Marek Chmielewski

Marek Chmielewski
John Paul II Catholic University of Lublin · Institute of Spiritual Theology

Prof. dr hab.

About

17
Publications
2,183
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
9
Citations
Introduction
In my methodolical researches I combine various concepts of spirituality and and I propose to call as anthropogenic spirituality the innate ability to self-transcendent . At this level, various sciences concerned with the well-being of man, can meet. At present I prepare in coedition with numerous authors an "Encyclopedia of cathilic spirituality".

Publications

Publications (17)
Article
Full-text available
The original term the ‘woman’s genius’ by St. John Paul II, contained in the letter Mulieris dignitatem and his other documents, accurately defines spirituality and the proper role of women in the Church and society. It can be a hermeneutical key when studying the figures of saints and outstanding women, including the Servant of God, Jadwiga Zamoys...
Article
Full-text available
Among many titles, John Paul II fully deserves to be called the “Pope of Holiness” due to a record number of beatifications and canonizations that he made and an original doctrine on holiness. He wanted to put into practice the conciliar teaching on the universal call of Christians to holiness. In the Pope’s theology of holiness, the emphasis is pl...
Article
Full-text available
Za sprawą ostatnich papieży, a szczególnie Franciszka, charakterystycznym rysem Kościoła katolickiego w trzecim tysiącleciu jest kult miłosierdzia Bożego. Domaga się on kształtowania odpowiednich postaw duchowych, które we współczesnej teologii duchowości opisuje się przez wskazanie na ich aspekt poznawczy, aksjologiczno-afektywny i praktyczno-dzia...
Article
Full-text available
Historia Kościoła, a zwłaszcza historia duchowości, dostarcza wiele faktów, postrzeganych w perspektywie wiary chrześcijańskiej jako szczególne interwencje Boga, o które wierzący prosili za pośrednictwem i wstawiennictwem Matki Bożej. Dlatego mariologiczna doktryna Kościoła katolickiego i pobożność maryjna zalecają wzywać Matkę Jezusa w różnych syt...
Article
Full-text available
Wśród specjalności oferowanych przez wydziały teologiczne na uniwersytetach i uczelniach często znajduje się teologia duchowości. Oznacza to, że jest to pełnoprawna dyscyplina naukowa. Ma ona swoją historię, własną nazwę, która ją identyfikuje, przedmiot badań, konkretne źródła i odpowiednią metodę badawczą. Na poziomie uniwersyteckim teologią duch...
Article
Full-text available
THE IMMACULATE CONCEPTION AND THE CATHOLIC SPIRITUALITY According to the pope John Paul II the dogma of the Immaculate Concep-tion is a marvelous doctrinal synthesis of the Christian faith (Angelus, 8 De-cember 1988). In the light of this dogma the essential issues concerning the spiritual life are demonstrated fully and exactly. The author of this...
Article
Full-text available
Pisma krakowskiej mistyczki Rozalii Celakówny († 1944) zainspirowały szerokie rzesze świeckich do szerzenia idei „intronizacji Chrystusa” jako „Króla Polski” w celu moralno-duchowego odrodzenia narodu. Dzięki dojrzałej i owocnej współpracy polskich biskupów z wiernymi świeckimi w ramach Zespołu do spraw Ruchów Intronizacyjnych, doszło do uroczystej...
Article
Full-text available
The notion of “spirituality” is very popular in the contemporary times and therethrough is an ambiguous. The abundant literature of the object presents different conceptions of the spirituality, so we can qualify them as a “new spirituality”. The atheistic spirituality (or the spirituality without God) and the psychology of spirituality are the mos...
Article
Full-text available
Współcześnie pojęcie „duchowość” jest bardzo popularne i przez to wieloznaczne. Obfita literatura przedmiotu prezentuje różne koncepcje duchowości, które można określić jako „nowa duchowość”. Wśród nich najbardziej wyróżnia się duchowość ateistyczna (duchowość bez Boga) i psychologia duchowości. Ich wspólną cechą jest opieranie się na wpisanej w lu...
Article
Full-text available
Implikacje posoborowej mariologii dla duchowości katolickiej w Polsce Duchowość jako funkcja świętości i − jak uczy św. Jan Paweł II − “życie w Chrystusie i w Duchu Świętym, które jest przyjmowane w wierze, przejawia się w miłości i ożywiane nadzieją, realizuje się w codziennej praktyce wspólnoty kościelnej” (EiAm 29), pozostaje w ścisłym związku z...
Article
Full-text available
W 1985 r. Ojciec święty Jan Paweł II zainicjował Światowe Dni Młodzieży, świętowane następnie co roku w Kościele lokalnym (parafie i wspólnoty) lub w różnych wielkich miastach (Rzym, Buenos Aires, Częstochowa, Denver, Paryż itd.) Jego następca, papież Benedykt XVI napisał o tych spotkaniach, że były one „proroczą inicjatywą, która przyniosła obfite...
Article
Pope John Paul II devotes such a lot of attention to matter of prayer that is why this article is an outline of this problem. To understanding of prayer the Pope puts the accent on her personal-Christological dimension. It’s indispensable element of sanctification’s process and fundamental symptom of “general spirituality needs” (NMI 33). Christian...

Network

Cited By