Marek Drogosz

Marek Drogosz
SWPS University of Social Sciences and Humanities | SWPS · Faculty of Psychology

PhD

About

18
Publications
18,854
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
219
Citations
Citations since 2017
2 Research Items
129 Citations
201720182019202020212022202305101520
201720182019202020212022202305101520
201720182019202020212022202305101520
201720182019202020212022202305101520

Publications

Publications (18)
Article
Full-text available
Individuals who have the disposition to identify with all humanity declare feeling close to people all over the world, caring about them, and perceiving them as an ingroup. However, never before were such declarations verified by measures of intergroup attitudes less direct than questionnaires, such as approach/avoidance tendencies or dynamical sys...
Book
Full-text available
Czy w Polsce żyją obok siebie dwa narody? Czy po ponad ćwierćwieczu demokracji nasza mentalność uległa zmianie? Jaki jest jej obecny stan? Jakie cechy odróżniają nas od innych społeczeństw? Odpowiedzi na te pytania udzielają w książce psychologowie społeczni, prowadzący od kilkudziesięciu lat empiryczne badania polskiego społeczeństwa…
Article
Full-text available
The current paper presents the results of an internet-based pilot study assessing differences between Polish nationals and other Europeans in their perception of European identification, openness to others and acceptance of social diversity. Altogether, 279 persons participated: Polish citizens (N = 127); other Europeans (N = 152). Data analyses su...
Article
Full-text available
Artykuł omawia zjawiska występujące w światowej i polskiej nauce, które – prócz osobistych predyspozycji – mogły skłonić Diederika A. Stapela (i mogą skłaniać innych naukowców) do dokonywania oszustw: 1) powszechność oszustw i przyzwolenie na nie części środowiska naukowego; 2) postrzeganie psychologii jako dziedziny nieścisłej, w której manipulacj...
Article
The problem of many democracies is low voter turnout. One reason is the voting procedure, which only allows voting for a party or candidate. Introduction of voting against could bring more voters to the polls. The concept of regulatory focus (Higgins, 1998) suggests that people who focus on prevention would vote more eagerly if they are given the o...
Article
Full-text available
Studies on dehumanization demonstrated that denying certain human characteristics might serve as a strategy for moral disengagement. Meat consumption—especially in the times of cruel animal farming—is related to the exclusion of animals from the human scope of justice. In the present research, it was hypothesized that the conception of human unique...
Chapter
W rozdziale przedstawiono konstruktywny charakter ludzkiego poznania, w szczególności społecznego, w ujęciu koneksjonistyczym. Opisane zostało kilka modeli rozproszonego, równoległego przetwarzania informacji, obejmujące szerokie spektrum procesów: począwszy od prymowania kategorii (model PrimeCat Drogosza i Jaworskiego), a skończywszy na złożonym,...
Article
Full-text available
W artykule przedstawiono różne aspekty stosowania popularnej metody badawczej, tzw. negatywnego poprzedzania (NP) oraz możliwości jej wykorzystania w obszarze psychologii społecznego poznania. Zaprezentowano w skrócie rozwój metody NP. Przedmiotem omówienia są kontrowersje teoretyczne związane z interpretacją uzyskiwanych za jej pomocą wyników. Opi...
Chapter
Full-text available
Rozdział przedstawia wybór współczesnych badań z kilku obszarów – obrazowania pracy mózgu, psychologii eksperymentalnej, symulacji modeli neuropodobnych, a nawet historii literatury. Przegląd ten sugeruje, że emocji nie powinniśmy przeciwstawiać poznaniu, ale raczej traktować je jako dynamiczne aspekty procesu przetwarzania informacji: odzwierciedl...
Article
Full-text available
Artykuł przedstawia trzy badania poświęcone analizie związków preferowanego stylu autonarracji ze zmiennymi określającymi różne aspekty subiektywnej jakości życia (kompetencjami społecznymi, poczuciem skuteczności, samooceną, depresyjnością, optymizmem i nadzieją podstawową) w kontekście funkcjonowania w grupach o różnym statusie społeczno-zawodowy...
Chapter
Full-text available
W rozdziale przedstawione są empiryczne argumenty, które pozwalają twierdzić, że " automatyzm " stereotypów może ulegać ograniczeniu, a nawet zawieszeniu pod wpływem różnych czynników sytuacyjnych lub wewnętrznych.
Article
Full-text available
The goal of the two presented experiments was to explore possibilities of the dynamic inhibition of stereotypic contents (during their automatic activation and application to incoming data) by the negative priming procedure. The main finding is that the negative priming effects depend on the strength of category-trait implication. The effect is hig...
Article
Full-text available
Neuropoznawcze modelowanie równoległego, rozproszonego przetwarzania informacji (PDP), znajduje coraz szersze zastosowanie w wyjaśnianiu wyników badań i budowaniu teorii z zakresu poznawczej psychologii społecznej. Dotyczy ono nieświadomych, automatycznych procesów przetwarzania, które mają jednak decydujący wpływ na treści świadomości. Artykuł pre...
Article
Full-text available
Facilitatory and inhibitory processes involved in cognitive structure activation effects were investigated in the context of individual differences in motivation to get cognitive closure (Kruglanski et al, 1993). It was proposed that inhibition of access to nonprimed categories (but not facilitation of access to primed ones) may be responsible for...

Network

Cited By