Mária Lesičková

Mária Lesičková
Comenius University Bratislava · Institute of Applied Psychology

About

2
Publications
155
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
0
Citations
Citations since 2017
2 Research Items
0 Citations
20172018201920202021202220230.00.20.40.60.81.0
20172018201920202021202220230.00.20.40.60.81.0
20172018201920202021202220230.00.20.40.60.81.0
20172018201920202021202220230.00.20.40.60.81.0

Publications

Publications (2)
Conference Paper
Full-text available
Segregácia a diskriminácia rómskej menšiny na Slovensku je aj napriek antidiskriminačným politikám stále rozšírená, a to najmä v školskom prostredí. Prvým cieľom tejto štúdie bolo identifikovať príklady dobrej praxe medzi intervenciami zameranými na sociálnu zmenu v prospech rómskej menšiny na Slovensku, ktoré boli úplne alebo čiastočne realizované...
Conference Paper
Full-text available
V roku 2018 sme predstavili projekt intervencie zameranej na vedeckú gramotnosť s cieľom pomôcť žiakom odlišovať dôveryhodné a nedôveryhodné správy. Prvý pilot sme realizovali v dvoch triedach gymnázia (n=41), s kontrolnou a experimentálnou skupinou, s využitím Škály vedeckej gramotnosti. U žiakov v experimentálnej skupine sa po intervencii vedecká...

Network