Marc van der Meer

Marc van der Meer
Tilburg University | UVT · Tilburg Law School

Professor

About

98
Publications
3,599
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
484
Citations

Publications

Publications (98)
Article
Op weg naar een stelsel van arbeidsverhoudingen zonder collectieve arbeidsverhoudingen? Met hooguit 60% van de beroepsbevolking met een vast contract (en een mogelijk verdere daling in het vooruitzicht) begint het er danig op te lijken. Volgens de tussentijdse rapportage van de adviescommissie-Borstlap is de concentratie van flexwerk onder laagopge...
Article
Praten tot je erbij neervalt. Dat is volgens sommigen de essentie van het poldermodel. Des te beter wanneer dat praten ook nog uitmondt in een compromis. Is er een beter bewijs voor de vitaliteit van het poldermodel denkbaar dan het pensioenakkoord 2019? Na negen jaar overleg is er eindelijk overeenstemming bereikt tussen de sociale partners en ove...
Article
Tot 1993 legde de overheid de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren eenzijdig op, sindsdien is een nieuw sectoraal model van loonvorming geïntroduceerd. Het pakket van vernieuwingen dat sindsdien tot stand is gekomen houdt in dat de rechtspositie van ambtenaren geleidelijk wordt gewijzigd. Per 1 januari 2020 wordt deze genormaliseerd met de marktsector...
Article
Op 6 februari 1968 wordt de Nederlandse Vereniging voor het Onderzoek van Arbeidsverhoudingen (NvA) opgericht. Op initiatief van professor Wil Albeda ambieert de nieuwe vereniging een brede, wetenschappelijke visie op arbeidsvraagstukken te leveren. Vanaf de oprichting wordt aansluiting gezocht bij de International Industrial Relations Association...
Preprint
Full-text available
Summary The gradual normalisation of public labour relations-the sector model 25 years later. Labour relations in the Dutch public sector used to be determined by the State unilaterally until 1993. After a package deal to both modernise social security for civil servants, defence personnel, police offers, and teachers, as well as to differentiate t...
Chapter
After a long period of discussions and mergers, the 1996 Adult and Vocational Education Act introduced a new school type in Dutch secondary vocational education and training (VET): a regional, multi-sector, multi-level and multi-track institution. The name, Regional Education Centre (in Dutch: Regionaal Opleidingen Centrum; ROC), stands for an ambi...
Chapter
In Dutch vocational education and training, representatives of business and labour traditionally play a role in the definition of qualifications and the access to work place learning. Over the past few years, direct concerns about innovation and the labour market have gained significance in the world of vocational education in both upper-secondary...
Article
This editorial offers an introduction to the current issue.
Article
Nu het stof van de regeringsverklaring ‘Bruggen slaan’ is neergedaald, wordt steeds meer duidelijk dat er in Nederland sprake is van een stevige herschikking van het maatschappelijke speelveld waarin de overheid zich steeds verder terugtrekt ten gunste van het private initiatief, dit alles midden in een periode van langdurige economische stagnatie...
Chapter
The Dutch chapter demonstrates that social pacts are the standard operating procedure in times of crisis in the Netherlands. After the early Wassenaar agreement, pacts became the institutional alternative to state intervention. The chapter calculates that eleven of the thirty years since 1980 have been covered by pacts on wage moderation, and in no...
Article
Trade union legitimacy at national level is increasingly coming under pressure due to the new social challenges arising from the shifting of decision making from national to both international and decentralised levels. In this article we discuss representative opinion research on the social differences perceived by Dutch citizens and the priorities...
Article
Full-text available
Though the British and Dutch approaches to disability in the construction sector exhibit common features, Britain tends towards a capabilities model compared with the Netherlands which is closer to a social model. The construction sector is considerably more regulated in the Netherlands but is in both countries highly disabling and exclusive. Secto...
Article
In the literature on learning organisation, too little attention is paid to HRM and employee-participation. The opposite is also true, most of the debate on co-determination disregards the learning cycle as applied to works councils. This paper discusses the historic relationship between human resources management (HRM) and employee participation,...
Article
De uitvoeringsorganisatie van de sociale zekerheid en het arbeidsmarktbeleid is de laatste decennia vaak gewijzigd. Nu eens was er sprake van een grotere rol van de sociale partners, dan weer van marktwerking en privatisering en dan weer trok de overheid de verantwoordelijkheid naar zich toe. In dit boek onderzoekende auteurs hoe deze hervormingen...
Article
Der Artikel befasst sich mit den Dilemmata der Arbeitnehmervertretung in multinationalen Unternehmen und stützt sich dabei auf empirische Befunde aus dem Bereich multinationaler Unternehmen mit Niederlassungen in den Niederlanden. Dabei werden zwei Dimensionen unterschieden, nämlich der Grad der Internationalisierung der Arbeitsbeziehungen und die...
Chapter
In their research on low-wage and low-skill work in U.S. hospitals, Eileen Appelbaum and her colleagues (2003) found a high incidence of low-wage work among cleaners and nursing assistants. At the time of their study, U.S. hospitals were struggling with high turnover and difficulties in recruiting low-skilled workers. Rather than raise wages, hospi...
Article
The Dutch economy has often been heralded for accomplishing solid employment growth within a generous welfare system. In recent years, the Netherlands has seen a rise in low-wage work and has maintained one of the lowest unemployment rates in the European Union. Low-Wage Work in the Netherlands narrows in on the causes and consequences of this new...
Article
Drawing on the findings of research in the public hospitals sector in five European countries1—France, Germany, the Netherlands, Norway and the UK—this article assesses the character of change in wage setting and collective bargaining. It demonstrates the diversity of national arrangements by comparing key characteristics: (i) the bodies of collect...
Article
h3. Summary in English *Liberalisation and employment conditions - the evidence of public utilities, public transport and domiciliary health care in the Netherlands. * In this working paper, the political process of liberalisation of public service provision in the Netherlands is related to the development of the employment conditions of the workfo...
Article
Despite the significant investment of multinational companies (MNCs) in Central and Eastern Europe, we have limited information about the diffusion of employment practices in this region. This paper aims to fill this gap by conceptualizing and exploring coordination, employment flexibility and industrial relations in a Polish factory of a Western E...
Article
Full-text available
This paper is the result of a study on temp agency workers and on the role that temp agency work played in company’s staffing strategies and on industry and national regulations regarding temp agencies and temp agency work. It was conducted in2004-2006, as part of a larger project on low wage work in the Netherlands, which was part of a five countr...
Article
Frank Tros is schrijver en specifiek verantwoordelijk voor hoofdstuk over Flexibilisering van de arbeidsmarkt en de gevolgen voor medezeggenschap, pp. 184-198. Het boek bevat een omgevingsverkenning van factoren die invloed hebben op de inrichting en functioneren van interne medezeggenschap op bedrijfsniveau in Nederlandse bedrijven. Op basis hierv...
Article
Full-text available
Women and ethnic minorities remain seriously underrepresented in skilled construction occupations despite European Union policy to overcome labour market segregation and despite their increasing participation in the economy-wide labour market. The paper seeks to account for differences in female and ethnic minority/migrant participation in both the...
Article
Full-text available
How robust is coordinated decentralization in socio-economic governance, especially in wage bargaining, when national economies are torn between internationalization on the one hand and decentralization or increased internal diversity on the other? How should the national state influence the behaviour of trade unions and employers’ organizations? W...
Article
The framework of the European social dialogue (ESD) has enabled interest organizations at the European level to conclude agreements on a wide range of social policy issues. This applies both at the inter-sectoral level and within the various sectors, and has led in the last few decades to the creation of a large number of joint texts. This article...
Article
Despite the fact that multinational companies (MNCs) in Central Eastern Europe significantly contribute to employment growth in the region, qualitative knowledge about diffusion of employment practices in this region, and about coordination of MNCs with local labour market actors and institutions is still limited. This paper aims to fill this gap b...
Article
The increasing share of the service sector, the up-grading of qualifications levels, the knowledge intensity of production processes and the feminisation of the labour market result in a new balance between individual and collective labour relations. The standardised sequence of education, working and retirement has evolved into an erratic and less...
Article
It is common knowledge that indigenous men generally have a better position in the labour market than women and ethnic minorities. This study deals with the question why this is the case in certain sectors of the Dutch economy. The text discusses the labour market attainment for women and ethnic minorities in economic sectors where they are underre...
Article
De landen van de Europese Unie voeren een gezamenlijk werkgelegenheidsbeleid. Tijdens de top in Amsterdam in juni 1997 zijn in het Verdrag van Amsterdam afspraken gemaakt over een gezamenlijk werkgelegenheidsbeleid. Deze zijn uitgewerkt in richtsnoeren. Het tweede richtsnoer bevatte het streven om alle nieuwe volwasssen werklozen binnen 12 maanden...
Article
Full-text available
Op 30 juni 2000 organiseerde het Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies (AIAS) zijn jaarlijkse conferentie. Deze keer is het thema congres ‘CAO-vernieuwing, decentralisatie en Europese coördinatie’. Op deze conferentie staan recente ontwikkelingen op het gebied van de collectieve arbeidsovereenkomsten in Nederland en Europa centraal. Ook de resul...
Chapter
Spanish trade unions reflect the particular historical development before and during the transition to democracy after Franco’s death in 1975. A legacy of deep regional, ideological and political cleavages still marks Spanish unionism today. Additionally, belated and uneven industrial development added to the fragmented organizational structure and...
Article
Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of worden openbaar gemaakt in enige vorm, of op enige wijze; hetzij elektronisch, mechanisch of door (foto)copieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van het Lectoraat Gediffe...
Article
This research report constitutes the Dutch contribution to the international research project 'Industrial relations in the transportation industry: a European observatory', funded by the Italian employers' association Federetti. This research project was aimed at exploring current practices in industrial relations in the transport sector, with spec...
Article
After decades of deliberation, the institutional fields of social security and active labour market policies in the Netherlands have been brought under one umbrella structure at the start of the 21st. century. We discuss the current approach of labour market reintegration both at national and local level, where organisational and policy learning is...
Article
Boekenkasten lopen er uit de rails, vallen om, komen niet op gang of zijn niet meer te stoppen. Kelders lopen onder water. In magazijnen worden mensen ziek door restanten van blusgas. De nieuwe nationale bibliotheek van Frankrijk, Bibliothèque nationale de France, is een ramp voor personeel en bezoeker. Sinds de staking van eind 1998 zijn wel enkel...

Network

Cited By

Projects

Project (1)