Malka Ceh

Malka Ceh
Abertay University | UAD · Division of Psychology

Master of Science in Psychotherapy

About

8
Publications
2,399
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
0
Citations
Introduction
PhD student in Evolutionary Psychotherapy. Master of Science in Psychotherapy. Neuro/Psychoanalist.
Additional affiliations
October 2018 - November 2020
Sigmund Freud University Vienna
Position
  • Postgrad Student
September 2014 - June 2017
Sigmund Freud University Vienna
Position
  • Student

Publications

Publications (8)
Conference Paper
Full-text available
Increasing prevalence of mental disorders despite the accelerated development of pharmacological and psychiatric therapies encourages research and a search for more effective interventions with fewer adverse effects. In developing an alternative clinical approach in the form of sport movement psychotherapy, we research biological underpinnings of p...
Conference Paper
Full-text available
Psychoanalytical psychotherapy is usually not primary recognized as a supportive approach and is traditionally placed on the expressive and explorative pole of the psychotherapy spectrum. The common aim of psychoanalytical psychotherapy is to identify innate patterns, repressed emotions, and forgotten experiences. In making this unconscious content...
Research
Full-text available
Pregled zgodovine in primerjava konceptov v psiholoških vedah kažeta, da različni pristopi s svojimi instrumenti in perspektivami pomembno sodelujejo pri oblikovanju lastnega predmeta opazovanja. Vsaka od perspektiv pokrije del pojavnosti z različnih vidikov, na primer z vidika etiologije, poteka in izražanja, koncept pa se z integracijo različnih...
Research
Full-text available
Pregled osnovnih konceptov relacijske nevroznanosti v konstekstu psihotanalitične psihoterapije
Article
Full-text available
Vprašanje zlorabe v psihoterapiji spodbudi predvsem razmišljanje o dejavnikih tveganja in načinih zlorabe na mikroravni. Sprašujemo se, kakšne in kje so nevarnosti, da bi psihoterapevt zlorabil pacienta, pri čemer se domislimo različnih hipotetičnih primerov, katerih potrditve komaj kje najdemo v literaturi. Veliko več avtorjev se problematike lote...
Thesis
Full-text available
Increasing prevalence of mental disorders and illnesses, despite the accelerated development of pharmacological and psychiatric therapies, encourages research and a search for more effective interventions with fewer adverse side effects. In the diploma, as one of the potential clinical approaches in protecting mental health I research physical acti...
Research
Full-text available
Poročilo o pregledanih znanstvenih člankih vključuje dva pregleda študij, en pregled literature in dve empirični raziskavi nevrofizioloških učinkovitosti in/ali učinkovalnosti psihodinamske psihoterapije. Prvi obravnavani članek v pregled zajema enajst študij, objavljenih do leta 2013, ter podaja zlasti osnove in smernice za nadaljnje raziskovanje....
Research
Full-text available
Transfer igra osrednjo vlogo v vseh oblikah terapevtskega procesa ter je tudi ključni terapevtski dejavnik v skupinski psihoterapiji. Interpretacije in analiza transferja predstavljata poleg analize obramb in odporov eno glavnih intervencij v različnih oblikah skupinske psihoterapije ter pacientu omogočata uvid, samospoznavanje ter podporo pri kore...