Marcin Majewski

Marcin Majewski
The Pontifical University of John Paul II in Krakow · The Institute for Biblical Studies

PhD
I currently work in a team on a new reconstruction, translation and commentary on all religious texts from Ugarit.

About

45
Publications
8,989
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
54
Citations
Citations since 2017
21 Research Items
47 Citations
201720182019202020212022202302468101214
201720182019202020212022202302468101214
201720182019202020212022202302468101214
201720182019202020212022202302468101214
Introduction
Marcin Majewski - theologian, biblical scholar, lecturer of the Bible and Hebrew language at the Pontifical University of John Paul II and Jagiellonian University. He is an active member of 6 international scientific societies. He runs scientific projects funded by the National Science Center and other intitutions. Author of several books and dozens of scientific articles. Guide to the Holy Land. His last book "Pięcioksiąg odczytany na nowo" was awardedby the Polish Academy of Sciences.
Additional affiliations
October 2017 - July 2019
Jagiellonian University
Position
  • Lecturer
October 2016 - July 2020
Jagiellonian University
Position
  • Lecturer
May 2009 - June 2009
École Biblique et Archéologique Française de Jerusalem
Position
  • Visiting Scholar

Publications

Publications (45)
Article
Full-text available
The term “Rewritten Bible” was introduced by Géza Vermes in 1961 to describe works from late Second Temple period that “retell” or “rewrite” Scriptures with characteristic changes. Since then, much has been written about this category of texts. Today some researchers are tired of discussing this concept, suggesting even a move away from the notion....
Article
Full-text available
Book Review: Hilary Lipka – Bruce Wells (eds.), Sexuality and Law in the Torah (Library of Hebrew Bible/Old Testament Studies 675; London: Clark 2020).
Article
Full-text available
The article points to new research on the subject of poetics in the Bible and argues against the thesis that the basic indicator of poetry and poetic texts in the Bible is parallelism.According to the author, repetition is such an indicator. An analysis of the biblical story of creation of the world was used as the case study (Gen 1).
Chapter
Full-text available
Nauczanie ojca Adama Szustaka OP, znanego dominikańskiego kaznodziei, jest bardzo bogate i wielowątkowe. Trudno poddać je re-fleksji choćby z powodu wielkiej ilości kazań, konferencji, rekolekcji, nagrań CD, a przede wszystkim wideoblogów (tzw. vlogów), które ojciec Adam systematycznie publikuje na kanale YouTube "Langusta na palmie". Z koniecznośc...
Article
Full-text available
Book Review: Księga Rodzaju. Przełożył i opracował Marek Piela (Kraków: Księgarnia Akademicka 2020)
Book
Full-text available
KOMPLETNY WYKAZ WYRAZÓW NOWEGO TESTAMENTU według częstotliwości występowania: od najczęściej występujących do hapax legomenon (pojedyncze wystąpienie).
Book
Full-text available
KOMPLETNY WYKAZ WYRAZÓW BIBLII HEBRAJSKIEJ: wszystkie wyrazy Biblii Hebrajskiej według frekwencji: od najczęściej występujących do hapax legomenon (pojedyncze wystąpienie).
Chapter
Full-text available
This article presents the most important contemporary problems in the classification of the Hebrew verb in biblical prose. New research into the verbal system of biblical Hebrew has contributed to the remodeling of some of the grammatical schemes present in grammars and textbooks. These new perspectives on the Hebrew verb suggest that one should pr...
Article
Full-text available
Od przynajmniej 150 lat dokument kapłański (P) znajduje się w centrum zagadnień związanych z autorstwem i przesłaniem Pięcioksięgu 2. Co prawda, w XX wieku ustępował w przyciąganiu zainteresowania dokumentom uważanym wówczas za starsze, jak Jahwista (J) czy Deuteronomista (D), jednak ostatnie dziesięciolecia przyczyniły się do docenienia roli i wkł...
Chapter
Full-text available
Wstęp i komentarz do 1 i 2 Księgi Machabejskiej.
Article
Full-text available
Artykuł porusza wrażliwe kwestie na styku Biblii i współczesnej nauki, między innymi: 1. Czy pojęcie duszy jest nam jeszcze potrzebne? 2. Czy grzech pierworodny da się pogodzić z teorią ewolucji? 3. Czy śmierć fizyczna jest skutkiem grzechu? 4. Czy możemy poznać Boga z jego dzieł? 5. Czy istnieją cuda? 6. Czy religia jest źródłem moralności? 7. Czy...
Article
Full-text available
Recenzja książki: Antoni Tronina, Księga Jubileuszy czyli Mała Genesis. Przekład i opracowanie (Apokryfy Starego Testamentu 4; Kraków – Mogilany: The Enigma Press 2018) Ss. 384, ISBN: 978-83-86110-84-1.
Book
Full-text available
Książka dra hab. Marcina Majewskiego stanowi swoistego rodzaju kompendium wiedzy na temat współczesnych dyskusji naukowych dotyczących Pięcioksięgu. Chodzi zarówno o jego proces redakcyjny, jak i styl literacki, a także główne idee teologiczne. To co najpierw rzuca się w oczy, to wielka erudycja Autora, który posługuje się i przytacza bardzo wiele...
Article
Full-text available
As it begins to reflect on man, the Holy Scripture places him in the context of marriage. In both stories about the creation of the world in the early passages of the Bible-Genesis 1 (authored by the sacerdotal class) and Genesis 2 (authored by the non-sacerdotal class)-the creation of man is de facto a creation of the first marriage. In biblical,...
Article
Full-text available
This paper confronts catholic doctrine of original sin with scientific data on anthropogenesis. It presents difficulties in adopting traditional doctrine of original sin and summarizes the most important contemporary theological models that attempt to reconcile the dogma of primordial guilt and its consequences with what science tell us about human...
Chapter
Full-text available
Analiza SWOT to popularna metoda przeglądu danych pozwalającą na ich zgromadzenie, uporządkowanie oraz przejrzystą prezentację. To zarazem strategiczna ocena podejmowana zawsze w ważnym momencie funkcjonowania danego projektu. Jeśli chodzi o Biblię Tysiąclecia (dalej BT) to w takim ważnym momencie się znajdujemy: z jednej strony świętujemy półwiecz...
Article
Full-text available
Nowy dokument Papieskiej Komisji Biblijnej pt. Natchnienie i prawda Pisma Świętego rozwija temat prawdy w Biblii także w kontekście problemów historycznych, jakie rodzą teksty biblijne. Konsensus współczesnych nauk historycznych i archeologicznych zmierza w kierunku separowania historii biblijnej od historii jako nauki. W artykule przedstawiam stan...
Chapter
Full-text available
The Bible is temperate on the subject of death. On the one hand, treats it as a natural biological phenomenon, on the other, as an enemy of man, a consequence of sin, a threat to the righteous and the opponent of God and life. One of the evidences of negative attitude towards death is it's strong stigma of ritual impurity. Death in the legislation...
Book
Full-text available
Article
Full-text available
Prawo pokarmowe w Biblii sprowadza się właściwie do regulacji nt. zwierząt (mięsa, tłuszczu i krwi) 1. Ani rośliny, ani napoje, ani wyroby przetworzone nie podlegają w biblijnym prawodawstwie stałym tabuizacjom, wykluczeniom. Dlatego prawo to jest utożsamiane z podziałem na zwierzęta czyste (a więc jadalne) i nieczyste (a więc niejadalne). W tym ar...
Chapter
Full-text available
Faith of Ecclesiastes is put to a severe trial - as the faith of Abraham, Moses and Job. Koheleth has nothing to support his faith: he has no experience of God's love and God's closeness, he has no evidence for God acting for the benefit of man. Finally, he has no hope of any reward for good, wise and godly life. This is a test of faith - perhaps t...
Book
Full-text available
Rozdział I Krótka historia przekładów Biblii Rozdział II Teoria przekładu – wybrane zagadnienia Rozdział III Teoria przekładu Biblii – wybrane zagadnienia Rozdział IV Trudności translacyjne – wybrane przykłady Rozdział V Polskie przekłady Biblii – omówienie
Book
Full-text available
Commentary on the Book of Exodus with the text of new translation of St. Paul's Edition
Article
Full-text available
Oracle as the word of God in ancient Israel" – The article discusses functioning of the oracle in ancient Israel using biblical data and informations beyond the Bible. It concentrates on two legal objects serving as oracle: ephod and urim and tummim.
Chapter
Full-text available
Fenicki i hebrajski klasyczny są językami bardzo zbliżonymi. W artykule proponuję, by określać je dialektami, gdyż porównując fonetykę, morfologię, składnię i leksykę obu, możemy dojść do wniosku, że mamy do czynienia nie z dwoma różnymi językami, lecz dialektami jednego języka kananejskiego, jego dwoma rozwinięciami. Podobieństwa między biblijnym...
Book
Full-text available
UPJP II, Kraków 2011 [Language: Polish]
Article
Full-text available
Rodzina języków semickich należy do wielkiej grupy semito-chamickiej czy-ostatnio częściej używana nazwa-afroazjatyckiej. Do semickiej grupy językowej zalicza się szereg języków współczesnych i wymarłych. Językami tymi mówi się obecnie na Bliskim Wschodzie (czyli w Azji Zachodniej), ale najstarsze świadectwa spisane sięgają III tysiąclecia przed Ch...
Chapter
Full-text available
Article explores ancient ugaritic epic of Aqhat in the Old Testament context. It derives similarities and differences on the language and topic level, and draws general conclusions.
Article
Full-text available
W artykule skupię się na czterech trudnościach, z jakimi zmagały się małżeństwa biblijne w Starym Testamencie. Będą to: poligamia, brak potomstwa, zdrada i rozwody.
Article
Full-text available
„Tabernacle” or „Dwelling”. Hebrew term miškān משכן and principle of equivalence in Bible translating" - Tabernacle in the desert, described in the Priestyly Source (P) of the Pentateuch, recives its Hebrew term: miškān. This hebrew word in every Polish translation (beside new „Biblia Paulistów”, where we read „Holy Dwelling”) is rendered as „Taber...
Article
Full-text available
In all polish translations of Ez 34, 16 there appears a statement about God’s „watching over” (šmr) of fat and strong sheep. This rendering derives not from masoretic text but from tradition (LXX, Vulgate, Jakub Wujek Bible). But is this rendering justified? This article attempts to convince that we should stay with hebrew šmd (“to destroy”).
Book
Full-text available
Odkrycie w 1928 roku na tellu Ras Szamra starożytnego miasta portowego Ugarit otworzyło nowy etap badań nad starożytną Syro-Palestyną (biblijnym Kanaanem) i całym starożytnym Bliskim Wschodem. Archiwa literackie tego miasta reprezentują jedyny jak dotąd odnaleziony zbiór narodowej prozy i poezji z Syro-Palestyny okresu krótko przedbiblijnego. Jest...
Book
Full-text available
The book takes you into the world of the biblical Tabernacle - the Tent of Meeting, the first Temple of Israel. You will learn how really looked and what was biblical Ark of the Covenant for. You will discover a world of theological ideas of the Pentateuch of the Old Testament. Publication of a scientific nature. Author is a lecturer at the Pontif...