Marek Krajewski

Marek Krajewski
Adam Mickiewicz University | UAM

Professor

About

41
Publications
8,119
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
125
Citations
Introduction
Skills and Expertise
Additional affiliations
January 2022 - present
The Faculty of Sociology
Position
  • Professor

Publications

Publications (41)
Article
Full-text available
This paper discusses a research project that attempted to examine selected public institutions' response strategies to a pandemic. The most important research question of the project was the relationship between the pandemic and innovativeness of the sector of public institutions (understood as the desire to introduce new ways of operating, new int...
Article
Full-text available
Jednym z najważniejszych mitów założycielskich nowoczesnej sztuki jest przekonanie, iż nie jest ona tworzona dla pieniędzy i by ją kreować artysta musi odrzucić zarabianie jako motyw popychający do jej tworzenia. Co więcej, jak sugerował Bourdieu, to właśnie zaprzeczenie ekonomicznym motywom tworzenia pozwalało artystom akumulować kapitał symbolicz...
Article
Full-text available
Abstrakt: Artykuł oparty jest na wynikach ogólnopolskich badań dotyczących strategii działania polskich instytucji teatralnych w pandemii, realizowanych w okresie lockdownu. Badań, które-jak się okazało-dostarczyły także danych pozwalających formułować szersze wnioski. Celem artykułu jest odtworzenie wyobrażeń, jakie na temat roli, znaczenia i zróż...
Article
Full-text available
W artykule wyjaśniam, czym jest biofobia, identyfikuję jej podstawowe formy oraz źródła, a także wskazuję, skąd się bierze jej, również współczesna, żywotność. Intepretuję też biofobię jako postawę niezbędną do wytworzenia specyficznej tożsamości człowieka jako nad-gatunku, całkowicie odrębnego wobec innych form istnienia. Pokazując integralny zwią...
Book
Full-text available
Dlaczego ta książka powstała? Z dwu zasadniczych powodów. Po pierwsze dlatego, że konieczne wydało mi się zareagowanie na plenienie się dziś nienawiści, ale też na to, iż walka z nią zazwyczaj wyprzedza próbę jej zrozumienia. Chciałem więc uczynić nienawiść bardziej uchwytną poznawczo i to w tej jej formie, która jest najbardziej aktualna, a więc z...
Article
Full-text available
Paper available here: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14616696.2020.1836387 This article is based on the outcomes of the research project on changes in everyday life during the pandemic, conducted at the beginning of lockdown in Poland with the use of CAWI questionnaire. We focus on results related to defining the positive aspects (P...
Book
Full-text available
The basic role of the institution – regulating human behaviour to ensure trust, solidarity, and cooperation – does, of course, have its flip side, the price we must pay to be together. This price is constraint, heeding conventions, and the need to meet others’ expectations and to compromise in order to function. This is the first reason why it is s...
Article
W swoim artykule staram się pokazać, jak dwa kluczowe dla współczesności procesy, a więc digitalizacja oraz usieciowienie rzeczywistości, przeobrażają kategorię masy i umasowienia. Te ostatnie zjawiska, traktowane przez nauki społeczne jako symptomy niepokojących zmian społecznych, fenomeny przejściowe o krótkotrwałym charakterze, dziś znacząco zmi...
Research
Full-text available
Prezentujemy skróconą wersję raportu z drugiego etapu badań "Życie codzienne w czasach pandemii". Dokument zawiera opracowanie wyników badań zrealizowanych pomiędzy 31 marca a 8 kwietnia 2020 roku. W ich trakcie użyliśmy kwestionariusza ankiety dystrybuowanego przez internet (N=1294). Kwestionariusz ten zawierał głównie pytania otwarte, pozostawia...
Research
Full-text available
Niniejszy raport zawiera opracowanie wyników pierwszego etapu badań. Zrealizowano go pomiędzy 19 a 24 marca 2020 roku z użyciem ankiety internetowej utworzonej na platformie Google Forms. Jej kwestionariusz zawierał pytania dotyczące różnych aspektów życia codziennego w sytuacji pandemii oraz związanych z nią obostrzeń (dotyczących społecznego dyst...
Book
Full-text available
Zaangażowanie materialności w przebieg procesów społecznych, kulturowych, które w ostatnich latach jest problematyzowane w ramach niejednorodnego „zwrotu ku materialności”, wymaga, w naszym przekonaniu, stawiania także pedagogicznych pytań o miejsca rzeczy w procesach edukacyjnych. Przed pedagogami (i nie tylko) stoi zadanie wręcz wymyślania nowych...
Book
Full-text available
Niniejszy raport diagnostyczny poświęcony został współdziałaniu sektora oświaty i kultury w ramach przedsięwzięć o charakterze animacyjnym oraz edukacyjnym. Podstawowym kontekstem tego opracowania jest Program „Bardzo Młoda Kultura” (BMK) – przedsięwzięcie, w którym współpraca odgrywa kluczową rolę. Istotą BMK jest przecież wzmacnianie współpracy,...
Article
Głównym celem pierwszej części artykułu jest zaproponowanie, by zastąpić kategorię „solidarność międzypokoleniowa” (która ma charakter bardzo zideologizowany, bardziej życzeniowy niż opisowy i jest bardzo kłopotliwa do zastosowania w zmiennym, złożonym środowisku społecznym) pojęciem „ambiwalencja międzypokoleniowa”. To ostatnie odnosi się do sprze...
Article
Full-text available
Kim jest artysta/artystka? Sposoby definiowania tej roli i towarzyszące temu dyle- maty ukazuje projekt Wizualne Niewidzialne. Sztuki wizualne w Polsce — stan, rola i znaczenie: analiza zawartości prasy, wyników sondażu ogólnopolskiego, sondażu wśród absolwen- tów polskich ASP z lat 1975–2011 oraz wywiadów pogłębionych z siedemdziesięcioma osobami...
Technical Report
Full-text available
Podstawowym celem III etapu badań realizowanych w ramach projektu Wizualne Niewidzialne. Sztuki wizualne w Polsce – stan, rola i znaczenie było odtworzenie tego, jak sztuki wizualne obecne w życiu Polek i Polaków oraz zrekonstruowanie ich wyobrażeń oraz przekonań na temat sztuki. Tego rodzaju rekonstrukcja wydaje się nam niezbędna, ponieważ o tym,...
Technical Report
Full-text available
Podstawowym celem drugiej części III etapu badań realizowanych w ramach projektu WIZUALNE NIEWIDZIALNE. Sztuki wizualne w Polsce – stan, rola i znaczenie było udzielenie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób definiuje się, uprawia i upowszechnia sztukę w polskim świecie sztuk wizualnych. Aby udzielić odpowiedzi, zdecydowaliśmy się przeprowadzić sond...
Technical Report
Full-text available
Czwarty i ostatni etap projektu badawczego polegał na przeprowadzeniu indywidualnych wywiadów pogłębionych z artyst(k)ami oraz innymi osobami reprezentującymi świat artystyczny w Polsce. Jego celem było, po pierwsze, pogłębienie wiedzy na temat świata sztuk wizualnych w Polsce, a więc uzupełnienie i uszczegółowienie informacji pozyskanych na wcześn...
Article
The article presents the assumptions of incidentology, a program of refl ection and research on late-modernity which focuses on the normality and universality of sudden and surprising episodes and considers them the main factors organizing social life. Events of this kind, formerly marginal, now obtain the new status primarily due to the increasing...
Technical Report
Full-text available
Istotą II etapu badań w projekcie "WIZUALNE NIEWIDZIALNE. Sztuki wizualne w Polsce. Stan, rola i znaczenie" była analiza zawartości czterech tytułów prasowych pod kątem obecności w nich informacji o polskim świecie sztuk wizualnych. Zależało nam przede wszystkim na tym, by: • po pierwsze, odtworzyć to, w jaki sposób sztuki wizualne są prezentowane...
Article
Autor próbuje odpowiedzieć na dwa podstawowe pytania. Po pierwsze, zastanawia się nad tym, czym są słabe obrazy i jaka jest ich relacja wobec przedstawień silnych, mocnych, sprawczych. Odpowiedź na to pytanie umożliwia przyjrzenie się konstrukcji współczesnego pola wizualnego oraz temu, jak wytwarzana jest zdolność do działania pewnych wizerunków c...
Research
Full-text available
Raport prezentuje wnioski z badań ilościowych i jakościowych badań empirycznych dotyczących zagadnienia kompetencji wizualnych Polaków. Diagnozuje kompetencje na 7 poziomach: a. Kultura wizualna jako wytwarzanie biografii i pamięci, b. Obcość i nadzór wizualny, c. Polityczne, etyczne i prawne aspekty praktyk wizualnych, d. Projektowanie wizualne, e...
Research
Full-text available
Raport prezentuje opracowanie danych empirycznych zebranych w ramach ogólnopolskich, reprezentatywnych badań ilościowych dotyczących kompetencji wizualnych Polaków. Opracowanie dotyczy następujących zagadnień: a. Źródła wiedzy o codziennych sposobach wykorzystywania kultury wizualnej, b. Świadomość manipulacyjnego aspektu komunikatów wizualnych i s...
Research
Full-text available
Raport prezentuje opracowanie danych empirycznych zebranych w ramach 60 wywiadów fotograficznych. Podzielony jest na cztery części: a. Założenia teoretyczno-metodologiczne badań jakościowych, b. Definicje i zakres kompetencji wizualnych, c. Źródła wiedzy o kompetencjach, d. Kompetencje wizualne a technologie i nowe media,.
Article
Full-text available
The main goal of the article is to show the consequences of the fact that people experience knowingly operating within the dynamic complex systems. One of the most important results of this specifi c human properties is an attempt to reduce the complexity of such systems. I recognize such activities as politics of simplicity and show how they are i...
Book
Przedmioty są ważne nie tylko w roli małych pomocników, w pełni poddanych naszej woli. Są też istotne jako przeszkody stające nam na drodze, jako obiekty wyślizgujące się nam z rąk i je raniące, jako narzędzia psujące się wtedy, gdy są nam najbardziej potrzebne. Być może właśnie to problematyczność przedmiotów powinna zostać uznana za ich najważnie...
Book
Niewidzialne miasto, to wynik kilkuletnich badań prowadzonych przez socjologów, antropologów i kulturoznawców nad fenomenem „codziennego urbanizmu”. Autorki i autorów książki interesowało przede wszystkim to, w jaki sposób mieszkańcy dużych polskich miast ingerują w ich przestrzeń, jakie są skutki tych działań, w jakich relacjach pozostają one wobe...
Book
Handmade. Praca rąk w postindustrialnej rzeczywistości - to pozycja, która powinna zaciekawić dosłownie każdego. Teksty zawarte w czterech rozdziałach (Po co komu ręce, Ręczna robota. Samemu się nie oprzesz i Nowoczesne tradycje) odpowiadają na pytanie: po co komu dzisiaj ręce? Autorzy zastanawiają się nad fenomenem dotykowych telefonów, pracy rąk...
Article
The article comprises an attempt to answer the question why some material objects are, in a social and cultural sense, more long-lasting than others. The answer lies in the model of the life-space of the things. This space is created by two basic dimensions. The first is defined by the character of the relationships created by the objects (this dim...
Book
Full-text available
The analysis of the forms in which popular culture is being realised nowadays. The essence of popular culture is providing individuals with socially differentiated pleasures. The first part of the book contains a critical presentation of the hitherto ways of analysing popular culture in social sciences and an analysis of transformations which popul...

Network

Cited By

Projects

Projects (8)
Project
Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 była przyczyną głębokich zmian we wszystkich aspektach życia społecznego, ekonomicznego, politycznego i kulturowego. Miała również wpływ na życie codzienne - sferę, w której jednostki realizują swoje kluczowe potrzeby i która jest dla nich najbliższa. Załamanie tej sfery skutkuje dramatycznymi konsekwencjami, które zmieniają życie codzienne, ale mają także wpływ na całość życia społecznego i jego ogólny porządek. Podstawowym celem projektu badawczego jest zidentyfikowanie zmian w życiu codziennym Polaków, spowodowanych pandemią koronawirusa, oraz zbadanie, w jaki sposób Polacy próbowali adaptować się do tych zmian. Zbadamy również życie codzienne Polaków po pandemii, aby uchwycić transformacje spowodowane pandemią i zmaganiem się z jej konsekwencjami. Na podstawie tych celów odpowiemy na trzy główne problemy badawcze: 1. Jakiego rodzaju zmiany do życia codziennego Polaków wprowadziła epidemia wirusa SARS-CoV-2? 2. W jaki sposób Polacy próbują adaptować się do zmian w ich życiu codziennym wywołanych przez epidemię koronawirusa? 3. Co zmieniło się w życiu codziennym Polaków na skutek pandemii SARS-CoV-2? The SARS-CoV-2 coronavirus pandemic has been the cause of profound changes in all aspects of social, economic, political, and cultural life. It has also left its impact on everyday life - the sphere where the individuals fulfill their most crucial needs and which is closest, and, therefore, also most essential for them. Violation of this sphere causes dramatic consequences, which changes everyday life but also affects the whole social life and its order in general. The main objective of the research project is to identify changes in the everyday life of Poles that the coronavirus SARS-CoV-2 pandemic has caused, and to study how Poles have tried to adapt to these changes. We will also research the everyday life of Poles after the pandemic to capture transformations caused by the pandemic and by struggling with its consequences. Based on these objectives we will respond to three main research problems: 1. What changes in everyday life of Poles have been caused by the SARS-CoV-2 pandemic? 2. How Poles have tried to adapt to the changes in their everyday lives caused by the SARS-CoV-2 pandemic? 3. What has changed in everyday life of Poles after the SARS-CoV-2 pandemic?
Archived project
Cele projektu: 1. Opracowanie nowego sposobu definiowania i badania kompetencji wizualnych 2. Diagnoza stanu kompetencji wizualnych Polaków oraz roli nowych mediów w ich nabywaniu 3. Działania animacyjno-­popularyzatorskie dotyczące kompetencji wizualnych i nowych mediów 4. Stworzenie rekomendacji dotyczących różnych sposobów nauczania i nabywania kompetencji wizualnych oraz roli nowych mediów w tych procesach. Projekt był realizowany przez Fundację SPOT. oraz Instytut Socjologii UAM w ramach programu Obserwatorium Kultury.