Marcin J. Piątkowski

Marcin J. Piątkowski
Cracow University of Economics · Department of Entrepreneurship and Innovations

PhD
Researcher at Cracow University of Economics

About

16
Publications
3,716
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
77
Citations
Introduction
Dr Marcin J. Piątkowski, PhD in economics, assistant professor at the Department of Entrepreneurship and Innovation of Cracow University of Economics. Head of seven own research grants (financed by the Ministry of Science and Higher Education) and participant of 17 scientific projects. Author of scientific publications in the field of: entrepreneurship, economics, business management, conditions affecting the development and competitiveness of enterprises, investment activity of enterprises, employment in enterprises, as well as European funds and EU cohesion policy. Awarded many times by the Rector of CUE for individual and team achievements in scientific activities. Certified Academic Tutor and expert in the national and regional operational programs of European funds for 2014-2020.
Additional affiliations
May 2019 - May 2019
University of Alicante
Position
 • Professor
December 2018 - December 2018
University College London
Position
 • Intern
Description
 • didactic internship "Masters of Didactics"
October 2018 - present
Cracow University of Economics
Position
 • Professor (Assistant)
Education
March 2018 - March 2018
October 2003 - July 2008

Publications

Publications (16)
Article
Full-text available
The role of competition in the context of the most natural and distinct sign of market orientation and implemented enterprise activities on the part of managers, contractors and owners of companies is often stressed as part of the concerned issue. Since routine actions, faith in the repeatability of market phenomena or the loyalty of consumers are...
Article
Full-text available
The need to pay some attention to the issues of investment processes undertaken in enterprises and explore this topic is a direct result of the important role that enterprises play in the economy-with particular emphasis on the SMEs. From the company's point of view, it is crucial to obtain economic effects as a result of the implemented investment...
Article
Full-text available
(EN) The European Union sees the role of innovations as measurably influencing the improvement of social and economic development in the regions of its member states. Actions that promote the implementation of innovations in the SME sector as one of the elements having a positive impact on the European Union's cohesion policy have a special role in...
Article
Full-text available
Technological revolution brings forth major changes in the labour market as well as the necessity to adapt to the shifting conditions on the part of both employees and entrepreneurs. This notion fits in with the European Policy of "Lifelong Learning" which presents the necessity to constantly improve skills and participate in the process of learnin...
Article
Full-text available
Due to a continuous emphasis on the role in gaining competitive advantage by business entities, mutual relations between enterprises and research and development entities, grouped in one area with the simultaneous competition phenomenon, are gaining in importance. These relations have been specified in the literature on the subject as cluster relat...
Article
Full-text available
The impact on the development of the economy and enterprises themselves is made possible by investments as they are one of the main components of GDP. An increase in enterprise investments demonstrates the good financial condition of economic entities, is a positive signal about the state of the economy and gives information about its development....
Conference Paper
ENTRE 2016 Conference "Advancing Research in Entrepreneurship in the Global Context", April 7-8, 2016
Article
Full-text available
The purposefulness of the conducted research presented in this article results from the need to learn about the degree of involvement of enterprises as well as factors affecting the level of cooperation of business entities belonging to a common business network. In the article, an attempt was made to specify the determinants for the development of...
Article
Full-text available
The main goal of this paper is characteristic of employment forms used by Polish companies, and presentation of the process of change in the employment model. The paper presents the factors for which the permanent employment is still used by businesses, as well as the reasons for its limitations as contrasted by nonstandard forms of employment. --...
Article
Full-text available
(EN) Flexible forms of employment are beginning to play a growing role in the functioning of enterprises as well as the interested parties or employees. Provision of working in a traditional model with a majority of employees employed under a contract of employment is gradually being replaced by a form of flexible, giving greater freedom of employe...
Article
Full-text available
Celem artykułu jest zaprezentowanie istotności działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej (B+R), w kontekście rozwoju gospodarczego kraju. W artykule przedstawiono literaturowe ujęcie innowacji, a takŜe dokonano charakterystyki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wspierającego procesy innowacyjne w Polsce przy udziale finansowym Unii...
Article
Full-text available
Sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), stanowi w Polsce istotny element gospodarki. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w kształtowanym poziomie zatrudnienia, oraz udziałem w wytwarzanym przez ten sektor poziomem PKB. Dlatego też zasadnym wydaje się zainteresowanie tematyką formułowania oraz zmienności strategii sektora MSP w proces...
Article
Full-text available
The main goal of this paper is to show the role of cohesion policy in the context of economic development and employment policy. In the paper the author tries to show, that European Union aid funds have a positive role in extenuating the differences between regions of the Community. Therefore, contributing to their better development. The paper is...

Questions

Questions (2)
Question
Szanowni Państwo,
zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w projekcie badawczym jaki aktualnie prowadzę - "Analiza zachowań ekonomicznych oraz stosowanych metod płatności", obejmujący badanie zachowań ekonomicznych przed i w trakcie pandemii. Badania są prowadzone w Katedrze Przedsiębiorczości i Innowacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Chciałbym Państwa prosić zarówno o wypełnienie anonimowej ankiety (https://tiny.pl/7vdbc), jak też o przekazanie informacji o realizowanym badaniu innym osobom z Państwa sieci kontaktów poprzez rekomendację na platformie ResearchGate oraz z wykorzystaniem mediów społecznościowych: Facebook (https://tiny.pl/7vdbm) lub LinkedIn (https://tiny.pl/r5kfr).
Udział w badaniu zajmuje ok. 7-10 min. Ankieta jest w pełni anonimowa, a uzyskane wyniki będą prezentowane tylko w zagregowanej formie i posłużą celom badawczym.
Dziękuję za pomoc w realizacji badania!
Marcin J. Piątkowski, dr
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Question
We would like to draw your attention to the 8th International Scientific Conference on "Advancing Research in Entrepreneurship in Global Context", which will take place in Krakow (Poland) on April 7-8, 2016.
The conference is organized by: Centre for Strategic and International Entrepreneurship & Department of Entrepreneurship and Innovation of the Cracow University of Economics (Poland).
--------------------------------------------------------------------------------------
Important Dates:
Paper Submission: 1 December 2015
Notification of acceptance: 15 December 2015
Full papers: 6 January 2016
Conference dates: 7-8 April 2016
--------------------------------------------------------------------------------------
Keywords: entrepreneurship, innovation, management, economics, finance, SMEs
Conference Tracks:
 1. Methodology of entrepreneurship and small business research
 2. Multi- and interdisciplinary entrepreneurship – bricolage of economics and management
 3. Internationalised SMEs and International Entrepreneurship
 4. Innovative SMEs: Knowledge-based and High-Tech SMEs
 5. Hyper-Growth SMEs and High-Growth Entrepreneurship
 6. Entrepreneurial Economy: Role of SMEs and Entrepreneurship in the Modern Economy  
 7. Entrepreneurial Management & Strategic Entrepreneurship 
 8. Family Entrepreneurship in the Modern Economies of the Globalised World
 9. SMEs and Social Entrepreneurship in the Globalised World
 10. Financing Entrepreneurship: Venture Capital, Corporate Venturing
 11. Entrepreneurship Ecosystem – Innovative and Entrepreneurial Environment
 12. SME/Entrepreneurship Education and Public Polic
-------------------------------------------------------------------------------------
Venue: Cracow University of Economics (Poland)
Contact Person: Agnieszka Żur, PhD

Network

Cited By

Projects

Projects (6)
Project
Projekt "Analiza zachowań ekonomicznych oraz stosowanych metod płatności w procesach zakupowych" (https://tiny.pl/7vdbc) prowadzony jest w ramach badań realizowanych w Katedrze Przedsiębiorczości i Innowacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Celem badania jest analiza zachowań ekonomicznych społeczeństwa polskiego przed i w trakcie pandemii oraz stosowanych metod płatności i zachowań zakupowych z wykorzystaniem technologii cyfrowych w tych procesach. Projekt obejmuję międzypokoleniową analizę porównawczą w badanych aspektach. Formularz ankietowy (https://tiny.pl/7vdbc) jest adresowany do osób pracujących oraz nieaktywnych zawodowo (w tym studentów oraz emerytów) i obejmuje analizę w badanych 3 obszarach: - analiza zachowań ekonomicznych społeczeństwa, - stosowane metody płatności, - zachowania zakupowe. Ankieta jest w pełni anonimowa, a uzyskane wyniki będą prezentowane tylko w zagregowanej formie i posłużą celom badawczym. Udział w badaniu zajmuje ok. 7-10 min. Uprzejmie proszę o pomoc w badaniach i udział w ankiecie jak również pomoc w rozpowszechnieniu ankiety wśród znajomych: Facebook (https://tiny.pl/7vdbm) oraz LinkedIn (https://tiny.pl/r5kfr). Kierownik projektu: dr Marcin J. Piątkowski Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ---------------- (EN) The project "Analysis of economic behavior and used payment methods in purchasing processes" (https://tiny.pl/7vdbc) is carried out at the Department of Entrepreneurship and Innovation at the University of Economics in Krakow. The aim of the study is to analyze the economic behavior of the Polish society before and during the pandemic, as well as the payment methods used and purchasing behavior with the use of digital technologies in these processes. The project includes an intergenerational comparative analysis in the examined aspects. In the next phase of the study, it will be expanded to include an analysis covering different European countries. I invite you to establish cooperation and carry out the research in an international aspect.
Project
Strategic Goal: Development of the research potential of the Cracow University of Economics in the field of advanced research on the Fourth Industrial Revolution and upskilling to manage this potential effectively. Four Immediate Objectives of the Project have been set out to be consistent with the objectives of the Strategic Research Development Plan at the Cracow University of Economics in the years 2019-2022: - Strengthening the theoretical and methodological background for the research on the Fourth Industrial Revolution to be conducted by the senior staff members at the Cracow University of Economics. - Intensifying the research and publication activities of the staff members at the Cracow University of Economics in the international arena, based on the results of the research on the Fourth Industrial Revolution. - Increasing the involvement of the staff members at the Cracow University of Economics in implementation of the results of the advanced research on the Fourth Industrial Revolution within the framework of the socio-economic environment. - Institutionalisation of an effective research management system for the benefit of the staff members at the Cracow University of Economics. Key Area - New Industrial Relations (team member) Project No: 021/RID/2018/19
Project
https://conference2020.uek.krakow.pl/en/elementor-325/ The key goal of the conference is to present scientific achievements and evaluate the current state of research development on the role of economic patriotism and innovative technologies in stimulating not only the sustainable development of the economy, but also financial security from the perspective of financial markets, the state and enterprises, as well as households. Therefore, there is a need for in-depth scientific reflection on methods and instruments for the economic development in theoretical and practical terms, seeking answers to the following questions: - What role do international organisations play in the shaping of financial security? - What is the importance of financial security in stimulating socio-economic development? - What mechanisms and instruments shape economic patriotism? - What role does financial security play in stimulating entrepreneurship supporting the competitiveness and innovation of the economy? - What is the use of financial technologies (fintech) in the development of economic activity on a local, regional, national and international scale? - To what extent does technological development and revolution 4.0 affect financial security and economic patriotism? ___________________________________________________ Important Dates: Conference Registration Deadline: 29 February 2020 Acceptance Notification: 5 March 2020 Fee payment deadline: 31 March 2020 Full paper submission deadline: 31 May 2020 (Extended) Conference attendance: 15-16 October 2020 (New conference date) Online registration and Abstract submission: https://conference2020.uek.krakow.pl/en/registration ___________________________________________________ Publication opportunity: All submitted manuscripts will be double-blind reviewed. After the positive review process, the accepted papers will be published in 2020 in a Polish publishing house in the form of: - in a scientific monograph published in Polish or - in a scientific monograph published in English Authors of selected papers will be invited to submit their work for consideration to the following journals: - Administrative Sciences (ISSN 2076-3387) – Special Issue: Fostering of entrepreneurial ecosystems in the era of the fourth industrial revolution – indexed in Web of Science (ESCI) - Central European Business Review (ISSN 1805-4862) – indexed in Scopus - International Entrepreneurship Review (ISSN 2658-1841) – indexed in BazEkon, ERIH Plus, Google Scholar - Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies (ISSN 2053-4604) – indexed in Scopus, Web of Science (ESCI) - Entrepreneurship – Education (ISSN 2449-9048) – indexed in BazEkon, ERIH Plus, Google Scholar - Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society (ISSN 2449-903X) – indexed in Web of Science (ESCI) - World of Real Estate Journal (ISSN 1231-8841)– indexed in CEJSH, BazEkon, EBSCO, Google Scholar ___________________________________________________ Conference fee: 180 Euro - Regular Participants (including 1 paper) 100 Euro - Conference participants without a paper 150 Euro - Publication without conference attendance