Małgorzata Wójcik

Małgorzata Wójcik
SWPS University of Social Sciences and Humanities | SWPS · Faculty in Katowice

PhD

About

32
Publications
18,209
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
118
Citations
Citations since 2016
19 Research Items
113 Citations
20162017201820192020202120220102030
20162017201820192020202120220102030
20162017201820192020202120220102030
20162017201820192020202120220102030
Additional affiliations
January 2012 - present
SWPS University of Social Sciences and Humanities
Position
  • Professor (Assistant)

Publications

Publications (32)
Article
Full-text available
STRESZCZENIE Cel Artykułu dotyczy wyników badań z projektu wdrożeniowego mającego na celu opracowanie działań zapobiegających prześladowaniu i dręczeniu rówieśniczemu. Prześladowanie rówieśnicze jest rozumiane jako systematyczne działania agresywne nakierowane na krzywdę ofiary w sytuacji gdy pomiędzy agresorem i ofiarą zachodzi relacja braku równo...
Article
Full-text available
AimThis article presents the results of research from an implementation project aimed at developing measures to prevent peer bullying. Peer bullying is understood as systematic aggressive behaviours directed at harm to the victim in a situation where there is a relationship of power and authority imbalance between the bully and the victim. Highligh...
Article
Full-text available
This study aimed to investigate the process of disclosing bullying victimization from the former victims' point of view. Twenty-three individuals with prior experience of victimization at school were interviewed. A grounded theory approach was used to analyze the data, which generated a grounded theory of help-seeking in victimization, comprising f...
Preprint
Full-text available
Niniejszy raport jest poświęcony zależnościom między dwoma zjawiskami: bullyingu w okresie adolescencji oraz procesów wchodzenia w dorosłość. W raporcie wykorzystujemy dane z badania jakościowego i skupiamy się na śledzeniu długoterminowych konsekwencji przemocy rówieśniczej w okresie dzieciństwa i adolescencji. Co ważniejsze, pokazujemy jak te prz...
Article
Full-text available
The present study aimed to investigate how those who had been chronic victims of bullying perceive their bullying experience from their initial attacks to their bullying exit, how they understood processes and actions causing a situation to become progressively worse, and how they interpreted their own coping behaviors. Nine individuals who were vi...
Article
Full-text available
Bullying is observed in schools worldwide with as many as 35% of students bullied by others. Group context and dynamics are critical for preventing bullying and creating supportive school environment, and therefore the primary focus of this study was the importance of the group dynamics involved in the practice of bullying in school contexts. Field...
Article
Abstract This article presents Inkla, a youth participatory action research project initiated by secondary school students and supported by university researchers and students. The main goal was to help secondary school students explore intragroup relations in school classes and problems students may encounter as bullying or peer group exclusion. I...
Article
Full-text available
W artykule omówiono badanie prowadzone w szkołach na Śląsku, którego głów-nym celem było poznanie, jak uczniowie postrzegają przypadki prześladowania rówieśniczego w swoich klasach i jak interpretują kontekst, powód oraz reakcje swoje i innych uczniów. Badania terenowe obejmowały cztery klasy (102 oso-by) trzech śląskich szkół, w których przeprowad...
Article
Greater knowledge on the social complexities of bullying is crucial to reduce actual bullying behavior. Two main approaches have been used to study bullying: the participant role approach and the bullying circle. In this study, we explored bullying through interviewing adults who had been victims of school bullying in the past, investigating how th...
Article
Full-text available
Semi-structured individual in-depth interviews were conducted to explore and compare which social norms with regard to the debt-incurring process are important to Poles with various experiences of indebtedness. Thematic analysis within a constructionist framework identified the social norms important in the borrowing process for Poles and revealed,...
Article
Abstract Introduction Bullying is a universal phenomenon observed in all schools worldwide, with as many as 35% of students being involved in bullying. Group context is crucial for understanding and preventing bullying, as peers are often present in bullying situations and have key roles in maintaining, preventing, or stopping it. The aims of this...
Article
This article introduces ABBL, the anti-bullying program for the transition to middle school, which was designed as a free, feasible, and easily applicable solution for teachers who, for any reason, cannot take advantage of comprehensive anti-bullying school-based programs. The ABBL, based on the identification of the causal risk factors and mechani...
Article
Full-text available
W artykule przedstawione zostały dwa projekty partycypacyjne z udziałem uczniów szkół średnich oraz studentów. Projekt Inkla dotyczy badań i działań w zakresie zapobiegania przemocy rówieśniczej w szkole. Projekt Photovoice pt. Szkoła, klasa, grupa rówieśnicza – blaski i cienie pokazuje różne aspekty relacji grupowych z punktu widzenia uczniów i st...
Book
Full-text available
Kwestie poruszane w niniejszym tomie pokazują różne aspekty inicjatyw i interwencji w społecznościach lokalnych, które mogą zainteresować zarówno praktyków, jak i naukowców działających w obszarze psychologii społeczności. Jak wskazuje Julian Rappaport " psychologia społeczności to sposób patrzenia na świat, który ulega zmianom wraz ze zmianami ota...
Chapter
Full-text available
Początkowy okres szkoły gimnazjalnej stanowi duże wyzwanie dla uczniów i wychowawców klas. Odpowiednie pokierowanie grupą rówieśniczą w tym właśnie okresie jest niezwykle istotne, ale jak wynika z badań (Wójcik i in., 2015) nie wszyscy wychowawcy czują się pewnie w swojej roli. Wielu deklaruje brak odpowiedniego przygotowania oraz adekwatnych progr...
Article
Full-text available
PERCEPTION OF CYBERBULLYING BY UPPER-SECONDARY SCHOOL STUDENTS Cyberbullying is a serious and growing problem among teenagers mainly because of increasing number of Internet users and its widening span. The issue of cyberbullying, usually considered as an example of school bullying, has not been thoroughly researched in the Polish reality so far. I...
Chapter
Full-text available
Artykuł przedstawia zagadnienie wykluczenia społecznego jednostki i grupy w relacji współistnienia ze środowiskiem oraz sobą samym. Porusza problematykę wykluczenia – jego rodzaje, czynniki sprawcze oraz konsekwencje i wpływ na funkcjonowanie młodego człowieka, wywodzącego się głównie z patogennej rodziny. Na przykładzie projektu „Młodzi Trenerzy”...
Article
Full-text available
TEACHERS’ PERCEPTION OF BULLYING AND ITS PREVENTION IN SCHOOL CONTEXT The purpose of this study was to examine teachers’ perceptions of bullying behaviors among secondary schools’ students. Teachers (89 people) completed a questionnaire on different types and manifestations of bullying (physical, verbal, relational, sexual and cyber), children’s re...
Book
Full-text available
The ABBL program, introduces an intervention designed to integrate groups of adolescents during transition to middle school. The aim of this program, based on Participant Role Approach1 , is to reduce negative behaviors by influencing context and targeting the newly forming peer group in order to prevent bullying. Activities are designed to help te...
Article
Full-text available
Artykuł przedstawia opis projektu interwencji edukacyjnej mającej zapobiegać zjawisku wykluczenia rówieśniczego, które pojawia się w pierwszych tygodniach nauki w gimnazjum. Uzasadniono potrzebę stworzenia takiej interwencji na podstawie doniesień badawczych świadczących o nasilaniu się problemu wykluczenia rówieśniczego w polskich gimnazjach. Opis...
Article
Full-text available
Studies show that involuntary displacement often creates various threats for the community and individuals. To reduce these risks, Environmental and Social Impact Assessment, Health Impact Assessment, and Social Assessment are recommended. Whereas assessments focus mostly on the community level and studies describe cases of large population displac...
Article
Full-text available
Abstract: School bullying also referred to as peer victimization is considered extremely harmful for all parties involved. It has been recognised as an important issue in Polish schools. This article presents the first stage of a project financed by the National Centre of Research and Development and includes the results of qualitative research con...
Data
Raport z badań jakościowych – Interwencja Edukacyjna Bliżej Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Innowacji Społecznych. Etap I -badanie jakościowe fokusowych grup eksperckich dotyczące dynamiki tworzenia hierarchii grupowej i wykluczania jednostek z grupy rówieśniczej. Problemy badawcze podjęte w badaniu dotyczyły dyn...
Article
Full-text available
Community psychology concentrates on resources and potential of local communities. It also deals with the influence of community and environment on the individual’s life quality. The article presents the general outline of community psychology, sociopolitical context of its origin and social issues it was to solve. It concentrates on the different...
Article
Full-text available
Artykuł jest próbą przeglądu teorii oraz badań dotyczących skuteczności interwencji zmniejszających uprzedzenia wobec członków stereotypizowanych grup. Przedstawione metody i techniki oddziaływania wywodzą się z teorii kontaktu międzygrupowego oraz teorii tożsamości społecznej i kategoryzacji. W artykule opisane są następujące techniki zmiany uprze...
Article
The aim of this article is to present the effectiveness of anti-prejudice educational program in changing negative stereotype and prejudice toward Roma minority. It also explores the possibility of implementing program in high school setting without curriculum change and additional teachers’ training. It was shown that after the intervention there...
Article
Full-text available
The presented study explores the possibility of creating and implementing educational program which would reduce intergroup bias in realistic high school setting. The project was based on the assumption that there is the need of easily applicable, anti-prejudice intervention, which would be appropriate to introduce into foreign language course book...
Chapter
Full-text available
Celem niniejszego artykułu jest próba analizy i opisu zjawiska przymusowych migracji ludności, ze specjalnym uwzględnieniem przesiedleń wywołanych rozwojem gospodarczym. Ten rodzaj ruchów migracyjnych jest szczególnie istotny ze względu na fakt, iż liczba osób przesiedlonych z powodu realizowania inwestycji przewyższa ilościowo wszystkie inne kateg...

Network

Cited By

Projects

Projects (4)
Project
The overriding aim of this qualitative study is to collect data that allows for the improvement of programs to prevent peer violence in schools. Parents are a very important link in preventing violence and taking interventions.
Project
The ABBL program, introduces an intervention designed to integrate groups of adolescents during transition to middle school. The aim of this program, based on Participant Role Approach, is to reduce negative behaviors by influencing context and targeting the newly forming peer group in order to prevent bullying. Activities are designed to help teachers to manage new group dynamics from the outset, creating supportive class atmospheres which counteract negative in-group behavior such as exclusion of individuals from the dominant peer group, scapegoating, bullying or fighting groups. http://blizej.org/about-the-project/