Mária Dávid

Mária Dávid
Eszterházy Károly Catholic University, Eger, Hungary · Institute of Special Pedagogy

Doctor of Psychology

About

27
Publications
23,544
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
33
Citations
Citations since 2017
8 Research Items
27 Citations
201720182019202020212022202302468
201720182019202020212022202302468
201720182019202020212022202302468
201720182019202020212022202302468
Introduction
Professor of Psychology, Institute of Special Education, at Eszterházy Károly University Qualifications: Psychologist, specialization: psychology of counselling, including career guidance Trainer of mentors of NQT. Teacher of handicapped children, speech therapist
Additional affiliations
January 1991 - March 2016
Eszterházy Károly Egyetem
Position
  • Professor
Education
September 1998 - June 2001
University of Debrecen
Field of study
  • Psychology

Publications

Publications (27)
Article
Full-text available
Cél A Hewitt–Flett Multidimenzionális Perfekcionizmus Kérdőív validálása, a tehetség-tanácsadásban felhasználható magyar verzió kialakítása. Az adaptív és maladaptív perfekcionizmussal együtt járó motivációs mintázatok feltérképezése, továbbá a perfekcionizmus dimenzióinak feltáró vizsgálata különböző oktatási szinteken, illetve tehetséggondozó tag...
Article
Full-text available
A csecsemő- és kisgyermeknevelő képzés 2009 szeptemberében indult először mint a magyar felsőoktatási rendszer BA-szintű alapképzési szakja. A tanulmány áttekinti a szaklétesítés szakmai megalapozottságát. Bemutatjuk a szakalapítási dokumentum kidolgozásának és elfogadásának folyamatát, és a szak indulásához kapcsolódó országos szakmai együttműködé...
Article
Full-text available
A jelen tanulmányban áttekintjük az információs és kommunikációs technológiák (TV, internet) koragyermekkori használatára vonatkozó hazai és nemzetközi kutatási eredményeket, és bemutatjuk az Eszterházy Károly Egyetemen e témában folytatott empirikus vizsgálat eredményeit. Kutatásunk célja annak feltárása volt, hogy milyen IKT-használati szokások j...
Article
Full-text available
A jelen tanulmányban áttekintjük az információs és kommunikációs technológiák (TV, internet) koragyermekkori használatára vonatkozó hazai és nemzetközi kutatási eredményeket, és bemutatjuk az Eszterházy Károly Egyetemen e témában folytatott empirikus vizsgálat eredményeit. Kutatásunk célja annak feltárása volt, hogy milyen IKT-használati szokások j...
Chapter
Full-text available
"This handbook provides a concise overview of special education services in countries across the world, using the Article on Education in the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities as the analytical frame. • Provides a comprehensive scope and broad coverage that addresses more than 70 countries, regions, and provinces...
Article
Háttér és célok: Ma már szinte közhelynek számít, hogy az infokommunikációs technológiák terjedése teljesen megváltoztatta a mindennapjainkat, legyen szó akár tanulásról, akár munkáról vagy kikapcsolódásról. Ez különösen igaz a digitális bennszülöttek, a Z generáció tagjaira, akik a korábbi generációkhoz képest már igen korán találkoznak a digitáli...
Article
Háttér és célok: Tanulmányunkban arra kerestük a választ, hogy hogyan változnak a 10–18 éves korosztály képességei, készségei az új infokommunikációs technológiák (IKT) elterjedésével. Feltételezésünk szerint a gyakori IKT-használat bizonyos készségek javulását (például vizuális észlelési képességek), míg más készségek romlását (például verbális és...
Article
Full-text available
Háttér és célok: Új típusú pedagógiai problémákat vet fel az infokommunikációs technológiák elterjedésével általánossá váló önálló információkeresés és feldolgozás. A tanuló oldaláról feltételezi az önálló tanulást, az információk hatékony feldolgozását, megértését. A tanár oldaláról pedig a tudásátadó szerep helyett a tanulásirányító szerep hangsú...
Article
A rövid távú emlékezet és a munkamemória mérésére számos különböző eszközt dolgoztak ki, a számter-jedelemtől a komplex terjedelmen át az N-vissza feladatig. Jelen cikk áttekinti az emlékezeti terjedelem mérésének elméleti és módszertani kérdéseit, kitérve a munkamemória-kapacitás területáltalános jellegé-re, fluid intelligenciával és iskolai telje...
Article
Full-text available
Kutatásunkban 9-19 éves tehetséges és kontroll gyerekek és fiatalok n-vissza feladatban nyújtott teljesítményének életkori változásait térképeztük fel, valamint vizsgáltuk, hogy az n-vissza feladat milyen együttjárást mutat az egyszerű terjedelem-feladatokkal (szám-terjedelem, Corsi-kocka) és a fluid intelligenciával. Az eredmények alapján a 12-17...
Experiment Findings
Jelen kutatási beszámoló egy keresztmetszeti összehasonlító és feltáró kutatást mutat be, amely a 10 – 14– 18 és 22 éves korosztályban vizsgálja a számítógép-használati sajátosságok mentén az önszabályozó tanulás fejlődésének jellegzetességeit, valamint a tanulás eredményessége, a munkamemória és az önszabályozó tanulás fejlettsége közötti összefüg...
Book
Full-text available
A köz és felsőoktatásban valamint a felnőttképzésben megjelenő tanulói/hallgatói populációra egyaránt jellemző a sokszínűség. Várható, hogy a különböző képzési szinteken megjelenő diákok eltérő képesség és személyiségstruktúrával, eltérő szociális és kulturális háttérrel, eltérő előzetes tudásanyaggal, tapasztalatokkal rendelkeznek. A pedagógusok m...
Book
Full-text available
Olyan speciális ismeretek nyújtása az SNI-s tanulók oktatásához, a tanulásszervezéshez, amelyek segítik a tudás menedzselését, a sérülés specifikus oktatáshoz szükséges eszközök használatát, a korszerű tanulási környezet kialakítását. http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0021_12_sni_tanulok_tamogatasa_ikt_eszkozokkel/adatok.html
Book
Full-text available
A könyv a tanácsadás alapkérdéseire irányulva tárgyalja a professzionális tanácsadói tevékenység jellemzőit. Megismerhetőek belőle a tanácsadási módszerek, valamint az egyéni és csoportos tanácsadás sajátosságai. Röviden kitér a konfliktuskezelés és a coaching jellegzetességeire is.
Book
Full-text available
A tanári pályára való alkalmasság megítélésének szükségessége régóta foglalkoztatja a szakmai közéletet és a laikus közvéleményt egyaránt. Úgy tűnik, annak a fontosságát mindenki elismeri, hogy a tanári pályára csak az lépjen, aki erre alkalmas, de a pályaalkalmasság megítélésének hogyanjáról már erősen megoszlanak a vélemények. A TÁMOP 4.1.2-08/1/...
Book
Full-text available
PEDAGÓGIAI RENDSZEREK fejlesztési lehetőségeinek, akkreditálásának, bevezetésének, alkalmazásának vizsgálata, a közoktatás tartalomfejlesztési tevékenységénekmegújítása érdekében folytatandó K+F +I tevékenység című kutatás a K-2008-TÁMOP-3.1.1-08/1 -2008-0002 számú pályázat keretében került lebonyolításra. A pályázat 6 alprojektjének keretében a ku...
Chapter
Full-text available
Az utóbbi évtizedekben tehát egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a pályaválasztás nem egy életre szóló egyszeri, visszavonhatatlan esemény az egyén életében, hanem olyan folyamat, amelyben döntések sora várható, amelyben változtatásra, megújulásra való képességgel kell részt vennie. Azért is szükség van az újradöntésekre, mert nemcsak a pályák fejlődne...
Book
Olyan szakmai ajánlást nyújtunk a pedagógus-továbbképzésben résztvevők számára, amely alakítja szemléletüket, elméleti és gyakorlati ismeretekkel segíti a hatékony tanulói megismerést, és ennek alapján lehetővé teszi a szükséges pedagógiai beavatkozások tervezését. A kézikönyv egy 30 órás képzési program megvalósítását alapozza meg, tematikus felép...
Book
Full-text available
A nevelés és az oktatás eredményessége nagymértékben függ attól, hogy az alkalmazott pedagógiai módszerek mennyire illeszkednek a gyermekek sajátosságaihoz. A pedagógiai tevékenység tervezéséhez, szervezéséhez és értékeléséhez ezért elengedhetetlen a tanulók megismerésére irányuló módszertani tudás bővítése. A továbbképzési csomag célja, a pedagógu...
Book
Full-text available
Olyan szakmai ajánlást nyújtunk a pedagógus-továbbképzésben résztvevők számára, amely alakítja szemléletü- ket, elméleti és gyakorlati ismeretekkel segíti a hatékony tanulói megismerést, és ennek alapján lehetővé teszi a szükséges pedagógiai beavatkozások tervezését. A kézikönyv egy 30 órás képzési program megvalósítását alapozza meg, tematikus fel...

Network

Cited By

Projects

Projects (2)
Project
"A handbook is to provide a concise overview of special education services in countries across the world using the Article on Education in the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities as the analytical frame. " (Wehmeyer, 2016)