-text available
Artykuł opublikowany na łamach "Rzeczpospolita" - więcej pod adresem: https://www.rp.pl/opinie-ekonomiczne/art36763861-jak-emocje-wplywaja-na-inwestycje
Chapter
Full-text available
Celem tego opracowania jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, jakie mogą być implikacje pandemii COVID-19 dla post-pandemicznych uwarunkowań działalności polskich uczelni oraz dla ich stanu w perspektywie 2025 r., a także 2030 r. Podjęcie takiej próby wymaga przyjęcia kilku założeń wstępnych.
Article
Full-text available
W artykule skupiono się na wskazaniu pożądanych kierunków polityki gospodarczej w Polsce na tle jej potencjału i aktualnych uwarunkowań. Założono, że stan polskiej gospodarki jest zdeterminowany współoddziaływaniem procesów transformacji, globalizacji i integracji europejskiej. Ostatnie chronologicznie determinanty tego stanu to kryzys wywołany pan...
Article
Full-text available
Artykuł opublikowany na łamach "Rzeczpospolita" - więcej pod adresem: https://www.rp.pl/opinie-ekonomiczne/art36421511-gorynia-trapczynski-pandemia-i-wojna-rwa-lancuchy-wartosci
Book
Full-text available
Przedmiotem dociekań w niniejszej książce są współczesne wyzwania, jakie stoją przed przedsiębiorstwami funkcjonującymi w ramach jednolitego rynku europejskiego. W intencji redaktorów i autorów praca ma być swego rodzaju „hołdem naukowym” złożonym prekursorowi badań nad strategiami firm działających na jednolitym rynku europejskim, przedwcześnie zm...
Chapter
Więcej informacji o publikacji: https://www.pwe.com.pl/ksiazki/ekonomia/polskie-przedsiebiorstwo-na-jednolitym-rynku-europejskim-wyzwania-wspolczesnosci,p2009700036
Chapter
Więcej informacji o publikacji: https://www.pwe.com.pl/ksiazki/ekonomia/polskie-przedsiebiorstwo-na-jednolitym-rynku-europejskim-wyzwania-wspolczesnosci,p2009700036
Article
Full-text available
Artykuł opublikowany na łamach "Rzeczpospolita" - więcej pod adresem: https://www.rp.pl/opinie-ekonomiczne/art36216721-gorynia-sitek-peknieta-solidarnosc-na-rzecz-pokoju
Article
Full-text available
How are the European Union countries dealing with the economic crisis caused by the COVID-19 pandemic? The COVID-19 pandemic has sparked a global economic crisis. Different economies have been hit by the effects of this crisis to varying degrees. The aim of the article is to answer the question: what are the consequences of the pandemic in individu...
Article
Full-text available
Cały artykuł – pt. Rola czasopism naukowych w zreformowanym systemie nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce – jest opublikowany na portalu PTE: http://www. pte.pl/353_forum_mysli_strategicznej.html. Tekst został opublikowany w: „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2021, Rok LXXXIII, z. 2.
Article
Full-text available
Niniejszy tekst jest rozszerzonym zapisem wystąpienia na Forum Myśli Strategicznej pt. „Wyzwania edukacyjne – jaki model edukacji?” zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w dniu 9 czerwca 2021 roku. Tytuł mojego wystąpienia na Forum brzmiał Sprawdzanie jakości kształcenia oraz kilka innych uwag i został przeformułowany dla celów tej...
Article
Full-text available
Rozmowa opublikowana na łamach Miesięcznika Finansowego BANK, 2022, nr 4, s. 16-19.
Article
Full-text available
Tekst opublikowany na łamach portalu Obserwator Finansowy. Artykuł dostępny również pod adresem: https://forsal.pl/gospodarka/artykuly/8400095,wojna-w-ukrainie-i-ekonomia.html
Chapter
Full-text available
This chapter attempts to assess the impact that the current Covid-19 pandemic can exert on the globalization process. The pandemic crisis, which fully unfolded worldwide in March 2020, had dramatic consequences for the world population, some of which are of economic character. As some of the global value chains and international trade and investmen...
Article
Full-text available
Artykuł opublikowany na łamach "Rzeczpospolita" - więcej pod adresem: https://www.rp.pl/opinie-ekonomiczne/art35828971-marian-gorynia-wojenne-przebudzenie-zachodu
Article
Full-text available
Artykuł opublikowany na łamach Głosu Wielkopolskiego z dn. 03.03.2022 r.
Article
Full-text available
Artykuł opublikowany na łamach "Rzeczpospolita" - więcej pod adresem: https://www.rp.pl/opinie-ekonomiczne/art35785791-uciekinierzy-z-ukrainy-i-co-dalej
Article
Full-text available
Artykuł opublikowany na łamach Głosu Wielkopolskiego z dn. 26.02.2022 r.
Article
Full-text available
Rozmowa opublikowana w „Sucholeski.EU”, 2022, nr 2, s. 8, rozm. przepr. Krzysztof Ulanowski
Article
Full-text available
Artykuł opublikowany na łamach Głosu Wielkopolskiego z dn. 8.02.2022 r.
Article
Full-text available
Tekst opublikowany na łamach portalu Obserwator Finansowy. Artykuł dostępny również pod adresem: https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/trendy-gospodarcze/co-dalej-z-pandemia/
Article
Full-text available
Tekst opublikowany na łamach portalu Obserwator Finansowy. Artykuł dostępny również pod adresem: https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/trendy-gospodarcze/czy-pandemie-mozna-rozumiec-jako-przejaw-deficytu-dobra-wspolnego/
Chapter
Full-text available
Niniejszy tekst powstał z okazji Jubileuszu profesora Piotra Dominiaka. Przy jego tworzeniu przyjęto kilka założeń. Po pierwsze, ma to być opracowanie bardziej o charakterze popularyzatorskim aniżeli naukowym, z tym jednak zastrzeżeniem, że z okazji tak doniosłego Jubileuszu tak dostojnego Jubilata nie da się przecież pominąć wątków ściśle naukowyc...
Article
Full-text available
Objectives The authors posit the need for the modification or even revision of how economic sciences (ES) are practiced in ontological, epistemological, and methodological aspects. The need results from the impact of several factors that appeared even in the pre-pandemic period, for which Covid-19 may be a complementary and reinforcing circumstance...
Article
Full-text available
Objective: The objective of the article is to refer to the thesis about the need to modify the main paradigm of economic sciences – by which we mean mainstream economics – with all its consequences that influence the whole economic sciences. We posit the need for the modification of how economic sciences are practiced in ontological, epistemologica...
Article
Full-text available
The paper is an attempt at preliminary identification of main areas and aspects of interest in sport in economic sciences, along with indication of how it is expressed in the system of national accounts. The authors start their analysis with a microeconomic approach within which they pay attention to the distinction between sports as a hobby and sp...
Article
Full-text available
Artykuł opublikowany na łamach czasopisma Rzeczpospolita, więcej na: https://www.rp.pl/opinie-ekonomiczne/art18941891-marian-gorynia-niech-pkb-rosnie-ale-inaczej
Book
Full-text available
O pandemii przed jej niespodziewanym wybuchem nie pisał, co zrozumiałe, prawie nikt. Potem, gdy nas okrutnie zaatakowała, pisze wielu, ale niewielu czyni to z takim merytorycznym zacięciem i znajomością rzeczy jak Profesor Marian Gorynia i jego Współautorzy. Najważniejszym atutem prezentowanych rozważań jest interdyscyplinarne ujęcie problemów, Aut...
Article
Full-text available
The authors of the article put forward a thesis about the need of modification or even revision of the way economic sciences (ES) are practiced in ontological, epistemo- logical and methodological aspects.2 It results from the impact of a series of factors that appeared even in the pre-pandemic period, for which COVID-19 may be a complementary, rei...
Article
Full-text available
Artykuł opublikowany na łamach czasopisma Rzeczpospolita, więcej na: https://www.rp.pl/Opinie/308049902-Marian-Gorynia-Dokad-zmierzaja-nauki-ekonomiczne.html
Article
Full-text available
Tekst opublikowany na łamach portalu Obserwator Finansowy. Artykuł dostępny również pod adresem: https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/trendy-gospodarcze/czy-za-kryzysy-gospodarcze-odpowiadaja-ekonomisci/
Book
Więcej o książce pod adresem: http://www.ksiazkiekonomiczne.pl/art/show/323/jednorodnosc-czy-pluralizm-rozwazania-nad-natura-nauk-ekonomicznych-i-gospodarki
Article
Full-text available
Artykuł opublikowany na łamach czasopisma: "Rzeczpospolita" z dn. 30.06.2021.
Article
Full-text available
Przed artykułem postawiono potrójny cel: 1) identyfikacja funkcji spełnianych przez czasopisma naukowe w systemie nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce; 2) diagnoza i ocena spełniania funkcji ewaluacyjnej przez obecny system ewaluacji czasopism – krytyczna analiza obowiązujących rozwiązań; 3) zarysowanie kierunków ewolucji systemu ewaluacji czasopi...
Chapter
Full-text available
Toward the „new normal” after Covid-19 – a post-transition economy perspective contains a collection of 21 papers addressing the societal, political, economic, and managerial challenges of the post-pandemic world. The book is divided into three parts. Part one touches on the supranational and national level aspects of the Covid-19 pandemic. Part tw...
Article
Full-text available
Tekst opublikowany na łamach portalu Obserwator Finansowy. Artykuł dostępny również pod adresem: https://www.obserwatorfinansowy.pl/bez-kategorii/rotator/czy-pandemia-zmieni-nam-miasta-i-regiony/
Chapter
Full-text available
Fundacja Rozwoju Miasta Poznania uruchamia nowe działania, które mają z niej uczynić znaczący poznański think tank, służący tworzeniu pomostu pomiędzy światem akademickim a publicznym. Tymi działaniami są: • Debaty Poznańskie – wielopłaszczyznowe dyskusje poświęcone kluczowym wyzwaniom, przed którymi stoi nasze miasto, • POZcast – porozmawiajmy o P...
Presentation
Full-text available
Prezentacja wygłoszona podczas Konferencji Jubileuszowej: "XX-lecie kierunku ekonomia na Uniwersytecie Wrocławskim - QUO VADIS OECONOMIA?".
Chapter
Full-text available
Więcej informacji o publikacji pod adresem: https://traktat.chiny.pl/
Article
Full-text available
Tekst opublikowany na łamach portalu Obserwator Finansowy. Artykuł dostępny również pod adresem: https://www.obserwatorfinansowy.pl/bez-kategorii/rotator/turystyka-po-pandemii-jaka-moze-byc-nowa-normalnosc/
Article
Full-text available
Artykuł opublikowany na łamach czasopisma: "Rzeczpospolita" z dn. 27.04.2021. Więcej pod adresem: https://www.rp.pl/Opinie/304279888-Marian-Gorynia-Racjonalnosc-i-pandemia.html
Article
Full-text available
Komentarz opublikowany na łamach czasopisma "Biuletyn PTE".
Article
Full-text available
Artykuł opublikowany na łamach czasopisma "Biuletyn PTE".
Article
Full-text available
More information available: http://vox.lacea.org/?q=abstract/covid19_pandemic_potential_catalyst
Article
Full-text available
Przesłanki modyfikacji wybranych koncepcji ekonomicznych na skutek pandemii COVID-19 Streszczenie: Autorzy artykułu stawiają tezę o potrzebie modyfikacji sposobu uprawiania nauk ekonomicznych (NE) w aspektach ontologicznym, epistemologicznym i metodologicznym. Wynika ona z oddziaływania splotu czynników, jakie ujawniły się jeszcze w okresie przedpa...
Article
Full-text available
Artykuł opublikowany na łamach czasopisma: Rzeczpospolita z dn. 31.03.2021 r., więcej na stronie: https://www.rp.pl/Opinie/303319882-Dwa-szoki-ktore-sie-przeplataja.html
Article
Full-text available
Artykuł opublikowany na łamach czasopisma: "Sucholewski Magazyn Mieszkańców Gminy".
Article
Full-text available
Tekst opublikowany na łamach portalu Obserwator Finansowy. Artykuł dostępny również pod adresem: https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/trendy-gospodarcze/czarny-labedz-pandemii-i-bialy-labedz-brexitu/
Article
Full-text available
Tekst opublikowany na łamach portalu Obserwator Finansowy. Artykuł dostępny również pod adresem: https://www.obserwatorfinansowy.pl/bez-kategorii/rotator/regionalny-wymiar-pandemii-covid-19-nowa-normalnosc/
Presentation
Full-text available
Pandemia COVID-19 z perspektywy nauk ekonomicznych, prezentacja wygłoszona podczas seminarium online nt. FINANSE PUBLICZNE W DOBIE PANDEMII: PROBLEMY – WYZWANIA – REKOMENDACJE, 15 marca 2021, online.
Chapter
The book is available at: https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781003095361-11/poland-path-competitiveness-growth-marian-gorynia-anna-matysek-j%C4%99drych-ewa-mi%C5%84ska-struzik?context=ubx&refId=b1df8c57-0935-4699-84ee-3090ddb1e68f
Article
Full-text available
Artykuł opublikowany na łamach czasopisma "Rzeczpospolita" z dn. 29.01.2021 r. Więcej pod adresem: https://www.rp.pl/Opinie/301289882-Marian-Gorynia-Covid-19-i-nowa-normalnosc.html
Article
Full-text available
Artykuł opublikowany na łamach czasopisma "Rzeczpospolita" z dn. 21.01.2021 r., więcej na: https://www.rp.pl/Opinie/301209873-Ostrozny-optymizm-polskich-przedsiebiorcow.html
Article
Full-text available
Recenzja książki Hanna G. Adamkiewicz, Konkurencyjność międzynarodowa krajów, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2019, ss. 329
Article
Full-text available
Tekst opublikowany na łamach portalu Obserwator Finansowy. Artykuł dostępny również pod adresem: https://www.obserwatorfinansowy.pl/bez-kategorii/rotator/pandemia-covid-19-a-wspolpraca-przedsiebiorstw/
Book
Full-text available
Książka jest dobrze osadzona w najważniejszych koncepcjach teoretycznych wyjaśniających ekspansję zagraniczną firm oraz uwzględnia najnowszą literaturę światową. Autor omawia m.in.: czynniki skłaniające firmy do wychodzenia na rynki zagraniczne, możliwe formy podejmowania działalności oraz metody służące do wyboru optymalnej formy ekspansji zagrani...
Article
Full-text available
Artykuł opublikowany na łamach czasopisma: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE), nr 4.
Chapter
Full-text available
Globalization has many dimensions: virtually everybody sees the one that is closest to them due to professional or other reasons. The capitalist market economy is not free from weaknesses, the greatest of which is the pursuit of profit and utility based solely on market forces, which can become dangerous. Read more: https://www.routledge.com/Covid-...

Network

Cited By